{ "type": "page", "identifier": "page_44181270", "title": "Landelijke pilots continu meten stalemissies", "navtitle": "", "url": "/nl/integraalaanpakken/landelijke-pilots-continu-meten-stalemissies.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Landelijke pilots continu meten stalemissies", "url": "/nl/integraalaanpakken/landelijke-pilots-continu-meten-stalemissies.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/6/3/786658_fullimage_dsc06338_hr.jpg", "width": 1000, "height": 666, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "meetsensoren op agro-innovatiecentrum De Marke, Gld, Anouk Hemmink", "photographer": "Anouk Hemmink", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "melkvee", "melkveehouderij" ] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Er zijn in het land verschillende meetinitiatieven, projecten (waaronder fieldlabs) en wetenschappelijke trajecten waarbij ervaring wordt opgedaan met het continu meten van emissies op veehouderijbedrijven. Het ministerie van LNV wil bij de ontwikkeling van continu meten nadrukkelijk samenwerken en gebruik maken van de ervaringen en expertise die in regionale en landelijke pilots wordt opgedaan." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18594630", "title": "Natuurinclusieve landbouw Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594630&tsobjectid=18594630" }, { "identifier": "pagesection_18594578", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594578&tsobjectid=18594578" }, { "identifier": "pagesection_18594610", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594610&tsobjectid=18594610" }, { "identifier": "pagesection_18594649", "title": "Natuurinclusieve landbouw Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594649&tsobjectid=18594649" } ], "contents": [ { "area": "initiatievenmetenstalemissies", "title": "Initiatieven meten stalemissies", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Hieronder staan een aantal voorbeelden van relevante initiatieven op het gebied van continu meten van stalemissies:", "elements": [ { "type": "text", "html": "