{ "type": "page", "identifier": "page_40187415", "title": "De ontwikkeling van doelvoorschrift­vergunningen", "navtitle": "", "url": "/nl/integraalaanpakken/de-ontwikkeling-van-doelvoorschriftvergunningen.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "De ontwikkeling van doelvoorschriftvergunningen", "url": "/nl/integraalaanpakken/de-ontwikkeling-van-doelvoorschriftvergunningen.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/7/601036_fullimage_koeien%20duurzame%20stallen.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Integraal aanpakken", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "De veehouderij staat voor de opgave om emissies te reduceren en integraal te verduurzamen. De ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën en managementmaatregelen om emissies te verminderen zijn daarbij essentieel. Het effect van technologieën en maatregelen hangt daarbij nauw samen met het vakmanschap van de veehouder. Om innovaties te doen slagen en de effectiviteit te borgen, zetten overheid en sectorpartijen in op het continu meten van stalemissies. Veehouders krijgen met het continu meten inzicht in hetgeen wat er wordt uitgestoten op hun bedrijf. Op deze manier kan de veehouder gericht aan de slag om zijn emissies aan te pakken." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18594630", "title": "Natuurinclusieve landbouw Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594630&tsobjectid=18594630" }, { "identifier": "pagesection_18594578", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594578&tsobjectid=18594578" }, { "identifier": "pagesection_18594610", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594610&tsobjectid=18594610" }, { "identifier": "pagesection_18594649", "title": "Natuurinclusieve landbouw Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594649&tsobjectid=18594649" } ], "contents": [ { "area": "vanmiddel-naardoelvoorschriftenbijammoniak", "title": "Van middel- naar doelvoorschriften bij ammoniak", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wanneer emissiereducerende maatregelen en technieken worden toegepast is het belangrijk om zekerheid te bieden over de werking. In het huidige stelsel van wet- en regelgeving worden vergunningen afgegeven met vaste emissiefactoren op basis van middelen, oftewel op basis van stalsystemen en technieken.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De emissiefactoren zijn voor ammoniak vastgelegd in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)<\/a>. Doordat de emissies bij toepassing van deze technieken nogal uiteen kunnen lopen bij verschillende veehouders, wordt er gewerkt om in de toekomst over te stappen op vergunningen met specifieke emissiedoelen. Het gaat hierbij om doelvoorschriften in de vergunning, waarbij normen worden gesteld aan de emissies.<\/ins> Met het continu meten wordt geborgd dat het veehouderijbedrijf niet meer uitstoot dan de gestelde norm. Gebeurd dit wel dan zullen er maatregelen genomen moeten worden om hier snel onder te komen. <\/p>

Het voordeel van een systeem gebaseerd op continue emissiemetingen is dat de veehouder inzicht heeft in de effecten van bijvoorbeeld zijn of haar voer- en managementkeuzes. Dit biedt de veehouder een handelingsperspectief dat toegespitst is op het specifieke bedrijf. Niet het middel, maar het doel staat centraal. Goede werking van sensoren in een borgbaar<\/ins> systeem zijn een randvoorwaarde om op langere termijn de overgang van een stelsel van middelvoorschriften naar doelvoorschriften mogelijk te maken.<\/p>

Op deze website komende volgende onderwerpen met betrekking tot het bedrijfsspecifiek meten met sensoren aan bod:<\/p>