{ "type": "page", "identifier": "page_40608708", "title": "Coördinatoren doelvoorschriften­vergunningen en emissiemonitoring", "navtitle": "", "url": "/nl/integraalaanpakken/coordinatoren-doelvoorschriftenvergunningen-en-emissiemonitoring.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Coördinatoren doelvoorschriftenvergunningen en emissiemonitoring", "url": "/nl/integraalaanpakken/coordinatoren-doelvoorschriftenvergunningen-en-emissiemonitoring.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/7/601036_fullimage_koeien%20duurzame%20stallen.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Integraal aanpakken", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Er bestaan in Nederland verschillende projecten, ook wel ‘fieldlabs’ genoemd, waarin kennisinstellingen, veehouders en overheden samenwerken aan het ontwikkelen van emissiemonitoring in stallen. Op dit moment worden vergunningen verleend aan veehouderijen op basis van vaste emissiecijfers. Dit heeft een aantal nadelen en kan, door de opkomst van goede en betaalbare stalsensoren, anders. Met een zogenaamde ‘doelvoorschriftenvergunning’ krijgt een veehouderij een emissiebudget." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18594630", "title": "Natuurinclusieve landbouw Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594630&tsobjectid=18594630" }, { "identifier": "pagesection_18594578", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594578&tsobjectid=18594578" }, { "identifier": "pagesection_18594610", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594610&tsobjectid=18594610" }, { "identifier": "pagesection_18594649", "title": "Natuurinclusieve landbouw Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594649&tsobjectid=18594649" } ], "contents": [ { "area": "emissiemonitoring", "title": "Emissiemonitoring", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Met een emissiemonitoringsysteem (sensoren) in de stal kunnen veehouders met stalsystemen, aanvullende technieken, management en vakmanschap gaan sturen op een lage emissie. Voor dit alles zijn drie dingen nodig: ", "elements": [ { "type": "text", "html": "
  1. meetsystemen in de stallen,<\/li>
  2. een computersysteem dat de meetgegevens verwerkt en inzichtelijk maakt voor veehouder en bevoegd gezag, en<\/li>
  3. juridisch geborgde doelvoorschriftenvergunningen. <\/li><\/ol>

    Voor elk van deze aspecten heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een landelijk coördinator aangesteld. De coördinatoren werken elk met een team van collega’s aan hun thema. Ze leiden dit team en zijn eerste aanspreekpunt. De coördinatoren werken aan vraagstukken waar elk fieldlab mee te maken krijgt en dus fieldlab overstijgend zijn. Ze staan tussen fieldlabs in en adviseren die. Ze vertalen resultaten van fieldlabs naar mogelijkheden voor beleid door overheden.<\/p>

    De coördinatoren zijn:<\/p>