{ "type": "page", "identifier": "page_18583415", "title": "Ammoniak", "navtitle": "", "url": "/nl/integraalaanpakken/ammoniak.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Ammoniak", "url": "/nl/integraalaanpakken/ammoniak.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Niet alleen de emissie van methaan, maar ook de emissie van ammoniak is van belang als het gaat om een duurzame veehouderij in Nederland. Ammoniak is geen broeikasgas. Ammoniak (NH3) is een verbinding tussen stikstof (N2) en waterstof (H2). Het is een kleurloos gas dat sterk ruikt." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18594630", "title": "Natuurinclusieve landbouw Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594630&tsobjectid=18594630" }, { "identifier": "pagesection_18594578", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594578&tsobjectid=18594578" }, { "identifier": "pagesection_18594610", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594610&tsobjectid=18594610" }, { "identifier": "pagesection_18594649", "title": "Natuurinclusieve landbouw Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594649&tsobjectid=18594649" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Hoe ontstaat ammoniak?<\/h2>

Bronnen van ammoniak in Nederland zijn de landbouw, hobbybedrijven en particulieren die bemesten, bemeste natuurterreinen, verkeer, huishoudens en industrie.<\/p>

Ruim 80% van de uitstoot van ammoniak in Nederland is afkomstig van de landbouw. Ammoniak ontstaat wanneer een dier eiwitten heeft gegeten en mest en urine zich mengen in de stal (ongeveer 50%) en bij het aanwenden van (kunst)mest op het land (ongeveer 50%).<\/p>

Stalklimaat en biodiversiteit<\/h2>

Ammoniak is schadelijk voor het stalklimaat en draagt bij aan fijnstof. Ammoniak zorgt in de natuur en op het boerenland voor vermesting: de grond wordt steeds rijker aan voedingsstoffen.<\/p>

Dat klinkt positief, maar dit helpt slechts een klein aantal plantensoorten en is dus niet goed voor de biodiversiteit. Planten die goed groeien op rijke gronden, zoals gras en brandnetels, verdringen planten die groeien op schrale gronden, zoals orchidee├źn. Als die planten verdwijnen, sterven ook de dieren uit die van die planten leven. Uiteindelijk komen er minder soorten planten en dieren: de biodiversiteit verslechtert.<\/p>

Ammoniak verminderen<\/h2>

Door ammoniak bij de bron aan te pakken, kunnen stappen worden gezet om de emissies van ammoniak in de veehouderij te verminderen. Een belangrijk reductiemaatregel is het voorkomen dat mest en urine mengen. Drie sporen bieden kansen om ammoniak te verminderen en worden onderzocht:<\/a><\/p>