{ "type": "page", "identifier": "page_19697020", "title": "Agenda", "navtitle": "", "url": "/nl/integraalaanpakken/agenda.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Agenda", "url": "/nl/integraalaanpakken/agenda.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18594630", "title": "Natuurinclusieve landbouw Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594630&tsobjectid=18594630" }, { "identifier": "pagesection_18594578", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594578&tsobjectid=18594578" }, { "identifier": "pagesection_18594610", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594610&tsobjectid=18594610" }, { "identifier": "pagesection_18594649", "title": "Natuurinclusieve landbouw Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594649&tsobjectid=18594649" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_20210405", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_745847", "title": "Landelijk symposium bedrijfsspecifiek meten stalemissies met sensoren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/activiteit/landelijk-symposium-bedrijfsspecifiek-meten-stalemissies-met-sensoren.htm" }, "lead": "Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) organiseert een symposium over bedrijfsspecifiek meten van stalemissies met sensoren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/5/676758_fullimage_istock-1097126728.jpg", "width": 1448, "height": 724, "focuspoint-x": 680, "focuspoint-y": 307, "alternative_text": "", "photographer": "CreativeNature_nl", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/CreativeNature_nl?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Melkveebedrijf op het Nederlandse platteland", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/melkveebedrijf-schuur-op-het-nederlandse-platteland-gm1097126728-294605004?phrase=nederlandse%20vee", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-11-02T13:29+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-02T13:37+02:00", "expiration_date": "2024-01-26T00:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Evenement", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Evenement", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "25-01-2024", "starttime": "09:30", "startdatetime": "2024-01-25T09:30+01:00", "enddate": "25-01-2024", "endtime": "16:00", "enddatetime": "2024-01-25T16:00+01:00" }], "location": "Mauritskazerne, Ede", "organiser": ["Integraal Aanpakken"], "price": "", "jumplinktext": "Meer informatie en aanmelden", "link_url": "https://us16.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=14a8da91c59789c93bc1f4410&id=7e043cad3b", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }] } ] } ] }