{ "type": "page", "identifier": "page_18336988", "title": "Integraal aanpakken van methaan & ammoniak in de veehouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/integraalaanpakken.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/integraalaanpakken.htm" }], "subPages": [{ "identifier": "page_18552453", "title": "Nieuwsoverzicht", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsoverzicht.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/405c78d3-c6d4-4e7e-b0ab-ab7a4a4f8545_IA-drieluik.jpg", "width": 910, "height": 313, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "" }} , "sections": [], "contents": [ { "area": "integraleaanpakindemelkveehouderij", "title": "Integrale aanpak in de melkveehouderij", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "In het klimaatakkoord staan ambitieuze klimaatdoelen benoemd voor 2030 en 2050. De veehouderij staat voor de opgave om de emissies van methaan, maar ook ammoniak, in Nederland te verlagen. Een uitdaging die hand in hand moet gaan met werkbare maatregelen in de praktijk. En een goed toekomstperspectief voor de veehouderij.", "elements": [ { "identifier": "element_18583442", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Nieuws", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_592275", "title": "SBV-regeling centraal tijdens workshop ZLTO", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/SBV-regeling-centraal-tijdens-workshop-ZLTO-1.htm" }, "lead": "Welke mogelijkheden hebben veehouders om met technische oplossingen stalemissies te verminderen? Die vraag kwam onlangs aan de orde tijdens een interactieve workshop van ZLTO.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/2/2/592276_fullimage_melkveebedrijf%20%28integraal%20aanpakken%29.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "" }, "publication_date": "2021-08-18T15:33+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-18T15:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_18583443", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer nieuws", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Nieuwsoverzicht", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsoverzicht.htm" } } } , { "identifier": "element_18583441", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_592216", "title": "Terugblik op webinar 'Stallen en emissies'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/Terugblik-op-webinar-Stallen-en-emissies-1.htm" }, "lead": "Op dinsdag 11 mei werd vanuit het programma Integraal Aanpakken het webinar ‘Stallen en emissies’ georganiseerd voor de Omgevingsdiensten in Nederland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/c/a/cid592216_terugblik%20op%20webinar%20stallen%20en%20klimaat.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-18T13:42+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-18T13:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_dier", "gkn_geitenhouderij", "gkn_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592139", "title": "Melkveehouder doet mee aan onderzoek om ammoniak en methaanuitstoot te verminderen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/Melkveehouder-doet-mee-aan-onderzoek-om-ammoniak-en-methaanuitstoot-te-verminderen-1.htm" }, "lead": "Meer dan honderd boerenbedrijven werken sinds kort mee aan een groot praktijkonderzoek, schrijft Omroep Gelderland. Samen met de Wageningen Universiteit (WUR) en LTO Noord onderzoeken zij welke maatregelen in de praktijk helpen bij het verminderen van uitstoot. Omroep Gelderland sprak met Veehouder Evert Luchtenbelt: \"Hier kunnen we zien of dat wat in het laboratorium werkt, in de praktijk ook effect heeft.\"", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/b/2/592140_fullimage_melkveehouder%20doet%20mee%20aan%20onderzoek.jpg", "width": 800, "height": 536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "" }, "publication_date": "2021-08-16T10:11+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-18T12:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "extra_image": { "title": "Koeien", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Koeien-2.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592167", "title": "40 melkveehouders pakken ammoniak en methaan integraal aan", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/40-melkveehouders-pakken-ammoniak-en-methaan-integraal-aan-1.htm" }, "lead": "Samen aan de bak voor minder methaan en ammoniak. Dat is het motto van de 10 onderzoeksbedrijven, 30 demonstratiebedrijven en 76 ambassadeurs in Netwerk Praktijkbedrijven. Gedreven melkveehouders door heel Nederland, die samen leren, onderzoeken en ontwikkelen om emissiereductie-doelen te realiseren. Maak kennis met de boeren!", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/e/592163_fullimage_40%20praktijkbedrijven.png", "width": 1194, "height": 834, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Harry Kolenbrander", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "" }, "publication_date": "2021-07-29T11:05+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-18T11:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_mestverwaarding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_veehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_melkveehouderij", "gkn_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "", "title": "", "background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "", "title": "", "background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ ] } ] }