{ "type": "page", "identifier": "page_18336988", "title": "Integraal aanpakken van methaan & ammoniak in de veehouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/integraalaanpakken.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/integraalaanpakken.htm" }], "subPages": [ { "identifier": "page_18583377", "title": "Integrale aanpak", "url": "/nl/integraalaanpakken/integrale-aanpak.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "In het klimaatakkoord staan ambitieuze klimaatdoelen benoemd voor 2030 en 2050. De veehouderij staat voor de opgave om de emissies van methaan, maar ook ammoniak, in Nederland te verlagen. Een uitdaging die hand in hand moet gaan met werkbare maatregelen in de praktijk. En een goed toekomstperspectief voor de veehouderij." } }, { "identifier": "page_18583396", "title": "Methaan", "url": "/nl/integraalaanpakken/methaan.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Methaan is een broeikasgas. Er zijn verschillende soorten broeikasgassen, waaronder koolstofdioxide (CO₂), methaan (CH4), lachgas (N2O) en waterdamp (H2O in gasfase). Het ene broeikasgas is sterker dan het andere. Methaan is een sterk broeikasgas: een kilo methaan heeft net zo veel effect op de opwarming van de aarde als 25 kilo koolstofdioxide (CO₂)." } }, { "identifier": "page_18583415", "title": "Ammoniak", "url": "/nl/integraalaanpakken/ammoniak.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Niet alleen de emissie van methaan, maar ook de emissie van ammoniak is van belang als het gaat om een duurzame veehouderij in Nederland. Ammoniak is geen broeikasgas. Ammoniak (NH3) is een verbinding tussen stikstof (N2) en waterstof (H2). Het is schadelijk voor het stalklimaat en draagt bij aan fijnstof. Ook zorgt ammoniak in de natuur en op het boerenland voor vermesting: de grond wordt steeds rijker aan voedingsstoffen." } }, { "identifier": "page_18552453", "title": "Nieuwsoverzicht", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsoverzicht.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_19697020", "title": "Agenda", "url": "/nl/integraalaanpakken/agenda.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_19697599", "title": "Netwerk Praktijkbedrijven", "url": "/nl/integraalaanpakken/netwerk-praktijkbedrijven.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "In 2030 dienen in de melkveehouderij de ammoniak- en methaanemissies fors gereduceerd te zijn. Alleen hoe haalbaar is dat in de praktijk? In september 2020 deden we de oproep: ‘Melkveehouders gezocht voor Netwerk Praktijkbedrijven’. Aan deze oproep werd enthousiast gehoor gegeven. Inmiddels zijn 116 melkveebedrijven met deze uitdaging aan de slag gegaan. De komende vier jaren combineren zij praktijkonderzoek en een integrale aanpak om een pakket samen te stellen van haalbare en betaalbare maatregelen die op beide doelen effect hebben. Tijdens hun leerroute inspireren zij collega-melkveehouders en staan zij hen terzijde om ook aan de slag te gaan." } }, { "identifier": "page_19697840", "title": "Over ons", "url": "/nl/integraalaanpakken/over-ons.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Het ministerie van LNV financiert het onderzoek naar een integrale aanpak van methaan en ammoniak. De website Integraal aanpakken wordt uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, LTO Noord, ZLTO en LLTB, Schuttelaar & Partners en het ministerie van LNV." } }, { "identifier": "page_21503518", "title": "Nieuwsbrief", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsbrief.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Integraal aanpakken bestaat uit een combinatie van onderzoek, praktijkbedrijven voor pilots en demo’s en kennisverspreiding. Wil je op de hoogte blijven? Dan kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief Integraal Aanpakken, of voor de nieuwsbrief van Netwerk Praktijkbedrijven." } }, { "identifier": "page_21501967", "title": "Veelgestelde vragen", "url": "/nl/integraalaanpakken/veelgestelde-vragen.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_21502183", "title": "Begrippenlijst", "url": "/nl/integraalaanpakken/begrippenlijst.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } } ], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/ef081fd6-a7d0-4049-b633-d0e0737f27cc_drieluikkopie.jpg", "width": 910, "height": 313, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18594630", "title": "Natuurinclusieve landbouw Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594630&tsobjectid=18594630" }, { "identifier": "pagesection_18594578", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594578&tsobjectid=18594578" }, { "identifier": "pagesection_18594610", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594610&tsobjectid=18594610" }, { "identifier": "pagesection_18594649", "title": "Natuurinclusieve landbouw Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594649&tsobjectid=18594649" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "