{ "type": "page", "identifier": "page_39588318", "title": "Hydrotheek", "navtitle": "", "url": "/nl/hydrotheek.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Hydrotheek", "url": "/nl/hydrotheek.htm" }], "subPages": [ { "identifier": "page_36610794", "title": "Nieuws", "url": "/nl/hydrotheek/nieuws.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_36610816", "title": "Dossiers", "url": "/nl/hydrotheek/dossiers.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_39588717", "title": "Tijdschriftenlijst", "url": "/nl/hydrotheek/tijdschriftenlijst.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." } }, { "identifier": "page_39588736", "title": "STOWA-deelnemers", "url": "/nl/hydrotheek/stowa-deelnemers.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." } }, { "identifier": "page_39594646", "title": "Nieuwsbrieven", "url": "/nl/hydrotheek/nieuwsbrieven.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/e/b/735304_fullimage_mill-g4d1af01e9_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Watermolen - falco via Pixabay", "photographer": "falco", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/falco-81448/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/molen-watermolen-waterrad-molenrad-2657954/", "keywords": [ "watermolen", "molenrad", "waterrad", "water", "molen", "rad", "energie", "sloot", "waterval" ] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." } }, { "identifier": "page_39594665", "title": "Help", "url": "/nl/hydrotheek/help.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/1/a/743118_fullimage_water-drop-2670119_1280%20%281%29.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Waterdruppel - JillWellington via Pixabay", "photographer": "JillWellington", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jillwellington-334088/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/waterdruppel-plons-vloeistof-schoon-2670119/", "keywords": [ "water", "druppel", "helder", "vloeistof", "drinken", "rimpel" ] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." } }, { "identifier": "page_39594684", "title": "Contact", "url": "/nl/hydrotheek/contact.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat." } } ], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/41c69cdb-a5f4-4f79-87d8-c609eb01115a_STOWA%20home.jpg", "width": 1778, "height": 800, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Doorzoek de Hydrotheek", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "uitgelicht", "title": "Uitgelicht", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_39615256", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_728537", "title": "Waterconditie Nederland vraagt om actie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/hydrotheek/nieuwsitem/waterconditie-nederland-vraagt-om-actie.htm" }, "lead": "In 2027 moet Nederland de waterkwaliteit op orde hebben om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. En daar is Nederland op dit moment nog ver van verwijderd. Deskundigen hebben er een hard hoofd in dat het goed komt. De slechte conditie van Nederlandse wateren vraagt om een andere kijk op water. Inspirerende initiatieven uit het bedrijfsleven vormen een lichtpuntje aan de horizon.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/2/a/609845_fullimage_waterdruppel.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Waterdruppel - Pexels via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/blauw-afzetten-plons-gevolg-2178639/", "keywords": [ "rivier", "nat", "druppel", "water" ] }, "publication_date": "2023-04-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-21T22:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_melkveehouderij", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [{ "title": "Kaderrichtlijn Water", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kaderrichtlijn-water-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Waterkwaliteit", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, melkveehouders, terreinbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_39591400", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelement": { "title": "Nieuwe publicaties", "gkz_content_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-hydrotheek?q=*&wq_srt_desc=publicatiejaar", "maximum": 3 } } , { "identifier": "element_39601627", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Snel naar", "linktext1": "Tijdschriftenlijst", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Tijdschriftenlijst", "url": "/nl/hydrotheek/tijdschriftenlijst.htm" }, "linktext2": "STOWA-deelnemers", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "STOWA-deelnemers", "url": "/nl/hydrotheek/stowa-deelnemers.htm" }, "linktext3": "Dossiers", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Dossiers", "url": "/nl/hydrotheek/dossiers.htm" }, "linktext4": "Nieuwsbrieven", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "Nieuwsbrieven", "url": "/nl/hydrotheek/nieuwsbrieven.htm" }, "linktext5": "Contact", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Contact", "url": "/nl/hydrotheek/contact.htm" }, "linktext6": "STOWA.nl", "link_url6": "https://www.stowa.nl/", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } , { "identifier": "element_39591619", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar het nieuwsoverzicht", "link_url": "" } } , { "identifier": "element_39596579", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_743605", "title": "Uw publicaties in de Hydrotheek", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_banner", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_banner", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/banner-1/uw-publicaties-in-de-hydrotheek.htm" }, "lead": "Benieuwd of uw publicaties ook in de Hydrotheek gepaatst kunnen worden? Lees meer over het aanleveren en de voorwaarden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/5/5/687426_fullimage_istock-1367145713.jpg", "width": 1255, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Eisenlohr", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Eisenlohr?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Afsluitdijk", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/drone-photography-of-the-flood-protection-dam-protection-against-flooding-the-oever-gm1367145713-437486437?phrase=ijsselmeer%20aerial", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-09-20T14:21+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-20T14:25+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "linktext": "Lees meer", "link_url": "/" } }] } ] }, { "area": "overdehydrotheek", "title": "Over de Hydrotheek", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De Hydrotheek van STOWA is een database met meer dan 50 duizend bronnen op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, watersystemen, waterkeringen, afvalwaterzuivering, riolering en waterbeheer in Nederland.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Hydrotheek geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. Daarin geven we een overzicht van recente aanwinsten. Ook lichten we er enkele in het oog springende publicaties uit. Dat doen we onder de titel 'Waterjuweeltjes'. Enkele van deze recente juweeltjes treft u ook hieronder aan. U kunt zich hiernaast op onze nieuwsbrief abonneren.<\/p>

De Hydrotheek geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. Daarin geven we een overzicht van recente aanwinsten. Ook lichten we er enkele in het oog springende publicaties uit. Dat doen we onder de titel 'Waterjuweeltjes'. Enkele van deze recente juweeltjes treft u ook hieronder aan. U kunt zich hiernaast op onze nieuwsbrief abonneren.<\/p>" } , { "identifier": "element_39599481", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Promo Hydrotheek", "source": "STOWA", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=9JIMj-FsOf0", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "actuelethema's", "title": "Actuele thema's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_39615257", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_615530", "title": "Bodem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/hydrotheek/dossier/bodem-dossier.htm" }, "lead": "Onze voedselproductie, ons drinkwater, wonen en recreëren.\nZonder de bodem is het niet voor te stellen. Maar ook bij de\nkringlopen van organische stof en voedingselementen speelt de\nbodem een cruciale rol. Het jaar 2015 is uitgeroepen tot het Jaar\nvan de Bodem. Extra aandacht voor de bodem is hard nodig.\nWant de bodem wordt bedreigd doordat ze te vaak op een niet-\nduurzame manier wordt gebruikt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/8/615536_fullimage_fields-gd59e27470_1280.jpg", "width": 1280, "height": 770, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "geploegde bodem [Fritz_the_Cat] via [pixabay]", "photographer": "Fritz_the_Cat", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/fritz_the_cat-2101387/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/velden-veld-landschap-landbouw-3442666/", "keywords": [ "bomen", "kleinschalig", "limburg", "bodem", "akker", "heuvels", "klei", "akkerbouw", "groen" ] }, "publication_date": "2021-11-12T10:15+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "Dossier", "Akkerbouwers", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_loonwerk", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_groenteteelt", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_loonwerk" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Harm Geert Moesker", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/harm-geert-moesker.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_39615267", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_604212", "title": "Beregening op maat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/hydrotheek/dossier/beregening-op-maat-dossier.htm" }, "lead": "Dit dossier gaat over het optimaal inzetten van beregeningscapaciteit met behulp van sensortechnologie en adviesmodellen voor beregening. Boeren in Nederland voeren beregening van hun gewassen voornamelijk uit op basis van intuïtie, gevoel en boerenverstand. Het is de verwachting dat bodemvochtmetingen met een sensor in combinatie met beregeningsadvies water bespaart en effectiever benut.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/6/6/610565_fullimage_irrigatie.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Irrigatie van gewas - Joseph Fulgham via Pixabay", "photographer": "JCFUL", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jcful-4449097/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/farm-agriculture-irrigation-water-4421270/", "keywords": [ "irrigatie", "sproeien", "mais" ] }, "publication_date": "2021-09-08T09:19+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-12T11:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=y_IMXmu-HbA", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Idse Hoving", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/idse-hoving-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593817", "title": "Kaderrichtlijn Water", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/hydrotheek/dossier/kaderrichtlijn-water-dossier.htm" }, "lead": "Het water moet schoner. De Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn die sinds 2000 van kracht is, schrijft voor dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in orde moet zijn. Nederland moet dit voor 2027 bereiken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/2/610547_fullimage_waterdruppel2.jpg", "width": 1280, "height": 704, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Waterdruppel - qimono via Pixabay", "photographer": "qimono", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/qimono-1962238/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/afzetten-plons-water-vloeistof-3698073/", "keywords": [ "druppel", "bos", "sloot", "water", "herfst" ] }, "publication_date": "2021-08-23T15:24+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-09T20:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_glastuinbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_hydrotheek" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_hydrotheek" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=gQ5rYGkPgHc", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "Powered by GroenPact TEST", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/powered-by-groenpact-test.htm" }, "link_extra_image": "https://www.groenpact.nl/verbinden/thema/duurzaamwaterbeheer", "last_update": "" } } ] } ] }, { "area": "hydrotheekinbeeld", "title": "Hydrotheek in beeld", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_39599454", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Promo Hydrotheek", "source": "STOWA", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=9JIMj-FsOf0", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_39599458", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Promo Hydrotheek", "source": "STOWA", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=9JIMj-FsOf0", "image": {"error": "no image selected"} } } ] } ] }