{ "type": "page", "identifier": "page_20756557", "title": "Over ons", "navtitle": "", "url": "/nl/groenpactdigitech/over-ons.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Over ons", "url": "/nl/groenpactdigitech/over-ons.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Digitalisering en technologie hebben een grote impact op de werkgelegenheid en op de veranderende vraag naar competenties van medewerkers. Ook in de groene sector is dat het geval. De ontwikkeling van (sleutel) technologieën biedt oplossingen voor vraagstukken in de sector bijvoorbeeld op het vlak van smart farming en natuurbeheer met ICT, big data, blockchain, kunstmatige intelligentie, geo-informatie, precisielandbouw, drones en robotisering. Deze uitdagingen worden opgepakt in het Groenpact versnellingsprogramma Digitalisering en Technologie." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het versnellingsprogramma<\/h2>

Het versnellingsprogramma Digitalisering en Technologie levert een wezenlijke bijdrage aan de doelstelling van Groenpact door het gebruik van technologie steviger te verankeren in de groene onderwijsprogramma’s. De focus ligt op 4 thema’s: AI, Data Science, Robotica en Sensortechnologie. De thema’s hangen samen, maar zijn ook los te benaderen of in een specifieke context.<\/p>

De aanpak is bottom up en contentgericht; via kennisdeling, ervaringsleren - denk aan bedrijfsprojecten of crossovers - en kennisvalorisatie, onderzoek, CIV, CoE, WUR en via onder andere Living Labs & Hotspots.<\/p>

Wil je meer weten over het Groenpact versnellingsprogramma Digitalisering & Technologie? Neem dan contact<\/a> op.<\/p>

De website <\/h2>

De website Groenpact Digitalisering en Technologie wordt beheerd door het versnellingsprogramma in samenwerking met Groen Kennisnet. <\/p>

Het beeldmateriaal dat gebruikt wordt op de website van Groenpact Digitalisering & Technologie is rechtenvrij beeldmateriaal óf is materiaal waarvan de gebruiksrechten aangekocht zijn door Groenpact.<\/p>" } ] } ] }