{ "type": "page", "identifier": "page_20213259", "title": "Nieuws", "navtitle": "", "url": "/nl/groenpactdigitech/nieuws.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Nieuws", "url": "/nl/groenpactdigitech/nieuws.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_21142818", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_732270", "title": "Website freshknowledge.eu vindbaar in onze kennisbank", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/nieuwsitem/website-freshknowledge.eu-vindbaar-in-onze-kennisbank.htm" }, "lead": "De website www.freshknowledge.eu maakt wetenschappelijke informatie toegankelijk en toepasbaar voor mensen die werkzaam zijn in de groente- en fruitsector. De webpagina's zijn nu ook te vinden via de zoekbox op Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/4/588756_fullimage_fruitteelt_f42280f3_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Tuinbouw; fruitteelt", "photographer": "Karel Appel", "photographer_hyperlink": "https://www.karelappellinkfotograaf.nl", "photo_license": "CC-BY-3.0", "photo_license_hyperlink": "https://www.linklicentie.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://www.overigebroninfolink.nl", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-06-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-27T14:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_tuinbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_digitech" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Freshknowledge.eu", "target_audience_abstract": "Groente- en fruitsector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_657094", "title": "Robotisering in de glastuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/nieuwsitem/robotisering-in-de-glastuinbouw.htm" }, "lead": "Robotisering in de glastuinbouw komt in een stroomversnelling. Ondernemers zien robotisering als de oplossing voor duur personeel. Voor succesvolle ontwikkeling van robots is samenwerking tussen ontwikkelaars van diverse disciplines, sectororganisaties en bedrijven een vereiste.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/c/657093_fullimage_bachelor%20open%20dag%202017%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 774, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "glastuinbouw", "photographer": "Marte Hofsteenge", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "WUR", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-06-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-30T15:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_digitech" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Robotisering", "target_audience_abstract": "Glastuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_655662", "title": "Sneller subsidie dankzij big data", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/nieuwsitem/sneller-subsidie-dankzij-big-data.htm" }, "lead": "Van satellieten tot mobiele telefoons: het werk van boeren (en de overheden waar zij afspraken mee maken) kan een stuk makkelijker door technologie. Met het Europese NIVA-project van Wageningen University & Research testen negen landen data-innovaties voor hun landbouwbeleid, variërend van slimme camera-apps tot smart contracts.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/5/655661_fullimage_ghog_180503_mg_2585%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 747, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Data akker", "photographer": "Gea Hogeveen", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "WUR", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-06-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-26T09:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_digitech", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [ { "title": "Smart farming", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/smart-farming-dossier.htm" }, { "title": "Sensor­technologie in de melkvee­houderij", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/sensortechnologie-in-de-melkveehouderij-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie KennisOnline", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisonline.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Big data", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, tuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_655478", "title": "PreciSIAlandbouw: inventariserend onderzoek naar het gebruik van precisielandbouw door de akkerbouwer en robotisering in dienst van kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/nieuwsitem/nieuwe-werkpakketten-robotisering-en-precisielandbouw.htm" }, "lead": "CoE Groen presenteert twee resultaten van een nieuwe project PreciSIAlandbouw, dat loopt van juni 2021 tot eind mei 2023. Bij het project PreciSIAlandbouw staat het ontwikkelen van kennis in samenwerking met Wageningen Universiteit, hbo, mbo, bedrijfsleven, brancheorganisaties, praktijkcentra en overheid centraal. In werkpakket 2 ligt de focus op precisielandbouw in de akkerbouw en in werkpakket 3 onderzoekt het team de kansen van robotisering in de kringlooplandbouw. De resultaten van deze onderzoeken zullen straks op Groen Kennisnet te vinden zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/b/9/616023_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_1720608352_landbouw_technologie.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": 595, "focuspoint-y": 415, "alternative_text": "Precisielandbouw - Papamoon via Shutterstock", "photographer": "Papamoon", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Papamoon", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/agriculture-technology-artificial-intelligence-ai-concepts-1720608352", "keywords": [ "gewas", "landbouw", "akker", "akkerbouw", "precisielandbouw", "agricultuur", "kennis", "leefomgeving" ] }, "publication_date": "2022-06-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_coe_groen", "gkn_digitech", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_lectoraat", "gkn_onderwijs", "gkn_precisielandbouw", "gkn_akkerbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Regieorgaan SIA", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/regieorgaan-sia.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Onderzoek toekomstbestendige landbouw", "target_audience_abstract": "Onderzoekers en pioniers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_616782", "title": "Precisielandbouw: volop mogelijkheden en koudwatervrees bij boeren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/nieuwsitem/precisielandbouw-volop-mogelijkheden-en-koudwatervrees-bij-boeren.htm" }, "lead": "Precisielandbouw staat voor het GPS-gestuurd werken op het veld en smart farming voor het verwerken van meetresultaten in taakkaarten om precisietechnieken toe te passen. Het biedt een zee aan mogelijkheden om kosten te besparen en het milieu te ontzien, maar de praktijk is weerbarstig, blijkt uit tal van projecten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/3/615078_fullimage_shutterstock_134137523%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 771, "focuspoint-x": 640, "focuspoint-y": 385, "alternative_text": "Flying drone in the field - Robert Mandel via Shutterstock", "photographer": "Robert Mandel", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/robertmandel", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/flying-drone-field-octocopter-video-photo-134137523", "keywords": [ "landbouw", "akker", "remote sensing", "innovatie", "akkerbouw", "precisielandbouw", "camera", "monitoring", "drone", "vliegen" ] }, "publication_date": "2022-06-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-26T08:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_digitech", "gkn_home", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [{ "title": "Smart farming", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/smart-farming-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Precisielandbouw:", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_650918", "title": "Platform Farmmaps biedt emissieprotocollen voor gewasbeschermings­middelen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/nieuwsitem/platform-farmmaps-biedt-emissieprotocollen-voor-gewasbeschermingsshymiddelen.htm" }, "lead": "Twee protocollen van platform Farmmaps bieden akkerbouwers houvast voor het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf of het perceel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/a/9/630881_fullimage_shutterstock_3253164_gewasbescherming_tractor%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 733, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Gewasbescherming tractor", "photographer": "Bruce Works", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/pwi", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/spraying-pesticide-on-winter-wheat-field-3253164", "keywords": [ "bestrijdingsmiddel", "veld", "akker", "akkerbouw", "traktor", "gewasbeschermingsmiddel" ] }, "publication_date": "2022-05-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-24T07:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_digitech", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_loonwerk" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Farmmaps", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_650692", "title": "Website freshknowledge.eu gelanceerd door WUR", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/nieuwsitem/website-freshknowledge.eu-gelanceerd-door-wur.htm" }, "lead": "De website www.freshknowledge.eu maakt wetenschappelijke informatie toegankelijk en toepasbaar voor mensen die werkzaam zijn in de groente- en fruitsector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/4/588756_fullimage_fruitteelt_f42280f3_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Tuinbouw; fruitteelt", "photographer": "Karel Appel", "photographer_hyperlink": "https://www.karelappellinkfotograaf.nl", "photo_license": "CC-BY-3.0", "photo_license_hyperlink": "https://www.linklicentie.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://www.overigebroninfolink.nl", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-23T10:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_digitech" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Freshknowledge.eu", "target_audience_abstract": "Groente- en fruitsector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_650494", "title": "To2morrow: SmartAgriHubs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/nieuwsitem/to2morrow-smartagrihubs.htm" }, "lead": "Er zit veel innovatiekracht in de groene sector, ook op internationaal en Europees niveau. In deze serie lees je over grensoverstijgende projecten, en wat ze voor jouw praktijk kunnen betekenen. Deze week: SmartAgriHubs", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/3/615078_fullimage_shutterstock_134137523%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 771, "focuspoint-x": 640, "focuspoint-y": 385, "alternative_text": "Flying drone in the field - Robert Mandel via Shutterstock", "photographer": "Robert Mandel", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/robertmandel", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/flying-drone-field-octocopter-video-photo-134137523", "keywords": [ "landbouw", "akker", "remote sensing", "innovatie", "akkerbouw", "precisielandbouw", "camera", "monitoring", "drone", "vliegen" ] }, "publication_date": "2022-05-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-18T17:45+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_schapenhouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_internationalisering", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_internationalisering", "gkn_akkerbouw", "gkn_digitech", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_glastuinbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_schapenhouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Digitalisering Landbouw", "target_audience_abstract": "Groene sector", "region_abstract": "Europa", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_631059", "title": "Educatief Programma Floriade van start met vier groene thema's", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/nieuwsitem/educatief-programma-floriade-van-start-met-vier-groene-themas.htm" }, "lead": "Docenten opgelet! Met het Educatief Programma Floriade kan je samen met je schoolklas aan de slag met een actueel duurzaamheidsvraagstuk uit het bedrijfsleven of van maatschappelijke organisaties.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/3/f/cid631059_Floriade_AerialView%20%281%29.jpg", "width": 1920, "height": 1161, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-01-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-27T14:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_biobased_economy", "gkn_precisielandbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_onderwijs", "gkn_practoraat", "gkn_groeneagenda", "gkn_hbo", "gkn_regioleren", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_eiwittransitie", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groeneagenda", "gkn_onderwijs", "gkn_practoraat", "gkn_biobased_economy", "gkn_eiwittransitie", "gkn_voeding", "gkn_precisielandbouw", "gkn_regioleren", "gkn_practoraat", "gkn_onderwijs", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_groenvoorziening", "gkn_digitech", "gkn_hbo", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Floriade", "target_audience_abstract": "Docenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_615076", "title": "Drones helpen bij precisiebemesting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/nieuwsitem/drones-helpen-bij-precisiebemesting.htm" }, "lead": "Precisiebemesting gaat over de juiste hoeveelheid bemesting op het juiste moment op de juiste plek. Hiervoor is nauwkeurige informatie van het gewas nodig en drones bieden dit, veel meer dan satellietbeelden. De ondernemer blijft belangrijk, hij moet zorgen voor de interpretatie van de beelden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/3/615078_fullimage_shutterstock_134137523%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 771, "focuspoint-x": 640, "focuspoint-y": 385, "alternative_text": "Flying drone in the field - Robert Mandel via Shutterstock", "photographer": "Robert Mandel", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/robertmandel", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/flying-drone-field-octocopter-video-photo-134137523", "keywords": [ "landbouw", "akker", "remote sensing", "innovatie", "akkerbouw", "precisielandbouw", "camera", "monitoring", "drone", "vliegen" ] }, "publication_date": "2021-11-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-12T14:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_groenteteelt", "gkn_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_digitech" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Precisielandbouw", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Vollegrondstuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_613838", "title": "Cursus Kunstmatige Intelligentie voor Agri & Food", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/nieuwsitem/cursus-kunstmatige-intelligentie-voor-agri-food.htm" }, "lead": "Op 1 november lanceerde de Nederlandse AI Coalitie in samenwerking met Topsector Agri & Food en Groenpact de AI-cursus voor Agri en Food. Dit is de eerste Artificiële Intelligentie-cursus voor de sector Agri en Food. In 11 kennis-sessies krijg je meer inzicht in het begrip Artificiële Intelligentie (AI) en de toepassingen hiervan in de agri & food sector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/2/613839_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_267539714_robotica_appel.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Robot met appel - luchschenF via Shutterstock", "photographer": "luchschenF", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/luchschen", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/red-apple-robot-arm-267539714", "keywords": [ "robot", "fruitteelt", "appel", "mechanisatie", "machine", "ai" ] }, "publication_date": "2021-11-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-12T14:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_bloembollen", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_onderwijs", "gkn_hbo", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_groenpact", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_bloembollen", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groenpact", "gkn_hbo", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_digitech" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Cursus AI", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Tuinder, Loonwerker, Student", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk alle bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_608411", "title": "Boeren & data: biedt digitaliseringsvisie dé uitkomst?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/nieuwsitem/boeren-data-biedt-digitaliseringsvisie-de-uitkomst-1.htm" }, "lead": "Er zijn meer dan twintig platforms voor precisielandbouw en er bestaat nog geen regelgeving of handvatten vanuit de overheid. De recentelijke Kamervragen over de inzet van big data binnen de landbouw zijn door het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) beantwoord. Uit deze antwoorden blijkt dat er nog veel knelpunten zijn en de overstap voor boeren allesbehalve soepel verloopt. Op het gebied van big data en de verschillende softwarepakketten is nog veel winst te behalen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/1/2/cid608411_Print%2520version%2520300%2520DPI-WUR_drone_15.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-10-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-12T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_digitech" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Digitalisering Landbouw", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Beleidsmaker", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601676", "title": "Beter boeren met data", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/nieuwsitem/beter-boeren-met-data-1.htm" }, "lead": "Door data te verzamelen en die te analyseren kun je de bedrijfsvoering optimaliseren. Veel boeren verzamelen data. In de podcastserie Databoeren praat redacteur Chris Vlaanderen met ondernemers en een onderzoeker.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/7/e/cid601676_shutterstock_509155285_boer_laptop_oogst.jpg", "width": 817, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-12T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_digitech", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_akkerbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601391", "title": "Precisietechnologie en pootaardappelen: meten is weten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/nieuwsitem/precisietechnologie-en-pootaardappelen-meten-is-weten-1.htm" }, "lead": "Met behulp van precisietechnologie kun je de beste pootaardappelen uit het land halen. Het idee is dat in de toekomst de pootaardappel van plant tot lopende band tot in detail kan worden gevolgd. Een eerste stap wordt gedaan binnen het POP3-project Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/d/1/cid601391__o9a3167.jpg", "width": 822, "height": 548, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-07T15:33+02:00", "lastmodified_date": "", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_digitech" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600748", "title": "Slimmere sensoren om ziekten bij koeien op te sporen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/nieuwsitem/slimmere-sensoren-om-ziekten-bij-koeien-op-te-sporen-1.htm" }, "lead": "Er zijn steeds meer sensoren die melkveehouders in staat stellen hun koeien te volgen. Het is een kwestie van tijd dat er sensoren beschikbaar komen die ziekten en aandoeningen bij melkvee kunnen opsporen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/b/9/cid600748_cows-552946_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-26T09:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_digitech" ], "related_dossier": [{ "title": "Sensor­technologie in de melkvee­houderij", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/sensortechnologie-in-de-melkveehouderij-dossier.htm" }], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Diergezondheid, Data", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } } ] } ] } ] }