{ "type": "page", "identifier": "page_27564619", "title": "Leermiddelen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenpactdigitech/leermiddelen.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Leermiddelen", "url": "/nl/groenpactdigitech/leermiddelen.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Er zijn verschillende lespakketten en online leermodules ontwikkeld om stapsgewijs te leren over de laatste technologische innovaties in het groene domein. Op deze pagina vind je een overzicht van de beschikbare leermaterialen." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_33691668", "id": 33691668, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "Technologie voor optimale productie", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/b/1/654321_fullimage_shutterstock_211683202_boer_tablet%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 752, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Technologie voor optimale productie", "photographer": "Alexander Knyazhinsky", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Akira+Tetsuka", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/agribusiness-211683202", "keywords": [] }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

<\/h2>

Agro food Robotica<\/h2>

<\/em>Wiki Agro food robotica<\/a> - Thema's: Sensortechnologie, Robotica<\/em><\/p>

In de nabije toekomst wordt de verwerking van camerabeelden en beeldanalyse steeds belangrijker op werkplekken in AgriFood. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt in de monitoring van gewassen en geoogste producten. Ook is er steeds meer robotisering van teelt-, oogst-, opslag- en verwerkingshandelingen. Deze wiki gaat in op deze onderwerpen.<\/p>

Precisielandbouw<\/h2>

Wiki Precisielandbouw (NPPL)<\/a> - Thema's: Sensortechnologie, Data science, Kunstmatige intelligentie, Robotica<\/em><\/p>

Deze wiki streeft er naar een actueel en onafhankelijk overzicht te geven van de precisielandbouw in de open teelten. De primaire doelgroep is het groene onderwijs, zowel MBO als HBO en voor studenten en docenten.<\/p>

Precisiefruitteelt<\/h2>

Wiki Fruitteelt en Boomkwekerij 2030<\/a> - Thema's: Sensortechnologie, Data science, Kunstmatige intelligentie, Robotica<\/em><\/p>

<\/em>Precisielandbouw biedt ook veel kansen voor de fruitteelt en boomkwekerij. In deze leermodule komen verschillende precisietechnieken aan bod en wordt een link met plantveredeling gelegd.<\/em><\/p>

High Tech Horticulture<\/h2>

High tech horticulture<\/a>, wiki Vertical farming - Thema's: Sensortechnologie, Data science<\/em><\/p>

Het telen in een vertical farm is gebruik maken van hoogwaardige technologie. De ontwikkeling van informatietechnologie maakt het mogelijk om centraal processen te monitoren en op hoofdlijnen te sturen, terwijl lokaal de activiteiten plaatsvinden en de geautomatiseerde processen worden gecontroleerd.<\/p>

Geo information science<\/h2>

Lespakket GIS voor Doeners<\/a> - Thema's: Sensortechnologie, Data science, Kunstmatige intelligentie, Robotica<\/em><\/p>

In deze module leer je wat Geografische informatie systemen zijn en hoe je deze in kunt zetten. Leerlingen verkennen stap voor stap alle functies zodat ze meer inzicht krijgen in het programma. Het lespakket is gemaakt voor studenten mbo niveau 3 en 4 en is geschikt voor alle opleidingen waarin GIS/Geo in meer of mindere mate aan bod komt.<\/p>

Precisie melkveehouderij<\/h2>

Wiki Precisiemelkveehouderij<\/a> - Thema's: Sensortechnologie, Data science, Kunstmatige intelligentie, Robotic<\/em><\/p>

Deze interactieve lesomgeving geeft een goed beeld van de verschillende beschikbare sensortechnologiƫn en automatiseringen voor de melkveehouderij, zowel op stal- als op dierniveau. <\/p>

<\/h2>" } ] } ] }