{ "type": "page", "identifier": "page_20213297", "title": "Lectoraten", "navtitle": "", "url": "/nl/groenpactdigitech/lectoraten.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Lectoraten", "url": "/nl/groenpactdigitech/lectoraten.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_21600307", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_603880", "title": "Zuivelprocestechnologie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/item/zuivelprocestechnologie.htm" }, "lead": "Het lectoraat Zuivelprocestechnologie wil de zuivelexpertise binnen onderwijs en onderzoek in Nederland versterken door toegepast onderzoek en de ontwikkeling van onderwijsmodules gericht op de versterking van de zuivelindustrie op de aspecten van kwaliteit, efficiency en duurzaamheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/e/0/cid603880_zuivelprocestechnologie.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T16:18+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T10:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Peter de Jong", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/peter-de-jong-2.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Binnen het lectoraat werken studenten, docenten, projectingenieurs en bedrijven samen aan de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën voor een duurzame productie in de zuivelketen. Lector is Peter de Jong.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603873", "title": "Watertechnologie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/item/watertechnologie.htm" }, "lead": "Het gezamelijke Van Hall Larenstein/NHL Stenden lectoraat Watertechnologie is een kenniscentrum dat particuliere initiatieven ondersteunt door het bieden van hoogwaardige onderzoeksmogelijkheden en -expertise binnen het hoger beroepsonderwijs. Denk hierbij aan waterbehandeling, afvalwaterzuivering, het opwekken van energie uit water en de detectie van kleine deeltjes.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/a/e/cid603873_watertechnologie.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T16:01+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T09:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Luewton Agostinho", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/luewton-agostinho.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Watertechnologie doet onderzoek naar zandfiltratie, monitoring , desinfectie, low budget-technologieën, en nieuwe technologieën voor ontwikkelingslanden. Lector is Luewton Lemos F Agostinho", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_602979", "title": "Precision Livestock Farming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/item/precision-livestock-farming-2.htm" }, "lead": "Het lectoraat Precision Livestock Farming heeft als doel efficiënter en slimmer te boeren (smart farming) en preciezer te kunnen sturen in de bedrijfsvoering met behulp van data.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/b/b/cid602979_Precision%20Livestock%20Farming.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-01T12:50+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T09:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Lenny van Erp", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/lenny-van-erp-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Precision Livestock Farming van HAS Hogeschool heeft als doel efficiënter en slimmer te boeren (smart farming) en preciezer te kunnen sturen in de bedrijfsvoering met behulp van data. Lector is Lenny van Erp.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_602968", "title": "Innovatieve Biomonitoring", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/item/innovatieve-biomonitoring.htm" }, "lead": "Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring wil met innovatieve technieken voor biomonitoring de biodiversiteit in kaart te brengen, verliezen meten en effecten van ingrijpen monitoren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/7/d/cid602968_Innovatieve%20Biomonitoring.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-01T12:02+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-22T17:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Margje Voeten", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/margje-voeten-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring wil met innovatieve technieken voor biomonitoring de biodiversiteit in kaart te brengen, verliezen meten en effecten van ingrijpen monitoren. Lector is Margje Voeten.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_602554", "title": "Design Methoden in Food", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/item/design-methoden-in-food.htm" }, "lead": "Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich op onderzoek naar design-methoden die ervoor zorgen dat meer food-innovaties met succes de markt halen, want percentage succesvolle innovaties is nu te laag. Het lectoraat maakt daarbij zo veel mogelijk gebruik van nieuwe technologieën en nieuwe ingrediënten, zoals bv 3D food-printing en plantaardige reststromen. Lector is Antien Zuidberg.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/b/cid602554_design%20methoden%20in%20food.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-30T10:35+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-22T08:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Antien Zuidberg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/antien-zuidberg-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Duurzame gezonde voeding", "target_audience_abstract": "Foodexperts", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_599915", "title": "Duurzame pluimveehouderij in een circulaire bedrijfsvoering", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/item/duurzame-pluimveehouderij-in-een-circulaire-bedrijfsvoering.htm" }, "lead": "Het optimaliseren van pluimveevoeding, met aandacht voor zowel diergezondheid als milieu; daar richt het lectoraat Duurzame pluimveehouderij in een circulaire bedrijfsvoering zich op. Aeres Hogeschool Dronten en Schothorst Feed Research werken binnen dit lectoraat nauw met elkaar samen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/a/3/cid599915_precisievoeding%20en%20duurzame%20pluiveehouderij.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T14:13+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-09T14:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Laura Star", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/laura-star-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Precisievoeding en duurzame pluimveehouderij richt zich op het op maat voeren van pluimvee waarbij het streven is vraag en aanbod aan nutriënten met elkaar in balans te brengen. Lector is Laura Star.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599314", "title": "Precisielandbouw & Smart Farming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenpactdigitech/item/precisielandbouw-smart-farming-1.htm" }, "lead": "De snelle technologische vooruitgang biedt kansen voor precisielandbouw. Maar de ontwikkelingen gaan ook gepaard met een (groeiend) gebrek aan integratie tussen disciplines. En juist die integratie is nodig om de kansen te benutten en integraal in te passen in de bedrijfsvoering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/0/b/cid599314_precisielandbouw.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T13:58+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Corné Kempenaar", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/corne-kempenaar-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Precisielandbouw onderzoekt hoe we precisielandbouwmogelijkheden zo slim en duurzaam mogelijk kunnen integreren in de bedrijfsvoering van akkerbouw- en veehouderijbedrijven. Lectoren zijn Corné Kocks en Corné Kempenaar.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } } ] } ] } ] }