{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_644564", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Sensor­technologie in de groene sector", "navtitle": "", "url": "/nl/groenpactdigitech/dossier/sensortechnologie-in-de-groene-sector-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 644564, "identifier": "mediaitem_644564", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenpactdigitech/dossier/sensortechnologie-in-de-groene-sector-dossier.htm", "title": "Sensor­technologie in de groene sector", "lead": "Sensortechnologie speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. De Nederlandse overheid zet zich samen met het bedrijfsleven, onderzoekers en maatschappelijke organisaties volop in om sensingtechnieken verder te ontwikkelen. Dit dossier werpt een blik op de toepassingen van sensortechnologie in de groene sector: agri, tuinbouw, dier, voedsel en natuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/e/644561_fullimage_istock-1301720423.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Sensor bij planten in kas - PrathanChorruangsak via Istock", "photographer": "PrathanChorruangsak", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/PrathanChorruangsak?mediatype=photography", "photo_license": "Istock License", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/help/licenses", "source_info": "Istock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/de-slimme-jonge-aziatische-agronoommens-meet-grond-met-digitaal-apparaat-en-tablet-gm1301720423-393677793", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-04-14T14:06+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-13T22:16+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groenpact Digi & Tech", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groenpact-digi-tech-organisatie.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "2022-04-28T00:00+02:00" } }, "contents": [ { "area": "introductie", "title": "Introductie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De vraag naar slimme sensoren groeit gestaag. Onze behoefte aan nieuwe inzichten wordt groter, omdat hiermee meer mogelijkheden ontstaan om processen te sturen. Om ze effectiever en efficiĆ«nter te maken en dus meer te bereiken met minder inspanning. Sensortechnologie helpt ons hierbij enorm en is inmiddels niet meer weg te denken uit groene sectoren zoals de tuinbouw-, de dier- en de voedingssector.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Met behulp van sensortechnologie kunnen tal van omstandigheden op een continue en stabiele wijze worden gemeten. Door de gegenereerde data centraal te verzamelen, slim te combineren en goed te interpreteren, kunnen snel de juiste beslissingen worden genomen. EfficiĆ«nt en effectief. Bij beoordeling van de kwaliteit en veiligheid van voedselproducten bijvoorbeeld of het realiseren van een optimaal stalklimaat in de veehouderij. Maar denk ook aan het in beeld brengen van plaats specifieke kenmerken van een gewas of de bodem, waardoor de exacte behoefte aan bijvoorbeeld bemesting in kaart wordt gebracht. Of de tuinbouw, waar sensoren als een soort kunstmatige zintuigen van de teler worden ingezet. Door in een kas diverse factoren met behulp van sensortechnologie te meten, is de teler in staat om op basis hiervan de teelt te optimaliseren. Meten is weten; sensortechnologie is inmiddels niet meer weg te denken uit de groene sectoren.<\/p>" } ] }, { "area": "agri", "title": "Agri", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "","image": { "url": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/1563b6f6-9d7b-45b5-a8bf-e18b1a594297_sensortechnologie-gedoseerd-innoveren--wieringa-bedumid%3D1153633.jpg", "focuspoint-x": 646, "focuspoint-y": 288, "original_size": "1280x720" }, "elements": [ { "identifier": "element_24613931", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1153633", "1042256", "1150310", "1061157" ] } } ] }, { "area": "tuinbouwenuitgangs­materialen", "title": "Tuinbouw en uitgangs­materialen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "","image": { "url": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/8b4bc5c9-e66f-44a2-8f87-4ea961b5121b_sensortechnologie-teler-kan-straks-vitamines-meten-in-de-kasid%3D1154956.jpg", "focuspoint-x": 642, "focuspoint-y": 342, "original_size": "1200x801" }, "elements": [ { "identifier": "element_24613932", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1154956", "1061989", "1061181", "1156243" ] } } ] }, { "area": "dier", "title": "Dier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "","image": { "url": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/c266ff44-ce5f-4f9e-b207-39a703c542c9_sensortechnologie-camera--en-sensorgegevens-verbeteren-klimaat-varkensstalid%3D1154560.jpg", "focuspoint-x": 749, "focuspoint-y": 525, "original_size": "1254x836" }, "elements": [ { "identifier": "element_24613933", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1154560", "1152704", "1046296", "1044788" ] } } ] }, { "area": "voedsel", "title": "Voedsel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "","image": { "url": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/5/742369_fullimage_tomato-1310961_1280.jpg", "focuspoint-x": 409, "focuspoint-y": 523, "original_size": "1280x853" }, "elements": [ { "identifier": "element_24613934", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1152513", "1151927", "1041067", "1056116" ] } } ] }, { "area": "natuurenleef­omgeving", "title": "Natuur en leef­omgeving", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "","image": { "url": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/fa529e16-173d-4724-81db-a6e01792d189_sensortechnologie-praktijkervaringen-met-nitraatsensoren-in-oppervlaktewaterid%3D1060595.jfif", "focuspoint-x": 471, "focuspoint-y": 215, "original_size": "1024x576" }, "elements": [ { "identifier": "element_24613935", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1060595", "1059915", "1033013", "1150336" ] } } ] }, { "area": "lesmateriaal", "title": "Lesmateriaal", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "","image": { "url": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/8/2/743743_fullimage_tractor-3859930_1280.jpg", "focuspoint-x": 649, "focuspoint-y": 477, "original_size": "1280x855" }, "elements": [ { "identifier": "element_23289965", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["22648"] } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_23290027", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Sensor toont vochtbehoefte grasland", "source": "Nationale Proeftuin Precisielandbouw", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=CbbHzqYEMp8", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Faciliteiten voor sensortechnologie<\/h2>" } , { "identifier": "element_26754855", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Green Mobile Education Centre (GMEC)", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Green Mobile Education Centre (GMEC)", "url": "/nl/groenpactdigitech/green-mobile-education-centre-gmec.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

Gerelateerde lectoraten<\/h2>" } , { "identifier": "element_26754857", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Biomimicry: Leren van de natuur voor duurzame oplossingen", "link_url": "" } } ] }, { "area": "sources", "title": "Meer informatie", "elements": [ ] }, { "area": "related", "title": "Meer informatie", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Meer informatie", "elements": [ ] } ] }