{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_647450", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Robotica in de groene sector", "navtitle": "", "url": "/nl/groenpactdigitech/dossier/robotica-in-de-groene-sector-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 647450, "identifier": "mediaitem_647450", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenpactdigitech/dossier/robotica-in-de-groene-sector-dossier.htm", "title": "Robotica in de groene sector", "lead": "Robotica speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. De Nederlandse overheid zet zich samen met het bedrijfsleven, onderzoekers en maatschappelijke organisaties volop in om roboticatechnieken verder te ontwikkelen. Dit dossier werpt een blik op de toepassingen van robotica in de groene sector: agri, tuinbouw, dier, voedsel en natuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/f/d/647457_fullimage_istock-898449446.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Robot oogst druiven - Kinwun via Istock", "photographer": "Kinwun", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Kinwun?mediatype=photography", "photo_license": "Istock License", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/help/licenses", "source_info": "Istock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/agrarische-robot-assistent-oogsten-van-de-druiven-voor-het-analyseren-van-de-groei-van-gm898449446-247922389", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-04-28T09:31+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-10T13:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groenpact Digi & Tech", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groenpact-digi-tech-organisatie.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "introductie", "title": "Introductie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Het inzetten van robots in (bedrijfs)processen kan allerlei interessante voordelen bieden. Denk bijvoorbeeld aan de besparing van arbeid en kosten. In de groene sector worden robots al voor allerhande toepassingen gebruikt, bijvoorbeeld het schoffelen tegen onkruid in akkers of melkrobots die koeien melken. Er is veel mogelijk, maar er zijn ook nog barrières. Hoewel technieken steeds verder worden ontwikkeld en verfijnd, hebben ze soms nog te kampen met kinderziekten en zijn de investeringskosten hoog.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De mogelijkheden van robotisering lijken eindeloos. Er zijn kleine oogstrobots die bodembeschadiging voorkomen, melk-, mest- en voerrobots in de veehouderij en drones die voor allerlei toepassingen gebruikt kunnen worden. Drones kunnen met diverse camera’s en sensoren worden uitgerust. In natuurbeheer kunnen drones bijvoorbeeld worden ingezet voor het doen van vegetatie inventarisaties: welke bomen en struiken staan er en hoeveel oppervlakte en volume nemen die in? Vanaf de grond is het werk tijdrovend en niet altijd even accuraat. Drones kunnen dan uitkomst bieden: ze zorgen voor preciezere data en beelden, en vaak lagere kosten.<\/p>

De robotdichtheid in de food sector is relatief laag, maar de branche is bezig met een inhaalslag. Vooralsnog zit de groei vooral aan het begin, met name in de primaire sector, en einde van de keten. Aan het eind van de keten zorgen robots steeds vaker voor het verpakken en etiketteren van producten en voor de logistiek. Ook testen supermarkten of een volledig digitale winkel, bomvol technologische vernieuwingen, haalbaar is. Zo is er geen kassa en het zelf scannen van de producten hoeft niet meer.<\/p>" } ] }, { "area": "agri", "title": "Agri", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_24602725", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1051100", "1059158", "1159093", "1057407" ] } } ] }, { "area": "tuinbouwenuitgangs­materialen", "title": "Tuinbouw en uitgangs­materialen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_24602726", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1061989", "1155697", "1155704", "1157884" ] } } ] }, { "area": "dier", "title": "Dier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_24602834", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1061183", "1061620", "1059158", "1057464" ] } } ] }, { "area": "voedsel", "title": "Voedsel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_24602843", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1154943", "1154945", "1062068", "1051518" ] } } ] }, { "area": "natuurenleef­omgeving", "title": "Natuur en leef­omgeving", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_24602849", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1032497", "1153122", "1055678", "1150336" ] } } ] }, { "area": "lesmateriaal", "title": "Lesmateriaal", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_23748220", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["855029"] } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_23743053", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Nieuwe DeLaval melkrobot in de praktijk", "source": "Agrio Melkvee", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=j9_GA8Qb-lw", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_23742913", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Op zoek met drone naar vogelnesten en hazen", "source": "Nationale proeftuin precisielandbouw", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=QxjhFVAZclo", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ ] } ] }