{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_617411", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Kunstmatige intelligentie in de groene sector", "navtitle": "", "url": "/nl/groenpactdigitech/dossier/kunstmatige-intelligentie-in-de-groene-sector-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 617411, "identifier": "mediaitem_617411", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenpactdigitech/dossier/kunstmatige-intelligentie-in-de-groene-sector-dossier.htm", "title": "Kunstmatige intelligentie in de groene sector", "lead": "Kunstmatige intelligentie speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. De Nederlandse overheid zet zich samen met het bedrijfsleven, onderzoekers en maatschappelijke organisaties volop in om kunstmatige intelligentietechnieken verder te ontwikkelen. Dit dossier werpt een blik op de toepassingen van kunstmatige intelligentie in de groene sector: agri, tuinbouw, dier, voedsel en natuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/2/613839_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_267539714_robotica_appel.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Robot met appel - luchschenF via Shutterstock", "photographer": "luchschenF", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/luchschen", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/red-apple-robot-arm-267539714", "keywords": [ "robot", "fruitteelt", "appel", "mechanisatie", "machine", "ai" ] }, "publication_date": "2021-11-23T10:21+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-10T13:33+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groenpact Digi & Tech", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groenpact-digi-tech-organisatie.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "introductie", "title": "Introductie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Kunstmatige intelligentie of KI (in het Engels Artificial Intelligence of AI) gaat over systemen of machines die de intelligentie van mensen kunnen nabootsen. Met deze vorm van intelligentie kunnen systemen of machines taken uitvoeren en zichzelf tijdens de uitvoering verbeteren op basis van de informatie (data) die continu wordt verzameld. Zo kunnen KI-systemen reageren op data of impulsen uit hun omgeving en zelfstandig problemen oplossen.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Kunstmatige intelligentie speelt een steeds belangrijkere rol in ons leven en we leren steeds meer over de kansen die het toepassen van KI biedt. Ook in de groene sectoren liggen er veel kansen om computerkracht in te zetten om efficiƫnter en duurzamer te gaan werken. In de agrisector, de tuinbouw, de voedingssector en de veehouderij is de toepassing van KI dan ook bezig aan een stevige opmars.<\/p>

Men richt zich bijvoorbeeld steeds meer op het toepassen van KI om de voedselproductie te verhogen, zonder daarbij het milieu te schaden. Waar eerder boeren individueel beslissingen moesten nemen over hun ingrepen, kunnen ze nu door KI hun keuzes baseren op een rijkdom aan gegevens. In de akkerbouw wordt kunstmatige intelligentie ook al veel ingezet. Voor precisielandbouw, gewasmonitoring en gewasanalyses bijvoorbeeld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van technologische innovaties op het gebied van sensoren, radars en GPS.<\/p>

Kortom, de toepassing van kunstmatige intelligentie stelt ons in staat om op een slimme manier en met het oog op behoud van een gezonde wereld, de kwaliteit van leven voor mens en dier te verhogen.<\/p>" } ] }, { "area": "agri", "title": "Agri", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_24613978", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1044783", "1156700", "1031854", "1044791" ] } } , { "identifier": "element_20099490", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over kunstmatige intelligentie in de teeltsector", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"kunstmatige+intelligentie\"+OR+\"artificial+intelligence\"&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_AKKERBOUW||GKN_VOLLEGRONDSGROENTE||GKN_TUINBOUW||GKN_GLASTUINBOUW||GKN_BOOMKWEKERIJ||GKN_BLOEMBOLLENTEELT||GKN_FRUITTEELT&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "tuinbouwenuitgangs­materialen", "title": "Tuinbouw en uitgangs­materialen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_24613984", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1156723", "1041195", "1030343", "1059083" ] } } , { "identifier": "element_26756065", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over kunstmatige intelligentie met betrekking tot tuinbouw", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(\"kunstmatige+intelligentie\"+OR+\"artificial+intelligence\")+AND+(uitgangsmaterialen+OR+uitgangsmateriaal)&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_AKKERBOUW||GKN_VOLLEGRONDSGROENTE||GKN_TUINBOUW||GKN_GLASTUINBOUW||GKN_BOOMKWEKERIJ||GKN_BLOEMBOLLENTEELT||GKN_FRUITTEELT&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "dier", "title": "Dier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_24613985", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1046296", "1044791", "1044788", "865229" ] } } , { "identifier": "element_20099538", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over kunstmatige intelligentie in de veehouderijsector", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(\"kunstmatige+intelligentie\"+OR+\"artificial+intelligence\")&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VEEHOUDERIJ||GKN_MELKVEEHOUDERIJ||GKN_GEITENHOUDERIJ||GKN_VARKENSHOUDERIJ||GKN_PLUIMVEEHOUDERIJ||GKN_SCHAPENHOUDERIJ||GKN_KALVERHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "voedsel", "title": "Voedsel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_24613986", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1051518", "1152706", "1062074", "1051503" ] } } , { "identifier": "element_20099537", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over kunstmatige intelligentie in de voedingsmiddelenindustrie", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(\"kunstmatige+intelligentie\"+OR+\"artificial+intelligence\")&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VOEDING||GKN_RETAIL&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "natuurenleef­omgeving", "title": "Natuur en leef­omgeving", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_24613987", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1153154", "1061140", "857992", "1033013" ] } } , { "identifier": "element_20099540", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over kunstmatige intelligentie in het terreinbeheer", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(\"kunstmatige+intelligentie\"+OR+\"artificial+intelligence\")&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_TERREINBEHEER&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "lesmateriaal", "title": "Lesmateriaal", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_24613988", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1051784"] } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20096773", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Onderzoek aan Robotica voor Agro & Food", "source": "Wageningen Plant Research", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=1Efj3TYXKeg", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20096779", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Kunstmatige intelligentie optimaliseert de sierteelt", "source": "Royal FloraHolland", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=URxNFqmzbTM", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Onderzoeksprojecten<\/h2>" } , { "identifier": "element_20098357", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Het project MODOMA: MOrfological Description Ornamentals by MAchinelearning van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen", "link_url": "https://www.wur.nl/nl/project/modoma-deep-learning-in-sierteelt.htm" } } , { "identifier": "element_20098432", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Het project Me, my Diet, and I", "link_url": "https://www.wur.nl/nl/project/Me-my-diet-and-I-2.htm" } } , { "identifier": "element_20098479", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Nationale Proeftuin Precisielandbouw", "link_url": "https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/" } } , { "type": "text", "html": "

Lectoraten en practoraten<\/h2>" } , { "identifier": "element_20100293", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Precision Livestock Farming (lectoraat HAS Hogeschool)", "link_url": "https://www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-precision-livestock-farming" } } , { "identifier": "element_20100292", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Food, Health & Technology (practoraat Lentiz)", "link_url": "https://www.practoraten.nl/practoraten/food-health-technology/" } } , { "type": "text", "html": "

Relevante organisaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_20100295", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Boer & Data", "link_url": "https://boerendata.nl/" } } , { "identifier": "element_20100391", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Boerderij van de Toekomst", "link_url": "https://farmofthefuture.nl/en/" } } ] } ] }