{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_647449", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Data science in de groene sector", "navtitle": "", "url": "/nl/groenpactdigitech/dossier/data-science-in-de-groene-sector-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 647449, "identifier": "mediaitem_647449", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenpactdigitech/dossier/data-science-in-de-groene-sector-dossier.htm", "title": "Data science in de groene sector", "lead": "Data science speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. De Nederlandse overheid zet zich samen met het bedrijfsleven, onderzoekers en maatschappelijke organisaties volop in om data science technieken verder te ontwikkelen. Dit dossier werpt een blik op de toepassingen van data science in de groene sector: agri, tuinbouw, dier, voedsel en natuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/4/1/647451_fullimage_istock-1200468564.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Data science in het lab - monstArrr_ via Istock", "photographer": "monstArrr_", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/monstArrr_?mediatype=photography", "photo_license": "Istock License", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/help/licenses", "source_info": "Istock", "source_info_hyperlink": "istockphoto.com/nl/foto/wetenschappers-in-het-laboratorium-gm1200468564-343870524", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-04-28T09:21+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-10T13:35+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groenpact Digi & Tech", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groenpact-digi-tech-organisatie.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "introductie", "title": "Introductie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De toekomst draait om data. Data worden op steeds grotere schaal gebruikt om processen te optimaliseren, voorspellingen te doen, en meer. Een datawetenschapper onderzoekt de verschillende methodes om data te verzamelen, te analyseren, te verwerken en te visualiseren. Bij reguliere wetenschap is data het medium waarmee je probeert een onderzoeksvraag te beantwoorden. Bij datawetenschap bestudeer je dit medium, verken je wat je uit data kunt halen en probeer je vraagstukken op te lossen door patronen in data te ontdekken.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Onze maatschappij digitaliseert in een snel tempo. Digitale technologie verbindt mensen steeds meer met elkaar op steeds meer verschillende manieren. Ook in de groene sector speelt digitalisering een steeds grotere rol. Men heeft zich altijd gebaseerd op waarnemingen om processen bij te sturen en te verbeteren. Echter, het aantal data, de kwaliteit en de snelheid waarmee ze worden geproduceerd en met elkaar in verbinding staan is nieuw. Zo ontstaat ‘big data’. Big data zijn een nieuwe grondstof, voor de hele maatschappij. Big data moet worden ontgonnen, data mining, waarbij gericht wordt gezocht naar statische verbanden tussen verschillende verzamelingen van data (algoritmes). Big data moet ook toegankelijk worden gemaakt en worden gedeeld, data sharing, waardoor ze nuttig gebruikt kunnen worden en van meerwaarde kunnen zijn. <\/p>" } ] }, { "area": "agri", "title": "Agri", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_24602892", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1150544", "1061183", "1157972", "1056638" ] } } ] }, { "area": "tuinbouwenuitgangs­materialen", "title": "Tuinbouw en uitgangs­materialen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_24602893", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1061181", "1151384", "1157668", "1050871" ] } } ] }, { "area": "dier", "title": "Dier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_24602894", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1157995", "1155300", "1155293", "1041423" ] } } ] }, { "area": "voedsel", "title": "Voedsel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_24602895", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1062074", "1152706", "1154945", "1029096" ] } } ] }, { "area": "natuurenleef­omgeving", "title": "Natuur en leef­omgeving", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_24602904", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1155310", "1153122", "1055750", "1061140" ] } } ] }, { "area": "lesmateriaal", "title": "Lesmateriaal", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_24602960", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["22648"] } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_23559128", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Data verzamelen en verwerken", "source": "Nationale Proeftuin Precisielandbouw", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=AOIVicfkgtA", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ ] } ] }