{ "type": "page", "identifier": "page_18336697", "title": "Vakinformatie voor visser en kweker", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/visserij-aquacultuur.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Visserij en aquacultuur", "url": "/nl/groenkennisnet/visserij-aquacultuur.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/2/610589_fullimage_visserij%20en%20aquacultuur.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Visfielt en visboer - Pickone via iStock", "photographer": "Pickone", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Lasse_Hyldager", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/verse-vis-in-een-fishshop-gm1064896394-284743095" }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Visserij en aqua­cultuur", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_DUURZAME_VISSERIJ", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueelindevisserijenviskwekerij", "title": "Actueel in de visserij en viskwekerij", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19535074", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Nieuws", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_609040", "title": "Hoe winnen we de strijd tegen afval op zee?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-winnen-we-de-strijd-tegen-afval-op-zee-1.htm" }, "lead": "De strijd om het afval in de Noordzee tegen te gaan, is al jaren in volle gang. Helaas komt er elk jaar afval bij dat vanuit ons land door rivieren wordt aangevoerd of dat door strandbezoekers wordt achtergelaten. Daarnaast belandt er afval van de scheepsvaart in onze zee. Hoe ziet de strijd tegen afval eruit?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/7/2/cid609040_hoe%20winnen%20we%20de%20strijd%20tegen%20afval%20op%20zee.jpg", "width": 800, "height": 530, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-10-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-07T10:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_duurzame_visserij", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Duurzame Visserij", "target_audience_abstract": "Visser", "region_abstract": "Noordzee", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19535075", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_608390", "title": "Nederlandse visserijsector in zwaar weer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nederlandse-visserijsector-in-zwaar-weer-1.htm" }, "lead": "Brexit, corona, windmolens op zee en tegenvallende vangsten. Het zit de visserijsector niet mee: vangsten gaan naar beneden en perspectief voor de sector neemt af. Maar er zijn lichtpuntjes bij de mosselvisserij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/8/cid608390_shutterstock_233896561.jpg", "width": 1000, "height": 665, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-24T15:42+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-04T12:06+02:00", "expiration_date": "2026-09-24T15:42+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT", "news_pv", "shellfish_farming_schelpdierkweek", "fisheries", "pulsvisserij_pulse_fisheries" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608427", "title": "Alles op alles in strijd tegen verlies aan biodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Alles-op-alles-in-strijd-tegen-verlies-aan-biodiversiteit-1.htm" }, "lead": "Het mondiale verlies aan biodiversiteit tot stilstand brengen of zelfs het tij keren. Dat is de inzet van het Wageningen Biodiversiteits Initiatief. De route: koppel alle initiatieven en onderzoeken die zich met biodiversiteit bezighouden aan elkaar. En laat wetenschappers en belangenorganisaties gezamenlijk aan oplossingen werken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/3/f/cid608427_Alles%2520op%2520alles%2520in%2520strijd%2520tegen%2520verlies%2520aan%2520biodiversiteit.jpg", "width": 800, "height": 595, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-04T12:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT", "gkn_bijen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608386", "title": "Alternatieve vangstmethoden na verbod pulsvisserij: zijn waterstraaltjes de toekomst?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Alternatieve-vangstmethoden-na-verbod-pulsvisserij-zijn-waterstraaltjes-de-toekomst-1.htm" }, "lead": "Sinds 1 juli is pulsvisserij (ook wel pulskorvisserij) verboden. Deze methode, waarbij platvissen zoals schol en tong met stroompulsen van de zeebodem opgeschrikt worden zodat zij het net inzwemmen was punt van discussie. Al enige tijd zijn de Nederlandse vissers en wetenschappers bezig met een alternatief: vis vangen met behulp van waterstraaltjes. Het streven is naar zo min mogelijk milieuoverlast en dierenleed.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/f/1/cid608386_fishing-net-3700376_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-04T12:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19223135", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelement": { "gkz_content_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_DUURZAME_VISSERIJ&wq_srt_desc=publicatiejaar", "maximum": 3 } } , { "identifier": "element_19223136", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen voor de visser en de viskweker", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_DUURZAME_VISSERIJ&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "uitgelicht", "title": "Uitgelicht", "contentarea_template": "contenttemplate_b","background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19535076", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601672", "title": "Snoekbaars het jaar rond te reproduceren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Snoekbaars-het-jaar-rond-te-reproduceren-1.htm" }, "lead": "Het duurzaam kweken van vis kan een goed alternatief zijn voor wild gevangen vis. Het Vlaamse Inagro zet in vakblad Aquacultuur de stappen voor succesvolle voortplanting van de snoekbaars op een rij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/9/d/cid601672_snoekbaars%2520het%2520jaar%2520rond.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-21T13:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Kunstmatige Voortplanting Snoekbaars", "target_audience_abstract": "Visser en Kweker, Food Professional", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19535084", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601326", "title": "Ontwikkeling Europese aquacultuur stagneert", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ontwikkeling-Europese-aquacultuur-stagneert-1.htm" }, "lead": "De EU heeft verschillende subsidieprogramma’s voor de ontwikkeling van de aquacultuursector. Maar dat heeft niet geleid tot een hogere visproductie binnen de EU-lidstaten. In de periode van 2008 tot 2017 nam de productie af van 667.733 naar 648.935 ton. Viskwekers worden in hun ontwikkeling met name gehinderd door bureaucratie en door lokale wetten en regelingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/9/6/cid601326_shutterstock_35494996_zeeboerderij_Griekenland.jpg", "width": 714, "height": 516, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-12T08:48+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601292", "title": "Perspectief voor kweek van zoetwaterkabeljauw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-kweek-van-zoetwaterkabeljauw-1.htm" }, "lead": "Zoetwaterkabeljauw werd in België al gekweekt voor herintroductie van de soort in de rivieren. Dankzij onderzoek en praktijkervaring blijkt de smakelijke soort ook geschikt voor de aquacultuur in de Benelux.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/b/b/cid601292_240.jpg", "width": 950, "height": 547, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601197", "title": "Insecten: voer voor vissen en schaaldieren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Insecten-voer-voor-vissen-en-schaaldieren-1.htm" }, "lead": "Insecten zijn als toevoeging aan voer voor vissen en schaaldieren een goede bron van eiwitten en aminozuren. Garnalen die gevoerd worden met voer op basis van insecten groeien even goed als bij regulier voer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/d/4/cid601197_meelwormen.jpg", "width": 400, "height": 300, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_leefomgeving", "gkn_lectoraat", "gkn_etalage_home", "gkn_eiwittransitie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19508128", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer artikelen uit het vakblad Aquacultuur", "gkz_search_query": "https://accept.groenkennisnet.nl/zoeken/%22Aquacultuur%22?documenttype=Artikel&srt_direction=desc&srt=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "leren", "title": "Leren", "contentarea_template": "contenttemplate_c","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19508139", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1034728", "1041668", "1041668" ]} } , { "identifier": "element_19535086", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_600246", "title": "Aanlandplicht in de visserij uitgelegd", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanlandplicht-in-de-visserij-uitgelegd-1.htm" }, "lead": "De aanlandplicht is een van de belangrijkste maatregelen bij de laatste herziening van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Waarom is er eigenlijk een aanlandplicht? En wat betekent dit voor de visserij? Het dossier 'Vist ik het maar' legt dit uit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/d/c/cid600246_89885110.jpg", "width": 1024, "height": 647, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voedselverspilling", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19508143", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer leren op Vistikhetmaar", "link_url": "https://www.vistikhetmaar.nl" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": "contenttemplate_video","background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19508145", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "De natuurwaarde van gekweekte mosselen", "source": "Wageningen University & Research", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=NmszO8vWbP4", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19508149", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Ontmoet de schippers: Nederlandse vissers beantwoorden vragen van onderzoekers", "source": "Wageningen Marine Research", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=q5W_qVMuv68", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19508147", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_DUURZAME_VISSERIJ&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] } ] }