{ "type": "page", "identifier": "page_18336697", "title": "Vakinformatie voor visser en kweker", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/visserij-aquacultuur.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Visserij en aquacultuur", "url": "/nl/groenkennisnet/visserij-aquacultuur.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/2/610589_fullimage_visserij%20en%20aquacultuur.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Visfielt en visboer - Pickone via iStock", "photographer": "Pickone", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Lasse_Hyldager", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/verse-vis-in-een-fishshop-gm1064896394-284743095", "keywords": [ "vis", "vangst", "kweek", "vissen", "filet", "visserij", "visfilet", "viskweek" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Visserij en aqua­cultuur", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_DUURZAME_VISSERIJ", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueelindevisserijenviskwekerij", "title": "Actueel in de visserij en viskwekerij", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19692943", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_746653", "title": "Beleidsscenario’s voor de garnalenvisserij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/beleidsscenarios-voor-de-garnalenvisserij-1.htm" }, "lead": "De garnalenvisserij staat voor een groot aantal uitdagingen, waarbij verschillende beleidskeuzes op tafel liggen. Wageningen University & Research onderzocht in een scenariostudie hoe deze alternatieven zowel de ecologische impact als de sociaal-economische resultaten van de garnalenvisserij bepalen. De perfecte keuze bestaat niet, maar hangt af van de waarde die wordt gegeven aan bijvoorbeeld de gevolgen voor het milieu en de sociaal-economische effecten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/d/660824_fullimage_shutterstock_656044030_nl_vissersschip_waddenzee%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 743, "focuspoint-x": 582, "focuspoint-y": 330, "alternative_text": "", "photographer": "Split Second Stock", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/splitsecondstock", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/fishing-boat-dragging-net-through-water-656044030", "keywords": ["vissersboot"] }, "publication_date": "2023-11-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-20T11:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie KennisOnline", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisonline.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "garnalenvisserij, beleidscenario", "target_audience_abstract": "garnalenvissers, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19535075", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_746033", "title": "Varkenshouderij en aquacultuur als leverancier voor glastuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/varkenshouderij-en-aquacultuur-als-leverancier-voor-glastuinbouw.htm" }, "lead": "Reststromen uit de varkenshouderij en de aquacultuur gebruiken in de glastuinbouw kan een stap in de richting van kringlooplandbouw zijn. Beide sectoren kunnen meststoffen en CO2 leveren voor de glastuinbouw. Een verkenning door Wageningen University & Research laat mogelijkheden en aandachtspunten zien. Een aantal opties draaien al in de praktijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/f/746047_fullimage_living_with_the_land_38.jpg", "width": 1279, "height": 720, "focuspoint-x": 386, "focuspoint-y": 368, "alternative_text": "Aquaphonics instalatie in kas met platen boven en vis beneden - Michael Rivera via wikimedia commons", "photographer": "Michael Rivera", "photographer_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mjrmtg", "photo_license": "CC BY-SA 4.0 DEED", "photo_license_hyperlink": "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en", "source_info": "Wikimedia Commons", "source_info_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Living_with_the_Land_38.jpg", "keywords": [ "aquaphonics", "vis", "kassen", "glastuinbouw" ] }, "publication_date": "2023-11-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-23T10:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_duurzame_visserij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_duurzame_visserij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "circulaire glastuinbouw, kringlooplandbouw, reststromen, meststoffen, CO2, watergebruik", "target_audience_abstract": "glastuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_745527", "title": "Vissen in de Marker Wadden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/vissen-in-de-marker-wadden.htm" }, "lead": "Sportvisserij Nederland onderzocht de ontwikkeling van de visstand in de Marker Wadden. In de periode van 2018-2022 vonden zij 25 soorten waarvan 18 soorten in het gebied opgroeide. Het onderzoek ‘de ontwikkeling van de visstand rond Marker Wadden’ vormt het eindrapport na 5 jaar monitoring.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/6/7/745545_fullimage_istock-1423579584.jpg", "width": 1277, "height": 721, "focuspoint-x": 638, "focuspoint-y": 360, "alternative_text": "visonderzoek - Aleksei Smyshliaev via Istock", "photographer": "Aleksei Smyshliaev", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/AlekseiSmyshliaev?mediatype=photography", "photo_license": "Istock licentieovereenkomst voor content", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Istock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/products-goods-and-food-gm1423579584-468536756?phrase=vis+meten+", "keywords": [ "visserij", "onderzoek", "meten" ] }, "publication_date": "2023-11-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-03T13:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [{ "title": "Kaderrichtlijn Water", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kaderrichtlijn-water-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Marker Wadden, visstand, onderzoek, meerjarig", "target_audience_abstract": "onderzoekers, beleidsmakers, (sport)vissers, tereinbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_745695", "title": "Belangrijke groene verkiezingsthema’s 2023", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/belangrijke-groene-verkiezingsthemas-2023.htm" }, "lead": "De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op 22 november 2023. In de debatten voorafgaand, komen belangrijke thema’s voorbij zoals klimaat, water, stikstof of landbouw en de toekomst ervan. Groen Kennisnet volgt onderzoek over deze thema’s op de voet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/b/f/745720_fullimage_istock-1033205790.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kiezers stemmen op voering treinstation - Tas3 via iStock", "photographer": "Tas3", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Tas3?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/kiezers-stemmen-op-voering-treinstation-gm1033205790-276701921?phrase=verkiezingen+nederland", "keywords": [ "stemmen", "tweede kamerverkiezingen", "groep mensen", "verkiezingen" ] }, "publication_date": "2023-11-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-20T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_dierverzorging", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_melkveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_paardenhouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [ { "title": "Stikstof", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/stikstof-dossier.htm" }, { "title": "Droogte", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/droogte-dossier.htm" }, { "title": "Boeren met toekomst in de regio", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/boeren-met-toekomst-in-de-regio-dossier.htm" }, { "title": "De wolf in Nederland", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/de-wolf-in-nederland-dossier.htm" }, { "title": "De groene stad", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/de-groene-stad-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "verkiezingen", "target_audience_abstract": "de groene sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_39072041", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Agenda", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_745582", "title": "Trilateral Swimway Conference 2024", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/trilateral-swimway-conference-2024.htm" }, "lead": "Within the Trilateral Wadden Sea Cooperation (TWSC), the second Swimway 2024 conference will be held from 17 -19 April 2024 in Groningen, the Netherlands. For the Waddenacademie this will be the 32nd Waddenacademie Symposium.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2023-10-28T13:17+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-19T13:09+02:00", "expiration_date": "2024-04-19T22:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Congres", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Congres", "theme": [ "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "17-04-2024", "starttime": "00:00", "startdatetime": "2024-04-17T00:00+02:00", "enddate": "19-04-2024", "endtime": "00:00", "enddatetime": "2024-04-19T00:00+02:00" }], "location": "Groningen", "organiser": [ "the trilateral Wadden Sea Expert Group Swimway and Common Wadden Sea Secretariat (CWSS)", "Waddenacademie", "Waddenvereniging", "University of Groningen", "Wageningen Marine Research", "van Hall Larenstein University", "Danish National Park Wadden Sea", "Danish Ministry of Environment" ], "price": "", "jumplinktext": "More information & Registration", "link_url": "https://www.waddenacademie.nl/organisatie/symposia/swimway-conference-2024/", "linktext_externalinfo": "More information & Registration", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_734591", "title": "Schelpdier conferentie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/schelpdier-conferentie-.htm" }, "lead": "De conferentie biedt volop mogelijkheden elkaar in levende lijve te ontmoeten. Naast veel ruimte voor informeel contact bestaat het programma uit lezingen, discussies, poster presentaties, pitches en een beurs voor bedrijven en instellingen. Tevens zal tijdens de conferentie de “Duurzaamheid award schelpdiersector 2022/2023” worden uitgereikt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/c/643935_fullimage_mussels-g2217fedeb_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Mosselen - stux via Pixabay", "photographer": "stux", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/stux-12364/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/mussels-shells-seafood-bivalve-419052/", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-07-09T16:11+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-09T16:18+02:00", "expiration_date": "2024-01-19T22:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Congres", "gkn_duurzame_visserij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Congres", "theme": [ "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "18-01-2024", "starttime": "00:00", "startdatetime": "2024-01-18T00:00+01:00", "enddate": "19-01-2024", "endtime": "00:00", "enddatetime": "2024-01-19T00:00+01:00" }], "location": "Deltapark Neeltje jans, Faelweg 5 4354 RB Vrouwenpolder", "organiser": ["Schelpdier conferentie"], "price": "", "jumplinktext": "Meer informatie en aanmelden", "link_url": "https://www.schelpdierconferentie.com/index.html", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } } ] } , { "identifier": "element_36972916", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer nieuws over visserij en aquacultuur", "link_url": "/nieuws?filter=gkn_duurzame_visserij" } } ] }, { "area": "uitgelicht:socialeeneconomischewaardevanvisserij", "title": "Uitgelicht: Sociale en economische waarde van visserij", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_41007661", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_733352", "title": "De krimp van de Nederlandse visserij raakt niet alleen de visser", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/de-krimp-van-de-nederlandse-visserij-raakt-niet-alleen-de-visser-1.htm" }, "lead": "De gevolgen van de krimp van de Noordzeevisserij, door de opstapeling van uitdagingen zoals pulsverbod, hoge brandstofprijzen, Brexit en aanleg windparken op zee, werken door naar de bedrijven op land die afhankelijk zijn van de Noordzeevisserij. Daarbij is de sociaaleconomische omvang, zoals werkgelegenheid en omzet, van deze bedrijven op land veel groter dan die van de Noordzeevisserij op zichzelf. Dit staat in een impactanalyse, opgesteld door Wageningen Economic Research in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/4/0/684858_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_226746568_schol_vis.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 675, "focuspoint-y": 441, "alternative_text": "Vis in de keuken - Lolostock via Shutterstock", "photographer": "Lolostock", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/lofilolo", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/young-woman-her-kitchen-holding-plaice-226746568", "keywords": [ "vis", "keuken", "schol", "visserij", "food" ] }, "publication_date": "2023-06-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-06-19T14:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "author": { "title": "Redactie KennisOnline", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisonline.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "visserij, visserijgemeenschappen, noordzee, kottervisserij, krimp", "target_audience_abstract": "vissers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_41007663", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1214836", "1214832", "1214895" ] } } , { "identifier": "element_41008007", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over sociaal economische waarde van visserij", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=sociaal OR \"verwerkende industrie\"&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_DUURZAME_VISSERIJ" } } ] }, { "area": "schelpdierenaandenederlandsekust", "title": "Schelpdieren aan de Nederlandse kust ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_40640582", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_732878", "title": "Op bezoek bij een schelpdierbroedhuis", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/op-bezoek-bij-een-schelpdierbroedhuis.htm" }, "lead": "In Nederland bestaat een groot deel van de aquacultuurproductie uit schelpdieren. Maar de kweek van schelpdieren komt met uitdagingen zoals ziekten, predatoren en parasieten. Kan het kweken van schelpdierenbroed in een broedhuis een oplossing bieden? Lees snel over het broedhuis van Roem in Yerseke.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/0/0/732876_fullimage_nature-gb9d03c79e_1280.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 659, "focuspoint-y": 403, "alternative_text": "Handen met oesters - StockSnap via Pixabay", "photographer": "StockSnap", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/stocksnap-894430/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/terms/", "source_info": "pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/natuur-oesters-schelpen-mensen-2570617/", "keywords": [ "oester", "aquacultuur", "zee" ] }, "publication_date": "2023-06-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-06-07T22:10+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Broedhuis voor oesters", "target_audience_abstract": "kwekers van schelpdieren", "region_abstract": "Zeeland", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_40640583", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1032683", "1180930", "862836" ] } } , { "identifier": "element_40640611", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over schelpdieren aan de Nederlandse kust", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(schelpdier*+OR+weekdier*+OR+oester*+OR+mossel*)+AND+Nederland&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_DUURZAME_VISSERIJ" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_36304703", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Waterspraytuig voor de tongvisserij, ontwikkelen en testen", "source": "Wageningen Marine Research", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=M8kFY24ZGkM", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_33940883", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Visonderzoek en dierproeven", "source": "Sportvisserij Nederland", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=4KQrGnRKVHQ", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19508147", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_DUURZAME_VISSERIJ&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "leren", "title": "Leren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_40640691", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual_highlight": { "title": "Soortherkenning onderwater", "gkz_content_id": "1227638", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/7/624640_fullimage_shutterstock_68446549_school_makreel%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 675, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "School Makreel", "photographer": "Rich Carey", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/richcareyzim", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/school-mackerel-fish-on-coral-reef-68446549", "keywords": [ "vis", "oceaan", "vissen", "koraal", "makreel", "zee" ] } } } , { "identifier": "element_40640775", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1192827", "863055", "1034694" ] } } , { "identifier": "element_24998659", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer leren op Vistikhetmaar", "link_url": "https://vistikhetmaar.nl/onderwijs/" } } ] }, { "area": "projectenvisserijenaquacultuur", "title": "Projecten visserij en aquacultuur", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_27623903", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_643932", "title": "Schelpdierenkweek: boost voor biodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/schelpdierenkweek-boost-voor-biodiversiteit.htm" }, "lead": "Zowel de natuurlijke als kunstmatige kweek van schelpdieren zoals oesters en mosselen zorgen in de Nederlandse wateren voor een grotere biodiversiteit. In de kwetsbare natuurgebieden de Waddenzee en de Oosterschelde wordt steeds minder gevist naar mosselzaad, maar zijn nu zaadinvanginstallaties. Hiermee wordt de natuurgebieden steeds beter beschermd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/c/643935_fullimage_mussels-g2217fedeb_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Mosselen - stux via Pixabay", "photographer": "stux", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/stux-12364/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/mussels-shells-seafood-bivalve-419052/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-04-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-13T15:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_kom_project", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_biodiversiteit", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Schelpdieren in Nederlandse wateren", "target_audience_abstract": "Bedrijven in schelpdiersector, onderwijs en natuurorganisaties", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_27623906", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_646872", "title": "Bass onderzoekt vissen in het lab", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bass-onderzoekt-vissen-in-het-lab-1.htm" }, "lead": "Veel onderzoek binnen het Swimway-project vindt natuurlijk plaats in de Waddenzee, maar soms is een gecontroleerde omgeving nodig om specifieke kennis op te doen. Zo onderzoekt Bass de temperatuurvoorkeuren van vis in het laboratorium in IJmuiden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/2/646870_fullimage_webimage-09f185a6-c527-4da5-84491babe935e94a.jpg", "width": 800, "height": 436, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Vissersschip", "photographer": "Nieuwland Photography", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Nieuwland", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/ijmuiden-noordhollandnetherlands-jan-20012020-fishing-vessel-1637087992", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-26T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie KennisOnline", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisonline.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Waddentools Swimway Waddenzee", "target_audience_abstract": "Visserij", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_27623960", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bekijk het projectenoverzicht", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Projecten", "url": "/nl/groenkennisnet/projecten.htm" } } } ] }, { "area": "meldjeaanvoordegroenkennisnetnieuwsbrief", "title": "Meld je aan voor de Groen Kennisnet Nieuwsbrief", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je nu aan en blijf op de hoogte van wat er er speelt in de groene sector.", "elements": [ { "identifier": "element_36141192", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "11187c24-8b2d-477d-b328-967969f8a94e", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] } ] }