{ "type": "page", "identifier": "page_18336697", "title": "Vakinformatie voor visser en kweker", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/visserij-aquacultuur.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Visserij en aquacultuur", "url": "/nl/groenkennisnet/visserij-aquacultuur.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/2/610589_fullimage_visserij%20en%20aquacultuur.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Visfielt en visboer - Pickone via iStock", "photographer": "Pickone", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Lasse_Hyldager", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/verse-vis-in-een-fishshop-gm1064896394-284743095", "keywords": [ "vis", "vangst", "kweek", "vissen", "filet", "visserij", "visfilet", "viskweek" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Visserij en aqua­cultuur", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_DUURZAME_VISSERIJ", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueelindevisserijenviskwekerij", "title": "Actueel in de visserij en viskwekerij", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19692943", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_713301", "title": "Aquacultuuronderwijs in Europees verband", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/aquacultuuronderwijs-in-europees-verband.htm" }, "lead": "De EU ziet kansen voor vernieuwing van de aquacultuursector. Stimulerings­programma’s zorgen voor innovatie en vernieuwing. Maar zijn de (toekomstige) medewerkers hier ook op voorbereid? Sluit het huidige onderwijs aan bij de praktijk? Het vakblad Aquacultuur deed in december 2022 een verslag van de ontwikkelingen binnen het project Aquaview.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/8/713300_fullimage_fish-farming-gd5fa26a46_1280.jpg", "width": 1280, "height": 760, "focuspoint-x": 579, "focuspoint-y": 369, "alternative_text": "Aquacultuur op zee - Tapani Hellman via Pixabay", "photographer": "Tapani Hellman", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/ltapsah-2465371/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/terms/", "source_info": "pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/visteelt-netten-zee-pennen-7557623/", "keywords": [ "aquacultuur", "viskweek", "vis", "netten", "zee" ] }, "publication_date": "2023-02-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-30T15:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_duurzame_visserij", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [{ "title": "Zeewier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/zeewier-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "aquacultuur, onderwijs", "target_audience_abstract": "docenten, onderwijsontwikkelaars, ondernemers in de aquacultuur", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19535075", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_709390", "title": "Van onderzoek tot quota in de visserij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/van-onderzoek-tot-quota-in-de-visserij.htm" }, "lead": "Ieder jaar in december stelt de Europese Unie de visquota vast. Doel van de visquota is duurzaam visserijbeheer en balans tussen natuur en visserij. De quota worden vastgesteld op basis van gegevens over visbestanden. Deze gegevens leggen een lange weg af voordat de quota worden vastgesteld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/9/709426_fullimage_istock-1169326377.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 665, "focuspoint-y": 396, "alternative_text": "Bemanning van vissersschip - Gorodenkoff via Istock", "photographer": "gorodenkoff", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/gorodenkoff?mediatype=photography", "photo_license": "Istock licentieovereenkomst voor content", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Istock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/bemanning-van-de-vissers-werken-op-commerci%C3%ABle-visserij-schip-dat-trekt-trawl-net-gm1169326377-323201618?clarity=false", "keywords": [ "visserij", "vissers", "vissersschip", "netten", "trawl" ] }, "publication_date": "2023-01-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-03T15:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_duurzame_visserij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_duurzame_visserij"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "visquota", "target_audience_abstract": "vissers, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_688659", "title": "Mosdiertje geeft overlast voor visserij en toerisme", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/mosdiertje-geeft-overlast-voor-visserij-en-toerisme.htm" }, "lead": "De hoeveelheid mosdiertjes in de Noordzee neemt toe. De diertjes spoelen massaal aan en zorgen in de zomer voor overlast voor strandgasten. Ook de visserij heeft last van de grote hoeveelheden mosdiertjes. De oorzaak is onbekend, lange termijn oplossingen zijn er nog niet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/3/688660_fullimage_1280px-noordwijk_-_harig_mosdiertje_%28electra_pilosa_%29.jpg", "width": 1280, "height": 772, "focuspoint-x": 665, "focuspoint-y": 420, "alternative_text": "Harig Mosdiertje - Rudolphous via Wikimedia commons", "photographer": "Rudolphous", "photographer_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Rudolphous", "photo_license": "CC BY-SA 4.0", "photo_license_hyperlink": "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode", "source_info": "Wikimedia Commons", "source_info_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noordwijk_-_Harig_mosdiertje_%28Electra_pilosa%3F%29.jpg", "keywords": [ "mosdiertje", "Noordwijk", "zee" ] }, "publication_date": "2022-12-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-03T08:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_biodiversiteit" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "effecten van mosdiertjes", "target_audience_abstract": "Vissers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_688044", "title": "Vijf vragen over vijf jaar Marker Wadden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/vijf-vragen-over-vijf-jaar-marker-wadden-1.htm" }, "lead": "Een innovatief plan voor het herstel van natuurwaarden, dat zijn de Marker Wadden. De eilanden in het Markermeer liggen er nu ruim 5 jaar, tijd voor de eerste conclusies. De waterkwaliteit in het Markermeer is verbeterd en veel planten- en diersoorten vinden hun weg naar de eilanden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/7/688045_fullimage_50489522472_f549e66140_c.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Pad naar vogelhut op de Marker Wadden", "photographer": "Dirk Wijnen", "photographer_hyperlink": "https://www.flickr.com/photos/108580285@N07/50489522472/in/album-72157667112989078/", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Flickr", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "moerasandijvie", "marker wadden", "duikeend", "vogelhut", "natuur" ] }, "publication_date": "2022-12-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-20T10:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_duurzame_visserij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Marker wadden", "target_audience_abstract": "Duurzame visserij, terreinbeheerders", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_27628897", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Agenda", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_711864", "title": "Nieuwe subsidieregelingen Waddengebied", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuwe-subsidieregelingen-waddengebied-3.htm" }, "lead": "Het Waddenfonds organiseert informatiebijeenkomsten over twee nieuwe subsidieregelingen voor ondernemers, belangenorganisaties, verenigingen en lokale overheden. \nHeeft u een project dat een impuls geeft aan de ecologie en/of een duurzame ontwikkeling van de economie in het Waddengebied, dan kunt u zich voor één van de bijeenkomsten aanmelden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/7/688709_fullimage_istock-1203530221.jpg", "width": 1212, "height": 866, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Animaflora", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/AnimafloraPicsStock?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "waddenzee", "ondergaande zon", "eb", "wandelaars" ] }, "publication_date": "2023-01-23T13:59+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-23T14:02+02:00", "expiration_date": "2023-02-13T19:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Bijeenkomst", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Bijeenkomst", "theme": [ "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_home" ], "keywords": [], "datetime": [ { "startdate": "13-02-2023", "starttime": "09:00", "startdatetime": "2023-02-13T09:00+01:00", "enddate": "13-02-2023", "endtime": "12:00", "enddatetime": "2023-02-13T12:00+01:00" }, { "startdate": "13-02-2023", "starttime": "14:00", "startdatetime": "2023-02-13T14:00+01:00", "enddate": "13-02-2023", "endtime": "17:00", "enddatetime": "2023-02-13T17:00+01:00" } ], "location": "Theater Sense, Hogedijken 18-2 Dokkum / Herberg De Gekroonde Leeuw, Sytzamaweg 15 Arum", "organiser": ["Waddenfonds"], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "https://fzaq0qir.sibpages.com/", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_711862", "title": "Nieuwe subsidieregelingen Waddengebied", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuwe-subsidieregelingen-waddengebied-2.htm" }, "lead": "Het Waddenfonds organiseert informatiebijeenkomsten over twee nieuwe subsidieregelingen voor ondernemers, belangenorganisaties, verenigingen en lokale overheden. \nHeeft u een project dat een impuls geeft aan de ecologie en/of een duurzame ontwikkeling van de economie in het Waddengebied, dan kunt u zich voor één van de bijeenkomsten aanmelden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/7/688709_fullimage_istock-1203530221.jpg", "width": 1212, "height": 866, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Animaflora", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/AnimafloraPicsStock?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "waddenzee", "ondergaande zon", "eb", "wandelaars" ] }, "publication_date": "2023-01-23T13:48+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-23T13:51+02:00", "expiration_date": "2023-02-08T19:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Bijeenkomst", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Bijeenkomst", "theme": [ "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_home" ], "keywords": [], "datetime": [{ "startdate": "08-02-2023", "starttime": "09:00", "startdatetime": "2023-02-08T09:00+01:00", "enddate": "08-02-2023", "endtime": "12:00", "enddatetime": "2023-02-08T12:00+01:00" }], "location": "Vergaderlocatie Leven van de wind, Oosterterpweg 12, Wieringerwerf", "organiser": ["Waddenfonds"], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "https://fzaq0qir.sibpages.com/", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_664885", "title": "Nieuwe subsidieregelingen Waddengebied", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuwe-subsidieregelingen-waddengebied.htm" }, "lead": "Het Waddenfonds organiseert informatiebijeenkomsten over twee nieuwe subsidieregelingen voor ondernemers, belangenorganisaties, verenigingen en lokale overheden. \nHeeft u een project dat een impuls geeft aan de ecologie en/of een duurzame ontwikkeling van de economie in het Waddengebied, dan kunt u zich voor één van de bijeenkomsten aanmelden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/7/688709_fullimage_istock-1203530221.jpg", "width": 1212, "height": 866, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Animaflora", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/AnimafloraPicsStock?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "waddenzee", "ondergaande zon", "eb", "wandelaars" ] }, "publication_date": "2023-01-19T14:19+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-23T16:23+02:00", "expiration_date": "2023-02-06T19:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Bijeenkomst", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Bijeenkomst", "theme": [ "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_home" ], "keywords": [], "datetime": [ { "startdate": "06-02-2023", "starttime": "09:00", "startdatetime": "2023-02-06T09:00+01:00", "enddate": "06-02-2023", "endtime": "12:00", "enddatetime": "2023-02-06T12:00+01:00" }, { "startdate": "06-02-2023", "starttime": "14:00", "startdatetime": "2023-02-06T14:00+01:00", "enddate": "06-02-2023", "endtime": "17:00", "enddatetime": "2023-02-06T17:00+01:00" } ], "location": "Visserijmuseum, Oude Schrans 62­ Termunterzijl / Grand Café Borg, Nienoord 1, Nienoord", "organiser": ["Waddenfonds"], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "https://fzaq0qir.sibpages.com/", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } } ] } , { "identifier": "element_19223136", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen voor de visser en de viskweker", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_DUURZAME_VISSERIJ&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "uitgelicht:visquota", "title": "Uitgelicht: Visquota", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_33029607", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_709390", "title": "Van onderzoek tot quota in de visserij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/van-onderzoek-tot-quota-in-de-visserij.htm" }, "lead": "Ieder jaar in december stelt de Europese Unie de visquota vast. Doel van de visquota is duurzaam visserijbeheer en balans tussen natuur en visserij. De quota worden vastgesteld op basis van gegevens over visbestanden. Deze gegevens leggen een lange weg af voordat de quota worden vastgesteld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/9/709426_fullimage_istock-1169326377.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 665, "focuspoint-y": 396, "alternative_text": "Bemanning van vissersschip - Gorodenkoff via Istock", "photographer": "gorodenkoff", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/gorodenkoff?mediatype=photography", "photo_license": "Istock licentieovereenkomst voor content", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Istock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/bemanning-van-de-vissers-werken-op-commerci%C3%ABle-visserij-schip-dat-trekt-trawl-net-gm1169326377-323201618?clarity=false", "keywords": [ "visserij", "vissers", "vissersschip", "netten", "trawl" ] }, "publication_date": "2023-01-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-03T15:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_duurzame_visserij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_duurzame_visserij"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "visquota", "target_audience_abstract": "vissers, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_33029608", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1189581", "1034710", "1017310" ] } } , { "identifier": "element_33029660", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over de quota in de visserij", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=quota&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_DUURZAME_VISSERIJ" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_32219402", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Een kijkje in de keuken van de visserij: Frans Komen en zoon", "source": "Dutch Food Week", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=BxLaKL2IYvI", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_32222258", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Mosdiertjes", "source": "vistikhetmaar", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=TON6CZyhn28", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19508147", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_DUURZAME_VISSERIJ&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "aquacultuur", "title": "Aquacultuur", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_33029311", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1182677", "1031525", "1182677" ] } } , { "identifier": "element_33029183", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_713301", "title": "Aquacultuuronderwijs in Europees verband", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/aquacultuuronderwijs-in-europees-verband.htm" }, "lead": "De EU ziet kansen voor vernieuwing van de aquacultuursector. Stimulerings­programma’s zorgen voor innovatie en vernieuwing. Maar zijn de (toekomstige) medewerkers hier ook op voorbereid? Sluit het huidige onderwijs aan bij de praktijk? Het vakblad Aquacultuur deed in december 2022 een verslag van de ontwikkelingen binnen het project Aquaview.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/8/713300_fullimage_fish-farming-gd5fa26a46_1280.jpg", "width": 1280, "height": 760, "focuspoint-x": 579, "focuspoint-y": 369, "alternative_text": "Aquacultuur op zee - Tapani Hellman via Pixabay", "photographer": "Tapani Hellman", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/ltapsah-2465371/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/terms/", "source_info": "pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/visteelt-netten-zee-pennen-7557623/", "keywords": [ "aquacultuur", "viskweek", "vis", "netten", "zee" ] }, "publication_date": "2023-02-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-30T15:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_duurzame_visserij", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [{ "title": "Zeewier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/zeewier-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "aquacultuur, onderwijs", "target_audience_abstract": "docenten, onderwijsontwikkelaars, ondernemers in de aquacultuur", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_24998908", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer artikelen uit het vakblad Aquacultuur", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"Aquacultuur\"&wq_flt=documenttype&wq_val=Artikel&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "projectenvisserijenaquacultuur", "title": "Projecten visserij en aquacultuur", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_27623903", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_643932", "title": "Schelpdierenkweek: boost voor biodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/schelpdierenkweek-boost-voor-biodiversiteit.htm" }, "lead": "Zowel de natuurlijke als kunstmatige kweek van schelpdieren zoals oesters en mosselen zorgen in de Nederlandse wateren voor een grotere biodiversiteit. In de kwetsbare natuurgebieden de Waddenzee en de Oosterschelde wordt steeds minder gevist naar mosselzaad, maar zijn nu zaadinvanginstallaties. Hiermee wordt de natuurgebieden steeds beter beschermd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/c/643935_fullimage_mussels-g2217fedeb_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Mosselen - stux via Pixabay", "photographer": "stux", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/stux-12364/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/mussels-shells-seafood-bivalve-419052/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-04-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-13T15:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_kom_project", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_biodiversiteit", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Schelpdieren in Nederlandse wateren", "target_audience_abstract": "Bedrijven in schelpdiersector, onderwijs en natuurorganisaties", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_27623906", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_646872", "title": "Bass onderzoekt vissen in het lab", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bass-onderzoekt-vissen-in-het-lab-1.htm" }, "lead": "Veel onderzoek binnen het Swimway-project vindt natuurlijk plaats in de Waddenzee, maar soms is een gecontroleerde omgeving nodig om specifieke kennis op te doen. Zo onderzoekt Bass de temperatuurvoorkeuren van vis in het laboratorium in IJmuiden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/2/646870_fullimage_webimage-09f185a6-c527-4da5-84491babe935e94a.jpg", "width": 800, "height": 436, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Vissersschip", "photographer": "Nieuwland Photography", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Nieuwland", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/ijmuiden-noordhollandnetherlands-jan-20012020-fishing-vessel-1637087992", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-26T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie KennisOnline", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisonline.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Waddentools Swimway Waddenzee", "target_audience_abstract": "Visserij", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_27623960", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bekijk het projectenoverzicht", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Projecten", "url": "/nl/groenkennisnet/projecten.htm" } } } ] }, { "area": "leren", "title": "Leren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_33028152", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_605032", "title": "Zeewier", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/zeewier-dossier.htm" }, "lead": "Voor de groeiende wereldbevolking is meer voedsel nodig. Maar er is steeds minder grond en water beschikbaar voor landbouw. Daarom kijken steeds meer onderzoekers en bedrijven naar de mogelijkheden voor zeewierteelt. Zeewier heeft alleen zonlicht nodig, zuivert het zeewater en is ook nog gezond. Het is makkelijk te verwerken in voedsel, maar wordt tegenwoordig voor steeds meer toepassingen gebruikt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/1/610543_fullimage_zeewier.jpg", "width": 1920, "height": 1440, "focuspoint-x": 1065, "focuspoint-y": 614, "alternative_text": "zeewier onderwater", "photographer": "StockSnap", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/stocksnap-894430/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/natuur-water-oceaan-zee-onderwater-2616239/", "keywords": [ "zeewier", "zee" ] }, "publication_date": "2021-09-13T16:16+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=DxAEzcesO1I", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_33028545", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "989602", "1034707", "1034698" ] } } , { "identifier": "element_24998659", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer leren op Vistikhetmaar", "link_url": "https://vistikhetmaar.nl/onderwijs/" } } ] } ] }