{ "type": "page", "identifier": "page_18336351", "title": "Vakinformatie voor de varkenshouder", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/varkenshouderij.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Varkenshouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/varkenshouderij.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/a/5/610588_fullimage_varkenshouderij.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Varkens achter hek - chadin0 via iStock", "photographer": "chadin0", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/chadin0", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/close-up-van-een-varken-op-een-boerderij-piggy-spelen-met-plezier-gm1183519382-332795209", "keywords": [ "big", "biggen", "varkens", "varkenshouderij" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Varkens­houderij", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_VARKENSHOUDERIJ", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueelindevarkenshouderij", "title": "Actueel in de varkenshouderij", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19692048", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_746473", "title": "Budget beëindigingsregeling varkenshouderij te krap", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/budget-beeindigingsregeling-varkenshouderij-te-krap.htm" }, "lead": "Meer varkenshouders hebben zich aangemeld voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) dan dat er geld beschikbaar is. Tegelijkertijd blijft geld liggen bij de pluimveehouderij en rundveehouderij sectoren, doordat er minder aanmeldingen zijn dan het beschikbare budget. DLV Advies pleit voor overhevelen van het ene potje naar het andere.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/5/7/746474_fullimage_istock-1160802516.jpg", "width": 1257, "height": 835, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biggen in stal, Jevtic via iStock", "photographer": "Jevtic", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Jevtic?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Groep van biggen in de moderne stal", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/groep-van-biggen-in-de-moderne-stal-gm1160802516-317858679?phrase=stal+varken", "keywords": ["pig"] }, "publication_date": "2023-12-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-28T12:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [ { "title": "Stikstof", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/stikstof-dossier.htm" }, { "title": "Boeren met toekomst in de regio", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/boeren-met-toekomst-in-de-regio-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "opkoopregeling, toekomst veehouderij", "target_audience_abstract": "varkenshouders, pluimveehouders, melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19534370", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_746836", "title": "Symptomen slingerziekte: lastige diagnostisering", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/symptomen-slingerziekte-lastige-diagnostisering.htm" }, "lead": "Slingerziekte, ook wel oedeemziekte genoemd, blijft nogal eens onopgemerkt of wordt verward met andere ziekten. Daarmee zorgt de ziekte voor behoorlijke economische schade. Een goede opsporing met speekselmonsters kan helpen zodat vaccineren mogelijk is. Of vaccineren zinvol is, is per bedrijf verschillend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/b/8/729022_fullimage_beter.jpg", "width": 1280, "height": 856, "focuspoint-x": 640, "focuspoint-y": 500, "alternative_text": "Zeugen met biggen - via Bionext", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Bionext", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "zeug", "varken", "biggen", "stal", "binnen", "zogen" ] }, "publication_date": "2023-11-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-21T14:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [ { "title": "Welzijn varkens", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-varkens-dossier.htm" }, { "title": "Antibiotica­resistentie", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/antibioticaresistentie-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "slingerziekte, biggen, diergezondheid", "target_audience_abstract": "varkenshouders, dierenartsen", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_746842", "title": "Kennisdeling en verbinding staan centraal bij dag voor agrarische docenten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisdeling-en-verbinding-staan-centraal-bij-dag-voor-agrarische-docenten.htm" }, "lead": "Op de Landelijke Onderwijsdag Veehouderij kwamen op 14 november 120 veehouderijdocenten bij elkaar. Dit jaar vond deze dag plaats bij onderzoekscentrum Drieveld in Uddel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/b/a/746857_fullimage_20231114_110008%20%28002%29.jpg", "width": 1000, "height": 750, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Onderwijsdag veehouderij 2023, Cor Duim", "photographer": "Cor Duim", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": ["LOVe-dag"] }, "publication_date": "2023-11-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-24T08:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_etalage_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [{ "title": "Onderwijs­dagen veehouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/onderwijsdagen-veehouderij-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "onderwijsdagen veehouderij, inspirerende dag", "target_audience_abstract": "docenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_746328", "title": "Antibioticareductie door voorkomen speendiarree bij biggen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/antibioticareductie-door-voorkomen-speendiarree-bij-biggen.htm" }, "lead": "Varkensdierenartsen willen de beschikbaarheid van colistine (polymyxine E) behouden, ondanks het hoge gebruik. Diarree veroorzaakt door E. coli bij biggen wordt nu vaak behandeld door colistine vanwege de snelle en effectieve werking waardoor welzijnsproblemen voorkomen worden. De dierenartsen benadrukken wel dat aandacht voor een ander antibioticum om E. coli te behandelen belangrijk is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/9/6/741531_fullimage_istock-856508492.jpg", "width": 1279, "height": 722, "focuspoint-x": 639, "focuspoint-y": 361, "alternative_text": "De varkens van de boerderij. - deyanarobova via Istock", "photographer": "deyanarobova", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/deyanarobova?mediatype=photography", "photo_license": "Istock licentieovereenkomst voor content", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Istock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/veeteelt-de-varkens-van-de-boerderij-gm856508492-141099149?phrase=varken", "keywords": [ "varkens", "biggen" ] }, "publication_date": "2023-11-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-14T12:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "related_dossier": [{ "title": "Antibiotica­resistentie", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/antibioticaresistentie-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "antibiotica, colistine, speendiarree, E. coli", "target_audience_abstract": "varkenshouders, pluimveehouders, voederadviseurs, dierenartsen", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19534372", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Agenda", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_747359", "title": "NCM-symposium", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/ncm-symposium.htm" }, "lead": "Op donderdag 18 januari 2024 organiseert NCM een symposium/netwerkbijeenkomst in Zwolle. Dit doen ze in samenwerking met de ‘Versnellingsagenda mest, stallen en emissies zandprovincies’. De ochtend wordt door NCM verzorgd en de middag door de zandprovincies (met het Innovatie Netwerk Landbouw). Tijdens de dag wordt u bijgepraat door deskundigen vanuit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap. Bovendien is er ruim de gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten!\nU kunt aan één of aan beide programma’s deelnemen. De locatie is theater Buitensoos in Zwolle, dit is op loopafstand van het station maar ook met de auto goed te bereiken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/d/b/734282_fullimage_cowshed-3414557_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": 547, "focuspoint-y": 355, "alternative_text": "Koeien in stal - stux via Pixabay", "photographer": "stux", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/stux-12364/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/stal-open-avondzon-voeden-hooi-3414557/", "keywords": [ "koe", "koeien", "stal", "zon", "hooi", "eten" ] }, "publication_date": "2023-12-03T20:33+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-03T20:46+02:00", "expiration_date": "2024-01-18T12:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "Symposium", "gkn_mestverwaarding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Symposium", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mestverwaarding", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "18-01-2024", "starttime": "09:00", "startdatetime": "2024-01-18T09:00+01:00", "enddate": "", "endtime": "", "enddatetime": "" }], "location": "Theater Buitensoos, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle", "organiser": [ "NCM", "i.s.m. de ‘Versnellingsagenda mest, stallen en emissies zandprovincies’" ], "price": "", "jumplinktext": "Aanmelden", "link_url": "http://www.mestverwaarding.nl/bijeenkomst", "linktext_externalinfo": "Aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_747133", "title": "Groen Kennisnet webinar: insectensector", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/groen-kennisnet-webinar-insectensector.htm" }, "lead": "De insectensector is nog kleinschalig, maar de verwachting is dat deze sector de komende jaren een groeispurt gaat maken. Insecten staan in de belangstelling vanwege een verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden in de industrie, farmacie, food en feed.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/4/747138_fullimage_kip%20krijgt%20meelworm.png", "width": 1000, "height": 661, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Hand feed chickens with mealworms, wirestock via Canva Pro", "photographer": "Wirestock", "photographer_hyperlink": "https://www.canva.com/p/gettyimages/", "photo_license": "Canva Pro", "photo_license_hyperlink": "https://www.canva.com/nl_nl/help/licenses-copyright-legal-commercial-use/", "source_info": "Canva Pro", "source_info_hyperlink": "https://www.canva.com/photos/MAFTw6OUWd4-hand-feed-chicken-with-mealworms/", "keywords": [ "Insects", "insecten", "chicken" ] }, "publication_date": "2023-11-29T10:30+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-29T12:54+02:00", "expiration_date": "2023-12-12T21:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "Webinar", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_insectenteelt" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_dierverzorging", "gkn_insectenteelt", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_home" ], "keywords": [], "datetime": [{ "startdate": "12-12-2023", "starttime": "15:00", "startdatetime": "2023-12-12T15:00+01:00", "enddate": "12-12-2023", "endtime": "15:45", "enddatetime": "2023-12-12T15:45+01:00" }], "location": "Online", "organiser": ["Groen Kennisnet"], "price": "", "jumplinktext": "Meer informatie en aanmelden", "link_url": "https://event.wur.nl/150494/subscribe", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_746700", "title": "Biokennisweek 2024", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/biokennisweek-2024.htm" }, "lead": "De Biokennisweek is het online en live event voor ondernemers die hun bedrijf verder willen brengen met biokennis en inspiratie. Bionext brengt 15 t/m 18 januari 2024 alle schakels van de biologische sector bij elkaar voor een 4-daags interactief programma. De eerste twee dagen zijn gericht op online kennis delen tijdens een inspirerend webinarprogramma. De twee dagen erna komt de hele biologische sector én geïnteresseerden in duurzamer ondernemen samen op de Biobeurs in de Brabanthallen in Den Bosch.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/3/639564_fullimage_biologische%20landbouw.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "mechanische onkruidbestrijding, biologische landbouw, akkerbouw", "photographer": "Einboeck.official", "photographer_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=biologische+landbouw&title=Special:MediaSearch&go=Go&type=image", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "de", "biologische", "mechanische", "in", "akkerbouw", "onkruidbestrijding" ] }, "publication_date": "2023-11-19T11:49+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-19T12:01+02:00", "expiration_date": "2024-01-18T22:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "Evenement", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Evenement", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_biokennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "15-01-2024", "starttime": "00:00", "startdatetime": "2024-01-15T00:00+01:00", "enddate": "18-01-2024", "endtime": "00:00", "enddatetime": "2024-01-18T00:00+01:00" }], "location": "Online + Brabanthallen, Den Bosch", "organiser": ["Bionext"], "price": "€ 55,00 voor een combiticket", "jumplinktext": "Meer informatie & Aanmelden", "link_url": "https://biokennisweek.nl/", "linktext_externalinfo": "Meer informatie & Aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } } ] } , { "identifier": "element_37114797", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer nieuws over de varkenshouderij", "link_url": "/nieuws?filter=gkn_varkenshouderij" } } , { "identifier": "element_40823607", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "uitgelicht:zoönosen", "title": "Uitgelicht: Zoönosen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_40736093", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1229782", "1222147", "452244" ] } } , { "identifier": "element_40736092", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601650", "title": "Aanpak zoönosen: hele samenleving verantwoordelijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/aanpak-zoonosen-hele-samenleving-verantwoordelijk-1.htm" }, "lead": "Hoogleraar virologie Wim van der Poel stelt dat mensen een veel grotere rol spelen bij de verspreiding van zoönosen dan we denken. ‘Denk aan veranderingen in dierhouderijen, transport van dieren, ons reisgedrag, klimaatverandering en voedselproductie.' De coronapandemie maakt dat probleem in sneltreinvaart duidelijk. ‘Bestrijding van dierziekten is niet alleen het probleem van de landbouw, maar van de hele maatschappij.’", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/7/4/cid601650_aanpak%2520zoonosen.jpg", "width": 800, "height": 557, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-31T15:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_paardenhouderij", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Zoönosen aanpak", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Varkenshouder, Pluimveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_40736097", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over zoönosen in de varkenshouderij vind je in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=zoonosenANDzoonose&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VARKENSHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "hetfamiliebedrijf", "title": "Het familiebedrijf", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De dag van het familiebedrijf, belangrijk om even bij stil te staan. Het doorgeven van het bedrijf aan de volgende generatie is een belangrijk thema in het hebben van een familiebedrijf. Wat komt er allemaal bij kijken?", "elements": [ { "identifier": "element_39881531", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_743019", "title": "De wiki duurzame bedrijfsovername, onmisbaar voor het groene beroepsonderwijs!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/de-wiki-duurzame-bedrijfsovername-onmisbaar-voor-het-groene-beroepsonderwijs.htm" }, "lead": "In de wiki-omgeving van Groen Kennisnet zijn wiki’s te vinden met de meest uiteenlopende onderwerpen. Een groot deel van deze wiki’s is goed te gebruiken in de klas. De wiki duurzame bedrijfsovername is geüpdatet en staat daarom nu in de schijnwerpers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/1/cid743019_1694171791923_2fcf25c1-58f9-44c9-99e0-7bf09fd4a3f9%20%281%29.jpeg", "width": 612, "height": 408, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-09-08T12:50+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-08T13:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [{ "title": "Bedrijfs­overname", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bedrijfsovername-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "bedrijfsopvolging, bedrijfsovername, lesmateriaal, onderwijs, bedrijfsoverdracht", "target_audience_abstract": "docenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_39882229", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1197297", "1207334", "1050787" ] } } , { "identifier": "element_39882171", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over bedrijfsovername", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=bedrijfsovername&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VARKENSHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "video", "title": "Video", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_21259969", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Biosecurity op het bedrijf en PRRS-vrije uitstroom van biggen : Kennissessies Vitale Varkenshouderij, 1 februari 2022", "source": "Nieuwe Oogst, Kennis Platform Varkenshouderij (KPV), de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa)", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=xc9FUmKzyYc", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_39418952", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Maak kennis met Zonvarken: dé revolutionaire varkensboerderij", "source": "FeedValid", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=jmx2YGBIpus", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20710186", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VARKENSHOUDERIJ&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar&taal=NL" } } ] }, { "area": "ongecoupeerdevarkensstaarten", "title": "Ongecoupeerde varkensstaarten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Vanaf 2030 is het in Nederland niet meer toegestaan om varkensstaarten te couperen. Dit heeft vele gevolgen voor de bedrijfsvoering van varkensboeren. ", "elements": [ { "identifier": "element_37663838", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_734487", "title": "Daar zit (g)een staartje aan: ongecoupeerde varkensstaarten en hoe dit te realiseren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/daar-zit-geen-staartje-aan-ongecoupeerde-varkensstaarten-en-hoe-dit-te-realiseren.htm" }, "lead": "Nederlandse varkensboeren willen en moeten in 2030 stoppen met het couperen van staarten van varkens. Dit gebeurt momenteel vaak om te voorkomen dat de biggen in elkaars staarten bijten. Dit veroorzaakt wonden, abcessen, pijn en stress bij de dieren. Varkensboeren willen dit altijd voorkomen, maar het is complex om dit aan te pakken. Wageningen University & Research heeft voor varkenshouders berekend hoeveel het in totaal kost per dier om ze niet te couperen, en welke vergoeding dan redelijk is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/2/6/734489_fullimage_istock-1391927998.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": 645, "focuspoint-y": 544, "alternative_text": "Varken met krulstaart - Picture Partners via iStock", "photographer": "Picture Partners", "photographer_hyperlink": "http://www.picturepartners.nl/", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/natural-curly-pigtail-close-up-gm1391927998-448359201?phrase=varken", "keywords": [ "varken", "krulstaart", "big", "ongecoupeerd", "couperen" ] }, "publication_date": "2023-07-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-01T10:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [{ "title": "Welzijn varkens", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-varkens-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "varkens, biggen, couperen, varkensstaart, krulstaart, ongecoupeerd, varkenshouderij, dierenwelzijn", "target_audience_abstract": "varkenshouders, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_37663839", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1196818", "1032791", "1183354" ] } } , { "identifier": "element_37663987", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over couperen van varkensstaarten vind je in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=couperen&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VARKENSHOUDERIJ&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "projectenindevarkenshouderij", "title": "Projecten in de varkenshouderij", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_27541038", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_668563", "title": "Kennisdeling brongerichte Ammoniakemissie Reductie Biologische Varkenshouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/kennisdeling-brongerichte-ammoniakemissie-reductie-biologische-varkenshouderij.htm" }, "lead": "De biologische varkenshouderij wil graag haar verantwoordelijkheid nemen om, binnen de mogelijkheden van biologische huisvesting, de emissie van ammoniak verder terug te brengen via brongerichte maatregelen. In dit project wordt wetenschappelijke en praktische kennis hierover actief gedeeld in studiebijeenkomsten en vertaald naar mogelijke aanpassingen op individueel bedrijfsniveau.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/2/0/668567_fullimage_varkens%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Varkens buiten - © VBV/BioNext", "photographer": "© VBV/BioNext", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-30T13:34+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-28T10:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "Project", "gkn_biokennis", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_varkenshouderij", "gkn_biokennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Hans Fuchs", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/hans-fuchs-1.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02404075", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-03-2023", "enddatetime": "2023-03-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Nederland", "theme_abstract": "Varkenshouderij, emissie ammoniak", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }] } , { "identifier": "element_27541055", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_668568", "title": "Onbekend maakt onbemind – Emissiearme Brongerichte stalsystemen varkenshouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/onbekend-maakt-onbemind-emissiearme-brongerichte-stalsystemen-varkenshouderij.htm" }, "lead": "In Noord-Brabant stelt de Interim Omgevingsverordening dat varkensstallen die ouder zijn dan 15 jaar, in 2024 aan strengere emissie-eisen moeten voldoen. Dat betekent dat varkenshouders voor die tijd een emissiearm stalsysteem in hun stal moeten gaan bouwen. Maar welke emissiearme systemen zijn er? En welke passen het beste bij het bedrijf van de varkenshouder? Met praktijkbezoeken en theoriebijeenkomsten helpt de Taskforce Toekomstbestendige Stallen varkenshouders deze vragen te beantwoorden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/f/c/668571_fullimage_shutterstock_114976927_varken_stal%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 730, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "stal varken", "photographer": "Dmitry Kalinovsky", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/kadmy", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/one-young-piglet-shed-pigbreeding-farm-114976927", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-30T13:50+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-30T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Anouk Abegg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anouk-abegg.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02881430", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Brabant", "theme_abstract": "Emissiearme stalsystemen", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_668350", "title": "Samen leren voor meer biodiversiteit Wroetvarken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/samen-leren-voor-meer-biodiversiteit-wroetvarken.htm" }, "lead": "De afgelopen periode hebben de Wroetvarkenshouders in Overijssel samen met Natuur en Milieu Overijssel basiskennis opgedaan over biodiversiteit op en rond hun bedrijven. Dit heeft voor hen de deur opengezet om hier meer over willen weten. De deelnemers willen graag die kennis verder ontwikkelen/uitbouwen en verspreiden binnen de Wroetvarkenketen, als ook daarbuiten. Ook wordt het gebruikt om hun eerdere inspanningen op biodiversiteit goed te kunnen onderbouwen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/c/668557_fullimage_stichting%20wroetvarken.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biodiversiteit - © Stichting Wroetvarken", "photographer": "© Stichting Wroetvarken", "photographer_hyperlink": "https://www.wroetvarken.nl/", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-29T12:22+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-30T11:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Jos Groothedde", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jos-groothedde.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02406829", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Gelderland - Epe", "theme_abstract": "Bodembeheer, biodiversiteit, persoonlijke ontwikkeling, ketensamenwerking, verdienvermogen", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } } ] } , { "identifier": "element_27541092", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bekijk het projectenoverzicht", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Projecten", "url": "/nl/groenkennisnet/projecten.htm" } } } ] }, { "area": "leren", "title": "Leren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_35507250", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_719227", "title": "Hokverrijking varkens: meer dan alleen afleiding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/hokverrijking-varkens-meer-dan-alleen-afleiding.htm" }, "lead": "Varkens zijn van nature nieuwsgierige dieren en verkennen graag hun omgeving. Bijvoorbeeld om te zoeken naar eten en drinken of om informatie te verzamelen over hun leefgebied. Of ze zoeken gelegenheid en materiaal voor lig- of nestplaatsen. Hokverrijking kan dat natuurlijke gedrag bevredigen en stimuleren, met als resultaat een betere gezondheid, welzijn en productie. De nieuwe wiki Hokverrijking voor varkens biedt volop kennis en relevante bronnen om de varkenshouder hierbij te ondersteunen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/1/a/719241_fullimage_touw-jutezak.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "© WUR - hokverrijking met touw en jute", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© WUR - hokverrijking met touw en jute", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "Biggen", "Hokverrijking", "Touw", "Jute", "Nieuwsgierig" ] }, "publication_date": "2023-02-14T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-13T18:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_onderwijs", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_kom_project", "gkn_varkenshouderij", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Hokverrijking voor varkens", "target_audience_abstract": "Varkenshouders, adviseurs, dierenartsen", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_35507252", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1035007", "1189325", "858238" ] } } , { "identifier": "element_19414978", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermiddelen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VARKENSHOUDERIJ&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen" } } ] }, { "area": "nieuwsbriefgroenkennisnet", "title": "Nieuwsbrief Groen Kennisnet", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.", "elements": [ { "identifier": "element_36141435", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "11187c24-8b2d-477d-b328-967969f8a94e", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] } ] }