{ "type": "page", "identifier": "page_18336351", "title": "Vakinformatie voor de varkenshouder", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/varkenshouderij.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Varkenshouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/varkenshouderij.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/a/5/610588_fullimage_varkenshouderij.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Varkens achter hek - chadin0 via iStock", "photographer": "chadin0", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/chadin0", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/close-up-van-een-varken-op-een-boerderij-piggy-spelen-met-plezier-gm1183519382-332795209", "keywords": [ "big", "biggen", "varkens", "varkenshouderij" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Varkens­houderij", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_VARKENSHOUDERIJ", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueelindevarkenshouderij", "title": "Actueel in de varkenshouderij", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19692048", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_713327", "title": "Mestverwerking, mestverwaarding, mesttechnologieën en mest aanzuren: nieuwe inzichten samengevat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/mestverwerking-mestverwaarding-mesttechnologieen-en-mest-aanzuren-nieuwe-inzichten-samengevat.htm" }, "lead": "In de afgelopen jaren zijn er meerdere rapporten verschenen over allerlei facetten van mestverwerking en mestbewerking in verschillende sectoren. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van NL Next Level Mestverwaarden en Integraal Aanpakken. In dit artikel worden de meest opvallende conclusies beschreven, waarvan sommigen ook direct toepasbaar zijn. De onderzoeksmethoden zijn te lezen in de volledige rapporten via de toegevoegde links.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/8/e/cid713327_1674819103033_mest%202%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-01-27T12:25+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-30T11:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [{ "title": "Mest en milieu in de veehouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/mest-en-milieu-in-de-veehouderij-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Mest, ammoniakreductie, methaanreductie", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19534370", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_713319", "title": "Tips van veehouders in rapportage bedrijfsbeslisingen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/tips-van-veehouders-in-rapportage-bedrijfsbeslisingen.htm" }, "lead": "De stikstofaanpak evenals de invulling en implementatie van de gebiedsgerichte aanpak roept veel vragen op. In het kader van het programma Integraal Aanpakken is Schuttelaar & Partners, in samenwerking met ZLTO, LLTB en LTO Noord, op bezoek gegaan bij boeren die al emissies reduceren. Hun ervaringen en verhalen zijn in deze rapportage te zien en te lezen. Deze rapportage laat aan zowel veehouder, de (lokale) overheid als andere betrokkenen bij gebiedsprocessen zien dat er handelingsperspectief is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/4/609325_fullimage_sensortechnologie%20in%20de%20melkveehouderij.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Etende koeien in stal- Matthias Boekel-pixabay", "photographer": "Matthias boeckel", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/matthiasboeckel-3930681/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/stal-boerenerf-koeien-schuur-vee-4464199/", "keywords": [ "koe", "koeien", "sensortechonolgie in de melkveehouderij", "vreten", "eten", "stal", "schuur" ] }, "publication_date": "2023-01-27T11:36+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-27T13:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Uitstoot reductie", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_686752", "title": "Minder dode biggen met behulp van kunstmatige intelligentie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/minder-dode-biggen-ai.htm" }, "lead": "Omdat een zeug in een vrijloopkraamhok meer ruimte heeft, is er in theorie een grotere kans op doodliggen. Dat kost de boer inkomen en ook het welzijn van zeug en biggen legt steeds meer gewicht in de schaal. Daarom is er goed nieuws: Het Beste Idee van Varkensland 2022 is een innovatie die de uitval van biggen in een vrijloopkraamhok kan halveren. De prijswinnaar BigLife werkt met beeldherkenning en kunstmatige intelligentie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/5/4/686142_fullimage_biggen.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Vrij gebruik", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-12T09:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Innovatie kan met kunstmatige intelligentie uitval van biggen reduceren", "target_audience_abstract": "Varkenshouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_685643", "title": "Lancering website Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/lancering-website-staat-van-landbouw-natuur-en-voedsel.htm" }, "lead": "Op 30 november 2022 is de website Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel gelanceerd. De site biedt geïnteresseerden een overzicht van beschikbare feiten en cijfers op het gebied van landbouw, natuur en voedsel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/b/f/685644_fullimage_shutterstock_53703829_grafiek_financi%C3%ABn%20crop.jpg", "width": 1276, "height": 728, "focuspoint-x": 638, "focuspoint-y": 364, "alternative_text": "Grafiek - ASDF MEDIA via Shutterstock", "photographer": "ASDF_MEDIA", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/ASDF_MEDIA", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/financial-graph-53703829", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-02T04:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-16T13:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "onderzoekers, beleidsmedewerkers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19534372", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Agenda", "mediaitems": [] } , { "identifier": "element_19497717", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen voor de varkenshouder", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VARKENSHOUDERIJ&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "uitgelicht:oekraïne", "title": "Uitgelicht: Oekraïne", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De oorlog in Oekraïne heeft gevolgen voor de varkenshouderij. Volg hier de ontwikkelingen en bekijk achtergrondverhalen.", "elements": [ { "identifier": "element_22374467", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_639565", "title": "Agrarische sector ziet kosten snel stijgen als gevolg van oorlog in Oekraïne", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/agrarische-sector-ziet-kosten-snel-stijgen-als-gevolg-van-oorlog-in-oekraine.htm" }, "lead": "De oorlog in Oekraïne heeft naast de grote humanitaire gevolgen ook een flinke impact op de agrarische sector. Zo stijgen de kosten voor gas, kunstmest en veevoer en staat met name de beschikbaarheid van biologische veevoedergrondstoffen onder druk. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van arbeidskrachten uit Oost-Europa.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/e/639567_fullimage_biologische%20akkerbouw-sectoren.jpg", "width": 960, "height": 643, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "graanteelt,", "photographer": "sh_988", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/sh_988-7663043/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/field-wheat-corn-nature-summer-5075602/", "keywords": [ "graan", "akkerbouw akker land landbouw" ] }, "publication_date": "2022-03-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-17T16:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_voedselzekerheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_duurzame_visserij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Handel met Oekraïne, Belarus & Rusland", "target_audience_abstract": "Agrarische sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_30955982", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1151428", "1183187", "1151630" ] } } , { "identifier": "element_22374470", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over de oorlog in Oekraine", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=oekrai*+OR+rusland&wq_flt=publicatiejaar&wq_val=2022&wq_srt_desc=score&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VARKENSHOUDERIJ" } } ] }, { "area": "varkenshouderijenprrs", "title": "Varkenshouderij en PRRS", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20710162", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_611853", "title": "Nederland vrij van PRRS in 2050", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nederland-vrij-van-prrs-in-2050.htm" }, "lead": "Al 30 jaar leeft de varkenshouderij in Nederland met het PRRS-virus. Nu is er een gezamenlijke aanpak in de maak om te zorgen dat Nederland in 2050 PRRS-vrij is. Maar daarvoor is het nodig dat iedere varkenshouder meedoet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/e/8/611852_fullimage_varkens%20in%20de%20modder.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Varkens in het zand - door Michael Strobel via Pixabay", "photographer": "Michael Strobel", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/lichtsammler-11059614/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/pigs-cute-funny-dirty-animals-4028140/", "keywords": [ "modder", "varken", "zand", "varkens" ] }, "publication_date": "2021-10-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-21T15:25+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_dierverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_dierverzorging" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Varkensziekte PRRS, virus", "target_audience_abstract": "Varkenshouder, dierverrzorger", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_20710163", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1021831", "1043905", "1057365" ] } } ] }, { "area": "varkenshouderijenemissies", "title": "Varkenshouderij en emissies", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_d", "name": "contenttemplate_d"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19180612", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelement": { "title": "", "gkz_content_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=emissie*+AND+((methaan+OR+ammoniak)+AND+(varkensstallen+OR+stallen)&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VARKENSHOUDERIJ&wq_srt_desc=publicatiejaar", "maximum": 3 } } , { "identifier": "element_19534385", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_600571", "title": "De rol van stalsystemen binnen de integrale aanpak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/de-rol-van-stalsystemen-binnen-de-integrale-aanpak-1.htm" }, "lead": "De veehouderij in Nederland staat voor de opgave om de emissies van methaan en ammoniak te verlagen. Een uitdaging die hand in hand moet gaan met werkbare maatregelen in de praktijk en een goed toekomstperspectief voor de melkveehouderij. Het ministerie van LNV wil zorgen voor werkbare oplossingen en financiert daarom het onderzoek naar een integrale aanpak om emissies terug te dringen. De bestaande kaders en doelen op het gebied van onder andere milieu, koeien in de wei, biodiversiteit, dierenwelzijn en diergezondheid, zijn daarbij randvoorwaarden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/5/600570_fullimage_varkensstal.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-02-15T15:06+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T16:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_geitenhouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stalsystemen, Emissiereductie", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19180603", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1039466", "1039324", "1041803" ] } } , { "identifier": "element_19180616", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over emissie van methaan en ammoniak uit varkensstallen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=emissie*+AND+((methaan+OR+ammoniak)+AND+(varkensstallen+OR+stallen)&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VARKENSHOUDERIJ&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "projectenindevarkenshouderij", "title": "Projecten in de varkenshouderij", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_27541038", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_668563", "title": "Kennisdeling brongerichte Ammoniakemissie Reductie Biologische Varkenshouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/kennisdeling-brongerichte-ammoniakemissie-reductie-biologische-varkenshouderij.htm" }, "lead": "De biologische varkenshouderij wil graag haar verantwoordelijkheid nemen om, binnen de mogelijkheden van biologische huisvesting, de emissie van ammoniak verder terug te brengen via brongerichte maatregelen. In dit project wordt wetenschappelijke en praktische kennis hierover actief gedeeld in studiebijeenkomsten en vertaald naar mogelijke aanpassingen op individueel bedrijfsniveau.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/2/0/668567_fullimage_varkens%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Varkens buiten - © VBV/BioNext", "photographer": "© VBV/BioNext", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-30T13:34+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-31T16:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "Project", "gkn_biokennis", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_varkenshouderij", "gkn_biokennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Hans Fuchs", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/hans-fuchs-1.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02404075", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-03-2023", "enddatetime": "2023-03-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Nederland", "theme_abstract": "Varkenshouderij, emissie ammoniak", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }] } , { "identifier": "element_27541055", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_668568", "title": "Onbekend maakt onbemind – Emissiearme Brongerichte stalsystemen varkenshouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/onbekend-maakt-onbemind-emissiearme-brongerichte-stalsystemen-varkenshouderij.htm" }, "lead": "In Noord-Brabant stelt de Interim Omgevingsverordening dat varkensstallen die ouder zijn dan 15 jaar, in 2024 aan strengere emissie-eisen moeten voldoen. Dat betekent dat varkenshouders voor die tijd een emissiearm stalsysteem in hun stal moeten gaan bouwen. Maar welke emissiearme systemen zijn er? En welke passen het beste bij het bedrijf van de varkenshouder? Met praktijkbezoeken en theoriebijeenkomsten helpt de Taskforce Toekomstbestendige Stallen varkenshouders deze vragen te beantwoorden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/f/c/668571_fullimage_shutterstock_114976927_varken_stal%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 730, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "stal varken", "photographer": "Dmitry Kalinovsky", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/kadmy", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/one-young-piglet-shed-pigbreeding-farm-114976927", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-30T13:50+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-30T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Anouk Abegg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anouk-abegg.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02881430", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Brabant", "theme_abstract": "Emissiearme stalsystemen", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_668350", "title": "Samen leren voor meer biodiversiteit Wroetvarken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/samen-leren-voor-meer-biodiversiteit-wroetvarken.htm" }, "lead": "De afgelopen periode hebben de Wroetvarkenshouders in Overijssel samen met Natuur en Milieu Overijssel basiskennis opgedaan over biodiversiteit op en rond hun bedrijven. Dit heeft voor hen de deur opengezet om hier meer over willen weten. De deelnemers willen graag die kennis verder ontwikkelen/uitbouwen en verspreiden binnen de Wroetvarkenketen, als ook daarbuiten. Ook wordt het gebruikt om hun eerdere inspanningen op biodiversiteit goed te kunnen onderbouwen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/c/668557_fullimage_stichting%20wroetvarken.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biodiversiteit - © Stichting Wroetvarken", "photographer": "© Stichting Wroetvarken", "photographer_hyperlink": "https://www.wroetvarken.nl/", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-29T12:22+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-30T11:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Jos Groothedde", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jos-groothedde.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02406829", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Gelderland - Epe", "theme_abstract": "Bodembeheer, biodiversiteit, persoonlijke ontwikkeling, ketensamenwerking, verdienvermogen", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } } ] } , { "identifier": "element_27541092", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bekijk het projectenoverzicht", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Projecten", "url": "/nl/groenkennisnet/projecten.htm" } } } ] }, { "area": "leren", "title": "Leren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19534388", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601516", "title": "Nieuw cursusmateriaal over Varkenshouderij en omgeving", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuw-cursusmateriaal-over-varkenshouderij-en-omgeving-1.htm" }, "lead": "Op de pagina Cursusmateriaal veehouderij van Groen Kennisnet is een nieuwe cursus over de varkenshouderij ontsloten. In vijf hoofdstukken kun je je nu verdiepen in managementaspecten die belangrijk zijn voor zowel bedrijf als omgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/9/c/cid601516_nieuwsbericht.png", "width": 930, "height": 667, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-10T10:30+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19181462", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1035007", "1000009", "17430" ] } } , { "identifier": "element_19414978", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermiddelen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VARKENSHOUDERIJ&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen" } } ] }, { "area": "video", "title": "Video", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_21259969", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Biosecurity op het bedrijf en PRRS-vrije uitstroom van biggen : Kennissessies Vitale Varkenshouderij, 1 februari 2022", "source": "Nieuwe Oogst, Kennis Platform Varkenshouderij (KPV), de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa)", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=xc9FUmKzyYc", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19181552", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Sluiten van kringlopen in de varkenshouderij en nieuwe verdienmodellen", "source": "Kringlooplandbouw - Verdienvermogen veehouderij", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=w0EmHPO4MQ4", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20710186", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VARKENSHOUDERIJ&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar&taal=NL" } } ] } ] }