{ "type": "page", "identifier": "page_18336351", "title": "Vakinformatie voor de varkenshouder", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/varkenshouderij.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Varkenshouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/varkenshouderij.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/3e5862bf-332f-4f7b-ba37-1e34b477b44b_Biggen.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Varkens­houderij", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_VARKENSHOUDERIJ", "placeholderzoekbox": "Zoek hier naar bronnen over varkenshouderij" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19179967", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_592216", "title": "Terugblik op webinar 'Stallen en emissies'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/Terugblik-op-webinar-Stallen-en-emissies-1.htm" }, "lead": "Op dinsdag 11 mei werd vanuit het programma Integraal Aanpakken het webinar ‘Stallen en emissies’ georganiseerd voor de Omgevingsdiensten in Nederland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/c/a/cid592216_terugblik%20op%20webinar%20stallen%20en%20klimaat.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-18T13:42+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-18T13:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_dier", "gkn_geitenhouderij", "gkn_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19179968", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_588709", "title": "Minister Schouten: Kringlooplandbouw is de toekomst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minister-Schouten-Kringlooplandbouw-is-de-toekomst-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse landbouw moet omschakelen naar een meer duurzaam systeem van voedsel produceren waarin klimaat, natuur en bodem niet langer onder druk staan. Kringlooplandbouw staat centraal in de visie die landbouwminister Schouten op 8 september presenteerde.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/c/cid588741_cid577678_shutterstock_136984316_NL_koe_windmolens.jpg", "width": 899, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-30T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T11:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/varkenshouderij.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601650", "title": "Aanpak zoönosen: hele samenleving verantwoordelijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanpak-zoonosen-hele-samenleving-verantwoordelijk-1.htm" }, "lead": "Hoogleraar virologie Wim van der Poel stelt dat mensen een veel grotere rol spelen bij de verspreiding van zoönosen dan we denken. ‘Denk aan veranderingen in dierhouderijen, transport van dieren, ons reisgedrag, klimaatverandering en voedselproductie.' De coronapandemie maakt dat probleem in sneltreinvaart duidelijk. ‘Bestrijding van dierziekten is niet alleen het probleem van de landbouw, maar van de hele maatschappij.’", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/7/4/cid601650_aanpak%2520zoonosen.jpg", "width": 800, "height": 557, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-31T15:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_paardenhouderij", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Zoönosen aanpak", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Varkenshouder, Pluimveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601657", "title": "5 nieuwe indicatoren kringlooplandbouw voor toekomstbestendige sector", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/5-nieuwe-indicatoren-kringlooplandbouw-voor-toekomstbestendige-sector-1.htm" }, "lead": "Boeren, tuinders, vissers en maatschappelijke organisaties staan samen voor de uitdaging om voedsel te produceren op een manier die past bij de ondernemer, het klimaat, de natuur en dierenwelzijn. Met behulp van verschillende realisatieplannen en de visie van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit zijn er nieuwe indicatoren om de voedselproductie anders in te richten naar de principes van kringlooplandbouw. Deze indicatoren zijn erop gericht om veranderingen volledig te hebben doorgevoerd in 2030.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/b/1/cid601657_5%2520nieuwe%2520indicatoren.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-31T15:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Indicatoren Kringlooplandbouw, Realisatieplan Klimaatakkoord", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Akkerbouwer, Varkenshouder, Pluimveehouder, Food Professional", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19179974", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelement": { "gkz_content_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VARKENSHOUDERIJ&wq_srt_desc=publicatiejaar", "maximum": 3 } } ] }, { "area": "webinars", "title": "Webinars", "contentarea_template": "contenttemplate_b","background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19182119", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601818", "title": "Educatie in de varkenshouderij leidt tot verbeterde bigoverleving", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Educatie-in-de-varkenshouderij-leidt-tot-verbeterde-bigoverleving-1.htm" }, "lead": "Fokken op bigvitaliteit heeft de bigoverleving fors verbeterd. Sinds 2015 is er een stijgende lijn te zien in het aantal biggen dat overleeft. KPV, Varkens.nl en het bedrijfsleven – o.a. Trouw Nutrition, HIPRA en Topigs Norsvin – dragen ook hun steentje bij aan de educatie over de vitale varkenshouderij. Welke ontwikkelingen spelen er in de wereld van bigvitaliteit?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/6/cid601818_Educatie%2520in%2520de%2520varkenshouderij%2520leidt%2520tot%2520verbeterde%2520bigoverleving.jpg", "width": 800, "height": 536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-01T10:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Varkens, Biggen, Diergezondheid", "target_audience_abstract": "Varkenshouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19182324", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelement": { "gkz_content_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?id=1033164 OR 1039849 OR 1035259", "maximum": 3 } } ] }, { "area": "uitgelicht", "title": "Uitgelicht", "contentarea_template": "contenttemplate_d","background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19180612", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelement": { "gkz_content_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=emissie*+AND+((methaan+OR+ammoniak)+AND+(varkensstallen+OR+stallen)&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VARKENSHOUDERIJ&wq_srt_desc=publicatiejaar", "maximum": 3 } } , { "identifier": "element_19180011", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_600571", "title": "De rol van stalsystemen binnen de integrale aanpak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/De-rol-van-stalsystemen-binnen-de-integrale-aanpak-1.htm" }, "lead": "De veehouderij in Nederland staat voor de opgave om de emissies van methaan en ammoniak te verlagen. Een uitdaging die hand in hand moet gaan met werkbare maatregelen in de praktijk en een goed toekomstperspectief voor de melkveehouderij. Het ministerie van LNV wil zorgen voor werkbare oplossingen en financiert daarom het onderzoek naar een integrale aanpak om emissies terug te dringen. De bestaande kaders en doelen op het gebied van onder andere milieu, koeien in de wei, biodiversiteit, dierenwelzijn en diergezondheid, zijn daarbij randvoorwaarden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/5/600570_fullimage_varkensstal.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "" }, "publication_date": "2021-02-15T15:06+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:10+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_geitenhouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19180603", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1039466", "1039324", "1041803" ]} } , { "identifier": "element_19180616", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over emissie van methaan en ammoniak uit varkensstallen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=emissie*+AND+((methaan+OR+ammoniak)+AND+(varkensstallen+OR+stallen)&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VARKENSHOUDERIJ&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "lesmateriaal", "title": "Lesmateriaal", "contentarea_template": "contenttemplate_b","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19181460", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601516", "title": "Nieuw cursusmateriaal over Varkenshouderij en omgeving", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-cursusmateriaal-over-Varkenshouderij-en-omgeving-1.htm" }, "lead": "Op de pagina Cursusmateriaal veehouderij van Groen Kennisnet is een nieuwe cursus over de varkenshouderij ontsloten. In vijf hoofdstukken kun je je nu verdiepen in managementaspecten die belangrijk zijn voor zowel bedrijf als omgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/9/c/cid601516_nieuwsbericht.png", "width": 930, "height": 667, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-10T10:30+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19181462", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1035007", "1000009", "17430" ]} } , { "identifier": "element_19183121", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "google.nl", "link_url": "https://www.google.nl" } } ] }, { "area": "video", "title": "Video", "contentarea_template": "contenttemplate_video","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19181533", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Varkenshouder voert zijn varkens zoveel mogelijk met reststromen", "source": "Kringlooplandbouw - Reststromen veehouderij", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=SJrBV49rIEI", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19181552", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Sluiten van kringlopen in de varkenshouderij en nieuwe verdienmodellen", "source": "Kringlooplandbouw - Verdienvermogen veehouderij", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=w0EmHPO4MQ4", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>" } ] } ] }