{ "type": "page", "identifier": "page_18336832", "title": "Vakbladen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/vakbladen.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Vakbladen", "url": "/nl/groenkennisnet/vakbladen.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "Vakbladen in het domein van voedsel en groen zijn belangrijk voor docenten om bij te blijven in hun vakgebied. De artikelen zijn ook bruikbaar als bouwstenen voor leermateriaal van docenten. Groen Kennisnet ontsluit online artikelen uit ruim 70 vakbladen die we in overleg met uitgevers kunnen aanbieden. In samenwerking met Naturalis zijn ook alle artikelen van Natuurtijdschriften.nl opgenomen. Totaal zijn er meer dan 200.000 vakbladartikelen beschikbaar." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_19448586", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_608611", "title": "Aquacultuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-aquacultuur.htm" }, "lead": "AQUAcultuur magazine is het officieel orgaan van het Nederlands Genootschap voor Aquacultuur (NGvA). De artikelen in het blad worden geschreven door de leden van de redactiecommissie en de uitgave wordt verzorgd door de GBU-Groep op Urk. Het blad heeft als doelgroepen viskwekers, schelpdierkwekers en overige geïnteresseerden in aquacultuur. AQUAcultuur verschijnt viermaal per jaar en biedt actuele informatie op het gebied van de aquacultuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/4/609989_fullimage_208.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 480, "focuspoint-y": 475, "alternative_text": "Forel aquacultuur - John French via Pixabay", "photographer": "John French", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/capecodprof-24367/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/forel-vis-aquarium-zeevruchten-233571/", "keywords": [ "vis", "forel", "forellen", "kweek", "vissen", "aquacultuur" ] }, "publication_date": "2021-10-05T09:51+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-15T09:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Aquacultuur, Viskwekerij", "target_audience_abstract": "Viskwekers, Schelpdierkwekers", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_743878", "title": "Arbor Vitae", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-arbor-vitae.htm" }, "lead": "Arbor Vitae is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) en de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC). Het verenigingsblad verschijnt 4 keer per jaar en bevat artikelen en verslagen van excursies op dendrologisch gebied.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/7/6/675392_fullimage_20200819_122120.jpg", "width": 1248, "height": 720, "focuspoint-x": 751, "focuspoint-y": 414, "alternative_text": "Gemengd bos Baarn - Tessa Jacobs", "photographer": "Tessa Jacobs", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "loofbomen", "eik", "bos", "beuk", "varens", "naaldbomen" ] }, "publication_date": "2023-09-26T16:02+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-26T16:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groeneagenda", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boomkwekerij", "gkn_tuinbouw", "gkn_groeneagenda" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Landschapsbeheer", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608625", "title": "BNDR", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-bndr.htm" }, "lead": "Vier maal per jaar verschijnt het leden- en relatiemagazine BNDR van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Met lokaal, provinciaal én landelijk nieuws, interessante artikelen en interviews.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/e/d/609990_fullimage_207.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Trekker op het land - Insa Osterhagen via Pixabay", "photographer": "Insa Osterhagen", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/insapictures-8883526/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/john-deere-krone-big-pack-1290-xc-3436611/", "keywords": [ "maaien", "veehouderij", "landbouw", "tractor", "trekker", "gras" ] }, "publication_date": "2021-10-05T11:43+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T16:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ondernemerschap", "target_audience_abstract": "Jonge agrarische ondernemers", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608616", "title": "Bijenhouden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-bijenhouden.htm" }, "lead": "Bijenhouden is het ledenblad van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV). Bijenhouden biedt in elke editie een gevarieerd aanbod aan artikelen. Daarin komt zowel de vakmatige kant van het bijenhouden aan bod als wat er speelt binnen de vereniging van imkers. Er is veel aandacht voor de praktijk van het houden van bijen in de verschillende seizoenen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/c/0/609991_fullimage_206.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": 662, "focuspoint-y": 482, "alternative_text": "Bijen in korf - PollyDot via Pixabay", "photographer": "PollyDot", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pollydot-160618/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/bijen-bijenkorf-insecten-macro-326337/", "keywords": [ "bij", "insecten", "bijen", "korf", "honing" ] }, "publication_date": "2021-10-05T10:37+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T16:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Bijenhouden", "target_audience_abstract": "Bijenhouders", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608626", "title": "Boer&Tuinder", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-boer-en-tuinder.htm" }, "lead": "Boer&Tuinder is het ledenblad van de Boerenbond in Vlaanderen. Het vakblad brengt wekelijks syndicaal, economisch en juridisch-sociaal nieuws voor al wie op professionele wijze bezig is met land- en tuinbouw. Ook publiceert Boer&Tuinder vaktechnische artikelen, is er oog voor de Europese en wereldpolitiek en voor markttendensen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/5/610572_fullimage_dieren%20in%20het%20veld.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Dieren in het veld - Mabel Amber via Pixabay", "photographer": "Mabel Amber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/field-horizon-sky-tree-panorama-4325737/", "keywords": [ "dieren", "veld", "horizon", "weiland" ] }, "publication_date": "2021-10-05T11:54+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-09T11:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Melkveehouder, Vollegrondstuinder, Glastuinder, Varkenshouder, Pluimveehouder, Varkenshouder", "region_abstract": "Vlaanderen", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_605669", "title": "Bomen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-bomen.htm" }, "lead": "Bomen is het vakblad van de Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB-ISA). Vier maal per jaar verschijnt het vakblad met artikelen voor en door vakmensen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/9/b/609830_fullimage_paardenkastanjeboom.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Paardenkastanje - Sztrapacska74 via Pixabay", "photographer": "Sztrapacska74", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/sztrapacska74-8968314/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kastanjeboom-paardekastanje-herfst-4518680/", "keywords": [ "paardenkastanje", "boom", "bladeren", "kastanje" ] }, "publication_date": "2021-09-17T14:44+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-19T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Boomverzorging", "target_audience_abstract": "Boomverzorgers, Hoveniers", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608873", "title": "Boom in business", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-boom-in-business.htm" }, "lead": "Boom in Business is een vakblad voor de boomkwekerij over ondernemen, marketing en trends in de boomkwekerijbranche. Boom in business wordt uitgegeven door NWST.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/b/6/610570_fullimage_boomkwekerijk.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Boomkwekerij - Flordenny via Pixabay", "photographer": "Flordenny", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/flordenny-1600539/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/struiken-bomen-kinderopvang-4813685/", "keywords": [ "boom", "plantenkwekerij", "boomkwekerij" ] }, "publication_date": "2021-10-06T18:12+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T16:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_boomkwekerij", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_boomkwekerij", "gkn_tuinbouw", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Boomkwekerij", "target_audience_abstract": "Boomkwekers, Vollegrondstuinders", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608874", "title": "Boomzorg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-boomzorg.htm" }, "lead": "Vakblad Boomzorg wordt zes keer per jaar verspreid onder boomverzorgers en boombeheerders in dienst van gespecialiseerde bedrijven en gemeentes. Boomzorg is een uitgave van NWST.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/9/a/609114_fullimage_plataanblad.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 604, "focuspoint-y": 417, "alternative_text": "Plataanbladeren - Hans via Pixabay", "photographer": "Hans", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/hans-2/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/plataan-bladeren-boom-takken-1469825/", "keywords": [ "zonlicht", "boom", "bladeren", "platanus hispanica", "plataan", "lucht" ] }, "publication_date": "2021-10-06T18:16+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T16:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "gkn_groeneagenda", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "gkn_groeneagenda", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Boomverzorging", "target_audience_abstract": "Hoveniers, Groenvoorzieners, Beleidsmedewerkers gemeenten", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608855", "title": "Bosrevue", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-bosrevue.htm" }, "lead": "Wilt u op de hoogte blijven van de bosactualiteit in Vlaanderen? Sinds 2002 vertaalt de Bosrevue wetenschappelijk bosonderzoek naar praktische beheertoepassingen op het terrein. Een must voor elke bosbeheerder en geïnteresseerde bosliefhebber.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/8/c/610568_fullimage_bos.jpg", "width": 1280, "height": 747, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Bospad in herfst - door Valiphotos via Pixabay", "photographer": "Valiphotos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/valiphotos-1720744/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/road-forest-fall-autumn-season-1072823/", "keywords": [ "bospad", "herfstkleuren", "bos", "herfst" ] }, "publication_date": "2021-10-06T16:20+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T16:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_terreinbeheer", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Bosbeheer", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders", "region_abstract": "Vlaanderen", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608878", "title": "Cosun magazine", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-cosun-magazine.htm" }, "lead": "Cosun Magazine is een uitgave van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. voor leden van Cosun", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/e/b/609766_fullimage_suikerbietenoogst.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": 508, "focuspoint-y": 482, "alternative_text": "Geoogste suikerbieten - distelAPPArath via Pixabay", "photographer": "distelAPPArath", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/distelapparath-2726923/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/suikerbieten-oogst-geoogst-hoop-3728065/", "keywords": [ "veld", "landbouw", "oogst", "akkerbouw", "suikerbieten" ] }, "publication_date": "2021-10-06T18:51+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T16:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Suikerbietenteelt", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608867", "title": "De Hovenier", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-de-hovenier.htm" }, "lead": "De Hovenier wordt acht keer per jaar verspreid onder hoveniers en toeleveringsbedrijven voor de groene sector. De Hovenier wordt uitgegeven door NWST.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/0/588804_fullimage_hovenier.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Snoeien - Germans Aļeņins via Pixabay", "photographer": "Germans Aļeņins", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/germanslat-9358457/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/zomer-tuin-bloemen-tuinman-3623282/", "keywords": [ "tuin", "tuinman", "heggen", "hovenier", "groenvoorziening", "heg", "openbaar", "snoeien", "groen", "park" ] }, "publication_date": "2021-10-06T17:06+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T16:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_groenvoorziening", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Hoveniersbranche", "target_audience_abstract": "Hoveniers", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608877", "title": "De Levende natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-de-levende-natuur.htm" }, "lead": "De Levende Natuur, opgericht in 1896 door onder meer Jac. P. Thijsse, is hét Nederlandstalige tijdschrift voor natuuronderzoek en natuurbeheer. Beheerders, vrijwilligers, onderzoekers en beleidsmakers blijven dankzij De Levende Natuur op de hoogte wat er speelt in de natuur. De artikelen, visies en opinies zijn gebaseerd op recent onderzoek en/of jarenlange ervaring van de auteurs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/7/6/661806_fullimage_shutterstock_375444_nl_ooijpolder_landschap%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 734, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Ooipolder", "photographer": "Ton Haex", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/zjootsuite", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/ooipolder-375444", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-10-06T18:43+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-04T10:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "Vakblad", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Terreinbeheer, natuurbeheer", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, ecologen, beleidsmakers", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608610", "title": "Dendroflora", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-dendroflora.htm" }, "lead": "Dendroflora is een informatief en rijk geïllustreerd dendrologisch jaarboek/tijdschrift dat al bijna 50 jaar jaarlijks verschijnt. Het is een gezamenlijke uitgave van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) en de Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV). Het bevat een keur aan praktische tot semi-wetenschapplijke artikelen over het sortiment houtige gewassen en vasteplanten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/3/610567_fullimage_kamperfoelie.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kamperfoelie - Bruno/Germany via Pixabay", "photographer": "Bru-nO", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/bru-no-1161770/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/honeysuckle-garden-honeysuckle-3493314/", "keywords": [ "struik", "kamperfoelie", "bloem" ] }, "publication_date": "2021-10-05T08:59+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T16:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dendrologie, Sierteelt, Houtige gewassen, Vasteplanten", "target_audience_abstract": "Hoveniers, Groenvoorzieners, Dendrologen, Kwekers", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk de artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608876", "title": "Dibevo vakblad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-dibevo.htm" }, "lead": "Het Dibevo-Vakblad is het enige professionele, Nederlandstalige vakblad voor ondernemers in de gezelschapsdierenbranche. Elke editie bevat achtergrondverhalen, interviews, ondernemerstips, reportages en een noviteitenoverzicht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/0/4/609740_fullimage_hond.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/elvisclth-448505/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "puppy", "hond", "weimarse" ] }, "publication_date": "2021-10-06T18:38+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T16:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_retail", "gkn_gezelschapsdieren", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_retail", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Gezelschapsdierenbranche, Dierenwinkels", "target_audience_abstract": "Dierverzorgers, Retailers", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608639", "title": "Dierplagen informatie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-dierplagen-informatie.htm" }, "lead": "Dierplagen Informatie is een onafhankelijk vaktijdschrift vanuit Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) over het management van dierplagen, bestemd voor iedereen die professioneel met dierplaagbeheersing te maken heeft. Het besteedt ieder kwartaal uitgebreid aandacht aan nieuws, wetenswaardigheden, cursussen, praktische oplossingen en achtergrondartikelen voor en door vakgenoten. Het tijdschrift richt zich op bestrijdingstechnici, bestrijdingsorganisaties, gemeenten, terreinbeheerders, woningcorporaties, facilitaire managers en zorgprofessionals werkzaam in uiteenlopende branches, zoals de voedingsindustrie, toerisme en recreatie, zorgsector, horeca, douane, productiebedrijven en archivering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/b/f/609099_fullimage_eikenprocessierups.jpg", "width": 960, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Eikenprocessierupsen - MrsJacqueline via Pixabay", "photographer": "MrsJacqueline", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mrsjacqueline-3113884/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/eikenprocessierups-4260017/", "keywords": [ "eikenprocessierups", "groenvoorziening", "boom", "invasief", "eik" ] }, "publication_date": "2021-10-05T13:52+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-27T13:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierplaagbeheersing", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, Gemeenten, Food professionals", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608820", "title": "Dynamisch perspectief", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-dynamisch-perspectief.htm" }, "lead": "Alle leden van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-vereniging) ontvangen vier keer per jaar het ledenblad Dynamisch Perspectief. Elke aflevering behandelt een thema van de biologisch-dynamische landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/9/9/610566_fullimage_biodynamische%20landbouw.jpg", "width": 960, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biodynamische landbouw - Live-Green-Magazine via Pixabay", "photographer": "Live-Green_Magazine", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/live-green-magazine-1221454/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/biodynamic-manure-the-cow-horn-2362977/", "keywords": [ "biodynamische landbouw", "demeter", "hoorns" ] }, "publication_date": "2021-10-06T11:54+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T16:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Vakblad", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_biokennis", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biologisch-dynamische landbouw en voeding", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, Vollegrondstuinders, Melkveehouders, Food professionals", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608637", "title": "Gewasbescherming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-gewasbescherming.htm" }, "lead": "Het verenigingsblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV) verschijnt zes maal per jaar. Het richt zich tot de KNPV leden met actualiteiten, artikelen, mededelingen, een agenda en met supplementen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/6/6/610565_fullimage_irrigatie.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Irrigatie van gewas - Joseph Fulgham via Pixabay", "photographer": "JCFUL", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jcful-4449097/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/farm-agriculture-irrigation-water-4421270/", "keywords": [ "irrigatie", "sproeien", "mais" ] }, "publication_date": "2021-10-05T13:40+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T17:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_glastuinbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_groenteteelt", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Plantgezondheid, Plantenziekten", "target_audience_abstract": "Plantenziektekundigen, Akkerbouwers, Vollegrondstelers, Glastuinders", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_698726", "title": "Gorteria", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-gorteria.htm" }, "lead": "Gorteria - Dutch Botanical Archives (kortweg Gorteria) is een Engels- en Nederlandstalig tijdschrift voor onderzoek aan de wilde flora van Nederland en wordt uitgegeven door Naturalis, de Stichting FLORON en de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging (KNBV).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/9/a/609114_fullimage_plataanblad.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 604, "focuspoint-y": 417, "alternative_text": "Plataanbladeren - Hans via Pixabay", "photographer": "Hans", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/hans-2/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/plataan-bladeren-boom-takken-1469825/", "keywords": [ "zonlicht", "boom", "bladeren", "platanus hispanica", "plataan", "lucht" ] }, "publication_date": "2023-01-04T13:30+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-04T13:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "Vakblad", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurbeheer, biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, ecologen", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608635", "title": "Grondig", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-grondig.htm" }, "lead": "Grondig is dé nieuwsbron voor ondernemers en medewerkers in de cumelasector! Met nieuws over agrarisch loonwerk, cultuurtechniek, grondverzet, meststoffendistributie, tuin, park en (land)bouwverkeer. Alle publicaties worden verzorgd door een team van redacteuren, die dagelijks het nieuws van en voor de cumelasector volgen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/c/6/630200_fullimage_96%20cumela%201280.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 576, "focuspoint-y": 438, "alternative_text": "Groenbeheer - © Cumela", "photographer": "© Cumela", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "groenbeheer", "cumela", "groen" ] }, "publication_date": "2021-10-05T13:27+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-21T11:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_loonwerk", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Agrarisch loonwerk, Cultuurtechniek, Grondverzet", "target_audience_abstract": "Loonwerker", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_607963", "title": "H2O", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-h2o.htm" }, "lead": "H2O is een uitgave van KNW, het Koninklijk Nederlands Waternetwerk. Onder H2O media vallen het Vakblad H2O, kennismagazine Water Matters en H2O Online met website en de digitale nieuwsbrief H2O nieuws, met nieuws, vakartikelen, vacatures, activiteiten, agenda en waterblogs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/c/f/607965_fullimage_229dike-gc16a1f274_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": 723, "focuspoint-y": 505, "alternative_text": "Dijk in Nederland - Frank Hartel via Pixabay", "photographer": "Frank Hartel", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/3hartel-6574673/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/dike-water-holland-coast-2797167/", "keywords": [ "dijken", "watermanagement", "nederland", "dijk", "water" ] }, "publication_date": "2021-10-01T14:05+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-15T07:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Waterbeheer, Waterkwaliteit", "target_audience_abstract": "Waterprofessionals in de hele keten", "region_abstract": "Nederland, Vlaanderen", "Jumplinktext": "Meer over dit vakblad" } }, { "identifier": "mediaitem_608642", "title": "Holland's duinen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-hollands-duinen.htm" }, "lead": "De duinen van Berkheide, Meijendel en Solleveld en hun omgeving hebben een rijke historie aan onderzoek. In 1922 deed Dr. Abraham Schierbeek zijn eerste oproep. Al ruim 45 jaar zijn de resultaten van het onderzoek en wetenswaardigheden over het duin en omgeving vastgelegd in Nederlandstalige artikelen; eerst in Meijendel Mededingen en later in het tijdschrift Holland’s Duinen", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/1/7/610562_fullimage_duinen%20en%20strand.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Duinen, strand en zee - Melk Hagelslag via Pixabay", "photographer": "RoonZ-nl", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/roonz-nl-17511/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/beach-sea-twilight-landscape-waves-4530127/", "keywords": [ "strand", "duinen", "zee" ] }, "publication_date": "2021-10-05T14:17+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-21T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Landschapsbeheer, Natuurbeheer, Ecologie", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, Ecologen", "region_abstract": "Nederland, Zuid-Holland, Nationaal Park Hollandse Duinen", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_680630", "title": "KWPN magazine", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-kwpn-magazine.htm" }, "lead": "Het ledenblad KWPN Magazine - In de Strengen schrijft artikelen over de paardensport en fokkerij, interviews met fokkers, foktechnische analyses en bedrijfsbezoeken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/c/4/614869_fullimage_shutterstock_1505216_paard_aaien%20crop.jpeg", "width": 1083, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Adam Borkowski via Shutterstock", "photographer": "Adam Borkowski", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/borkowski", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "dierverzorging", "mens-dier relatie", "hippisch", "dierenwelzijn", "paard", "diergezondheid", "paarden" ] }, "publication_date": "2022-11-04T09:46+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-04T10:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_paardenhouderij", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_home", "gkn_paardenhouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Paardenhouderij, Paardenfokkerij", "target_audience_abstract": "Paardenhouders", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608672", "title": "Kijk op exoten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-kijk-op-exoten.htm" }, "lead": "Kijk op exoten met informatie over exoten in Nederland verschijnt vier keer per jaar en wordt uitgegeven door Ravon. Deze nieuwsbrief maakt onderdeel uit van het Signaleringsproject Exoten, dat op initiatief van het Team Invasieve Exoten (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) is opgestart.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/0/609091_fullimage_japanse%20duizenknoop.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Japanse duizendknoop - HOerwin56 via Pixabay", "photographer": "HOerwin56", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/hoerwin56-2108907/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/duizendknoop-struik-plant-2699120/", "keywords": [ "invasieve exoten", "fallopia", "japanse duizendknoop", "planten" ] }, "publication_date": "2023-10-04T22:16+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-04T10:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "Vakblad", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Landschapsbeheer, groenvoorziening", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, hoveniers en groenvoorzieners", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608609", "title": "Landschap", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-landschap.htm" }, "lead": "Landschap‚ tijdschrift voor landschapsonderzoek, biedt een platform voor wetenschappelijke publicaties over het landschap in brede zin: ecologisch, beleidsmatig, sociologisch, ontwerpgericht, enzovoort. LANDSCHAP was tot 2022 een uitgave van de Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek (WLO), verschijnt vier maal per jaar en biedt naast wetenschappelijke artikelen ruimte aan discussiebijdragen‚ reviews‚ mededelingen‚ de rubriek Op Pad, Column/Beeld en boekbesprekingen. Landschap wordt na de fusie van WLO met VVM uitgegeven door VVM, netwerk van milieuprofessionals.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/f/6/609306_fullimage_212.jpg", "width": 1920, "height": 767, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Nederlands landschap - Robert Soen via Shutterstock", "photographer": "Robert Soen", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/rsoen", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/dutch-landscape-11667034", "keywords": [ "bomen", "natuur", "landbouw", "boom", "landschap", "wilg", "boerderij", "wilgen", "water" ] }, "publication_date": "2021-10-05T08:41+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-01T10:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Landschapsbeheer, Natuurbeheer, Ecologie", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, ecologen, beleidsmakers", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk de artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_735664", "title": "Natuurhistorisch Maandblad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-natuurhistorisch-maandblad.htm" }, "lead": "In het Natuurhistorisch Maandblad van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg worden artikelen opgenomen over de flora, fauna, geologie en landschap in Nederlands Limburg.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/8/649395_fullimage_shutterstock_5614024_nl_limburg_landschap%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 762, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Heuvellandschap", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© WUR", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Heuvellandschap", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/40d3029a7b1ac64d/", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-07-31T10:07+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-31T11:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "Vakblad", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurbeheer, biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, ecologen", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_698723", "title": "Nederlandse faunistische mededelingen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-nederlandse-faunistische-mededelingen.htm" }, "lead": "Dit halfjaarlijkse tijdschrift wordt uitgegeven door EIS Kenniscentrum Insecten en Naturalis. Het bevat artikelen en korte mededelingen over ongewervelde dieren in Nederland, met onderwerpen als faunistiek, ecologie van een soort of soortgroep, naamlijsten, korte monografieën, determinatietabellen etc.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/0/3/657071_fullimage_busy-lizzie-g3d76e116a_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "zweefvlieg bij bloem - jggrz via Pixabay", "photographer": "Jggrz", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jggrz-7998824/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/drukke-lizzie-zweefvlieg-bloesem-7245829/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "Pixabay", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-01-04T13:20+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-04T13:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "Vakblad", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurbeheer, biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, ecologen", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608852", "title": "Nieuwe Oogst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-nieuwe-oogst.htm" }, "lead": "Nieuwe Oogst is het multimediale platform van de regionale land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB en wordt in hun opdracht uitgegeven door AgriPers. Nieuwe Oogst informeert boeren, tuinders en vakgenoten over nieuws en ontwikkelingen in alle sectoren en regio’s.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/e/2/610561_fullimage_oogsten%20van%20graan.jpg", "width": 1280, "height": 721, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Oogsten van graan - Hendrik van der Heide via Pixabay", "photographer": "kridneh", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/kridneh-680391/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/harvest-grain-combine-agriculture-1523795/", "keywords": [ "graan", "trekker", "oogsten", "combine" ] }, "publication_date": "2021-10-06T15:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T17:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_pluimveehouderij", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Landbouw, Tuinbouw, Veehouderij", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Melkveehouder, Vollegrondstuinder, Glastuinder, Varkenshouder, Pluimveehouder, Varkenshouder", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608875", "title": "Nutrinews", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-nutrinews.htm" }, "lead": "Het voedingsmagazine Nutrinews verschijnt 4 maal per jaar en richt zich voornamelijk tot artsen en andere gezondheidswerkers, voedingsdeskundigen en diëtisten, docenten voeding en de pers. Dankzij de medewerking van specialisten ter zake kan NICE via haar tijdschrift een belangrijke bijdrage leveren tot de verspreiding van actuele, relevante en praktische voedingsinformatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/d/609756_fullimage_paprika%20aubergine.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mrsbrown-692504/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "voedsel", "paprika's", "aubergines", "markt", "groenten" ] }, "publication_date": "2021-10-06T18:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T17:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Voedingsinformatie", "target_audience_abstract": "Food professionals, Gezondheidsprofessionals", "region_abstract": "België", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608854", "title": "Onder Glas", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-onder-glas.htm" }, "lead": "Onder Glas is het vakblad voor alle telers van groenten, bloemen en potplanten onder glas. Sinds maart 2004 wordt het blad maandelijks gratis naar alle glastuinders in Nederland en België verstuurd. \nglastuinbouw. Maandelijks staat een specifiek thema centraal. In ruim vijftien artikelen wordt het betreffende thema uitgediept. Er is ook een Engelstalige uitgave, In Greenhouses.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/3/0/610556_fullimage_kas.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kas met bloemen - Uwe Driesel via Pixabay", "photographer": "driesel", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/driesel-4260712/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/greenhouse-nursery-flower-bed-4948726/", "keywords": [ "sierteelt", "greenhouse", "kas", "glastuinbouw" ] }, "publication_date": "2021-10-06T16:09+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T17:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Glastuinbouw", "target_audience_abstract": "Bloementelers, Potplantentelers, Glasgroentetelers", "region_abstract": "Nederland, België", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_742339", "title": "Planten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-planten.htm" }, "lead": "Planten geeft informatie over ontwikkelingen in de Nederlandse flora. Het tijdschrift verschijnt twee maal per jaar en wordt toegezonden aan donateurs van Stichting FLORON. Oude nummers komen na een jaar beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/0/b/735087_fullimage_leaves-1498985_1280.jpg", "width": 1280, "height": 608, "focuspoint-x": 640, "focuspoint-y": 304, "alternative_text": "Planten - jeonsango via Pixabay", "photographer": "jeonsango", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jeonsango-1594796/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/bladeren-gebladerte-groene-bladeren-1498985/", "keywords": [ "plant", "planten", "blad", "bladeren", "groen", "gebladerte" ] }, "publication_date": "2023-08-25T07:47+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-25T08:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "Vakblad", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurbeheer, biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, ecologen", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_698720", "title": "Ravon", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-ravon.htm" }, "lead": "Het tijdschrift Ravon verschijnt 4 keer per jaar en bevat artikelen over reptielen, amfibieën, vissen en daaraan gerelateerde onderwerpen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/e/613150_fullimage_tomato-frog-208591_960_720.jpg", "width": 960, "height": 586, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kikker - via Pixabay", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/dyscophus-antongilii-amfibie-dier-208591/", "keywords": [ "frog", "amfibie", "kikker" ] }, "publication_date": "2023-01-04T12:49+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-04T12:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "Vakblad", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurbeheer, biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, ecologen", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608860", "title": "Resource", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-resource.htm" }, "lead": "Resource is het onafhankelijke medium voor studenten en medewerkers van Wageningen University & Research. Resource brengt nieuws, achtergronden en duiding. Het magazine verschijnt tweewekelijks.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/a/610555_fullimage_wageningen%20plaatsnaambord.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Wageningen plaatsnaambord - door Ton van den Born via Pixabay", "photographer": "tonvandenborn", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/tonvandenborn-1394038/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/wageningen-university-student-city-934661/", "keywords": [ "plaatsnaambord", "wageningen", "city of life sciences" ] }, "publication_date": "2021-10-06T16:36+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T17:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_plantgezondheid", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plantgezondheid", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Onderzoek, Onderwijs", "target_audience_abstract": "Docenten, Studenten, Onderzoekers", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_698721", "title": "Schubben en slijm", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-schubben-en-slijm.htm" }, "lead": "Schubben & Slijm is de gezamenlijke nieuwsbrief van de grote RAVON-vrijwilligersprojecten en verschijnt vier keer per jaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/e/613150_fullimage_tomato-frog-208591_960_720.jpg", "width": 960, "height": 586, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kikker - via Pixabay", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/dyscophus-antongilii-amfibie-dier-208591/", "keywords": [ "frog", "amfibie", "kikker" ] }, "publication_date": "2023-01-04T13:02+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-04T13:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "Vakblad", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurbeheer, biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, ecologen", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608861", "title": "Sierteelt & Groenvoorziening", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-sierteelt-en-groenvoorziening.htm" }, "lead": "In Sierteelt&Groenvoorziening vind je gespecialiseerde sierteeltinformatie op technisch, bedrijfseconomisch, commercieel, algemeen economisch, sociaal en fiscaal gebied. Sierteelt&Groenvoorziening is het ledenblad van AVBS, dé sierteelt- en groenfederatie in Vlaanderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/2/1/610554_fullimage_zonnebloemen.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Zonnebloemen - Ulrike Leone via Pixabay", "photographer": "ulleo", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/ulleo-1834854/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/sunflower-yellow-flower-pollen-1627193/", "keywords": [ "sierteelt", "zonnebloemen" ] }, "publication_date": "2021-10-06T16:43+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-14T15:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenvoorziening", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_boomkwekerij", "gkn_tuinbouw", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Sierteelt, Groenvoorziening", "target_audience_abstract": "Siertelers, Hoveniers", "region_abstract": "Vlaanderen", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608864", "title": "Stad + Groen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-stad-en-groen.htm" }, "lead": "Stad+Groen houdt zich bezig met de onderwerpen onkruidbestrijding, landschapsarchitectuur, maaien, succesvol aanbesteden, beleid, burgerparticipatie, klein Infra. Kortom alle onderwerpen die tot de dagelijkse werkzaamheden behoren van de gemeentelijke groenbeheerders, landschapsarchitecten, groene aannemers, beleidsambtenaren en adviseurs. Stad + Groen wordt uitgegeven door NWST.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/0/1/610553_fullimage_wandelaars%20en%20fietsers%20in%20park.jpg", "width": 1280, "height": 727, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Wandelaars en fietsers in park - S. Hermann & F. Richter via Pixabay", "photographer": "pixel2013", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pixel2013-2364555/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/autumn-park-outdoors-nature-trees-3731094/", "keywords": [ "stedelijk groen", "wandelaars", "fietters", "park", "leefomgeving" ] }, "publication_date": "2021-10-06T16:55+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-09T14:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stedelijk groenbeheer", "target_audience_abstract": "Groenvoorzieners, Beleidsambtenaren gemeenten", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608673", "title": "V/d Grond", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-van-de-grond.htm" }, "lead": "v/d Grond is bestemd voor de vollegrondsgroente- en zachtfruitteler en de akkerbouwer. v/d Grond' brengt inhoud en duikt dieper in achtergrond en motivaties van ondernemers en bijbehorende ontwikkelingen. v/d Grond brengt specifieke zaken vanuit het telersnetwerk Vollegrondsgroente.net.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/b/5/610549_fullimage_groente%20in%20veld.jpg", "width": 1280, "height": 994, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kool op akker - Wolfgang Eckert via Pixabay", "photographer": "anaterate", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/anaterate-2348028/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/savoy-cabbage-herb-vegetables-2552303/", "keywords": [ "kool", "groente", "vollegrondsgroente", "teelt" ] }, "publication_date": "2021-10-05T22:19+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T17:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vollegrondsgroenteteelt, Akkerbouw, Zachtfruitteelt", "target_audience_abstract": "Vollegrondstuinder, Akkerbouwer, Fruitteler", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_607957", "title": "Vakblad Natuur Bos Landschap", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-natuur-bos-landschap.htm" }, "lead": "Vakblad Natuur Bos Landschap is hét Nederlandstalige vakblad voor professionals op het gebied van natuur, bos en landschap. Beheerders, onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers, landgoedeigenaren en studenten blijven via het vakblad op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/2/610545_fullimage_bosrand.jpg", "width": 1280, "height": 891, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Bosrand - MabelAmber via Pixabay", "photographer": "MabelAmber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/tree-park-landscape-spring-woods-5038059/", "keywords": [ "boom", "bos", "landschap", "bosrand", "park" ] }, "publication_date": "2021-10-01T13:05+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T17:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Landschapsbeheer, Natuurbeheer, Ecologie", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, Beleidsmakers, Ecologen", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_607971", "title": "Veeteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-veeteelt.htm" }, "lead": "Het blad Veeteelt informeert ondernemende melkveehouders in Nederland en Vlaanderen op vaktechnisch terrein, waardoor zij het rendement van hun bedrijf kunnen verhogen. Veeteelt is een uitgave van rundveeverbeteringsorganisatie CRV, het is niet onafhankelijk, maar wel objectief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/c/6/607969_fullimage_228.jpg", "width": 1920, "height": 1268, "focuspoint-x": 864, "focuspoint-y": 672, "alternative_text": "Koeien grazend in de wei - Eveline de Bruin via Pixabay", "photographer": "Eveline de Bruin", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mrsbrown-692504/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/landschap-koe-zoogdier-fauna-vee-4332908/", "keywords": [ "koe", "koeien", "weidegang", "vee", "wei", "grazen", "melkvee", "gras" ] }, "publication_date": "2021-10-01T15:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T17:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Melkveehouderij", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "Nederland, Vlaanderen", "Jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_608612", "title": "VeeteeltVlees", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-veeteeltvlees.htm" }, "lead": "Het blad VeeteeltVlees informeert vleesveehouders in Nederland en Vlaanderen op praktisch en vaktechnisch terrein, waardoor zij het rendement van hun bedrijf kunnen verhogen. VeeteeltVlees is een uitgave van rundveeverbeteringsorganisatie CRV, het is niet onafhankelijk, maar wel objectief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/4/e/610540_fullimage_blonde%20d%27aquitaine.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Vlees koe - papaalino from Pixabay", "photographer": "papaalino", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/papaalino-1096181/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/cow-prairie-blonde-d-aquitaine-800320/", "keywords": [ "ras blonde d'aquitaine", "vlees koe" ] }, "publication_date": "2021-10-05T10:24+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T17:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vleesveehouderij", "target_audience_abstract": "Vleesveehouderij", "region_abstract": "Vlaanderen, Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608842", "title": "Visionair", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-visionair.htm" }, "lead": "Visionair is het vakblad van Sportvisserij Nederland. Niet zomaar een vakblad, maar een glossy magazine over de biologie en het beheer van vissen. Een belangrijk deel van de artikelen wordt geschreven door visdeskundigen werkzaam bij universiteiten en onderzoeksinstellingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/9/e/610537_fullimage_nsoek.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Snoek onderwater - Marcel Einig via Pixabay", "photographer": "meinig", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/meinig-3950319/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/pike-night-underwater-dive-fish-2276178/", "keywords": [ "vis", "snoek", "onderwater" ] }, "publication_date": "2021-10-06T14:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T17:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Sportvisserij, Visbeheer", "target_audience_abstract": "Sportvissers, Terreinbeheerders, Waterbeheerders", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_684348", "title": "Vlinders", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-vlinders.htm" }, "lead": "De Vlinderstichting verspreidt het kwartaaltijdschrift Vlinders onze de eigen donateurs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/4/4/613149_fullimage_vlinder.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 720, "focuspoint-y": 387, "alternative_text": "Monarchvlinder", "photographer": "Sandy Millar", "photographer_hyperlink": "https://unsplash.com/@sandym10", "photo_license": "Unsplash, vrij gebruik", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Unsplash", "source_info_hyperlink": "https://unsplash.com/photos/pNGJpcrbfM4", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-11-25T06:55+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-25T07:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "Vakblad", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurbeheer, biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, ecologen", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608834", "title": "Voedingsindustrie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-voedingsindustrie.htm" }, "lead": "Vakblad Voedingsindustrie informeert het management van foodproducenten gespecialiseerd in vlees en wild, kip en gevogelte, vis, agf, convenience, catering en delicatessen. De redactie onderhoudt contacten met binnen- en buitenlandse researchinstituten/ kenniscentra en vertaalt de resultaten van relevant onderzoek naar de praktijk. Vakblad Voedingsindustrie (print) verschijnt 8 keer per jaar in het Nederlands en elke editie wordt volledig online geplaatst. Elke uitgave van Vakblad Voedingsindustrie wordt naar het Engels vertaald en ook integraal online gezet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/9/8/610536_fullimage_supermarkt.jpg", "width": 1280, "height": 847, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Supermarkt groente- en fruit afdeling - by ElasticComputeFarm via Pixabay", "photographer": "ElasticComputeFarm", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/elasticcomputefarm-1865639/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/supermarket-stalls-coolers-market-949913/", "keywords": [ "fruit", "groente", "supermarkt" ] }, "publication_date": "2021-10-06T13:36+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T17:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Voedingsindustrie", "target_audience_abstract": "Food professionals", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, { "identifier": "mediaitem_608846", "title": "Wageningen World", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-wageningen-world.htm" }, "lead": "Wageningen World is het kwartaalblad voor relaties en alumni van Wageningen University & Research. Het magazine informeert over de ontwikkelingen in het onderzoek van het Wageningse domein van gezonde voeding en leefomgeving. Wageningen World wordt in een Nederlands en een Engelstalige editie uitgegeven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/3/3/588780_fullimage_d97cd135-f76a-4391-81c8-748800d008fe_campus%20tour%20_%20wageningen%20university%20%26%20research%20-%20youtube.png", "width": 1269, "height": 710, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-10-06T14:38+02:00", "lastmodified_date": "2023-06-13T10:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_voeding", "gkn_tuinbouw", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "Vakblad" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_voeding", "gkn_tuinbouw", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Onderzoek", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, Food professionals, Melkveehouders, Vollegrondstuinders, Terreinbeheerders", "region_abstract": "Nederland, Wereld", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } } ] } ] } ] }