{ "type": "page", "identifier": "page_18336393", "title": "Vakinformatie voor de vollegronds­tuinder", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Tuinbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/d/9/610591_fullimage_205.jpg", "width": 1920, "height": 1276, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Appels in boomgaard - Aquilatin via Pixabay", "photographer": "Aquilatin", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/aquilatin-26211/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/appels-vruchten-fruitbomen-smaak-108286/", "keywords": [ "appel", "boom", "fruit", "teelt", "fruiteelt", "appels", "boomgaard" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Tuinbouw", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_TUINBOUW", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueelindevollegrondstuinbouw", "title": "Actueel in de vollegrondstuinbouw ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19691786", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_710218", "title": "Hoe gezond zijn groente en fruit nu echt, vragen wetenschappers zich af", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/hoe-gezond-zijn-groente-en-fruit-nu-echt-vragen-wetenschappers-zich-af.htm" }, "lead": "Voedingsstoffen uit groente en fruit kunnen chronische ontstekingen en welvaartsziekten tegengaan. Maar hoe we optimaal gebruik kunnen maken van deze positieve effecten is nog lang niet helder. Daarom deden dertien bedrijven en drie kennisinstellingen uit de topsector Tuinbouw onderzoek naar onder andere het effect van tomaten, kool en bessen op het menselijk lichaam.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/1/2/609839_fullimage_groente%20en%20fruit.jpg", "width": 1280, "height": 845, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Groente en fruit - dbreen via Pixabay", "photographer": "dbreen", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/dbreen-1643989/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/vegetables-fruits-food-ingredients-1085063/", "keywords": [ "voedsel", "fruit", "groente" ] }, "publication_date": "2023-01-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-23T12:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_voeding", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_glastuinbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_voeding" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Groente en fruit, gezondheidswaarde, inhoudsstoffen", "target_audience_abstract": "Tuinders, detailhandel, consumenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19534244", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_707641", "title": "Scharrelkippen sluiten lokale kringloop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/scharrelkippen-sluiten-lokale-kringloop.htm" }, "lead": "In Loosdrecht runt Eva Vos een pluimveebedrijf dat in veel opzichten uniek is. Zo’n honderd aandeelhouders financieren het bedrijf en krijgen in ruil daarvoor vlees en eieren uitgekeerd. De kippen scharrelen in een boomgaard hun kostje bij elkaar, dat wordt aangevuld met reststromen uit de voedselproductie van lokale landbouwers. Tussen de leghennen lopen ook haantjes die in dit paradijs 16 weken in vrijheid kunnen leven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/e/b/627605_fullimage_shutterstock_149104007_kippen_maisveld%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 747, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kippen mailsveld", "photographer": "Christin Lola", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Christin+Gasner", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/group-white-chickens-including-hens-roosters-149104007", "keywords": [ "maisveld", "kip", "kippen", "landbouw", "multifunctionele", "akkerbouw", "boerderij", "mais", "kringloop" ] }, "publication_date": "2023-01-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-19T12:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_pluimveehouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Hoe scharrelkippen ingezet worden in de tuinbouw en zo een lokale kringloop sluiten", "target_audience_abstract": "Pluimveehouders, tuinbouwers, akkerbouwers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_686794", "title": "Hoe ga je om met klimaatverandering in de akkerbouw?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/hoe-ga-je-om-met-klimaatverandering-in-de-akkerbouw.htm" }, "lead": "De Nederlandse zomers worden steeds droger. De zomer van afgelopen jaar was de vierde in vijf jaar met aanhoudende hitte èn droogte. Langzaamaan gaat ons klimaat steeds meer op dat van Zuid-Frankrijk lijken, terwijl in mediterrane regio’s landbouw door klimaatverandering op termijn onmogelijk wordt. Hoe kunnen we in de akkerbouw het best inspelen op deze gevolgen van klimaatverandering?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/d/7/686795_fullimage_cornfield-g824e1a15d_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": 1320, "focuspoint-y": 344, "alternative_text": "Maisplanten op droge bodem", "photographer": "Couleur", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/couleur-1195798/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/cornfield-dry-field-corn-4240209/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-15T11:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [{ "title": "Klimaat­adaptatie in de open teelten", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/klimaatadaptatie-in-de-open-teelten-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Klimaatverandering in de open teelten", "target_audience_abstract": "Agrarische ondernemers in de open teelten", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_687846", "title": "Landelijke onderwijsdag Natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/landelijke-onderwijsdag-natuurinclusievelandbouw.htm" }, "lead": "Op 22 november werd de jaarlijkse landelijke onderwijsdag Natuurinclusieve landbouw gehouden. Doel van de dag was om beschikbare kennis en informatie rondom natuurinclusieve landbouw in het groene onderwijs te presenteren en samen te kijken naar vragen als: ‘Hoe leren we de boeren van de toekomst over het verbinden van landbouw en ecologie?’ en ‘Wat zijn de uitdagingen én de perspectieven van groen onderwijs?’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/a/687848_fullimage_onderwijsdag%20natuurinclusieve%20landbouw.jpg", "width": 1279, "height": 721, "focuspoint-x": 553, "focuspoint-y": 340, "alternative_text": "onderwijsdag Natuurinclusieve landbouw - ©Argon Fotografie", "photographer": "©Argon Fotografie", "photographer_hyperlink": "https://argonfotografie.nl/", "photo_license": "©Argon Fotografie", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-19T12:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_biodiversiteit", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "extra_image": { "title": "Logo Green Deal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-green-deal.htm" }, "link_extra_image": "Argon fotografie voor Green Deal Natuurinclusieve landbouw Groen onderwijs", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw, lesmateriaal, cursusmateriaal", "target_audience_abstract": "Docenten, adviseurs, akkerbouwers, melkveehouders, vollegrondtuinders", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19534245", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Agenda", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_706926", "title": "Alles over nitraatmetingen in de bodem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/alles-over-nitraatmetingen-in-de-bodem.htm" }, "lead": "Iedere vrijdag organiseren De boer aan het roer en NCOK een webinar. Deze reeks is een initiatief van de samenwerkende POP3- demoprojecten op het gebied van bodem en bemesting.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/0/d/685213_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_63805981_grond_handen.jpg", "width": 1279, "height": 727, "focuspoint-x": 645, "focuspoint-y": 404, "alternative_text": "Handen met Grond - Julija Sapic via Shutterstock", "photographer": "Julija Sapic", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/yulia", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/black-soil-man-hand-closeup-outdoor-63805981", "keywords": [ "bodem", "grond", "handen", "organische stof" ] }, "publication_date": "2023-01-09T13:37+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-09T13:41+02:00", "expiration_date": "2023-02-11T00:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "Webinar", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_precisielandbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_mestverwaarding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_mestverwaarding", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "10-02-2023", "starttime": "11:00", "startdatetime": "2023-02-10T11:00+01:00", "enddate": "10-02-2023", "endtime": "12:30", "enddatetime": "2023-02-10T12:30+01:00" }], "location": "Online", "organiser": [ "NCOK", "De Boer aan het Roer" ], "price": "gratis", "jumplinktext": "Aanmelden", "link_url": "mailto:blc@precisiebemester.nl", "linktext_externalinfo": "Aanmelden (e-mail)", "role_extra_person": "", "extra_image": { "title": "Logo NCOK", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-ncok.htm" }, "link_extra_image": "https://www.smartfertilization.org/deboeraanhetroer-nl/" } }, { "identifier": "mediaitem_706914", "title": "Alles over fertigatie, de ultieme vorm van precisiebemesting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/alles-over-fertigatie-de-ultieme-vorm-van-precisiebemesting.htm" }, "lead": "Iedere vrijdag organiseren De boer aan het roer en NCOK een webinar. Deze reeks is een initiatief van de samenwerkende POP3- demoprojecten op het gebied van bodem en bemesting.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/8/3/706922_fullimage_istock-918930948.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": 636, "focuspoint-y": 422, "alternative_text": "", "photographer": "Leonid Eremeychuk", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/fotogigi85?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Fertigatiesysteem", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/drenken-systeem-op-het-gebied-van-watermeloenen-en-meloenen-scheuten-van-meloenen-en-gm918930948-252755044?phrase=fertigation", "keywords": [ "irrigatie", "fertigatie", "water", "akker", "precisielandbouw", "droogte", "precisiebemesting", "kiem", "planten", "buizen" ] }, "publication_date": "2023-01-09T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-09T13:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Webinar", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_precisielandbouw", "gkn_glastuinbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_mestverwaarding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_mestverwaarding", "gkn_precisielandbouw", "gkn_glastuinbouw", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "03-02-2023", "starttime": "11:00", "startdatetime": "2023-02-03T11:00+01:00", "enddate": "03-02-2023", "endtime": "12:30", "enddatetime": "2023-02-03T12:30+01:00" }], "location": "Online", "organiser": [ "NCOK", "De Boer aan het Roer" ], "price": "gratis", "jumplinktext": "Aanmelden", "link_url": "mailto:blc@precisiebemester.nl", "linktext_externalinfo": "Aanmelden (e-mail)", "role_extra_person": "", "extra_image": { "title": "Logo NCOK", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-ncok.htm" }, "link_extra_image": "https://www.smartfertilization.org/deboeraanhetroer-nl/" } }, { "identifier": "mediaitem_702240", "title": "Save the date: Future Farming & Food Experience 2023", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/save-the-date-future-farming-food-experience-2023.htm" }, "lead": "Op donderdag 25 mei organiseren NPPL en Boerderij van de Toekomst in Lelystad voor de 2e keer ‘Future Farming & Food Experience’. Laat je inspireren over hoe jouw bedrijf er uitziet in 2030 en wat er met de nieuwste technologie nu al kan!", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/1/615461_fullimage_definitief%20beeld%20biodiverseakkerbouw_hk_rs.jpg", "width": 1280, "height": 880, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Impressie biodiverse akkerbouw - WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw", "source_info_hyperlink": "https://wiki.groenkennisnet.nl/site/natuurinclusieve-akkerbouw", "keywords": [ "vogelvlucht", "impressie", "landbouw", "akkerbouw", "landschap", "precisielandbouw", "toekomst", "strokenteelt", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2023-01-05T17:53+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-05T18:21+02:00", "expiration_date": "2023-05-25T22:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_agrikennis", "Studiedag", "gkn_groenteteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_mestverwaarding", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Studiedag", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_agrikennis", "gkn_akkerbouw", "gkn_digitech", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groenteteelt", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "25-05-2023", "starttime": "00:00", "startdatetime": "2023-05-25T00:00+02:00", "enddate": "25-05-2023", "endtime": "00:00", "enddatetime": "2023-05-25T00:00+02:00" }], "location": "Lelystad", "organiser": [ "NPPL", "Boederij van de Toekomst" ], "price": "", "jumplinktext": "Meer informatie en aanmelden", "link_url": "https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/future-farming-food-experience/", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } } ] } , { "identifier": "element_19496238", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen voor de vollegrondstuinder", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_TUINBOUW&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "uitgelicht:onkruidbestrijding", "title": "Uitgelicht: Onkruidbestrijding", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Onder het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid zal de beschikbaarheid van de huidige gewasbeschermingsmiddelen afnemen. Mechanische onkruidbestrijding, groenere middelen en integrated weed management (IWM) zijn in opkomst. Hier lees je er meer over.", "elements": [ { "identifier": "element_30948421", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_654307", "title": "Kennisbronnen over onkruidbeheersing, biostimulanten en agrobiodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisbronnen-over-onkruidbeheersing-biostimulanten-en-agrobiodiversiteit.htm" }, "lead": "Het toepassen van functionele agrobiodiversiteit (FAB), de inzet van biostimulanten én onkruidbeheersing nieuwe stijl. Akkerbouwers die op de hoogte willen zijn van de actuele wetenschappelijke kennis op deze terreinen, kunnen teruggrijpen op informatieve factsheets met aandachtspunten en tips.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/3/613789_fullimage_nature-4449297_960_720.jpg", "width": 960, "height": 466, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Natuurlandschap en akker - Roosverhooren via Pixabay", "photographer": "Roos Verhooren", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/roosverhooren-54243/", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/natuur-limburg-landschap-4449297/", "keywords": [ "natuur", "grasland", "akker", "landschap", "heuvel", "zuid-limburg" ] }, "publication_date": "2022-06-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-21T08:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_biokennis" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Onkruidbeheersing, biostimulanten en agrobiodiversiteit", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_31190838", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1186526", "581635", "405262", "1184801" ] } } , { "identifier": "element_30863536", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over onkruidbestrijding in de tuinbouw kun je vinden in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=onkruidbestrijding&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_TUINBOUW" } } ] }, { "area": "uitgelicht:oekraïne", "title": "Uitgelicht: Oekraïne", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De oorlog in Oekraïne heeft gevolgen voor de tuinbouw. Volg hier de ontwikkelingen en bekijk achtergrondverhalen.\r\n\r\n", "elements": [ { "identifier": "element_22374943", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_639565", "title": "Agrarische sector ziet kosten snel stijgen als gevolg van oorlog in Oekraïne", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/agrarische-sector-ziet-kosten-snel-stijgen-als-gevolg-van-oorlog-in-oekraine.htm" }, "lead": "De oorlog in Oekraïne heeft naast de grote humanitaire gevolgen ook een flinke impact op de agrarische sector. Zo stijgen de kosten voor gas, kunstmest en veevoer en staat met name de beschikbaarheid van biologische veevoedergrondstoffen onder druk. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van arbeidskrachten uit Oost-Europa.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/e/639567_fullimage_biologische%20akkerbouw-sectoren.jpg", "width": 960, "height": 643, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "graanteelt,", "photographer": "sh_988", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/sh_988-7663043/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/field-wheat-corn-nature-summer-5075602/", "keywords": [ "graan", "akkerbouw akker land landbouw" ] }, "publication_date": "2022-03-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-17T16:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_voedselzekerheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_duurzame_visserij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Handel met Oekraïne, Belarus & Rusland", "target_audience_abstract": "Agrarische sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_22366220", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1151428", "1151500", "1151630" ] } } , { "identifier": "element_21802010", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over Oekraïne", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=oekrai*+OR+Rusland&wq_flt=publicatiejaar&wq_val=2022&wq_srt_desc=score&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_TUINBOUW" } } ] }, { "area": "leren", "title": "Leren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19500932", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "858241", "858688", "855029" ] } } , { "identifier": "element_19534256", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601738", "title": "Webinar Groene Biotechnologie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/webinar-groene-biotechnologie-1.htm" }, "lead": "Op 8 december organiseerde InHolland een webinar groene biotechnologie. Onderzoeker Rene Smulders en lector Nelleke Kreike gingen in op technieken en onderwerpen die een belangrijke rol spelen bij de moleculaire veredeling van planten, met specifiek aandacht voor groene biotechnologie in het hoger onderwijs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/c/d/cid601738_shutterstock_6198181_arabidopsis_plantengenetica.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-05T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19500957", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermiddelen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_TUINBOUW&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen" } } ] }, { "area": "nieuwsbriefgroenkennisnet", "title": "Nieuwsbrief Groen Kennisnet", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.", "elements": [ { "identifier": "element_27575846", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "11187c24-8b2d-477d-b328-967969f8a94e", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19505920", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Strijd tegen ziekteverwekkers op verse groente en fruit", "source": "Kennisonline - Wageningen University & Research", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=hLKj72gSiZ8", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19501606", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Teeltmaatregelen en voedingswaarde van planten", "source": "Onderwijsvernieuwingsprogramma", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=AB0EWVngDw0", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19501683", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_TUINBOUW&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] } ] }