{ "type": "page", "identifier": "page_18336393", "title": "Vakinformatie voor de tuinbouwer (met GKZ overzichten)", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Tuinbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/7/8/588751_fullimage_tuinbouw%20slasoorten.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Soorten sla - Karsten Lamprecht via Pixabay", "photographer": "Karsten Lamprecht", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/karstenlamprecht-11170823/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/" }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Tuinbouw", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_TUINBOUW", "placeholderzoekbox": "Zoek hier naar bronnen over tuinbouw" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueelindetuinbouw2ekolomgkz_content_query", "title": "Actueel in de tuinbouw (2e kolom gkz_content_query)", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18336611", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Nieuws", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_605342", "title": "Hokverrijking varkens: niet omdat het moet, maar omdat het werkt!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Hokverrijking-varkens-niet-omdat-het-moet-maar-omdat-het-werkt-2.htm" }, "lead": "Verveling onder varkens kan een groot probleem zijn. Varkens die zich blijvend vervelen, gaan abnormaal gedrag vertonen, zoals staartbijten. Dit kan pijn, stress en verwondingen bij hokgenoten veroorzaken. Hokverrijking is daarom een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van varkenshouders en van private kwaliteitssystemen in de varkenssector. Het project ‘Hokverrijking voor varkens gewikt en gewogen’ wil de komende 2 jaren bij meer varkenshouderijen hokverrijking introduceren, gericht op het verbeteren van de resultaten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/e/f/605343_fullimage_b6a9d55a-8251-46ef-9c44-a3728bebe434_jb19-0226-6671_1500%20px%20120%20dpi_44fc670c_750x400_441x383.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biggen in stal - via WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "WUR", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Hokverrijking-voor-varkens-gewikt-en-gewogen.htm" }, "publication_date": "2021-09-15T12:50+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-15T13:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "kennisonline", "animal_welfare", "pigs", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_varkens" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_varkens" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Varkens, Hokverrijking", "target_audience_abstract": "Varkenshouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }] } , { "identifier": "element_18336613", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_605650", "title": "Praat mee over natuurinclusieve landbouw in Rivierenland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Praat-mee-over-natuurinclusieve-landbouw-in-Rivierenland.htm" }, "lead": "Vind je natuurinclusief een wollig begrip? Iets van de politiek, maar praktisch een te-ver-van-mijn-bed show? Kom dan naar de inspiratiemiddag natuurinclusieve landbouw in de Proeftuin Randwijk op 15 oktober. Daar maken we via gerenommeerde sprekers en een prikkelend discussieforum natuurinclusief boeren concreet. Laten we zien hoe het goed is voor natuur én portemonnee. Praten we samen over praktische hobbels die er zeker zijn. Inspiratie, motivatie en activatie: allemaal ingrediënten om de grote uitdagingen van morgen en overmorgen tegemoet te treden.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-09-17T09:55+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-17T10:03+02:00", "expiration_date": "2021-10-16T00:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "15-10-2021", "starttime": "13:00", "enddate": "15-10-2021", "endtime": "16:00" }], "location": "Proeftuin Randwijk", "organiser": ["Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland"], "price": "", "jumplinktext": "", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "link": "https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/nieuws-activiteiten/praat-mee-over-natuurinclusieve-landbouw-in-rivierenland/", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_588775", "title": "Webinar Mestverwaarding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/webinar-Mestverwaarding-1.htm" }, "lead": "Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), ZLTO, Topsector Agri & Food en Regiebureau POP hebben het initiatief genomen voor een Leerreis nutriëntenkringloop. Wageningen University & Research is hierin kennispartner. Wat kunnen we van elkaar leren, welke hobbels kunnen we oplossen en op welke onderwerpen kunnen we samenwerken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/4/588756_fullimage_fruitteelt_f42280f3_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Tuinbouw; fruitteelt", "photographer": "Karel Appel", "photographer_hyperlink": "https://www.karelappellinkfotograaf.nl", "photo_license": "CC-BY-3.0", "photo_license_hyperlink": "https://www.linklicentie.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://www.overigebroninfolink.nl" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-17T17:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "Webinar", "gkn_tuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_tuinbouw", "gkn_akkerbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "datetime": [], "location": "Online", "organiser": [ "Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), ZLTO, Topsector Agri & Food, Regiebureau POP en Wageningen University & Research", "WUR Library" ], "price": "Voorbeeld van een volledige prijsomschrijving Die kan bestaan uit meerdere regels Natuurlijk ook met €500,- tekens voor Euro. En andere opsommingen: - di: 2345- woe: 2456", "jumplinktext": "Inschrijven", "linktext_externalinfo": "Inschrijven voor april 1990", "link": "https://www.wur.nl/nl/artikel/Inschrijfformulier-Webinars-Nutrientenleerreis.htm", "extra_person": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "role_extra_person": "Spreker", "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "link_extra_image": "www.dww.nl" } }, { "identifier": "mediaitem_588729", "title": "Leuk webinar GKN in de toekomst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/URL-Tilte-van-GKN-activiteit-na-28-april.htm" }, "lead": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/8/588757_fullimage_cat-3374422_1280.jpg", "width": 1280, "height": 1024, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "kat", "photographer": "Naam fotograaf", "photographer_hyperlink": "www.fotograaf.nl", "photo_license": "cc by-sa", "photo_license_hyperlink": "www.ccbysa.nl", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "www.shutterstock.com" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-23T14:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "Webinar", "gkn_tuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "datetime": [], "location": "Externe locatie beschrijving", "organiser": ["Organizer.."], "price": "De prijs is een vanaf meeneemprijs.Als u later komt kan er geen korting gegeven worden.", "jumplinktext": "Aanmelden", "linktext_externalinfo": "Aanmelden voor maandan 20 augustus", "link": "", "extra_person": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "role_extra_person": "Spreker", "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "link_extra_image": "www.gxsoftware.com" } } ] } , { "identifier": "element_18940667", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelement": { "gkz_content_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=water AND groenbemester*&wq_flt=publicatiejaar&wq_val=2020&wq_srt_desc=publicatiejaar", "maximum": 4 } } ] }, { "area": "indepraktijk", "title": "In de praktijk", "contentarea_template": "contenttemplate_b","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18336615", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Stappenplan", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_588793", "title": "Omschakeling naar biologisch ingrijpende stap", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Omschakeling-naar-biologisch-ingrijpende-stap-1.htm" }, "lead": "De omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering is een ingrijpende stap. Vakblad Management&Techniek laat in een reeks artikelen zien waarom die omschakeling ingrijpend is. Het is tijdrovend, en het vraagt van ondernemers een andere manier van denken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/d/588754_fullimage_pumpkin-1738782_640.jpg", "width": 1600, "height": 1200, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "ALT tekst Pompoen GKN testafbeelding", "photographer": "Naam fotograaf", "photographer_hyperlink": "www.fotograaf.nl", "photo_license": "cc by-sa", "photo_license_hyperlink": "www.ccbysa.nl", "source_info": "Overige bron informatie", "source_info_hyperlink": "www.overigbroninfo.nl" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-16T16:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_18336616", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_588767", "title": "Hoe krijg ik een keurmerk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-krijg-ik-een-keurmerk.htm" }, "lead": "Het Europees biologisch keurmerk staat verplicht op alle biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn geproduceerd. Het keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/4/588756_fullimage_fruitteelt_f42280f3_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Tuinbouw; fruitteelt", "photographer": "Karel Appel", "photographer_hyperlink": "https://www.karelappellinkfotograaf.nl", "photo_license": "CC-BY-3.0", "photo_license_hyperlink": "https://www.linklicentie.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://www.overigebroninfolink.nl" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-27T12:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "Natuur- en landschapsbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Bodembeheer", "Tuinbouwers" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [ "Natuur- en landschapsbeheer", "Bodembeheer" ], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "link_extra_image": "https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb.htm", "subject_abstract": "Potplantteelt, Fruitteelt, Keurmerk", "target_audience_abstract": "Tuinbouwers, Glastuinbouwers", "region_abstract": "Zuid-Nederland", "jumplinktext": "Bekijk de informatie" } }] } , { "identifier": "element_18336617", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over leren FILTER op uitvoercode LESSEN", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=Tuinbouw&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=LESSEN&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "leren2ekolomgkz_content_id;meerinfolinkalsgkz_search_query", "title": "Leren (2e kolom gkz_content_id; Meer info link als gkz_search_query)", "contentarea_template": "contenttemplate_c","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18336619", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_605650", "title": "Praat mee over natuurinclusieve landbouw in Rivierenland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Praat-mee-over-natuurinclusieve-landbouw-in-Rivierenland.htm" }, "lead": "Vind je natuurinclusief een wollig begrip? Iets van de politiek, maar praktisch een te-ver-van-mijn-bed show? Kom dan naar de inspiratiemiddag natuurinclusieve landbouw in de Proeftuin Randwijk op 15 oktober. Daar maken we via gerenommeerde sprekers en een prikkelend discussieforum natuurinclusief boeren concreet. Laten we zien hoe het goed is voor natuur én portemonnee. Praten we samen over praktische hobbels die er zeker zijn. Inspiratie, motivatie en activatie: allemaal ingrediënten om de grote uitdagingen van morgen en overmorgen tegemoet te treden.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-09-17T09:55+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-17T10:03+02:00", "expiration_date": "2021-10-16T00:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "15-10-2021", "starttime": "13:00", "enddate": "15-10-2021", "endtime": "16:00" }], "location": "Proeftuin Randwijk", "organiser": ["Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland"], "price": "", "jumplinktext": "", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "link": "https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/nieuws-activiteiten/praat-mee-over-natuurinclusieve-landbouw-in-rivierenland/", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_588775", "title": "Webinar Mestverwaarding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/webinar-Mestverwaarding-1.htm" }, "lead": "Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), ZLTO, Topsector Agri & Food en Regiebureau POP hebben het initiatief genomen voor een Leerreis nutriëntenkringloop. Wageningen University & Research is hierin kennispartner. Wat kunnen we van elkaar leren, welke hobbels kunnen we oplossen en op welke onderwerpen kunnen we samenwerken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/4/588756_fullimage_fruitteelt_f42280f3_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Tuinbouw; fruitteelt", "photographer": "Karel Appel", "photographer_hyperlink": "https://www.karelappellinkfotograaf.nl", "photo_license": "CC-BY-3.0", "photo_license_hyperlink": "https://www.linklicentie.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://www.overigebroninfolink.nl" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-17T17:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "Webinar", "gkn_tuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_tuinbouw", "gkn_akkerbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "datetime": [], "location": "Online", "organiser": [ "Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), ZLTO, Topsector Agri & Food, Regiebureau POP en Wageningen University & Research", "WUR Library" ], "price": "Voorbeeld van een volledige prijsomschrijving Die kan bestaan uit meerdere regels Natuurlijk ook met €500,- tekens voor Euro. En andere opsommingen: - di: 2345- woe: 2456", "jumplinktext": "Inschrijven", "linktext_externalinfo": "Inschrijven voor april 1990", "link": "https://www.wur.nl/nl/artikel/Inschrijfformulier-Webinars-Nutrientenleerreis.htm", "extra_person": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "role_extra_person": "Spreker", "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "link_extra_image": "www.dww.nl" } }, { "identifier": "mediaitem_588729", "title": "Leuk webinar GKN in de toekomst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/URL-Tilte-van-GKN-activiteit-na-28-april.htm" }, "lead": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/8/588757_fullimage_cat-3374422_1280.jpg", "width": 1280, "height": 1024, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "kat", "photographer": "Naam fotograaf", "photographer_hyperlink": "www.fotograaf.nl", "photo_license": "cc by-sa", "photo_license_hyperlink": "www.ccbysa.nl", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "www.shutterstock.com" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-23T14:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "Webinar", "gkn_tuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "datetime": [], "location": "Externe locatie beschrijving", "organiser": ["Organizer.."], "price": "De prijs is een vanaf meeneemprijs.Als u later komt kan er geen korting gegeven worden.", "jumplinktext": "Aanmelden", "linktext_externalinfo": "Aanmelden voor maandan 20 augustus", "link": "", "extra_person": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "role_extra_person": "Spreker", "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "link_extra_image": "www.gxsoftware.com" } } ] } , { "identifier": "element_18977799", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1035407", "550700", "1025293", "1027316", "1034710", "862332" ]} } , { "identifier": "element_18336621", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over leren (dubbel filter)", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=water&wq_flt=edu%2Fonderwijsniveau&wq_val=MBO&wq_flt=link%2Fomschrijving&wq_val=Video" } } ] }, { "area": "2video'syoutube,vimeourl's;meerinfolinkalsgkz_search_query", "title": "2 Video's (youtube, vimeo url's); Meer info link als gkz_search_query", "contentarea_template": "contenttemplate_video","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18336623", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Kringlooplandbouw - Verdienvermogen akkerlandbouw", "source": "Wageningen University and Research", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=-dDOjL-UjzQ", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/3/3/588780_fullimage_d97cd135-f76a-4391-81c8-748800d008fe_campus%20tour%20_%20wageningen%20university%20%26%20research%20-%20youtube.png", "width": 1269, "height": 710, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "" } } } , { "identifier": "element_18336624", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Vimeo Webinar Water & Omgeving 'Stikstof'", "source": "Glastuinbouw Nederland", "url": "https://vimeo.com/525729928", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/3/1/588750_fullimage_f06f4de3-6939-4be5-a3b3-511d5fbe2361_webinar%20-%20stikstof%20on%20vimeo.png", "width": 908, "height": 483, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "" } } } , { "identifier": "element_18336625", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over video's (gkz query)", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=tuinbouw&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video" } } ] }, { "area": "wet®elgeving", "title": "Wet & Regelgeving", "contentarea_template": "contenttemplate_d","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18336627", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_588767", "title": "Hoe krijg ik een keurmerk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-krijg-ik-een-keurmerk.htm" }, "lead": "Het Europees biologisch keurmerk staat verplicht op alle biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn geproduceerd. Het keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/4/588756_fullimage_fruitteelt_f42280f3_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Tuinbouw; fruitteelt", "photographer": "Karel Appel", "photographer_hyperlink": "https://www.karelappellinkfotograaf.nl", "photo_license": "CC-BY-3.0", "photo_license_hyperlink": "https://www.linklicentie.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://www.overigebroninfolink.nl" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-27T12:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "Natuur- en landschapsbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Bodembeheer", "Tuinbouwers" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [ "Natuur- en landschapsbeheer", "Bodembeheer" ], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/tuinbouw.htm" }, "link_extra_image": "https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb.htm", "subject_abstract": "Potplantteelt, Fruitteelt, Keurmerk", "target_audience_abstract": "Tuinbouwers, Glastuinbouwers", "region_abstract": "Zuid-Nederland", "jumplinktext": "Bekijk de informatie" } }] } , { "type": "text", "html": "

Etcetera....<\/p>" } ] } ] }