{ "type": "page", "identifier": "page_18336720", "title": "Vakinformatie voor de terreinbeheerder", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/terreinbeheer.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Terreinbeheer", "url": "/nl/groenkennisnet/terreinbeheer.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/a/657259_fullimage_forest-gad4283fe5_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Nederlands bos- Michael Gaida via Pixabay", "photographer": "Michael Gaida", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/652234-652234/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3565824", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/woud-bomen-natuur-landschap-pad-3565824/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Terrein­beheer", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_TERREINBEHEER", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19534984", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_714350", "title": "Hoe herstelt de natuur na de overstroming in Limburg?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/hoe-herstelt-de-natuur-na-de-overstroming-in-limburg.htm" }, "lead": "In juli 2021 overstroomde de Maas in Limburg. Twee medewerkers van Natuurmonumenten blikken in vakblad Natuur Bos Landschap terug op de ramp. In het stroomgebied laten ze zien op welke manier de natuur zich herstelt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/a/714352_fullimage_overstroming%20limburg.png", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Gerfried Scholz", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/GerfriedScholz?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Hoogwater in Roermond", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/roermond-nederland-overstromingen-uitzicht-op-het-laks-gm1204061756-346311347?phrase=overstroming%20limburg", "keywords": [ "water", "overstroming", "dijk", "limburg", "hoogwater", "bomen", "veiligheid", "rivier", "maas" ] }, "publication_date": "2023-02-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-30T15:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Gevolgen van overstroming", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_20810420", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Meer nieuws", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_688039", "title": "Amsterdam omarmt haar stadsbossen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/amsterdam-omarmt-haar-stadsbossen.htm" }, "lead": "Hoofdstad Amsterdam vindt haar stadsbossen van groot belang voor het opvangen van de effecten van klimaatverandering en bevolkingsgroei. In de Groenvisie 2020–2050 stelt de gemeente Amsterdam dat groen, en dus ook een stadsbos, belangrijk is voor gezondheid, natuur, klimaatadaptatie en sociaal welzijn. Een nieuw ontwikkeld model voor kwaliteitstoetsing moet beoordelen in hoeverre de bossen daaraan bijdragen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/c/688040_fullimage_amsterdam-g74d054b99_1280.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Vondelpark Amsterdam", "photographer": "user32212", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/user32212-763448/", "photo_license": "Pixabay licentie", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/amsterdam-park-nederland-fietsen-1912708/", "keywords": [ "vondelpark", "Amsterdam", "stadspark", "fiets", "wandelen", "boom", "stad", "groen" ] }, "publication_date": "2023-01-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-24T10:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_lectoraat", "gkn_groeneagenda", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_coe_groen", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_lectoraat" ], "related_dossier": [{ "title": "De groene stad", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/de-groene-stad-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stadsbossen", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, groenvoorziening", "region_abstract": "Amsterdam", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_688732", "title": "Brabant maakt langetermijnplannen voor beschikbaarheid grondwater", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/brabant-maakt-langetermijnplannen-voor-beschikbaarheid-grondwater.htm" }, "lead": "Een aantal jaren van extreme droogte heeft provincie Noord-Brabant aan het denken gezet. De onafhankelijke commissie Droogte is aan de slag gegaan met de vraag hoe toekomstbestendig het watersysteem, -beheer en -gebruik is. Belangrijkste adviezen: hogere prijzen voor drinkwater en een hoger grondwaterpeil met soms natte weilanden tot gevolg.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/1/a/688734_fullimage_lake-g05dd65d6c_1920.jpg", "width": 1920, "height": 783, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Water in meer - NoName_13 from Pixabay", "photographer": "NoName_13", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/noname_13-2364555/", "photo_license": "Pixabay licentie", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/lake-water-wave-mirroring-2063957/", "keywords": [ "water", "meer", "reflectie", "zonlicht" ] }, "publication_date": "2023-01-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-16T11:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_melkveehouderij", "gkn_akkerbouw" ], "related_dossier": [{ "title": "Droogte", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/droogte-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Grondwater", "target_audience_abstract": "Melkveehouders, terreinbeheerders, akkerbouwers", "region_abstract": "Brabant", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_688049", "title": "Sportparken als pleisterplek voor natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/sportparken-als-pleisterplek-voor-natuur.htm" }, "lead": "De Nederlandse sportparken bieden volop mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten en klimaatmaatregelen te nemen. De Vlinderstichting pleit er zelfs voor om de natuur volop de ruimte te geven op een sportpark. Door het ecologisch beheer van bermen en grasstroken, door het aanplanten van bomenlanen en hagen en door de aanleg van groene daken op kleedkamers en kantines.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/3/688053_fullimage_football-ge259963b2_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1225, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Voetbal veld", "photographer": "markusspiske", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/markusspiske-670330/", "photo_license": "Pixabay licentie", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/voetbal-bal-sportveld-hek-1486353/", "keywords": [ "voetbalveld", "voetbal", "grasland", "hek", "goal", "boom", "sportveld" ] }, "publication_date": "2023-01-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-19T11:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusief sporten", "target_audience_abstract": "Sporters, terreinbeheerders", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19997726", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Agenda", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_640322", "title": "Monitor Strandbroeders", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/monitor-strandbroeders.htm" }, "lead": "Een belangrijke pijler van het project Het Groene Strand Zandmotor is vogels te monitoren en te beschermen. De KNNV Hollandse Delta heeft veel ervaring met het volgen en beschermen van strandbroeders en één van de leden vertelt daarover. Om welke soorten gaat het? Wat hebben ze nodig? Ook krijgen we instructies voor de monitor.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/2/8/657054_fullimage_istock-1131851902.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Angelique Nijssen", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/AngeliqueNijssen?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": ["drieteenstrandloper"] }, "publication_date": "2023-02-06T09:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-06T10:00+02:00", "expiration_date": "2023-02-19T16:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Bijeenkomst", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Bijeenkomst", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "datetime": [{ "startdate": "19-02-2023", "starttime": "13:00", "startdatetime": "2023-02-19T13:00+01:00", "enddate": "19-02-2023", "endtime": "15:00", "enddatetime": "2023-02-19T15:00+01:00" }], "location": "Monster. Na opgave volgt nadere details o.a. de verzamelplek.", "organiser": ["Het Groene Strand Zandmotor"], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "https://delfland.knnv.nl/agenda/monitor-strandbroeders/", "linktext_externalinfo": "Meer informatie", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_711864", "title": "Nieuwe subsidieregelingen Waddengebied", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/nieuwe-subsidieregelingen-waddengebied-3.htm" }, "lead": "Het Waddenfonds organiseert informatiebijeenkomsten over twee nieuwe subsidieregelingen voor ondernemers, belangenorganisaties, verenigingen en lokale overheden. \nHeeft u een project dat een impuls geeft aan de ecologie en/of een duurzame ontwikkeling van de economie in het Waddengebied, dan kunt u zich voor één van de bijeenkomsten aanmelden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/7/688709_fullimage_istock-1203530221.jpg", "width": 1212, "height": 866, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Animaflora", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/AnimafloraPicsStock?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "waddenzee", "ondergaande zon", "eb", "wandelaars" ] }, "publication_date": "2023-01-23T13:59+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-23T14:02+02:00", "expiration_date": "2023-02-13T19:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Bijeenkomst", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Bijeenkomst", "theme": [ "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_home" ], "keywords": [], "datetime": [ { "startdate": "13-02-2023", "starttime": "09:00", "startdatetime": "2023-02-13T09:00+01:00", "enddate": "13-02-2023", "endtime": "12:00", "enddatetime": "2023-02-13T12:00+01:00" }, { "startdate": "13-02-2023", "starttime": "14:00", "startdatetime": "2023-02-13T14:00+01:00", "enddate": "13-02-2023", "endtime": "17:00", "enddatetime": "2023-02-13T17:00+01:00" } ], "location": "Theater Sense, Hogedijken 18-2 Dokkum / Herberg De Gekroonde Leeuw, Sytzamaweg 15 Arum", "organiser": ["Waddenfonds"], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "https://fzaq0qir.sibpages.com/", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_711862", "title": "Nieuwe subsidieregelingen Waddengebied", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/nieuwe-subsidieregelingen-waddengebied-2.htm" }, "lead": "Het Waddenfonds organiseert informatiebijeenkomsten over twee nieuwe subsidieregelingen voor ondernemers, belangenorganisaties, verenigingen en lokale overheden. \nHeeft u een project dat een impuls geeft aan de ecologie en/of een duurzame ontwikkeling van de economie in het Waddengebied, dan kunt u zich voor één van de bijeenkomsten aanmelden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/7/688709_fullimage_istock-1203530221.jpg", "width": 1212, "height": 866, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Animaflora", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/AnimafloraPicsStock?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "waddenzee", "ondergaande zon", "eb", "wandelaars" ] }, "publication_date": "2023-01-23T13:48+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-23T13:51+02:00", "expiration_date": "2023-02-08T19:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Bijeenkomst", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Bijeenkomst", "theme": [ "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_home" ], "keywords": [], "datetime": [{ "startdate": "08-02-2023", "starttime": "09:00", "startdatetime": "2023-02-08T09:00+01:00", "enddate": "08-02-2023", "endtime": "12:00", "enddatetime": "2023-02-08T12:00+01:00" }], "location": "Vergaderlocatie Leven van de wind, Oosterterpweg 12, Wieringerwerf", "organiser": ["Waddenfonds"], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "https://fzaq0qir.sibpages.com/", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } } ] } , { "identifier": "element_19183577", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen voor de terreinbeheerder", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_TERREINBEHEER&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "uitgelicht:dewolfinnederland", "title": "Uitgelicht: De Wolf in Nederland", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_29378157", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_598704", "title": "De wolf in Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/de-wolf-in-nederland-dossier.htm" }, "lead": "In heel Europa is de wolf aan een opmars bezig. Na eeuwen van vervolging keert het dier terug, mede dankzij een Europese afspraak om wolven te beschermen.\n\nDe wolf (Canis lupus) is een zoogdier dat behoort tot de roofdieren (Carnivora) en de familie hondachtigen (Canidae). De wolf leeft vaak in een groep (roedel) met een sociale hiërarchie. De Europese wolf (Canis lupus lupus) komt voor van Spanje, Duitsland en Scandinavië tot de Chinese steppen. De totale populatie wordt geschat op zo’n honderdduizend dieren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/d/b/cid598704_Wolf.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T09:05+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-10T10:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_schapenhouderij", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_schapenhouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Hugh Jansman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/hugh-jansman.htm" }, { "title": "Edgar van der Grift", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/edgar-van-der-grift-1.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_30647209", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1159280", "1178170", "1030975" ] } } , { "identifier": "element_29378159", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over de wolf in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=wolf&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_TERREINBEHEER" } } ] }, { "area": "houtproductieinnederland", "title": "Houtproductie in Nederland", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_30651813", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_675391", "title": "Loofbomen winnen terrein in Nederlandse bossen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/loofbomen-winnen-terrein-in-nederlandse-bossen.htm" }, "lead": "De Nederlandse bossen hebben meer loofbomen dan naaldbomen. Dat is voor het eerst sinds de metingen 80 jaar geleden zijn begonnen. De toegenomen variatie in soorten maakt de bossen beter bestand tegen droogte en ziektes.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/7/6/675392_fullimage_20200819_122120.jpg", "width": 1248, "height": 720, "focuspoint-x": 751, "focuspoint-y": 414, "alternative_text": "Gemengd bos Baarn - Tessa Jacobs", "photographer": "Tessa Jacobs", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "loofbomen", "eik", "bos", "beuk", "varens", "naaldbomen" ] }, "publication_date": "2022-10-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-17T08:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "bosinventarisatie", "target_audience_abstract": "terreinbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_30647151", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1157591", "1058794", "1175702" ] } } , { "identifier": "element_30647164", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Lees meer in Vakblad natuur bos landschap", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"Vakblad natuur bos landschap\"&wq_flt=documenttype&wq_val=Artikel&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "soortenbescherming&bosbeheer", "title": "Soortenbescherming & Bosbeheer", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_29378161", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_672757", "title": "Gedragscode soortenbescherming bosbeheer 2022", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/gedragscode-soortenbescherming-bosbeheer-2022.htm" }, "lead": "De gedragscode soortenbescherming bosbeheer bevat gedragsregels voor de omgang met beschermde soorten tijdens uitvoering van bosbeheerwerkzaamheden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/a/f/620126_fullimage_shutterstock_21931888_nl_bos_natuur%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Bos", "photographer": "Freek Frederix", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/sjakie123", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Loofbos", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/dutch-autumn-21931888", "keywords": [ "blad", "nederland", "bos", "landschap", "groen", "herfst" ] }, "publication_date": "2022-09-22T15:17+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-22T15:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_terreinbeheer"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Gedragscode bosbeheer", "target_audience_abstract": "Bosbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_29378162", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1176240", "1150941", "1166614" ] } } ] }, { "area": "invasieveexoten", "title": "Invasieve Exoten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_25937665", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_646239", "title": "Japanse duizendknoop herkennen of afgraven? Raadpleeg deze infobladen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/japanse-duizendknoop-herkennen-of-afgraven-raadpleeg-deze-infobladen-1.htm" }, "lead": "Hoe ziet de Japanse duizendknoop eruit? Welke soorten zijn er? En hoe voorkom je verspreiding tijdens het afgraven? Het kennisnetwerk Invasieve Exoten heeft twee infobladen gemaakt waarin je er alles over kunt vinden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/3/a/638832_fullimage_shutterstock_142707898_bladeren_duizendknoop%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 723, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Japanse Duizendknoop - Maljalen via Shutterstock", "photographer": "Maljalen", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/maljalen", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Foto Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/giant-knotweed-142707898", "keywords": [ "japans", "invasieve exoot", "duizendknoop", "blad", "plant", "zon", "exoten", "aziatische", "fallopia japonica", "tak" ] }, "publication_date": "2022-04-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-11T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_loonwerk" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Chris van Dijk", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/chris-van-dijk-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Japanse Duizendknoop", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_21595601", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_638831", "title": "Hebben we ook een wettelijke exoten-toets nodig?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/hebben-we-ook-een-wettelijke-exoten-toets-nodig.htm" }, "lead": "Zeven jaar geleden kwam de Europese Unie (EU) met wetgeving over invasieve exoten, maar dit leidde in Nederland nog niet tot een bevoegdheid van gemeenten om aannemers en projectontwikkelaars te verplichten om bij het bouwrijp maken eerst duizendknoop of andere exoten te verwijderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/3/a/638832_fullimage_shutterstock_142707898_bladeren_duizendknoop%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 723, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Japanse Duizendknoop - Maljalen via Shutterstock", "photographer": "Maljalen", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/maljalen", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Foto Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/giant-knotweed-142707898", "keywords": [ "japans", "invasieve exoot", "duizendknoop", "blad", "plant", "zon", "exoten", "aziatische", "fallopia japonica", "tak" ] }, "publication_date": "2022-03-14T21:31+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-28T13:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Column", "gkn_loonwerk", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Column", "theme": [ "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_terreinbeheer", "gkn_exoten" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Chris van Dijk", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/chris-van-dijk-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Invasieve exoten", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_637770", "title": "Kan de aanpak van exoten beter?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/kan-de-aanpak-van-exoten-beter.htm" }, "lead": "Waarschijnlijk heeft iedereen inmiddels wel iets gelezen of gehoord over invasieve exoten. Japanse duizendknoop staat met stip op één in de media, vanwege de schade die het kan aanrichten aan bouwwerken, infrastructuur en overwoekering van particuliere tuinen. Tussen alle berichten over duizendknoop zou je bijna vergeten dat er nog een grote groep van exotische planten, dieren en insecten is die ook voor problemen zorgt. Het levert een hoop hoofdbrekens op voor professionele terreinbeheerders, maar ook voor particulieren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/0/609091_fullimage_japanse%20duizenknoop.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Japanse duizendknoop - HOerwin56 via Pixabay", "photographer": "HOerwin56", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/hoerwin56-2108907/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/duizendknoop-struik-plant-2699120/", "keywords": [ "invasieve exoten", "fallopia", "japanse duizendknoop", "planten" ] }, "publication_date": "2022-03-08T16:53+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-23T11:45+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Column", "gkn_loonwerk", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Column", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groeneagenda", "gkn_loonwerk", "gkn_groenvoorziening" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Chris van Dijk", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/chris-van-dijk-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Invasieve exoten", "target_audience_abstract": "Groenbeheerers, beleidsmedwerkers", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_32984764", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelement": { "title": "", "gkz_content_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_EXOTEN&wq_srt_desc=publicatiejaar", "maximum": 3 } } , { "identifier": "element_25937042", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over invasieve exoten", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=exoten&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_TERREINBEHEER" } } ] }, { "area": "leren", "title": "Leren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19534990", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Handboek Vegetatiekunde (HBO)", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_600806", "title": "Handboek Vegetatiekunde online", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/handboek-vegetatiekunde-online-1.htm" }, "lead": "Het Handboek Vegetatiekunde biedt een diepgaande introductie op de studie van begroeiingen in al hun verscheidenheid en in samenhang met de plaatsen waar ze in het wild voorkomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/6/cid600806_Web%252072%2520DPI-shutterstock_15331588vaart__sloot.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_leefomgeving" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19410621", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1003639", "652811", "523156" ] } } , { "identifier": "element_19508154", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermiddelen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_TERREINBEHEER&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen" } } ] }, { "area": "nieuwsbriefgroenkennisnet", "title": "Nieuwsbrief Groen Kennisnet", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.", "elements": [ { "identifier": "element_27570108", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "11187c24-8b2d-477d-b328-967969f8a94e", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] }, { "area": "video", "title": "Video", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_32063040", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Webinar ecologisch assessment: Biotische kwaliteit", "source": "OBN webinar, VBNE", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=VzLFy1K87sE", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_32066081", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Revitalisering van bos in de praktijk : online werkschuurbijeenkomst VBNE", "source": "OBN webinar, VBNE", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=270R9bvcoX8", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19508153", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_TERREINBEHEER&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] } ] }