{ "type": "page", "identifier": "page_18336720", "title": "Vakinformatie voor de terreinbeheerder", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/terreinbeheer.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Terreinbeheer", "url": "/nl/groenkennisnet/terreinbeheer.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/d/4/588784_fullimage_boskap%20beheer.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Bosbeheer door kappen - Rihaij via Pixabay", "photographer": "Rihaij", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/rihaij-2145/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/bos-hout-boomstammen-mist-1768922/" }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Terrein­beheer", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_TERREINBEHEER", "placeholderzoekbox": "Zoek hier naar bronnen over terreinbeheer" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19183350", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601756", "title": "Meer Bomen Nu: op weg naar 1 miljoen bomen verplanten in Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-Bomen-Nu-op-weg-naar-1-miljoen-bomen-verplanten-in-Nederland-1.htm" }, "lead": "Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda sloegen begin 2020 de handen ineen en hebben samen de campagne Meer Bomen Nu gestart. Het is hun doel om de komende winter minimaal 1 miljoen bomen gratis weg te geven, om zo de ecologische crisis op een grootschalige en gezamenlijke manier aan te pakken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/0/2/cid601756_deciduous-tree-5331975_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1282, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-30T17:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boomkwekerij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Bomen planten, Burgerparticipatieproject", "target_audience_abstract": "Groenvoorziener, Terreinbeheerder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19183351", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601693", "title": "Aanleg van een voedselbos kost tijd", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanleg-van-een-voedselbos-kost-tijd-1.htm" }, "lead": "Dat de aanleg van een voedselbos tijd kost, blijkt uit de ervaringen van Jan de Vries uit Oude Bildtzijl. Hij was in 2015 een van de initiatiefnemers van het 'Voedselbos Ouwe Syl' die een plan maakte voor een voedselbos. In een artikel in Boomzorg vertelt hij over zijn ervaringen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/7/5/cid601693_bears-garlic-2223191_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601536", "title": "Wisent op de Veluwe zorgt voor gevarieerder landschap", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wisent-op-de-Veluwe-zorgt-voor-gevarieerder-landschap-1.htm" }, "lead": "Vijf jaar na de introductie van de Wisent op de Veluwe is al duidelijk dat deze grote grazer een sleuterol in de natuur heeft met een positief effect op het landschap. Andere dier- en plantensoorten profiteren van het gedrag van deze grazer, blijkt uit een evaluatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/9/d/cid601536_wisent-4727810_1280.jpg", "width": 955, "height": 637, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601668", "title": "Een duurzaam evenwicht voor stikstofemissies", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/-Een-duurzaam-evenwicht-voor-stikstofemissies-1.htm" }, "lead": "Om uit de stikstofcrisis te komen, zal er flink geïnvesteerd moeten worden, stellen Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland in het versnellingsrapport stikstofemissies. Samen doen ze een voorstel om de uitstoot van stikstof drastisch af te laten nemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/7/cid601668_een%2520duurzaam%2520evenwicht.jpg", "width": 1000, "height": 587, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19183566", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1041783", "1041616", "1041576" ]} } , { "identifier": "element_19183577", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen voor de terreinbeheerder", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_TERREINBEHEER&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "kop2", "title": "Kop 2", "background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ ] }, { "area": "kop3", "title": "Kop 3", "background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ ] }, { "area": "video", "title": "Video", "contentarea_template": "contenttemplate_video","background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19183563", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Webinar ecologisch assessment: input van nutriënten", "source": "OBN webinar, VBNE", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=Z1Rt37YLocY", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19183564", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Webinar ecologisch assessment: eco hydrologisch herstel", "source": "OBN webinar, VBNE", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=CPvArrnn16w", "image": {"error": "no image selected"} } } ] } ] }