{ "type": "page", "identifier": "page_18336720", "title": "Vakinformatie voor de terreinbeheerder", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/terreinbeheer.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Terreinbeheer", "url": "/nl/groenkennisnet/terreinbeheer.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/a/657259_fullimage_forest-gad4283fe5_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Nederlands bos- Michael Gaida via Pixabay", "photographer": "Michael Gaida", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/652234-652234/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3565824", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/woud-bomen-natuur-landschap-pad-3565824/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Terrein­beheer", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_TERREINBEHEER", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19534984", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_764862", "title": "Reptielen, amfibieën en vissen in Nederland: Ravon balans 2023", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/reptielen-amfibieen-en-vissen-in-nederland-ravon-balans-2023.htm" }, "lead": "Het gaat niet goed met de ontwikkeling van de vuursalamander, de gladde slang en andere amfibieën en reptielen. Afname in kwaliteit van de leefomgeving, stikstofdepositie en klimaatverandering spelen een rol. Maar er zijn ook soorten die het goed doen zoals de muurhagedis en boomkikker. Dit blijkt uit de Ravon-balans 2023.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/9/f/764864_fullimage_print%20version%20300%20dpi-groene%20kikker%20img_1261.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/7afa1251303e2fec/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "kikker", "water", "amfibie", "riet", "meer", "vijver" ] }, "publication_date": "2024-02-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-19T09:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_home", "Nieuws", "Dutch", "gkn_biodiversiteit", "gkn_terreinbeheer", "gkn_dierverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_dierverzorging" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "natuur in Nederland", "target_audience_abstract": "terreinbeheerders, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_20810420", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Meer nieuws", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_768862", "title": "Maak bodem en water echt sturend", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/maak-bodem-en-water-echt-sturend.htm" }, "lead": "Onder onze voeten ligt de toekomst van de landbouw én een deel van de oplossing voor veel maatschappelijke opgaven zoals biodiversiteit, woningbouw en waterberging. Op de Nationale Bodemtop 2024 was extra aandacht voor de rol van de bodem in de regio. Een gebiedsgerichte aanpak, gecombineerd met doelsturing, is cruciaal om samen voor een duurzame toekomst te zorgen, vinden sprekers van de plenaire opening.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/2/a/768856_fullimage_istock-1145283661.jpg", "width": 1273, "height": 808, "focuspoint-x": 585, "focuspoint-y": 429, "alternative_text": "Doorsnede van een bodem met wortels - VR19 via iStock", "photographer": "VR19", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/VR19?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/wortels-in-de-bodem-gm1145283661-308235726", "keywords": ["doorsnede"] }, "publication_date": "2024-02-19T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-20T13:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Nieuws", "Dutch", "gkn_biokennis", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_biokennis" ], "related_dossier": [ { "title": "Bodem", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodem-dossier.htm" }, { "title": "Bodem­gezond­heid", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodemgezondheid-dossier.htm" }, { "title": "Bodem­verdich­ting", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodemverdichting-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "bodem, water, natuurinclusief", "target_audience_abstract": "akkerbouwers, terreinbeheerders, melkveehouders, tuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_754804", "title": "Sloten schoon houden met oog voor flora en fauna", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/sloten-schoon-houden-met-oog-voor-flora-en-fauna.htm" }, "lead": "Nederland telt ruim 300.000 kilometer aan sloten die onderhouden moeten worden voor een goede aan- en afvoer van water. Bij ecologisch slootschonen hebben beheerders oog voor flora en fauna in de sloot. Ze combineren een juiste werkwijze met het juiste materieel, zodat diertjes kunnen overleven en een deel van de waterplanten verder kan groeien.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/9/754806_fullimage_print%20version%20300%20dpi-baggerspuiten_6-van-6_korrel_img_0053.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Trekker schoont sloot", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "sloot", "trekker", "weide", "slootschonen", "polder", "water" ] }, "publication_date": "2024-02-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-09T14:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Nieuws", "Dutch", "gkn_loonwerk", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_loonwerk" ], "related_dossier": [{ "title": "Ecologisch bermbeheer", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/ecologisch-bermbeheer-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "slootbeheer", "target_audience_abstract": "melkveehouders, terreinbeheerders, loonwerkers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_751522", "title": "Hackathon zet biodiversiteit op de kaart", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/hackathon-zet-biodiversiteit-op-de-kaart.htm" }, "lead": "Hoe kunnen we data slim gebruiken om de biodiversiteit te herstellen? Vijf teams van deskundigen, ingenieurs, studenten en onderzoekers bogen zich 48 uur lang over deze vraag in de vorm van een Hackathon. Het speurwerk leverde niet alleen nieuwe inzichten op over de biodiversiteit in Nederland, maar ook welke rol AI hierin kan spelen. Wat ontdekten de finalisten?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/0/e/cid751522_1706701906761_hackathon1.jpg", "width": 605, "height": 453, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-02-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-02T15:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_home", "Nieuws", "Dutch", "gkn_digitech", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groene_agenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_digitech", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "biodiversiteitsherstel, ecologie en beleid", "target_audience_abstract": "ecologen, onderzoekers, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "id": 42175994, "url": "https://api.groenkennisnet.nl/web/searchretrieve/v1/json", "type": "search_retrieve_query", "title": "Agenda", "query": "{\r\n "search": {\r\n "types": ["wmammodularcontent_gkn_activity"],\r\n "modular_theme": "gkn_terreinbeheer",\r\n "from": 1,\r\n "to": 3,\r\n "sortBy": "wmamodularcontent0gkn_activity0datetime_sort",\r\n "sortOrder": "asc"\r\n }\r\n}", "frontendPresentation": "default", "useSSL": "true" } , { "identifier": "element_36972623", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer nieuws over terreinbeheer", "link_url": "/nieuws?filter=gkn_terreinbeheer" } } , { "identifier": "element_43812438", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_771722", "title": "De Levende natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_banner", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_banner", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/banner-1/de-levende-natuur.htm" }, "lead": "De Levende Natuur, opgericht in 1896 door onder meer Jac. P. Thijsse, is hét Nederlandstalige tijdschrift voor natuuronderzoek en natuurbeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/2/b/622767_fullimage_shutterstock_36818338_loofbos_polen%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 694, "focuspoint-x": 639, "focuspoint-y": 347, "alternative_text": "Loofbos", "photographer": "antos777", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/antos777", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/beutifoul-place-forest-poland-36818338", "keywords": [ "bomen", "loofbomen", "bos", "loofbos", "groen" ] }, "publication_date": "2024-02-19T15:35+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-19T15:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "linktext": "Alle artikelen van De Levende natuur in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/%22De%20levende%20natuur%20vol.%22?documenttype=Artikel&srt_direction=desc&srt=publicatiejaar" } }] } ] }, { "area": "uitgelicht:paddentrek", "title": "Uitgelicht: paddentrek", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_43635729", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "893868", "84788", "1237956" ] } } , { "identifier": "element_43635727", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual_highlight": { "title": "", "gkz_content_id": "1244435", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/5293b059-d0cc-48f7-a28e-f949d4a26d4c_Print%20version%20300%20DPI-Groene%20kikker%20IMG_1416.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" } } } , { "identifier": "element_43634595", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen en cijfers over de paddentrek vind je in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=paddentrek&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_TERREINBEHEER" } } ] }, { "area": "dossiers", "title": "Dossiers", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_41923904", "type": "contentitemslist", "subtype": "carrousel", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_598704", "title": "De wolf in Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/de-wolf-in-nederland-dossier.htm" }, "lead": "In heel Europa is de wolf aan een opmars bezig. Na eeuwen van vervolging keert het dier terug, mede dankzij een Europese afspraak om wolven te beschermen.\n\nDe wolf (Canis lupus) is een zoogdier dat behoort tot de roofdieren (Carnivora) en de familie hondachtigen (Canidae). De wolf leeft vaak in een groep (roedel) met een sociale hiërarchie. De Europese wolf (Canis lupus lupus) komt voor van Spanje, Duitsland en Scandinavië tot de Chinese steppen. De totale populatie wordt geschat op zo’n honderdduizend dieren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/d/b/cid598704_Wolf.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T09:05+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-07T12:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_schapenhouderij", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_schapenhouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/pIfSOBjjhrk", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Hugh Jansman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/hugh-jansman.htm" }, { "title": "Edgar van der Grift", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/edgar-van-der-grift-1.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598719", "title": "Voedselbossen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/voedselbossen-dossier.htm" }, "lead": "In voedselbossen wordt landbouw met natuur gecombineerd voor een duurzame voedselproductie. Het is een biodivers systeem dat ook nog eens voor voedselproductie zorgt.\n\nEen voedselbos is een door mensen gecreëerde plantengemeenschap (planten, bomen en struiken) met een extreem hoog aantal eetbare soorten. De biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en productiviteit (van biomassa) van een voedselbos zijn hoog. Een voedselbos is volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/a/609097_fullimage_voedselbos.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 748, "focuspoint-y": 494, "alternative_text": "Frambozen - Ieva_K via Pixabay", "photographer": "Ieva_K", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/ieva_k-1410028/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/vers-natuur-eten-bes-heerlijk-1652341/", "keywords": [ "kleinfruit", "fruit", "bessen", "frambozen", "voedselbos" ] }, "publication_date": "2021-08-25T10:23+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-26T21:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_economie", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/M5B3f5gxHkA", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593817", "title": "Kaderrichtlijn Water", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kaderrichtlijn-water-dossier.htm" }, "lead": "Het water moet schoner. De Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn die sinds 2000 van kracht is, schrijft voor dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in orde moet zijn. Nederland moet dit voor 2027 bereiken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/2/610547_fullimage_waterdruppel2.jpg", "width": 1280, "height": 704, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Waterdruppel - qimono via Pixabay", "photographer": "qimono", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/qimono-1962238/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/afzetten-plons-water-vloeistof-3698073/", "keywords": [ "druppel", "bos", "sloot", "water", "herfst" ] }, "publication_date": "2021-08-23T15:24+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-09T20:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_glastuinbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_hydrotheek" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_hydrotheek" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=gQ5rYGkPgHc", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "Powered by GroenPact TEST", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/powered-by-groenpact-test.htm" }, "link_extra_image": "https://www.groenpact.nl/verbinden/thema/duurzaamwaterbeheer", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_591107", "title": "Japanse duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/japanse-duizendknoop-dossier.htm" }, "lead": "De Japanse duizendknoop is zeer invasief en verspreidt zich gemakkelijk in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. De plant is schadelijk omdat hij door zijn grote groeikracht een negatief effect heeft op de biodiversiteit. En de plant is lastig te bestrijden.\n\nDe soort groeit onder bijna alle omstandigheden goed. Langs wegen kan hij voor onveilige situaties zorgen. De wortels kunnen zorgen voor schade aan verhardingen, rioleringen, funderingen, dijken en taluds van watergangen. In natuurgebieden verdringt de plant, omdat hij zo sterk is, de in het land zelf voorkomende planten. Daarbij komt dat de soort lastig te bestrijden is. De aanpak kost veel geld, de plant zorgt zo voor economische schade.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/0/609091_fullimage_japanse%20duizenknoop.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Japanse duizendknoop - HOerwin56 via Pixabay", "photographer": "HOerwin56", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/hoerwin56-2108907/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/duizendknoop-struik-plant-2699120/", "keywords": [ "invasieve exoten", "fallopia", "japanse duizendknoop", "planten" ] }, "publication_date": "2021-08-12T11:22+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-17T13:10+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "Dossier", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_exoten", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/exqSKCnHBdI", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603819", "title": "De groene stad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/de-groene-stad-dossier.htm" }, "lead": "Wereldwijd trekken steeds meer mensen van het platteland naar stedelijke gebieden. Ook in ons land dijen steden telkens verder uit wat veelal ten koste gaat van de groene buffers in en om de stad.\n\nVoor planologen ligt hierin een taak om een ‘gezonde’ verhouding tussen woningen (rood), industrie (grijs) en natuur/landbouw (groen) te bewaken. Ruimtegebrek dwingt ons er in Nederland toe om de hiervoor genoemde landschapsfuncties daarom meer en meer met elkaar te integreren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/1/609829_fullimage_groene%20stad.jpg", "width": 1280, "height": 852, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Stadspark - Djedj via Pixabay", "photographer": "Djedj", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/djedj-59194/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/stad-stadsgezicht-luchtfoto-gebouw-2655108/", "keywords": [ "bomen", "stad", "groen", "park" ] }, "publication_date": "2021-09-06T11:16+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-12T12:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "Dossier", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603667", "title": "Stikstof", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/stikstof-dossier.htm" }, "lead": "Nederland stoot te veel stikstof uit. Dit vormt een flinke belemmering voor diverse projecten in woningbouw en infrastructuur. Het probleem bestaat al veel langer, maar is in 2022 tot een landelijke crisis uitgegroeid. Plannen van kabinet Rutte-4 om de stikstofuitstoot in Nederland nu eens goed aan te pakken, stuitten op fel verzet van de Nederlandse boeren. Uitspraken van de Raad van State dwingen de overheid echter om tot minder populaire maatregelen over te gaan en de bescherming van de natuur serieuzer te nemen. Wat is stikstof, en waarom hebben er zo'n last van? Wie stoot stikstof uit? Welke maatregelen kun je nemen? Lees er alles over in dit dossier over stikstof.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/0/2/672137_fullimage_istock-1318154575.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": 683, "focuspoint-y": 368, "alternative_text": "", "photographer": "Tofotografie", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Tofotografie?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Het injecteren van een vers gemaaid gazon met een rode injecteur", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/het-injecteren-van-een-vers-gemaaid-gazon-met-een-rode-injecteur-gm1318154575-405374445", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-09-05T13:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-24T12:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_mestverwaarding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_plant", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/UcDM80wf7-Q", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } } ] } , { "identifier": "element_43849061", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar het volledige dossieroverzicht", "link_url": "/dossiers?filter=gkn_terreinbeheer" } } ] }, { "area": "groen-blauwedooradering", "title": "Groen-blauwe dooradering", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_42169454", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_747801", "title": "Poster Biodiversiteit groen­blauwe dooradering nu beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/poster-biodiversiteit-groenshyblauwe-dooradering-nu-beschikbaar.htm" }, "lead": "De nieuwe poster ‘Biodiversiteit groenblauwe dooradering’ illustreert de biodiversiteitseffecten van landschapselementen zoals houtwallen, voederheggen, drinkpoelen en natuurvriendelijke oevers. De posters zijn online en in gedrukte vorm beschikbaar voor onderwijs en andere partijen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/1/9/cid747801_1702550880953_poster%20NIL.JPG", "width": 1179, "height": 665, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-12-14T11:41+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-14T11:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [{ "title": "Landschaps­elementen", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/landschapselementen-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Portaal Natuurinclusieve landbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/portaal-natuurinclusieve-landbouw.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "groenblauwe dooradering", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren, groen onderwijs, terreinbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_42169519", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1178415", "1207450", "1184720" ] } } , { "identifier": "element_42169520", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over groenblauwe dooradering vind je in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=groenblauwe+AND+dooradering&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "invasieveexoten", "title": "Invasieve Exoten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De laatste informatie over de verspreiding en bestrijding van invasieve plant- en diersoorten", "elements": [ { "identifier": "element_32984764", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelement": { "title": "", "gkz_content_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_EXOTEN&wq_srt_desc=publicatiejaar", "maximum": 3 } } , { "identifier": "element_39700917", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual_highlight": { "title": "", "gkz_content_id": "1215379", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/c/7/735395_fullimage_fraxinus-excelsior-g9486e9c1a_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Es boom - WikimediaImages via Pixabay", "photographer": "WikimediaImages", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/wikimediaimages-1185597/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/fraxinus-excelsior-ash-european-ash-844653/", "keywords": [ "Es", "essen", "boom", "fraxinus", "veld", "gras", "sloot" ] } } } , { "identifier": "element_25937042", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over invasieve exoten", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=exoten&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_TERREINBEHEER" } } ] }, { "area": "leren", "title": "Leren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_36501320", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_731905", "title": "Kennisnet tipt de docent: biodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisnet-tipt-de-docent-biodiversiteit.htm" }, "lead": "Wil jij gebruik maken van actuele informatie tijdens je les? Maar vind je moeilijk je weg in de grote hoeveelheid bestaande bronnen? Groen Kennisnet heeft de oplossing. In onze rubriek 'Groen Kennisnet tipt de docent' lichten we actuele bronnen uit zodat jij ze meteen kunt inzetten in de klas.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/5/b/731906_fullimage_bijoppaardenbloem.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 608, "focuspoint-y": 432, "alternative_text": "Bij op paardenbloem - ©Tessa Jacobs", "photographer": "© Tessa Jacobs", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "paardenbloem", "bij" ] }, "publication_date": "2023-05-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-13T09:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biodiversiteit", "target_audience_abstract": "docenten mbo, vmbo en basisonderwijs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_36501415", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1183313", "1185518", "1050653" ] } } , { "identifier": "element_43200550", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_749756", "title": "Groen Kennisnet wiki terreinbeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_banner", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_banner", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/banner-1/groen-kennisnet-wiki-terreinbeheer.htm" }, "lead": "Digitale leermiddelen over terreinbeheer", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/d/4/588784_fullimage_boskap%20beheer.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Bosbeheer door kappen - Rihaij via Pixabay", "photographer": "Rihaij", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/rihaij-2145/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/bos-hout-boomstammen-mist-1768922/", "keywords": [ "terreinbeheer", "hout", "bos", "boskap", "kappen" ] }, "publication_date": "2024-01-29T15:38+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-29T15:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "linktext": "wiki terreinbeheer", "link_url": "https://wiki.groenkennisnet.nl/page/terreinbeheer" } }] } , { "identifier": "element_19508154", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermiddelen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_TERREINBEHEER&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen" } } ] }, { "area": "meldjeaanvoordegroenkennisnetnieuwsbrief", "title": "Meld je aan voor de Groen Kennisnet Nieuwsbrief", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je nu aan en blijf op de hoogte van wat er er speelt in de groene sector.", "elements": [ { "identifier": "element_36139477", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "11187c24-8b2d-477d-b328-967969f8a94e", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] }, { "area": "naturebasedsolutions", "title": "Nature Based Solutions", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_43634672", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_603183", "title": "Nature based solutions", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nature-based-solutions-dossier.htm" }, "lead": "Het leefbaar houden van steden en dorpen is een belangrijke uitdaging van deze tijd. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor een toenemende vraag naar slimme oplossingen om in te spelen op extremere weersomstandigheden. \n\nHet vergroenen van steden en dorpen biedt niet alleen een oplossing voor klimaatgerelateerde problemen, maar bevordert ook het woonplezier en de gezondheid van bewoners. Dit dossier laat zien hoe slimme groene oplossingen kunnen helpen bij de inrichting en het beheer van woongebieden ter bevordering van de leefbaarheid en klimaatadaptatie. Thema's zoals biodiversiteit, adaptatie en mitigatie komen aan bod.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/c/609834_fullimage_groene%20stad2.jpg", "width": 1280, "height": 959, "focuspoint-x": 540, "focuspoint-y": 450, "alternative_text": "Groene stad - Pexels via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/architectuur-gebouwen-auto-s-stad-1837176/", "keywords": [ "auto's", "groene stad", "park", "wegen" ] }, "publication_date": "2021-09-02T12:33+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-10T21:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "Dossier", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_biodiversiteit" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=VtAfotCA9y4", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Joop Spijker", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/joop-spijker-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_43635717", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1243890", "987139", "1024339" ] } } , { "identifier": "element_43635718", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over groenblauwe dooradering vind je in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=nature+AND+based+AND+solutions&wq_flt=taal&wq_val=nl&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "video", "title": "Video", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_42636382", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Waterschap Aa en Maas neemt maatregelen tegen hoogwater", "source": "Omroep Meierij", "url": "https://youtu.be/7O0hLpZ9QGY?si=a08LYRUtofgn1t-5", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_38758623", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Maak kennis met: terreinbeheer van Hoekschewaards Landschap", "source": "Hoekschewaards Landschap", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=Mkhydj4_Y8g", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19508153", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_TERREINBEHEER&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] } ] }