{ "type": "page", "identifier": "page_21829640", "title": "Projecten", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/projecten.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Projecten", "url": "/nl/groenkennisnet/projecten.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "In dit overzicht vind je diverse projecten over agri, voedsel en groen. Deze projecten worden gefinancierd uit verschillende projectregelingen. Doorzoek alle projecten, of selecteer projecten per regeling." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_30403291", "type": "modularcontent", "gkn_theme_filter": {"themes": [ { "id": "gkn_home", "name": "Toon alles" }, { "id": "gkn_mmip", "name": "LNV-MMIP-projecten" }, { "id": "gkn_sabe", "name": "SABE-projecten" }, { "id": "gkn_regiodeal_nil", "name": "Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw-projecten" } ]} } , { "identifier": "element_27353645", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_651245", "title": "Actieplan Heischrale Graslanden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/actieplan-heischrale-graslanden-1.htm" }, "lead": "In 2017 is het 'Actieplan redding heischrale graslanden' tot stand gekomen. Hierin staat concreet aangegeven welke acties er de komende 5 jaar moeten plaatsvinden om heischrale graslanden in Nederland te behouden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/a/b/657255_fullimage_640px-20180531_liggend_walstro_balloerveld.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Liggend Walstro - Gouwenaar via Wikimedia Commons", "photographer": "Gouwenaar", "photographer_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Gouwenaar", "photo_license": "Wikimedia Commons, the free media repository", "photo_license_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20180531_Liggend_walstro_Balloerveld.jpg", "source_info": "Wikimedia Commons", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-20T15:03+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-23T12:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2018", "startdatetime": "2018-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2022", "enddatetime": "2022-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Natuurtypen, ecosystemen, heischrale graslanden", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_652123", "title": "BRO Soil Properties Analyses", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/bro-soil-properties-analyses-1.htm" }, "lead": "De Basisregistratie Ondergrond bevat een aantal basismodellen zoals de Bodemkaart van Nederland. Veel gebruikers hebben behoefte aan afgeleide kaarten die direct inzicht geven in de met de verschillende bodemtypen samenhangende bodemeigenschappen. In samenwerking met Wageningen University worden in de periode 2019-2023 methodes ontwikkeld voor 3D-modellen van belangrijkste bodemeigenschappen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/0/a/657073_fullimage_soil-gc446f32cd_1280.jpg", "width": 1280, "height": 851, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Bodem bekijken - Jing via Pixabay", "photographer": "Jing", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jing-48262/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/bodem-hand-boerderij-tuin-766281/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "Pixabay", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-25T15:12+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-12T11:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2019", "startdatetime": "2019-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2022", "enddatetime": "2022-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Bodem, 3D modellen", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_670218", "title": "Betere N-benutting en bodemkwaliteit door kringloopboeren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/betere-n-benutting-en-bodemkwaliteit-door-kringloopboeren.htm" }, "lead": "Kringlooplandbouw is een veelbesproken begrip. In de toekomstige landbouwvisie wordt gekeken naar hoe kringlooplandbouw vorm kan krijgen en een rol kan spelen in het Nederlandse landbouwsysteem. In het gebied van de Agrarische Natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is al decennia lang een grote groep agrariërs actief met het sluiten van kringlopen op hun bedrijf en in hun omgeving. Een groep van ongeveer 15–20 agrariërs, die hoofdzakelijk bestaat uit melkveehouders en gemengde (vee)bedrijven, wil in dit nieuwe project samen optrekken om de kennis en ervaring over kringlooplandbouw verder te optimaliseren en een stap verder te brengen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/5/0/670219_fullimage_betere-n-benutting.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Projectleden in het veld", "photographer": "J. Pilat", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Noardlike Fryske Wâlden", "source_info_hyperlink": "http://www.noardlikefryskewalden.nl/category/projecten/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-09-08T14:28+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-08T15:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "dhr. J. Pilat", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dhr.-j.-pilat.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02401349", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "31-03-2022", "startdatetime": "2022-03-31T00:00+02:00", "enddate": "15-02-2024", "enddatetime": "2024-02-15T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Noordoost Friesland (regio Buitenpost)", "theme_abstract": "Bodem, Stikstof, Kringlooplandbouw", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_667469", "title": "Betere stal voor Koe en Klimaat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/betere-stal-voor-koe-en-klimaat.htm" }, "lead": "Het project Betere stal voor Koe en Klimaat gaat over het optimaliseren van de stal, waarbij aandacht is voor dierenwelzijn/diergezondheid, arbeidsefficiëntie, milieu en de rentabiliteit. \n\nHet project is tot stand gekomen door de zoektocht van melkveehouders naar de juiste oplossing om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Ze moeten voldoen aan de wet- en regelgeving vanuit de overheid, die het steeds lastiger maakt om op een eigen manier het bedrijf te runnen. Ze willen graag de stal integraal aanpakken om ook andere aspecten als dierenwelzijn, diergezondheid, koecomfort en de reductie van broeikasgassen te verbeteren om een beter verdienmodel te creëren. Hiervoor is inzicht in de stal nodig en inzicht in de relatie/interactie tussen stalinrichting, dierenwelzijn, rentabiliteit en milieu.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/5/b/cid667469_1661436293002_koe%20in%20stal%201cropped%20%281%29.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-08-25T15:58+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-30T16:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne van Heesbeen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-van-heesbeen.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02375884", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Noord-Brabant /Utrecht/ Zuid-Holland", "theme_abstract": "Staloptimalisatie Koecomfort", "project_program_abstract": "SABE Regeling", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_644609", "title": "Bewoners als shareholder natuurparken: een inventarisatie van de burgerbetrokkenheid bij Nationale Parken in Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/bewoners-als-shareholder-natuurparken-een-inventarisatie-van-de-burgerbetrokkenheid-bij-nationale-parken-in-nederland.htm" }, "lead": "Nationale Parken richten zich op verbreding en opschaling, zodat meer internationaal publiek wordt aange­trokken en een sociaal economische ontwikkeling aangejaagd. Dit heeft negatieve consequenties voor inwoners en omwonenden van de Nationale Parken nieuwe stijl, maar biedt ook kansen. Dit project wil een scala aan inspirerende voorbeelden van actief burgerschap tonen, waarmee duidelijk gemaakt wordt dat het Nationale Parken beleid ook kansen biedt om het welzijn te vergroten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/7/cid644609_1657018144439_girl-g2aea80239_1280.jpg", "width": 1280, "height": 872, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-04-14T16:18+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-05T12:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2020", "startdatetime": "2020-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2021", "enddatetime": "2021-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Natuurparken, burgerbetrokkenheid", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_652096", "title": "Bijdrage Nature Based Solutions (NBS) aan de oplossing van maatschappelijke opgaven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/bijdrage-nature-based-solutions-nbs-aan-de-oplossing-van-maatschappelijke-opgaven-1.htm" }, "lead": "Nature Based Solutions (NBS) kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven, maar worden in de praktijk weinig toegepast. In dit project wordt gekeken naar mogelijkheden om toepassing van NBS te versnellen. Een uitgangspunt is een analyse waarin met stakeholders uit de praktijk wordt gekeken naar belemmeringen voor implementatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/3/1/657245_fullimage_bean-goose-g79eb1d181_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1440, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Rietgans - Brigitte Werner via Pixabay", "photographer": "Brigitte Werner", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/arttower-5337/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=329400", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/rietgans-gevederde-dier-watervogel-329400/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-25T10:25+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-23T11:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2022", "startdatetime": "2022-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2025", "enddatetime": "2025-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Nature based solutions", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_683072", "title": "Biodivers boeren op Schiermonnikoog", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/biodivers-boeren-op-schiermonnikoog.htm" }, "lead": "De zeven melkveehouders op Schiermonnikoog hebben gezamenlijk een integrale oplossing ontwikkeld voor de vermindering van stikstofemissie en -depositie op het Natura 2000 gebied Duinen van Schiermonnikoog, het project ‘Biodivers boeren op Schiermonnikoog’. De afgelopen jaren hebben de melkveehouders zich, samen met de provincie, het ministerie van LNV en ANV Waddenvogels, ingezet om het project te realiseren. Door deze oplossing kunnen zij alle zeven boer blijven op het eiland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/6/cid683072_1668785388010_Fryslan.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-11-18T16:04+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-22T11:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project", "gkn_regiodeal_nil" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_regiodeal_nil", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Irene van Dorp", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/irene-van-dorp-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2021", "startdatetime": "2021-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2025", "enddatetime": "2025-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Fryslân", "theme_abstract": "Natuurinclusieve landbouw, stikstof, biodiversiteit, verdienmodellen", "project_program_abstract": "Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_652130", "title": "Biodiversiteit buiten natuurgebieden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/biodiversiteit-buiten-natuurgebieden-2.htm" }, "lead": "Onderzoek aan insecten is een zinvolle bijdrage aan wetenschappelijk onderbouwde nieuwe vormen van natuurinclusief landschapsbeheer en in dit project worden een aantal belangrijke kennishiaten gevuld om tot goed onderbouwde nieuwe vormen van natuurinclusief landschapsbeheer te kunnen komen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/c/cid652130_1657018296514_amsterdam-g9121107b7_1280.jpg", "width": 1280, "height": 847, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-25T16:19+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-05T12:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2018", "startdatetime": "2018-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2022", "enddatetime": "2022-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Biodiversiteit, insecten", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_652125", "title": "Biodiversiteit vergroten in het veenweidegebied", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/biodiversiteit-vergroten-in-het-veenweidegebied-1.htm" }, "lead": "Dit project verkent mogelijkheden in veenweidegebieden bij radicale verhoging van grondwaterpeil (omwille van het beperken van broeikasgasemissies en bodemdaling) voor landgebruik, biodiversiteit, productie van biomassa en economische perspectieven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/e/657067_fullimage_meadow-g76f680660_1280.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": 368, "focuspoint-y": 386, "alternative_text": "Veenweide gebied - MabelAmber via Pixabay", "photographer": "Mabel Amber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/", "photo_license": "Pixabay", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/weide-gras-waterweg-sloot-polder-3807461/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-25T15:18+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-22T13:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2019", "startdatetime": "2019-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2022", "enddatetime": "2022-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veenweidegebied, grondwaterpeil, biodiversiteit", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_667629", "title": "Boer Burger Natuur Drenthe (BBND) Academie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/boer-burger-natuur-drenthe-bbnd-academie.htm" }, "lead": "In Drenthe is er sprake van een grote verwevenheid van landbouw en natuur. De komende jaren heeft het landelijk gebied van Drenthe daarom grote opgaven op het vlak stikstof, water, klimaat en biodiversiteit. Door de vele voedselarme zandgronden is de natuur extra kwetsbaar voor stikstof. De Drentse landbouw staat voor de uitdaging om de economische waarde te verenigen met maatschappelijke waarden, zoals een gezond milieu, een rijke natuur en een mooi landschap. Dit vraagt een transitie naar natuurinclusieve landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/a/c/cid667629_1661510651285_Slootkant-NMF%20Drenthe.%20croppedJPG.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-08-26T12:38+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-09T12:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_kringlooplandbouw", "Project", "gkn_biodiversiteit", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_sabe", "gkn_biodiversiteit", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Judith van den Berg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/judith-van-den-berg-1.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02402843", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Drenthe", "theme_abstract": "Natuurinclusieve landbouw", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_667631", "title": "BoerenKansen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/boerenkansen.htm" }, "lead": "NAJK gaat, samen met Bionext, van start met een nieuw project over kringlooplandbouw: Boerenkansen. Aan de hand van prikkelende workshops hopen we de bewustwording en het actief handelen rondom kringlooplandbouw onder toekomstige boeren en erfbetreders te verhogen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/9/9/cid667631_1661512249001_Logo%20Boerenkansen%20-%20NAJK%20Bionext%20-%20definitief.png", "width": 500, "height": 301, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-08-26T12:55+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-10T13:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Gerjanne van Esveld ", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/gerjanne-van-esveld-.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02403289", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-06-2022", "startdatetime": "2022-06-01T00:00+02:00", "enddate": "31-05-2024", "enddatetime": "2024-05-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Utrecht", "theme_abstract": "Kringlooplandbouw", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_652100", "title": "Bouwstenen voor een Strategisch Plan Natura2000", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/bouwstenen-voor-een-strategisch-plan-natura2000-1.htm" }, "lead": "Dit project betreft het opstellen en wetenschappelijk onderbouwen van bouwstenen voor een strategisch plan Natura 2000. Met dit plan wil het ministerie van LNV, te samen met andere voortouwnemers, aangeven hoe een landelijk gunstige staat van instandhouding van Europees beschermde habitattypen en Habitatrichtlijn-soorten effectief en efficiënt kan worden bereikt binnen een termijn tot 2030 of 2050.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/f/5/657081_fullimage_butterfly-g578ef1474_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1285, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Vlinder - Marina Mendes via Pixabay", "photographer": "Marina Mendes", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mendesmg-7784822/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/butterfly-natuur-3654117/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "Pixabay", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-25T10:42+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-10T13:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2022", "startdatetime": "2022-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2022", "enddatetime": "2022-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Natuurbeleid, Natura2000, biodiversiteit", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_667634", "title": "De Bodempodcast", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/de-bodempodcast.htm" }, "lead": "Wil jij mee leren over wat bodemkwaliteit precies is, hoe je dit in het veld bepaalt en hoe je de bodemkwaliteit op jouw bedrijf kan verbeteren? Dit, en nog veel meer, leer je in de bodempodcast: een serie van 18 podcasts over duurzaam bodembeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/0/3/cid667634_1661514950667_bodempodcast.JPG", "width": 1264, "height": 734, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-08-26T13:53+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-29T08:45+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Bart Housmans", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/bart-housmans.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02403154", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "01-04-2023", "enddatetime": "2023-04-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Utrecht", "theme_abstract": "Bodembeheer", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_668352", "title": "Dubbeldoelkip studieclub", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/dubbeldoelkip-studieclub.htm" }, "lead": "Met de dubbeldoelstudieclub wordt een platform gecrieërd waarin pluimveehouders samen met kennisleveranciers en potentiële ketenpartners kennis bij elkaar brengen om een dubbeldoel-pluimveeketen te ontwikkelen waarin zowel de aspecten van dierenwelzijn en diergezondheid, als ook circulariteit en de rentabiliteit goed geborgd zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/d/5/668558_fullimage_sasso%20kuikens%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Sasso kuikens - © V Bavinck", "photographer": "© V Bavinck", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-29T12:44+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-01T10:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Vera Bavinck", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/vera-bavinck.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02402824", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "31-05-2022", "startdatetime": "2022-05-31T00:00+02:00", "enddate": "31-05-2023", "enddatetime": "2023-05-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Utrecht", "theme_abstract": "Duurzame dierlijke marktconcepten, dubbeldoelkippen", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_667639", "title": "Duurzaam Bodembeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/duurzaam-bodembeheer-4.htm" }, "lead": "Het doel van de akkerbouwers in dit project is, om door middel van kennisontwikkeling en kennisdeling, hun akkerbouwbedrijf verder te verduurzamen door de bodem nog meer centraal te stellen. Binnen het thema bodembeheer richten zij zich op carbon farming, bodem en bemesten, waterbeheer, grondbewerking en groenbemesters.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/6/6/cid667639_1661518344667_Bodem_1064_BOAkkerbouw%20%28cropped%29.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-08-26T14:39+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-29T08:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Lotte van Dueren den Hollander", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/lotte-van-dueren-den-hollander.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02394869", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-03-2025", "enddatetime": "2025-03-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Zoetermeer", "theme_abstract": "Duurzaam bodembeheer", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_668547", "title": "Duurzaam rantsoen voor de gezonde koe", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/duurzaam-rantsoen-voor-de-gezonde-koe.htm" }, "lead": "In samenwerking met agrarisch adviesbureau Boerenverstand is Kernpraktijken Rundvee in april 2022 gestart met het cursusaanbod ‘Gezonde productieve koeien met weinig eiwit!’. Met behulp van subsidie van het ministerie van LNV is het mogelijk om deze cursus over duurzame landbouw en gezonde koeien voor een grote groep veehouders over heel Nederland aan te bieden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/e/1/cid668547_1661848515420_duurzaam%20rantsoen%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-08-30T10:29+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-30T10:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_sabe", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Daan Heurkens", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/daan-heurkens.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02406812", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-03-2023", "enddatetime": "2023-03-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Landelijk", "theme_abstract": "Kringlooplandbouw", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_644611", "title": "Essaybundel Rewilding in Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/essaybundel-rewilding-in-nederland.htm" }, "lead": "Klimaatverandering en wereldwijd soortenverlies vragen om offensieve strategieën voor natuur- en milieubescherming. Een veelbelovend voorbeeld is rewilding: het geven van meer ruimte aan natuurlijke processen, zoals het beschreven wordt in het eerste Nederlandse rewilding boek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/a/657259_fullimage_forest-gad4283fe5_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 681, "focuspoint-y": 181, "alternative_text": "Nederlands bos- Michael Gaida via Pixabay", "photographer": "Michael Gaida", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/652234-652234/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3565824", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/woud-bomen-natuur-landschap-pad-3565824/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-04-14T16:21+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-10T14:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2021", "startdatetime": "2021-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2021", "enddatetime": "2021-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Rewilding, natuurherstel", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_652124", "title": "Functionele biodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/functionele-biodiversiteit-3.htm" }, "lead": "Dit project verkent de toepassingsmogelijkheden van het concept functionele biodiversiteit voor beleidsanalyses, dat wil zeggen een functionele benadering van biodiversiteit in plaats van een op soorten gerichte benadering. De centrale vragen zijn: wat is functionele biodiversiteit, waarom is het belangrijk voor het functioneren van ecosystemen, wat kan het beleid er in potentie mee en wat is daarvoor nodig?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/0/3/657071_fullimage_busy-lizzie-g3d76e116a_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "zweefvlieg bij bloem - jggrz via Pixabay", "photographer": "Jggrz", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jggrz-7998824/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/drukke-lizzie-zweefvlieg-bloesem-7245829/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "Pixabay", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-25T15:15+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-22T14:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2020", "startdatetime": "2020-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2022", "enddatetime": "2022-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Functionele biodiversiteit, ecosystemen", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_652099", "title": "Gebiedspilots als basis voor landelijk doelbereik", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/gebiedspilots-als-basis-voor-landelijk-doelbereik-2.htm" }, "lead": "In dit project wordt onderzocht in welke mate de huidige inspanningen om natuur te herstellen in de Natura 2000-gebieden uiteindelijk leiden tot een landelijk gunstige staat van instandhouding van alle habitattypen en soorten in Nederland. Dit gebeurt aan de hand van gebiedspilots voor clusters van soorten en habitattypen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/1/1/657083_fullimage_landscape-g9dcd98d1b_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1244, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Zonsopkomst Gelderland- Ben Paul via Pixabay", "photographer": "Ben Paul", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jabpaul43-3035064/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5370934", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/landschap-zonsopkomst-mist-5370934/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-25T10:38+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-22T15:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2022", "startdatetime": "2022-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Natuurbeleid, biodiversiteit", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_652098", "title": "Herhaalbaarheid en effectiviteit van herstelmaatregelen binnen NNN en N2000", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/herhaalbaarheid-en-effectiviteit-van-herstelmaatregelen-binnen-nnn-en-n2000-2.htm" }, "lead": "Het project zal informatie opleveren over de herhaalbaarheid en effectiviteit van herstelmaatregelen om de effecten van een overmaat aan stikstof tegen te gaan. Concreet zal antwoord worden gegeven op de vraag bij welke habitattypen en leefgebieden en onder welke condities herstelmaatregelen nog jarenlang kunnen worden volgehouden zonder schade te veroorzaken aan natuurwaarden en op de vraag of dit ook concreet uitvoerbaar is in de gebieden binnen het Natura 2000 en NNN netwerk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/f/2/657241_fullimage_veluwe-gaafa4a607_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Veluwe - Rianne van der Wal via Pixabay", "photographer": "Rianne van der Wal", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/riannevanderwal-4381171/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/veluwe-nederland-natuur-heide-3880791/", "keywords": [ "stikstof", "natuur" ] }, "publication_date": "2022-05-25T10:35+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-23T11:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2022", "startdatetime": "2022-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2025", "enddatetime": "2025-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Natuurherstel, stikstof", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_651243", "title": "Herstelstrategieën voor stikstofgevoelige natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/herstelstrategieen-voor-stikstofgevoelige-natuur-1.htm" }, "lead": "Within the framework of the Birds and Habitat Directive, the National government has the statutory duty to achieve a favorable conservation status of European protected habitats and species.\nThe conservation status of many habitat types and species is unfavorable, partly as a result of a large nitrogen deposition level in the Netherlands over the past decades.\nTherefore, the task of the National government and provinces is to achieve the conservation objectives.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/3/5/657257_fullimage_grouse-g1aeb44747_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1282, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Korhoen - danny moore via Pixabay", "photographer": "Danny Moore", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/dannymoore1973-1813225/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1107407", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/korhoen-zonsopkomst-schotland-1107407/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-20T14:41+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-23T12:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2014", "startdatetime": "2014-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Natuurherstel, stikstof", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_670921", "title": "Hooi – een goede basis", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/hooi-een-goede-basis.htm" }, "lead": "Een groep van 14 melkveehouders uit alle delen van het land zijn overgeschakeld – of willen op korte termijn overschakelen naar – de productie van ‘hooimelk’. Dit is melk van koeien die met een rantsoen van alleen hooi en vers gras zijn gevoerd (dus geen gefermenteerde voedingsmiddelen als snijmais en kuilvoer, en geen of minimaal krachtvoer). Daarbij wordt in een Oostenrijk ontwikkelde droogtechniek van het vers gemaaide gras gebruikt waarmee met een extreem korte veldperiode (0 tot 1 dag) volstaan kan worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/8/cid670921_1662989050419_hooimelk.jpg", "width": 268, "height": 171, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-09-12T15:19+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-12T15:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Harry Roetert", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/harry-roetert-1.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02435519", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "31-03-2022", "startdatetime": "2022-03-31T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Heel Nederland", "theme_abstract": "Hooimelk", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_651249", "title": "IPBES Technical Support Unit on Scenarios and Models", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/ipbes-technical-support-unit-on-scenarios-and-models-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse overheid streeft zowel nationaal als internationaal naar behoud én duurzaam gebruik van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Vanuit deze visie ondersteunt de Nederlandse overheid het VN platform IPBES, dat staat voor ‘Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services’. Via het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit host Nederland de IPBES Technical Support Unit on Scenarios and Models, dat wordt geleid vanuit het Planbureau voor de Leefomgeving met ondersteuning van de expertise van Wageningen University & Research.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/4/1/657253_fullimage_lake-g6f064e34a_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1282, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Zonsondergang - Alain Audet via Pixabay", "photographer": "Alain Audet", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/alainaudet-631535/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7249429", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/meer-zonsondergang-schemering-7249429/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-20T15:57+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-23T12:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2014", "startdatetime": "2014-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2022", "enddatetime": "2022-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Biodiversiteit, ecosysteemdiensten", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_652089", "title": "Integrale strategieën voor het realiseren van natuurkwaliteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/integrale-strategieen-voor-het-realiseren-van-natuurkwaliteit-2.htm" }, "lead": "Centraal in het project staat een landelijke analyse van knelpunten voor natuurkwaliteit in Natura 2000-gebieden en van doelbereik binnen en buiten Natura 2000.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/7/d/657251_fullimage_mushrooms-gccd4d4f2f_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Vliegenzwam - Aart Beijeman via Pixabay", "photographer": "Aart Beijeman", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/abeijeman-12643364/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4580159", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/paddestoelen-paddestoel-vliegenzwam-4580159/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-25T09:43+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-23T12:10+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2021", "startdatetime": "2021-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Natuurbeleid, natuurkwaliteit, Natura2000", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_652122", "title": "Integratie Milieu en Natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/integratie-milieu-en-natuur-1.htm" }, "lead": "In het kader van dit project wordt gewerkt aan een tool waarmee inzicht kan worden verkregen in positieve en negatieve effecten als tegelijkertijd beleid wordt uitgevoerd. Deze tool wordt in eerste instantie getest voor natuur- en mestbeleid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/e/e/657077_fullimage_drijfmest-injectie.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Mestbeleid - Ehrecke via Pixabay", "photographer": "Ehrecke", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/ehrecke-5827864/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/tractor-drijfmest-mengmesttank-3486285/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "Pixabay", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-25T15:07+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-22T14:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2019", "startdatetime": "2019-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2022", "enddatetime": "2022-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Natuurbeleid, milieubeleid", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_668563", "title": "Kennisdeling brongerichte Ammoniakemissie Reductie Biologische Varkenshouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/kennisdeling-brongerichte-ammoniakemissie-reductie-biologische-varkenshouderij.htm" }, "lead": "De biologische varkenshouderij wil graag haar verantwoordelijkheid nemen om, binnen de mogelijkheden van biologische huisvesting, de emissie van ammoniak verder terug te brengen via brongerichte maatregelen. In dit project wordt wetenschappelijke en praktische kennis hierover actief gedeeld in studiebijeenkomsten en vertaald naar mogelijke aanpassingen op individueel bedrijfsniveau.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/2/0/668567_fullimage_varkens%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Varkens buiten - © VBV/BioNext", "photographer": "© VBV/BioNext", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-30T13:34+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-28T10:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "Project", "gkn_biokennis", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_varkenshouderij", "gkn_biokennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Hans Fuchs", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/hans-fuchs-1.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02404075", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-03-2023", "enddatetime": "2023-03-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Nederland", "theme_abstract": "Varkenshouderij, emissie ammoniak", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_668339", "title": "Kennisplatform biologische sierteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/kennisplatform-biologische-sierteelt.htm" }, "lead": "In dit project wordt een kennisplatform voor de biologische sierteelt gecreëerd waarin de verschillende groepen biologische siertelers samenwerken, alle kennis vanuit de verschillende teelten samenkomt en waar potentiële omschakelaars kunnen leren wat de biologische sierteelt voor hen inhoudt. De activiteiten binnen het project bestaan uit kennisbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken aan voorbeeldbedrijven, afzetbijeenkomsten en trainingen op het gebied van milieuregistratie en kostprijsberekening.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/0/0/627587_fullimage_shutterstock_1688025_geranium_bloem%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 738, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Geranium bloem", "photographer": "Piotr Pajak", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/araneus", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/geranium-pelargonium-flower-1688025", "keywords": [ "sierteelt", "geranium", "plant", "bloem", "tuinbouw", "bloemen" ] }, "publication_date": "2022-08-29T12:03+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-31T16:47+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "Project", "gkn_boomkwekerij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_biokennis", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_biokennis", "gkn_bloembollen", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_tuinbouw", "gkn_boomkwekerij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Maaike Raaijmakers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/maaike-raaijmakers.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02404443", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-05-2022", "startdatetime": "2022-05-01T00:00+02:00", "enddate": "30-04-2025", "enddatetime": "2025-04-30T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Gelderland", "theme_abstract": "Biologische sierteelt", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_644608", "title": "Kennisuitwisseling in thematische deelnetwerken van het Leernetwerk Vernieuwend Natuurbeleid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/kennisuitwisseling-in-thematische-deelnetwerken-van-het-leernetwerk-vernieuwend-natuurbeleid.htm" }, "lead": "Binnen het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid worden leeractiviteiten georganiseerd voor provincies waar zij leren en kennis en ervaring uitwisselen over vernieuwingen in het provinciale natuurbeleid. Deze vernieuwingen kunnen gaan over het verbeteren van de biodiversiteit, het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en het versterken van de verbinding tussen economie en natuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/8/657261_fullimage_pagan-gde922941e_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Boom op heide -Twighlightzone via Pixabay", "photographer": "Twilightzone", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/twighlightzone-4789631/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2199870", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/heidens-boom-wandeltocht-natuur-2199870/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-04-14T16:13+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-23T12:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2021", "startdatetime": "2021-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2021", "enddatetime": "2021-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Natuurbeleid, provincies", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_668345", "title": "Koolstofvastlegging in grasland: klimaatwinst en versneller duurzame landbouw ", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/koolstofvastlegging-in-grasland-klimaatwinst-en-versneller-duurzame-landbouw-.htm" }, "lead": "Boeren uit Fryslân en Overijssel gaan vanuit het project Blijvend Grasland aan de slag met de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Dat doen zij door koolstof vast te leggen in hun grasland. Blijvend grasland is meerjarig kruidenrijk grasland waar onder andere niet wordt geploegd, gescheurd en gespoten. Door dit land in niet intensief te bewerken wordt er koolstof in de bodem opgebouwd. Deze koolstofopbouw kan in de vorm van CO2-certificaten aan de markt gebracht worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/5/3/cid668345_1661768379282_blijvend%20grasland%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-08-29T12:12+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-29T12:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02407017", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-06-2022", "startdatetime": "2022-06-01T00:00+02:00", "enddate": "31-05-2025", "enddatetime": "2025-05-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Friesland", "theme_abstract": "Blijvend grasland", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_652092", "title": "Kosteneffectief verbeteren grootte en diepte voetafdruk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/kosteneffectief-verbeteren-grootte-en-diepte-voetafdruk-2.htm" }, "lead": "Het project KOEVOET beoogt om handelingsopties te identificeren, evalueren en rangschikken voor het terugdringen van de grootte (kwantiteit ecosystemen) en diepte (kwaliteit ecosystemen) van de ecologische voetafdruk tot het doel in 2050 (halvering) tegen de laagst mogelijke kosten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/5/f/657247_fullimage_ecological-footprint-gea68ec5d0_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Ecologische voetafdruk - Colin Behrens via Pixabay", "photographer": "Colin Behrens", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/colin00b-346653/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4123696", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/illustrations/ecologische-voetafdruk-4123696/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-25T09:54+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-23T12:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2021", "startdatetime": "2021-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Ecologische voetafdruk, Nederland", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_668545", "title": "Leren over kringlooplandbouw: verdere verduurzaming van het schapenbedrijf", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/leren-over-kringlooplandbouw-verdere-verduurzaming-van-het-schapenbedrijf.htm" }, "lead": "Schapen leveren via begrazing een belangrijke bijdrage aan het verbeteren en behouden van de biodiversiteit, het beheren van marginale gronden en het onderhoud van waterkeringen. Ze zetten daarbij laagwaardig eiwit uit grassen en kruiden om in hoogwaardig dierlijk eiwit. Door winterbegrazing van graslandpercelen en groenbemesters dragen bij aan de verbetering van de bodemgezondheid en verbetering van het grassenbestand waardoor in kringlopen binnen de melkveehouderij en de akkerbouw makkelijker gesloten kunnen worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/6/cid668545_1661847859960_LerenOverKringlooplandbouw%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-08-30T10:14+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-30T10:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "Project", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_schapenhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Reinard Everts", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/reinard-everts.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02402064", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-03-2025", "enddatetime": "2025-03-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Gelderland", "theme_abstract": "Kringlooplandbouw", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_667651", "title": "Lupineteelt voor humane consumptie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/lupineteelt-voor-humane-consumptie.htm" }, "lead": "Akkerbouw bedrijven in Nederland groeien in omvang en hebben op steeds grotere percelen een minder diverse vruchtwisseling. Zoeken naar rendabele gewasdiversiteit, het versterken van biodiversiteit, biologische landbouw is een belangrijk onderwerp in de akkerbouw. Bij telers, verwerkers en consumenten komt er steeds meer bewustzijn om ruimte te maken voor de teelt van eiwitrijke (vlinderbloemige) gewassen, passend bij het Nederlandse klimaat en bodem. Gewassen waarbij tegelijkertijd ook wordt gewerkt aan een afzetmarkt en verdienmodellen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/e/a/cid667651_1661522764476_marieke%20lameris%20in%20bloeiend%20lupineveld%208927%20-%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-08-26T15:50+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-29T08:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Marieke Lameris", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marieke-lameris.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02412866", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-03-2025", "enddatetime": "2025-03-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Nederland", "theme_abstract": "Lupineteelt", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_668380", "title": "Maandewark", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/maandewark-.htm" }, "lead": "Dit project wordt opgezet vanuit drie studiegroepen met in elke groep circa 10 veehouders, afkomstig uit meerdere (bestaande) studiegroepen. De deelnemende agrariërs zijn gesitueerd door de gehele provincie Drenthe met als kerngebieden de regio’s Noord-Drenthe, Midden-Oost-Drenthe en Zuid-Zuidwest-Drenthe. Hoofdthema’s binnen het project zijn Nitraat en Kringloop­landbouw. Per thema zullen onderwerpen in een activiteitenpakket worden vastgelegd. De betrokken veehouders hebben samen al verkenningen uitgevoerd op nitraat­uitspoelings­gebied: wat bevordert uitspoeling, hoe kun je uitspoeling beperken en wat zijn de gevolgen van uitspoelings­beperkende maatregelen. Ook samenwerking akkerbouw-veehouderij is door een groep veehouders samen met collega akkerbouwers bestudeerd. Hieruit kwam onder andere naar voren wat er nodig is voor een (vruchtbare) samenwerking, wat de synergievoordelen kunnen zijn en waarom er moet worden samengewerkt om regionale kringlopen succesvol te maken. Tot slot is er veel kennis vergaard rondom perceelsemissies: hoe beperken we emissies vanuit de bodem en vanuit teelten. Al deze kennis is een perfecte voedingsbodem voor verdere verdieping die leidt tot het verspreiden van praktisch toepasbare kennis en toekomst­bestendige bedrijven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/7/1/667276_fullimage_maandewerk.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 486, "focuspoint-y": 409, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-29T15:49+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-30T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Sytze Waltje", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/sytze-waltje.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02362493", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "31-03-2022", "startdatetime": "2022-03-31T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Drachten", "theme_abstract": "Nitraat, kringlooplandbouw, nitraatuitspoeling, samenwerking, synergie", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_652094", "title": "Macro-Economische modellen voor integrale besluitvorming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/macro-economische-modellen-voor-integrale-besluitvorming-2.htm" }, "lead": "Dit project richt zich op het verbreden van de criteria voor economisch succes. Dit vereist dat natuurlijk kapitaal, ecosysteemdiensten, biodiversiteit en andere 'zachte' waarden een plaats krijgen in economische modellen, net als menselijk kapitaal, fysiek kapitaal, handelsstromen en CO2-uitstoot.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/f/2/657246_fullimage_money-g0fe2f04f8_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Euro geld - Juraj Varga via Pixabay", "photographer": "Juraj Varga", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/coyot-2009089/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2259045", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/geld-euro-financi%c3%abn-munteenheid-2259045/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-25T10:16+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-23T12:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2022", "startdatetime": "2022-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Natuurbeleid, economische modellen", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_727361", "title": "Melkveebedrijf & Agroforestry Woudstra’s Pleats, Boeren met Bomen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/melkveebedrijf-agroforestry-woudstras-pleats-boeren-met-bomen.htm" }, "lead": "Jan en Johanneke staan aan het roer van melkveebedrijf Woudstra’s Pleats in Menaam (FR). Hier melken zij ongeveer 120 Holstein koeien op 80 hectare kleigrond. “Met ‘Boeren met bomen’ willen we, samen met nog twee collega melkveehouders, onze eigen ervaringen met agroforestry delen en andere melkveehouders enthousiasmeren tot het aanplanten van voederhagen. Daarnaast bieden we praktisch advies en begeleiding. Je kunt namelijk heel geïnspireerd zijn, maar waar begin je in de praktijk?”", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/5/f/641667_fullimage_webimage-d815818e-7f40-4752-a191b3814172e197.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Melkveehouderij, koeien, bomen", "photographer": "Edsger Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Wageningen University & Research", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "bomen", "koe", "koeien", "grasland", "bos", "vee", "agroforestry", "runderen", "veehouder", "rund", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2023-03-17T12:44+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-20T10:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Demobedrijf" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Demobedrijf", "theme": [ "gkn_melkveehouderij", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Menaam, Friesland", "theme_abstract": "Melkveehouderij, holstein, agroforestry, voederhagen", "project_program_abstract": "Groeien Naar Morgen", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_727387", "title": "Melkveehouderij Sprangers, Sjaak en Suzanne", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/melkveehouderij-sprangers-sjaak-en-suzanne.htm" }, "lead": "Sjaak en Suzanne Sprangers melken 62 jerseykoeien op biologische wijze aan de rand van het Noord-Brabantse park Loonse en Drunense duinen. “Wij willen laten zien dat natuur en melkveehouderij heel goed samen gaan.\"", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/9/3/614459_fullimage_koeien%20in%20wei.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Dutch Cows - Erik de Graaf via Shutterstock", "photographer": "Erik de Graaf", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/erikdegraaf", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/dutch-cows-78663463", "keywords": [ "koe", "koeien", "polder", "melkvee", "gras", "weiland" ] }, "publication_date": "2023-03-17T18:50+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-20T10:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Demobedrijf" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Demobedrijf", "theme": [ "gkn_melkveehouderij", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Kaatsheuvel, Noord-Brabant", "theme_abstract": "Melkveehouderij, biologisch, jerseykoeien", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_668325", "title": "Naar een natuurinclusiever boerenbedrijf ", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/naar-een-natuurinclusiever-boerenbedrijf-.htm" }, "lead": "De komende jaren wil de overheid 37.000 extra hectare bos aanleggen, vanwege klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Twee knelpunten die vaak genoemd worden is dat er te weinig bomen zijn voor al deze plannen, en te weinig plek om al deze bomen te planten. Meer Bomen Nu laat zien dat er wel degelijk genoeg bomen en struiken te verkrijgen zijn door middel van de verplantmethode. Bij boeren is er genoeg plek om deze bomen te planten. Alhoewel veel Caring Farmers al bewezen hebben wel interesse te hebben in het planten van bomen zien deze soms toch nog beren op de weg door zaken als kosten, kennis en tijd. Dat de Caring Farmers graag bomen planten lieten ze al zien door zowel in het voorjaar van 2020 als in de winter van 2020/2021 allebei 50,000 bomen te planten met Meer Bomen Nu. Het doel is nu om dit te verdubbelen en naar de 100,000 bomen te gaan in het plantseizoen 2022/2023. Door de benodigde kennis aan te bieden, te inspireren, een platform te bieden om vrijwilligers bij elkaar te krijgen én gratis bomen te leveren helpen we de boeren die graag richting een meer natuurinclusief bedrijf toe bewegen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/c/670223_fullimage_caring-farmers.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 688, "focuspoint-y": 489, "alternative_text": "Bijeenkomst Caring Farmers", "photographer": "Caring Farmers", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-29T09:06+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-21T22:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Hanneke van Ormondt", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/hanneke-van-ormondt.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02412226", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "01-06-2023", "enddatetime": "2023-06-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Venray", "theme_abstract": "Natuurinclusief, Meer Bomen Nu", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_668551", "title": "Natuur werkt: regeneratieve veehouderij als bronaanpak van landbouwemissies", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/natuur-werkt-regeneratieve-veehouderij-als-bronaanpak-van-landbouwemissies.htm" }, "lead": "Stichting Wij.land heeft in de afgelopen 5 jaar een boerennetwerk, van veehouders, opgebouwd in het westelijk veenweidegebied. Door middel van de Wij.land aanpak wordt er samen met de boer gekeken naar oplossingen om het boerenbedrijf meer natuurinclusief te maken. \nDoor middel van een bodemcursus en verdiepende praktijkgroepen op rantsoen, mest en ecosysteemdiensten ervaren deelnemende boeren welke mogelijkheden er zijn om in de kringloop op het bedrijf aanpassingen te maken. Gezondere bodems – gezondere gewassen – gezondere koe – gezondere producten – gezondere mest – gezondere bodems.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/c/f/cid668551_1661850406875_bodemcursus%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-08-30T10:48+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-31T15:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_sabe", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Frederik Hengeveld", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/frederik-hengeveld-1.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02396960", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "02-05-2022", "startdatetime": "2022-05-02T00:00+02:00", "enddate": "01-05-2025", "enddatetime": "2025-05-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Westelijke Veenweide Gebied", "theme_abstract": "Bodemgezondheid", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_652126", "title": "Natuurinclusieve landbouw: van verdienmodellen in niches naar opschaling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/natuurinclusieve-landbouw-van-verdienmodellen-in-niches-naar-opschaling-1.htm" }, "lead": "In dit project worden de voorwaarden onderzocht waaronder natuurinclusieve verdienmodellen in de landbouw op middellange termijn op grotere schaal kunnen worden gerealiseerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/5/612415_fullimage_grutto%20in%20weiland.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Grutto in weiland - door Psubraty via Pixabay", "photographer": "Psubraty", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/psubraty-4765334/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4198002", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/black-tailed-godwit-limosa-limosa-4198002/", "keywords": [ "boerenlandvogel", "weidevogel", "grutto", "natuurinclusieve landbouw", "agrarisch natuurbeheer" ] }, "publication_date": "2022-05-25T15:22+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-21T22:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2019", "startdatetime": "2019-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2022", "enddatetime": "2022-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veenweidegebied, grondwaterpeil, biodiversiteit", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_668561", "title": "Onbekend maakt onbemind – Emissiearme Brongerichte stalsystemen melkveehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/onbekend-maakt-onbemind-emissiearme-brongerichte-stalsystemen-melkveehouderij.htm" }, "lead": "Brabantse melkveehouders met stallen ouder dan 20 jaar moeten voor 2024 voldoen aan de nieuwe, strengere emissie-eisen van de Provincie. Zij moeten voor die tijd in een emissiearm stalsysteem hebben gekozen en geïnvesteerd. Maar welke emissiearme stalsystemen zijn er allemaal? En welke van deze stalsystemen passen het beste bij zijn of haar bedrijf? \nMet praktijkbezoeken en theoriebijeenkomsten helpt de Taskforce Toekomstbestendige Stallen melkveehouders deze vragen te beantwoorden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/2/7/620729_fullimage_img_2062%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Koeien op stal - Eddy Teenstra via WUR Brandportal", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Eddy Teenstra", "photo_license_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/media/?mediaId=2F2C4FBA-6D69-4EA3-8C6B308AC72214FB", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/media/?mediaId=2F2C4FBA-6D69-4EA3-8C6B308AC72214FB", "keywords": [ "koe", "koeien", "melk", "methaan", "stalsysteem", "melkvee", "stal", "ammoniak", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2022-08-30T13:11+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-30T13:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Anouk Abegg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anouk-abegg.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02412972", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Brabant", "theme_abstract": "Emissiearme stalsystemen", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_668568", "title": "Onbekend maakt onbemind – Emissiearme Brongerichte stalsystemen varkenshouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/onbekend-maakt-onbemind-emissiearme-brongerichte-stalsystemen-varkenshouderij.htm" }, "lead": "In Noord-Brabant stelt de Interim Omgevingsverordening dat varkensstallen die ouder zijn dan 15 jaar, in 2024 aan strengere emissie-eisen moeten voldoen. Dat betekent dat varkenshouders voor die tijd een emissiearm stalsysteem in hun stal moeten gaan bouwen. Maar welke emissiearme systemen zijn er? En welke passen het beste bij het bedrijf van de varkenshouder? Met praktijkbezoeken en theoriebijeenkomsten helpt de Taskforce Toekomstbestendige Stallen varkenshouders deze vragen te beantwoorden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/f/c/668571_fullimage_shutterstock_114976927_varken_stal%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 730, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "stal varken", "photographer": "Dmitry Kalinovsky", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/kadmy", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/one-young-piglet-shed-pigbreeding-farm-114976927", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-30T13:50+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-30T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Anouk Abegg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anouk-abegg.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02881430", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Brabant", "theme_abstract": "Emissiearme stalsystemen", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_652091", "title": "Ontwikkeling Adaptive Flyway Management Program", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/ontwikkeling-adaptive-flyway-management-program-1.htm" }, "lead": "Het European Goose Management Platform (EGMP) stelt beheersplannen op en implementeert adaptief beheer in zg. Adaptive Flyway Management Programs (AFMP). De twee pijlers onder zo'n programma zijn modellering (populatie en impact modellen) en monitoring.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/6/657244_fullimage_greylag-geese-gb90a2744f_1920.jpg", "width": 1920, "height": 762, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Grauwe gans- Mabel Amber via Pixabay", "photographer": "MabelAmber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/grauwe-ganzen-ganzen-vogels-3526503/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-25T09:48+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-23T12:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2021", "startdatetime": "2021-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Ganzen, populatiebeheer", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_652097", "title": "Ontwikkeling handvatten systematische aanpak voor de soortenproblematiek", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/ontwikkeling-handvatten-systematische-aanpak-voor-de-soortenproblematiek-1.htm" }, "lead": "In dit project wordt een afwegingskader ontwikkeld dat moet helpen bij het kiezen van de meest effectieve (combinatie van) strategieën om bedreigde diersoorten duurzaam te beschermen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/9/657242_fullimage_otter-g84634124b_1280.jpg", "width": 1280, "height": 898, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Otter- Gerhard C. via Pixabay", "photographer": "Gerhard C.", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/blende12-201217/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=779458", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/otter-dieren-water-weide-onderhoud-779458/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-25T10:31+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-23T11:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2022", "startdatetime": "2022-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Natuurbescherming, bedreigde diersoorten", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_652121", "title": "Ontwikkeling van instrumenten voor een natuurinclusieve energietransitie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/ontwikkeling-van-instrumenten-voor-een-natuurinclusieve-energietransitie-1.htm" }, "lead": "De link met biodiversiteit is evident maar waar liggen er belangrijke hiaten in kennis en hoe kunnen we die invullen? Hoe kunnen we vervolgens de bestaande kennis en eventueel nieuw te ontwikkelen kennis benutten om tot natuurinclusieve ontwerpen van wind-en zonneparken te komen die naast effecten ook zoveel mogelijk bijdragen aan de biodiversiteit? Welke tools of instrumenten kunnen daarbij behulpzaam zijn?\nMet het antwoord op deze vragen kan Wageningen zich op dit dossier in de breedte met kennis en oplossingen onderscheiden de komende jaren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/8/8/657079_fullimage_solar-park-g354c93112_1920.jpg", "width": 1920, "height": 877, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Zonnepark - hpgruesen via Pixabay", "photographer": "hpgruesen", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/hpgruesen-2204343/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/zonnepark-windmolenpark-1288842/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-25T14:59+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-22T14:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2018", "startdatetime": "2018-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2022", "enddatetime": "2022-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Energietransitie, biodiversiteit", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_668355", "title": "PoldergeWIJS", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/poldergewijs.htm" }, "lead": "Waterkwaliteit, biodiversiteit en andere water gerelateerde zaken kunnen problemen of kansen bieden voor het boerenbedrijf. Welke ontwikkelingen gaan in de toekomst effect hebben op het bedrijf en op de polder? Daarom starten het collectief Rijn Vecht en Venen/ Noord Holland Zuid, waterschap AGV gezamenlijk het project PoldergeWIJS. We nodigen de boeren in de polder uit om mee te doen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/5/9/664891_fullimage_p113%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Bloemen aan de waterkant", "photographer": "José van Miltenburg", "photographer_hyperlink": "http://www.josevanmiltenburg.nl/contact", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-29T13:31+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-29T15:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "José van Miltenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/jose-van-miltenburg-.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02359724", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-03-2025", "enddatetime": "2025-03-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Loenen aan de Vecht", "theme_abstract": "Water", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_644604", "title": "Populatiebeheer van de brandgans", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/populatiebeheer-van-de-brandgans.htm" }, "lead": "Ook in Nederland is de brandgans een soort die voor toenemende problemen in de landbouw zorgt, mede omdat overwinterende vogels tot in mei aanwezig zijn. Een goed monitoringprogramma, zowel van aantallen, broedsucces/overleving als afschot, is een fundamentele bouwsteen van het Europese ganzenplatform, omdat alleen op deze wijze nagegaan kan worden welke gevolgen de voorgestelde maatregelen voor de populatie hebben.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/c/638778_fullimage_shutterstock_160596878_sneeuwganzen%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 754, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Opstijgende ganzen - Feng Yu via Shutterstock", "photographer": "Feng Yu", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/devonyu", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Vliegende ganzen", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/snow-goose-migratory-bird-blue-sky-160596878", "keywords": [ "dieren", "ganzen", "natuur", "vogels", "vogel", "opstijgen", "take off", "dier", "vliegen" ] }, "publication_date": "2022-04-14T16:02+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-20T14:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2017", "startdatetime": "2017-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2021", "enddatetime": "2021-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Ganzen, populatiebeheer", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_668338", "title": "Praktijkleergang samen duurzaam leren boeren door landschaps­landbouw in de Peel ", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/praktijkleergang-samen-duurzaam-leren-boeren-door-landschapslandbouw-in-de-peel-.htm" }, "lead": "“Samen duurzaam leren boeren door landschapslandbouw in de Peel“. Een training die u de basale kennis levert die nodig is als je natuur rendabel wilt maken op uw bedrijf en natuur niet langer als kostenpost wilt ervaren. Bovendien leert u hoe een goede rentmeester te zijn, die de kinderen met plezier de grond over ziet nemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/c/3/664312_fullimage_sabe3-21-02400473.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://peelnatuurdorp.nl/cursus/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-29T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-29T12:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02400473", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Zeeland", "theme_abstract": "Landschapslandbouw", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_670910", "title": "Samen bouwen aan nieuwe keten voor koe, kalf en boer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/samen-bouwen-aan-nieuwe-keten-voor-koe-kalf-en-boer.htm" }, "lead": "Kalfjes bij de koe, diep in ons hart weten we allemaal dat het zo hoort. Voor een zoogdier zou zogen bij de moeder tenslotte de normaalste zaak van de wereld moeten zijn.  \nToch is het aantal boerderijen waar kalveren bij de koe drinken, schaars geworden. Samen willen we hier verandering in brengen. Door boeren van elkaar te laten leren, zodat meer boeren deze stap kunnen zetten. Maar vooral ook door verkooppunten op de kaart te zetten zodat de consument kalf-bij-koe zuivel kan kopen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/2/7/cid670910_1662983702255_IMG_5460.JPG", "width": 4032, "height": 3024, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-09-12T13:45+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-20T09:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project", "gkn_kalverhouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_sabe", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Hanneke van Ormondt", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/hanneke-van-ormondt.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02412220", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-05-2022", "startdatetime": "2022-05-01T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2023", "enddatetime": "2023-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Venray", "theme_abstract": "Dierenwelzijn", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_668350", "title": "Samen leren voor meer biodiversiteit Wroetvarken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/samen-leren-voor-meer-biodiversiteit-wroetvarken.htm" }, "lead": "De afgelopen periode hebben de Wroetvarkenshouders in Overijssel samen met Natuur en Milieu Overijssel basiskennis opgedaan over biodiversiteit op en rond hun bedrijven. Dit heeft voor hen de deur opengezet om hier meer over willen weten. De deelnemers willen graag die kennis verder ontwikkelen/uitbouwen en verspreiden binnen de Wroetvarkenketen, als ook daarbuiten. Ook wordt het gebruikt om hun eerdere inspanningen op biodiversiteit goed te kunnen onderbouwen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/c/668557_fullimage_stichting%20wroetvarken.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biodiversiteit - © Stichting Wroetvarken", "photographer": "© Stichting Wroetvarken", "photographer_hyperlink": "https://www.wroetvarken.nl/", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-29T12:22+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-30T11:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Jos Groothedde", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jos-groothedde.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02406829", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Gelderland - Epe", "theme_abstract": "Bodembeheer, biodiversiteit, persoonlijke ontwikkeling, ketensamenwerking, verdienvermogen", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_651248", "title": "Taakgroep Ecologische Onderbouwing (TEO)", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/taakgroep-ecologische-onderbouwing-teo-2.htm" }, "lead": "De Taakgroep Ecologische Onderbouwing is in 2010 ingesteld als één van de taakgroepen van de Programmatische Aanpak Stikstof. Vanaf het begin bestaat de TEO uit vertegenwoordigers van wetenschap, natuurbeheer en de overheid. Het doel van de TEO was het inbrengen van relevante ecologische kennis voor het PAS, met als belangrijkste taak het begeleiden van de opstelling van het rapport Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats (met daarin de herstelmaatregelen die waren 'vrijgegeven' voor toepassing onder het PAS).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/2/e/657254_fullimage_sheep-gcbbc14ad3_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Schaapskudde Ermelo - Rianne van der Wal via Pixabay", "photographer": "Rianne van der Wal", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/riannevanderwal-4381171/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3886545", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/schaapskudde-ermelo-hond-veluwe-3886545/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-20T15:53+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-23T12:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2020", "startdatetime": "2020-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Natuurherstel, stikstof", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_651251", "title": "Vermaatschappelijking natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/vermaatschappelijking-natuur.htm" }, "lead": "In dit project gaat het met name om het voeden en leren van discussies en kennisuitwisseling over burgerinitiatieven en beleidsdoelen voor de groene leefomgeving. Op basis van bestaande kennis over de interactie tussen burgerinitiatieven en overheidsbeleid in het groene domein willen we de brede discussie voeden die op allerlei maatschappelijke domeinen over dit onderwerp wordt gevoerd. En andersom willen we de leerpunten en handvatten uit deze brede discussie vertalen naar het groene domein.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/a/cid651251_1657017904324_man-g2be83bec1_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-20T16:03+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-05T12:45+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2012", "startdatetime": "2012-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2022", "enddatetime": "2022-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Burgerinitiatieven, groene leefomgeving, natuurbeleid", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_667459", "title": "Water, Land & Dijken: Samenwerken aan biodiversiteitsprestaties", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/water-land-dijken-samenwerken-aan-biodiversiteitsprestaties.htm" }, "lead": "Er komt momenteel veel op veehouders af als het gaat om duurzaamheid. Of het nu gaat om het duurzaamheidsprogramma van de melkfabriek, het beleid van de overheid (provincie, gemeente, rijk) of verschillende meningen vanuit de maatschappij. Thema’s waar het over gaat zijn vaak stikstof, klimaat, fosfaat, economie en landschaps- en natuurbeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/a/1/667460_fullimage_polder_dorp.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Vrij gebruik", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2020-08-25T14:12+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-29T13:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe" ], "keywords": [], "contactperson": { "title": "Daan Heurkens", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/daan-heurkens.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02404252", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-03-2023", "enddatetime": "2023-03-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Noord-Holland", "theme_abstract": "Kringlooplandbouw, Biodiversiteit, Agrarisch natuurbeheer, Stikstof, Samenwerken", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_667462", "title": "Win-win in Zevenbergschen Hoek", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/win-win-in-zevenbergschen-hoek.htm" }, "lead": "Het akkerbouwbedrijf van de familie Burgers zoekt al vele jaren naar een optimalisatie van hun akkerbouwbedrijf in Zeven­bergschen Hoek. Ze werken al intensief samen met veehouders, onder andere met een melkveebedrijf. Ze passen een extensiever bouwplan toe en zijn er financieel niet slechter van geworden. Binnen dit SABE project gaat de zoektocht verder de komende 2 jaar, samen met samen­werkings­partners en een serie coaches. Ze delen hun kennis en ervaringen breed met alle akkerbouwers en veehouders.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/1/655490_fullimage_shutterstock_47425108_mais_veld%20crop%20%281%29.jpeg", "width": 1280, "height": 741, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Hans Slegers", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/twixx", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/corn-cornfield-47425108", "keywords": [] }, "publication_date": "2020-08-25T14:59+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-30T12:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Bart Housmans", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/bart-housmans.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02408012", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "31-03-2022", "startdatetime": "2022-03-31T00:00+02:00", "enddate": "30-04-2024", "enddatetime": "2024-04-30T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Utrecht ", "theme_abstract": "Kringlooplandbouw, KPI’s, Akkerbouw, Samenwerking Melkvee–Akkerbouw", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "" } } ] } ] } ] }