{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_668545", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Leren over kringlooplandbouw: verdere verduurzaming van het schapenbedrijf", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/project/leren-over-kringlooplandbouw-verdere-verduurzaming-van-het-schapenbedrijf.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 668545, "identifier": "mediaitem_668545", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/groenkennisnet/project/leren-over-kringlooplandbouw-verdere-verduurzaming-van-het-schapenbedrijf.htm", "title": "Leren over kringlooplandbouw: verdere verduurzaming van het schapenbedrijf", "lead": "Schapen leveren via begrazing een belangrijke bijdrage aan het verbeteren en behouden van de biodiversiteit, het beheren van marginale gronden en het onderhoud van waterkeringen. Ze zetten daarbij laagwaardig eiwit uit grassen en kruiden om in hoogwaardig dierlijk eiwit. Door winterbegrazing van graslandpercelen en groenbemesters dragen bij aan de verbetering van de bodemgezondheid en verbetering van het grassenbestand waardoor in kringlopen binnen de melkveehouderij en de akkerbouw makkelijker gesloten kunnen worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/6/cid668545_1661847859960_LerenOverKringlooplandbouw%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-08-30T10:14+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-30T10:26+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "Project", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_sabe" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_schapenhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Reinard Everts", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/reinard-everts.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02402064", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-03-2025", "enddatetime": "2025-03-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Gelderland", "theme_abstract": "Kringlooplandbouw", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De klimaatverandering en de maatschappelijke wens om te streven naar een meer circulaire landbouw met minder externe input van voedingsmiddelen en medicatie vraagt ook een transitie in de Nederlandse schapensector richting klimaatadaptatie en het toepassen van nieuwe kennis in de bedrijfsvoering om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Het project richt zich op het gebied van praktische kennisdeling en -ontwikkeling.  <\/p>

De trainingen, workshops en coaching met de deelnemende schapenhouders richten zich op de volgende deelaspecten:  <\/p>