{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_667639", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Duurzaam Bodembeheer", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/project/duurzaam-bodembeheer-4.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 667639, "identifier": "mediaitem_667639", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/groenkennisnet/project/duurzaam-bodembeheer-4.htm", "title": "Duurzaam Bodembeheer", "lead": "Het doel van de akkerbouwers in dit project is, om door middel van kennisontwikkeling en kennisdeling, hun akkerbouwbedrijf verder te verduurzamen door de bodem nog meer centraal te stellen. Binnen het thema bodembeheer richten zij zich op carbon farming, bodem en bemesten, waterbeheer, grondbewerking en groenbemesters.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/6/6/cid667639_1661518344667_Bodem_1064_BOAkkerbouw%20%28cropped%29.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-08-26T14:39+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-29T08:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_sabe" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Lotte van Dueren den Hollander", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/lotte-van-dueren-den-hollander.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02394869", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-03-2025", "enddatetime": "2025-03-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Zoetermeer", "theme_abstract": "Duurzaam bodembeheer", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Aan dit project doen de ondernemersgroepen uit het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw mee. De groepen bestaan gemiddeld uit 12 akkerbouwers. De samenstelling van de groepen is heel divers: bedrijfsopvolgers, gangbaar, biologisch, extensief, intensief en verschillende grondsoorten. Deze groepen hebben afgelopen jaar op hoofdlijnen het thema duurzaam bodembeheer behandeld. De komende jaren willen de akkerbouwers zich verder verdiepen in duurzaam bodembeheer.  <\/p>

De activiteiten in dit project bestaan uit trainingen, workshops, coaching, voorlichtingsactiviteiten en demonstratieactiviteiten met experts/inhoudelijk deskundigen. Daarnaast gaan de akkerbouwers bij elkaar op praktijkbezoek met als doel kennis te ontwikkelen en kennis te delen. Door deze mix van activiteiten wordt maximaal aangesloten bij de behoeften en bestaande landbouwpraktijk van akkerbouwers uit de ondernemersgroepen.<\/p>

De bodem staat centraal <\/h2>

De komende jaren willen de telers uit de ondernemersgroepen verdere verdieping aanbrengen rondom het thema duurzaam bodembeheer. Door verschillende ontwikkelingen, zoals beperktere beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen, strengere gebruiksnormen, beperkte beschikbaarheid van dierlijke mest, duurdere grondstoffen zoals kunstmest, etc., neemt de urgentie om de bodem beter te begrijpen voor akkerbouwers steeds meer toe. <\/p>

In dit project wordt de bodem centraal gesteld. Om de volledige potentie te benutten, is nog meer kennis nodig van bodemleven en over met welke maatregelen bodemorganismen in de gewenste richting te sturen zijn. Met duurzaam bodembeheer kunnen de verliezen naar het milieu beperkt blijven, zonder dat het ten koste gaat van de gewasopbrengsten. Duurzaam bodembeheer leidt ook tot verbetering van andere functies zoals waterbufferend vermogen, CO2-opslag en het bijdragen aan de biodiversiteit.  <\/p>

De akkerbouwers gaan met de volgende thema’s aan de slag: <\/p>