{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_668352", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Dubbeldoelkip studieclub", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/project/dubbeldoelkip-studieclub.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 668352, "identifier": "mediaitem_668352", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/groenkennisnet/project/dubbeldoelkip-studieclub.htm", "title": "Dubbeldoelkip studieclub", "lead": "Met de dubbeldoelstudieclub wordt een platform gecrieërd waarin pluimveehouders samen met kennisleveranciers en potentiële ketenpartners kennis bij elkaar brengen om een dubbeldoel-pluimveeketen te ontwikkelen waarin zowel de aspecten van dierenwelzijn en diergezondheid, als ook circulariteit en de rentabiliteit goed geborgd zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/d/5/668558_fullimage_sasso%20kuikens%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Sasso kuikens - © V Bavinck", "photographer": "© V Bavinck", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-29T12:44+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-30T11:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_sabe" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Vera Bavinck", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/vera-bavinck.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02402824", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "31-05-2022", "startdatetime": "2022-05-31T00:00+02:00", "enddate": "31-05-2023", "enddatetime": "2023-05-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Utrecht", "theme_abstract": "Duurzame dierlijke marktconcepten, dubbeldoelkippen", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Maandelijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd met telkens een thema dat aansluit bij de expertise en kennis behoefte van de betrokken partijen. De thema’s met bijbehorende spreker zijn:  <\/p>