{ "type": "page", "identifier": "page_18336762", "title": "Privacy & Cookie-verklaring", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/privacy-cookie-verklaring.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Privacy & Cookie-verklaring", "url": "/nl/groenkennisnet/privacy-cookie-verklaring.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": {"id": ""}, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": "", "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Groen Kennisnet is een project van Wageningen University & Research. Groen Kennisnet hecht belang aan de bescherming van je privacy en het transparant, persoonlijk en betrouwbaar maken van onze diensten. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.<\/p>

Wanneer is deze privacy verklaring van toepassing<\/h2>

Deze verklaring beschrijft je rechten en plichten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens via onze websites en applicaties en het gebruik van cookies. In het Reglement bescherming persoonsgegevens staan algemene bepalingen die ook gelden voor uw gebruik van de websites of applicaties van Groen Kennisnet.<\/p>

Groen Kennisnet gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden<\/h2>

Groen Kennisnet verwerkt verschillende persoonsgegevens die worden verkregen door uw gebruik van onze websites en applicaties, zoals je IP-adres, de datum en het tijdstip van bezoek, je locatie, browsertype en je besturingssysteem. Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:<\/p>