{ "type": "page", "identifier": "page_18336762", "title": "Privacy & Cookie-verklaring", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/privacy-cookie-verklaring.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Privacy & Cookie-verklaring", "url": "/nl/groenkennisnet/privacy-cookie-verklaring.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Groen Kennisnet is een project van Wageningen University & Research. Groen Kennisnet hecht belang aan de bescherming van je privacy en het transparant, persoonlijk en betrouwbaar maken van onze diensten. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Privacy<\/h2>

De via deze website van jou verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving (o.a. Algemene verordening gegevensbescherming), WUR’s Reglement bescherming persoonsgegevens<\/a> en WUR’s Privacy & Cookieverklaring<\/a>. In dit reglement en deze verklaring staan algemene bepalingen over je rechten en plichten als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens en het gebruik van cookies die ook gelden voor je gebruik van de websites of applicaties van Groen Kennisnet. <\/p>

De nu volgende Privacy & Cookieverklaring is van toepassing op de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door Groen Kennisnet. Als je voor het eerst inlogt op www.groenkennisnet.nl<\/a> of op één van de andere sites binnen het Groen Kennisnet domein, zal je gevraagd worden toestemming te geven voor deze gegevensverwerking.<\/p>

Groen Kennisnet gebruikt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden<\/h3>

Groen Kennisnet verwerkt verschillende persoonsgegevens die worden verkregen door je gebruik van onze websites en applicaties, zoals je IP-adres, de datum en het tijdstip van bezoek, je locatie, browsertype en je besturingssysteem. We gebruiken hiervoor Google Analytics. Google Analytics is hierbij zo ingesteld dat we voldoen aan de “Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics<\/a>” van de Autoriteit Persoonsgegevens. <\/p>

Om reacties te kunnen plaatsen heb je op de website www.groenkennisnet.nl<\/a> of op één van de andere sites binnen het Groen Kennisnet domein de mogelijkheid om in te loggen. Dit kan bijvoorbeeld via je sociale media account. Als je op deze manier inlogt krijgen wij van Auth0 (de applicatie die het inloggen mogelijk maakt) je e-mailadres en kun je zelf een gebruikersnaam aanmaken. Dit mag een alias zijn. Je kunt er ook voor kiezen zelf een account (gebruikersnaam en wachtwoord) op de website aan te maken. Bij het aanmaken van dit account vragen we ook om je e-mailadres. In je persoonlijke omgeving van Groen Kennisnet kun je (op termijn) je voorkeuren doorgeven, aangeven tot welke doelgroep je behoort (bijv. student, onderzoeker, iemand uit de beroepspraktijk), en je aanmelden van nieuwsbrieven of evenementen.<\/p>

Alle gegevens die je aan Groen Kennisnet verstrekt (inclusief je reacties, voorkeuren en doelgroep) en de gegevens die wij verzamelen, zullen uitsluitend verzameld en verwerkt worden voor de volgende doeleinden:<\/p>