{ "type": "page", "identifier": "page_18335662", "title": "Praktijk­gericht onderzoek in het groene onderwijs", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/praktijkgericht-onderzoek-in-het-groene-onderwijs.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Praktijkgericht onderzoek in het groene onderwijs", "url": "/nl/groenkennisnet/praktijkgericht-onderzoek-in-het-groene-onderwijs.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/c/588742_fullimage_student-849821_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1338, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Digitaal leren alt text", "photographer": "StartupStockPhotos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/startupstockphotos-690514/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/student-vrouw-opstarten-business-849821/", "keywords": [] }, "startpaginalabel": { "id": "education", "name": "Onderwijs" }, "startpage_title": "Praktijk­gericht onderzoek in het groene onderwijs", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Scholen in het groene onderwijs ontwikkelen kennis als resultaat van praktijkgericht onderzoek. Op deze pagina vind je informatie over en kennis van het praktijkgericht onderzoek vanuit lectoraten en practoraten.", "elements": [ { "identifier": "element_19694823", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_828800", "title": "Communicatie en weerbaarheid van agrariër centraal in nieuw lesmateriaal", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/communicatie-en-weerbaarheid-van-agrarier-centraal-in-nieuw-lesmateriaal.htm" }, "lead": "Hoe kom jij over op de ander, op welke manier zorg je dat je de reputatie van je bedrijf niet schaadt en hoe ga je om met tegenstand? Op de website www.lerenoverveehouderij.nl vind je nieuwe lesmaterialen over persoonsontwikkeling. Met de VR-modules en een e-learning ontwikkelen studenten, medewerkers en bedrijfsleiders vaardigheden op het gebied van verbinding met de omgeving, communicatie en weerbaarheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/3/615582_fullimage_shutterstock_517357888_gemeenschappelijke%20tuin%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 773, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Urban Community Tuinieren - Natalie Shuttleworth via Shutterstock", "photographer": "Natalie Shuttleworth", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Natalie++Shuttleworth", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/urban-community-gardening-517357888", "keywords": [ "tuin", "kiem", "groeien", "bijeenkomst", "praktijk", "sla", "veldwerk", "ontkiemen", "bezoek", "evenement", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2024-04-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-04-12T14:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "lesmateriaal, leren voor veehouderij, persoonsontwikkeling", "target_audience_abstract": "docenten, akkerbouwers, melkveehouders, pluimveehouders, loonwerkers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19694764", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_820943", "title": "In zes interactieve modules aan de slag met boslandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/in-zes-interactieve-modules-aan-de-slag-met-boslandbouw.htm" }, "lead": "Welke nuttige diensten levert agroforestry voor de mens, hoe plant je succesvol bomen aan en op welke manier stel je haalbare doelen voor een agroforestry systeem? Dit zijn voorbeelden van vragen waar het nieuwe online lesplatform over Agroforestry van het Vlaamse Instituut voor Landbouw, Visserij- en voedingsonderzoek (ILVO) antwoord op geeft.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/4/623142_fullimage_graanakker%20img_0725%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 717, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Graanakker - Eddy Teenstra via WUR", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Eddy Teenstra", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Brandportal WUR", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/media/?mediaId=CE566FAF-6818-419F-8571D91FF13A646B", "keywords": [ "bomen", "graan", "natuur", "landbouw", "akker", "bos", "akkerbouw", "agroforestry", "bosrand", "loofboom" ] }, "publication_date": "2024-04-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-04-15T10:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [{ "title": "Agroforestry", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/agroforestry-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "lesmateriaal, agroforestry", "target_audience_abstract": "docenten, akkerbouwers, melkveehouders, pluimveehouders, tuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_802805", "title": "'Vergroen Nederlandse bedrijventerreinen'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/vergroen-nederlandse-bedrijventerreinen.htm" }, "lead": "Bedrijventerreinen beslaan grofweg twintig procent van het bebouwde gebied in stedelijke omgevingen. Juist daar, vaak aan de rand van steden en dorpen, kunnen maatregelen tegen de gevolgen van de klimaatverandering effectief zijn. Vergroening is het toverwoord.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/8/7/802811_fullimage_istock-1648945398.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "jan van der Wolf", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Wolf-Photography?mediatype=photography", "photo_license": "iStock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Groenblauwe dooradering op bedrijventerrein in Hoofddorp", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/modern-high-rise-office-buildings-in-the-city-of-hoofddorp-gm1648945398-533935791", "keywords": [ "bedrijventerrein", "natuurinclusief", "water", "oever", "zomer", "bomen", "kantoor", "bedrijf", "polder" ] }, "publication_date": "2024-04-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-04-08T11:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_lectoraat", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [ { "title": "Vergroenen openbare ruimte", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/vergroenen-openbare-ruimte-dossier.htm" }, { "title": "Nature based solutions", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/nature-based-solutions-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "vergroening openbare ruimte", "target_audience_abstract": "beleidsmakers, groenvoorzieners, ondernemers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_794646", "title": "PreciSIAlandbouw levert praktische kennis op", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/precisialandbouw-levert-praktische-kennis-op.htm" }, "lead": "Het project PreciSIAlandbouw heeft vijf opzichzelfstaande rapporten opgeleverd op vijf thema's: sensortechnologie, kennis en advies, robotisering, digitalisering en verdienmodellen. De rapporten zijn bedoeld voor de praktijk, het onderwijs en de onderzoeksgemeenschap. Groen Kennisnet interviewt Corné Kocks, lector Precisielandbouw & Smart Farming. Wat zijn de belangrijkste resultaten en waar is hij het meest trots op?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/e/e/728959_fullimage_beter.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": 668, "focuspoint-y": 534, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Bionext", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "Akker", "Erf", "Groenteteelt", "Wieden", "Robot" ] }, "publication_date": "2024-03-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-03-25T08:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_precisielandbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_precisielandbouw", "gkn_digitech" ], "related_dossier": [ { "title": "Sensor­technologie in de groene sector", "url": "/nl/groenpactdigitech/dossier/sensortechnologie-in-de-groene-sector-dossier.htm" }, { "title": "Sensor­technologie in de melkvee­houderij", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/sensortechnologie-in-de-melkveehouderij-dossier.htm" }, { "title": "Smart farming", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/smart-farming-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "precisielandbouw, sensortechnologie, robotisering, digitalisering, verdienmodellen", "target_audience_abstract": "akkerbouwers, melkveehouders, adviseurs, studenten, docenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "id": 45550833, "url": "https://api.groenkennisnet.nl/web/searchretrieve/v1/json", "type": "search_retrieve_query", "title": "Agenda", "query": "{\r\n "search": {\r\n "types": ["wmammodularcontent_gkn_activity"],\r\n "modular_theme": "gkn_lectoraat",\r\n "from": 1,\r\n "to": 3,\r\n "sortBy": "wmamodularcontent0gkn_activity0datetime_sort",\r\n "sortOrder": "asc"\r\n }\r\n}", "frontendPresentation": "default", "useSSL": "true" } ] }, { "area": "uitgelicht:practoraatdierenwelzijnen-gezondheid", "title": "Uitgelicht: practoraat dierenwelzijn en -gezondheid ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_45453215", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_775674", "title": "Hartslagmeting voorkomt overbelasting en blessures bij paarden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/hartslagmeting-voorkomt-overbelasting-en-blessures-bij-paarden.htm" }, "lead": "Hartslagmetingen geven trainers en ruiters goed inzicht in de belasting van paarden tijdens training en lessen. Zo kunnen blessures beter worden voorkomen. Tegelijkertijd kan de intensiteit van een training beter worden ingeschat. Twee recent \ngedane onderzoeken van het practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid bevestigen dit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/c/7/775667_fullimage_istock-1572338275.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 553, "focuspoint-y": 380, "alternative_text": "hartslagmeting bij paard - Yuriy Pozdnikov via Istock", "photographer": "Yuriy Pozdnikov", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Yurich25?mediatype=photography", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Istock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/girl-doctor-examines-the-horse-at-the-competition-gm1572338275-528052672", "keywords": [ "paard", "sport", "hartslagmeting" ] }, "publication_date": "2024-03-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-29T15:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij" ], "related_dossier": [{ "title": "Technologi­sche innovaties in de paarden­houderij", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/technologische-innovaties-in-de-paardenhouderij-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "paardentraining, fysiologie, hartslagmeting, practoraat", "target_audience_abstract": "paardentrainers, paardenhouders, docenten paardenhouderij", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_45453216", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1154009", "1216613", "1239152" ] } } , { "identifier": "element_45453217", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "publicaties van dit lectoraat", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=PRACTODG" } } ] }, { "area": "groenelectoraten", "title": "Groene lectoraten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_43876713", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_754832", "title": "Dier en Omgeving", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/dier-en-omgeving.htm" }, "lead": "Het lectoraat Dier en Omgeving komt voort uit de onderzoekslijnen van de lectoraten “Duurzame melkveehouderij” (2014-2023) en ‘Smart Animal Welfare Management’ (2022-2023). Het lectoraat wil de actuele maatschappelijke dynamiek benutten om zichtbaar verder te bouwen aan natuur- en klimaatinclusieve dierwaardige systemen met welzijn voor mens én dier. Uitgangspunt hierbij is het OneWelfare concept: een integrale interdisciplinaire aanpak waarmee we onze leefomgeving opnieuw vormgeven, waarbij mens, dier en natuur samen de ruimte delen en duurzaam interacteren. Hiermee creëert het lectoraat ook een nauwe verbinding met andere lectoraten waar duurzaamheid en natuurinclusiviteit centraal staan. Lector is Wiepk Voskamp, en de associate lectoren zijn Martijn Weterings en Marko Ruis.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/f/746377_fullimage_cow-3394868_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 819, "focuspoint-y": 334, "alternative_text": "Koe in veld met bloempjes - Couleur via Pixabay", "photographer": "Couleur", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/couleur-1195798/", "photo_license": "Pixabay license", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/cow-animal-brown-white-pasture-3394868/", "keywords": [ "liggen", "ligt", "slapen", "slaapt", "bloemen", "koeien", "weide", "weiland", "buiten" ] }, "publication_date": "2024-02-01T14:09+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-16T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Dr. Ir. Wiepk Voskamp-Harkema", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/dr.-ir.-wiepk-voskamp-harkema.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "dierenwelzijn", "target_audience_abstract": "veehouders, dierverzorgers, docenten en onderzoekers", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_45440065", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelement": { "title": "Publicaties van lectoraten", "gkz_content_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Praktijkgericht Onderzoek HAO&wq_srt_desc=publicatiejaar", "maximum": 3 } } , { "identifier": "element_45449091", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_820936", "title": "Lectoraten van het groene onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_banner", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_banner", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/banner-1/lectoraten-van-het-groene-onderwijs.htm" }, "lead": "Op hogescholen vindt onder leiding van lectoren praktijkgericht onderzoek plaats. Hier vind je een overzicht van alle groene lectoraten en de daar ontwikkelde kennis.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2024-04-05T10:24+02:00", "lastmodified_date": "2024-04-05T13:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "linktext": "naar het overzicht", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Lectoraten", "url": "/nl/coegroen/lectoraten.htm" } } }] } ] }, { "area": "groenepractoraten", "title": "Groene practoraten ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_45443970", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_675937", "title": "Practoraat Kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/practoraat-kringlooplandbouw.htm" }, "lead": "Het practoraat Kringlooplandbouw werkt aan het verhelderen van wat kringlooplandbouw is. Binnen het onderwijs maar ook zeker daarbuiten is dat nog zeer nodig. Kringlooplandbouw wordt sterk ingevuld vanuit het beeld van akkerbouw en veehouderij die met elkaar samenwerken in de vorm van producten uitruil. Dat is slechts een klein stukje van de kringlooplandbouw. In de huidige tijd betekent kringlooplandbouw het inrichten van een circulair voedselsysteem.\nNaast het hoofdthema stoffenkringloop richt het practoraat zich op de invloed van energie en klimaat vanuit de koolstofkringloop. De energiebeschikbaarheid neemt af, fossiele reserves zijn al niet meer inzetbaar omdat daarmee de CO2 doelstellingen, maar vervanging is er nog niet.\nHet practoraat mengt zich stevig in het publieke debat over de toekomst van het voedselsysteem. Practor is Ruud Hendriks.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/b/cid675937_1665465139768_header_practor_Ruud_Hendriks.jpg", "width": 2370, "height": 1247, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-10-10T08:39+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-13T09:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Ruud Hendriks", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/ruud-hendriks.htm" }, "link_extra_image": "Ruud Hendrks", "subject_abstract": "Kringlooplandbouw", "target_audience_abstract": "Telers, veehouders, docenten", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_45443897", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_685467", "title": "Practoraat Natuur­inclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-natuurshyinclusieve-landbouw.htm" }, "lead": "Het practoraat Natuurinclusieve landbouw maakt connectie tussen natuurinclusieve voedselproductie- en landschapsbeheer en een onderwijs daarop toegespitst. Dit onderwijs focust op het zien, creëren en uitvoeren van kansen in voedselproductie en landschapsbeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/1/649632_fullimage_shutterstock_144112861_biodiversiteit_akker_veldbloemen%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 750, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biodiversiteit akker", "photographer": "Marijs", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/jmarijs", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/wild-flowers-field-summer-144112861", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-01T12:28+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-22T10:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Ine Sturkenboom", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/ine-sturkenboom.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "Groen onderwijs", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_45447204", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_820949", "title": "Practoraten van het groene onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_banner", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_banner", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/banner-1/practoraten-van-het-groene-onderwijs.htm" }, "lead": "In een practoraat werken studenten, docenten en specialisten uit de praktijk samen aan innovatie en verbeteringen in het mbo-onderwijs. Hier vind je een overzicht van de groene practoraten en de daar ontwikkelde kennis.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2024-04-05T12:18+02:00", "lastmodified_date": "2024-04-05T13:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "linktext": "naar het overzicht", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Practoraten van het groene onderwijs", "url": "/nl/groenkennisnet/practoraten.htm" } } }] } ] }, { "area": "studentenverslagen:precisielandbouw", "title": "Studentenverslagen: precisielandbouw", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Op Groen Kennisnet vind je meer dan tweeduizend studentenverslagen. Hieronder een selectie met het thema precisielandbouw.", "elements": [ { "identifier": "element_45453147", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual_highlight": { "title": "", "gkz_content_id": "1404855", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/6/2/728969_fullimage_beter.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Graan dorsen - via Bionext", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Bionext", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "Akker", "graan", "dorsen", "oogsten", "machine", "tractor" ] } } } , { "identifier": "element_45453075", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1236412", "1217694", "1341220" ] } } , { "identifier": "element_19477101", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer studentenverslagen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=studentenverslag&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Praktijkgericht Onderzoek HAO" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_45451660", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Onderzoek naar het gebruik van kattenbakken bij groepsgehuisveste katten", "source": "Groen Kennisnet", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=vIrLDXVbLos&list=PLJtRzkWbC7oiGGca3dW8_tLFg6nKqQF3G&index=1", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_45451957", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Nextquestrian 2024 aftermovie: Met eyetracking het onzichtbare zichtbaar maken in de paardensport", "source": "Hogeschool Van Hall Larenstein", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=AESgcvD9suw", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "nieuwsbriefgroenkennisnet", "title": "Nieuwsbrief Groen Kennisnet", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.", "elements": [ { "identifier": "element_45459258", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "11187c24-8b2d-477d-b328-967969f8a94e", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] } ] }