{ "type": "page", "identifier": "page_18335662", "title": "Praktijk­gericht onderzoek HAO", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/praktijkgericht-onderzoek-hao.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Praktijkgericht onderzoek HAO", "url": "/nl/groenkennisnet/praktijkgericht-onderzoek-hao.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/c/588742_fullimage_student-849821_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1338, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Digitaal leren alt text", "photographer": "StartupStockPhotos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/startupstockphotos-690514/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/student-vrouw-opstarten-business-849821/", "keywords": [] }, "startpaginalabel": { "id": "education", "name": "Onderwijs" }, "startpage_title": "Praktijk­gericht onderzoek HAO", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De vier hogescholen in het groene onderwijs (Aeres Hogeschool, HAS green academy, Hogeschool Van Hall Larenstein en Hogeschool Inholland) ontwikkelen kennis als resultaat van praktijkgericht onderzoek. Het betreft kennis in de vorm van publicaties van lectoren en leden van kenniskringen en onderzoeksgroepen en onderzoeksverslagen en scripties van studenten. Deze kennis is van groot belang voor de professionalisering van docenten en de vernieuwing van het groen onderwijs. Daarnaast heeft ze ook buiten de schoolmuren haar waarde voor de beroepspraktijk en de samenleving.\r\n\r\nIn dit portaal vind je informatie over en kennis van het praktijkgericht onderzoek in het hao.", "elements": [ { "identifier": "element_19694823", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_713350", "title": "Boerenlandvogels en vernatting van de veenweiden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/boerenland-vogels-en-vernatting-van-de-veenweiden.htm" }, "lead": "Het vernatten van de veenweiden is al jaren een relevant thema, met name vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast weten we ook dat vernatting veel kan betekenen voor weidevogels.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/2/a/613649_fullimage_print%20version%20300%20dpi-img_2371.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Sloot", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Brand Portal WUR", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "weide", "oever", "polder", "hoogwater", "peil", "water" ] }, "publication_date": "2023-01-27T16:14+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-30T10:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_coe_groen", "gkn_lectoraat" ], "related_dossier": [{ "title": "Maatregelen natuurinclusieve dier- en veehouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/maatregelen-natuurinclusieve-dier-en-veehouderij.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Weidebeheer", "target_audience_abstract": "Natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19694764", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_688039", "title": "Amsterdam omarmt haar stadsbossen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/amsterdam-omarmt-haar-stadsbossen.htm" }, "lead": "Hoofdstad Amsterdam vindt haar stadsbossen van groot belang voor het opvangen van de effecten van klimaatverandering en bevolkingsgroei. In de Groenvisie 2020–2050 stelt de gemeente Amsterdam dat groen, en dus ook een stadsbos, belangrijk is voor gezondheid, natuur, klimaatadaptatie en sociaal welzijn. Een nieuw ontwikkeld model voor kwaliteitstoetsing moet beoordelen in hoeverre de bossen daaraan bijdragen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/c/688040_fullimage_amsterdam-g74d054b99_1280.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Vondelpark Amsterdam", "photographer": "user32212", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/user32212-763448/", "photo_license": "Pixabay licentie", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/amsterdam-park-nederland-fietsen-1912708/", "keywords": [ "vondelpark", "Amsterdam", "stadspark", "fiets", "wandelen", "boom", "stad", "groen" ] }, "publication_date": "2023-01-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-24T10:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_lectoraat", "gkn_groeneagenda", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_coe_groen", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_lectoraat" ], "related_dossier": [{ "title": "De groene stad", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/de-groene-stad-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stadsbossen", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, groenvoorziening", "region_abstract": "Amsterdam", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_687424", "title": "Nieuwe lectoratenpagina: Ecologie IJsselmeergebied", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuwe-lectoratenpagina-ecologie-ijsselmeergebied.htm" }, "lead": "Op de groene hogescholen wordt door lectoren en hun teams vernieuwend onderzoek uitgevoerd. Marcel van den Berg is lector Ecologie IJsselmeergebied en heeft op Groen Kennisnet een lectoratenpagina waarop de resultaten van zijn onderzoek straks te vinden zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/5/5/687426_fullimage_istock-1367145713.jpg", "width": 1255, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Eisenlohr", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Eisenlohr?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Afsluitdijk", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/drone-photography-of-the-flood-protection-dam-protection-against-flooding-the-oever-gm1367145713-437486437?phrase=ijsselmeer%20aerial", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-22T14:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_lectoraat", "gkn_onderwijs", "gkn_biodiversiteit" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Waterbeheer, natuurherstel", "target_audience_abstract": "Watersector", "region_abstract": "IJsselmeergebied", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_685434", "title": "Eerste werkconferentie CoE Groen krijgt een vervolg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/eerste-werkconferentie-coe-groen-krijgt-een-vervolg.htm" }, "lead": "Onderzoeksvraagstukken rondom duurzame voedselproductie, biodiversiteit en klimaat horen als vanzelfsprekend bij de vier groene hogescholen. Dat zegt Jan van Iersel, voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Van Hall Larenstein, bij de aftrap van het allereerste werkconferentie van CoE Groen. ‘We moeten deze rol op ons nemen en samen met andere kennisinstellingen waarmaken’, benadrukt hij. ‘Het is daarnaast zaak om de zichtbaarheid van onze projecten van begin tot eind te vergroten.’", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/1/cid685434_1669991068260_coe%20groen%20congres%201.JPG", "width": 1235, "height": 805, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-12-01T09:07+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-13T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Uitgelicht", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Uitgelicht", "theme": [ "gkn_coe_groen", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "extra_image": { "title": "Regieorgaan SIA", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/regieorgaan-sia.htm" }, "link_extra_image": "https://regieorgaan-sia.nl/", "subject_abstract": "CoE Groen", "target_audience_abstract": "Hogescholen", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19476038", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelement": { "title": "", "gkz_content_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Praktijkgericht Onderzoek HAO&wq_srt_desc=publicatiejaar", "maximum": 3 } } , { "identifier": "element_19478272", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen Praktijkgericht Onderzoek HAO", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Praktijkgericht Onderzoek HAO" } } ] }, { "area": "degroenelectoraten", "title": "De groene lectoraten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Lectoren vervullen een brugfunctie tussen de praktijk en het onderwijs op hogescholen Ze geven leiding aan de uitvoering van praktijkgericht onderzoek door docenten en studenten met als doel innovaties in de beroepspraktijk te realiseren en het onderwijs te vernieuwen. Hier vind je een overzicht van alle groene lectoren en de ontwikkelde kennis .", "elements": [ { "identifier": "element_31316689", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_672707", "title": "Green Biotechnology", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/green-biotechnology.htm" }, "lead": "Het lectoraat Green Biotechnology doet praktijkgericht onderzoek naar nieuwe moleculaire veredelingstechnieken en versterkt zo de duurzame concurrentiepositie van de zaadtechnologie- en de plantenverdelingssector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/4/1/647451_fullimage_istock-1200468564.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Data science in het lab - monstArrr_ via Istock", "photographer": "monstArrr_", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/monstArrr_?mediatype=photography", "photo_license": "Istock License", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/help/licenses", "source_info": "Istock", "source_info_hyperlink": "istockphoto.com/nl/foto/wetenschappers-in-het-laboratorium-gm1200468564-343870524", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-09-22T10:03+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-22T10:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_bloembollen", "gkn_glastuinbouw", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_ggo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_biobased_economy", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_glastuinbouw", "gkn_ggo" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Nelleke Kreike", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/nelleke-kreike.htm" }, "contactperson": { "title": "Nelleke Kreike", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/nelleke-kreike.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "CRISPR-Cas", "target_audience_abstract": "Veredelaars", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_28374839", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Snel naar", "linktext1": "Overzicht van alle groene lectoraten van Aeres, HAS, HVHL en Inholland", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Lectoraten van het groene onderwijs", "url": "/nl/groenkennisnet/lectoraten.htm" }, "linktext2": "Lectoratenoverzicht op website Aeres Hogeschool", "link_url2": "https://www.aereshogeschool.nl/onderzoek/lectoraten", "linktext3": "Lectoratenoverzicht op website Hogeschool Van Hall Larenstein", "link_url3": "https://www.hvhl.nl/onderzoek/lectoraten.html", "linktext4": "Lectoratenoverzicht op website HAS green academy", "link_url4": "https://www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten", "linktext5": "Lectoratenoverzicht op website Inholland", "link_url5": "https://www.inholland.nl/onderzoek/zoekresultaten/#/?c=personen&ctype=lector,associatelector", "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } , { "identifier": "element_20274682", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen van de lectoraten", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=edu/lectoraat&wq_val=*" } } ] }, { "area": "studentenverslagen", "title": "Studentenverslagen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Aeres Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein leveren studentenverslagen aan Groen Kennisnet.", "elements": [ { "identifier": "element_29644314", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_678063", "title": "Studenten verdiepen zich in een duurzame paardensector", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/studenten-verdiepen-zich-in-een-duurzame-paardensector.htm" }, "lead": "De paardensector is heel divers, van ruiters tot actieve wedstrijdsporters en van maneges en pensionstallen tot handelsstallen en fokkerijen. Voor de toekomst van de sector is maatschappelijke steun belangrijk. Duurzame bedrijfsvoering helpt hierbij. Studenten hippische bedrijfskunde van de Aeres hogeschool in Dronten diepen duurzaamheid in de paardensector verder uit in hun afstudeeronderzoek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/d/678926_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_134083544.jpg", "width": 1279, "height": 722, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "kudde paarden - Zuzule via Shutterstock", "photographer": "Zuzule", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/zuzule", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/batch-horses-looking-on-autumn-pasturage-134083544", "keywords": [ "weide", "kudde", "paard", "paarden", "wei" ] }, "publication_date": "2022-10-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-07T11:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_paardenhouderij", "gkn_lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_paardenhouderij", "gkn_lectoraat" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "duurzame paardenhouder", "target_audience_abstract": "adviseurs, pensionshouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_29644315", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_671275", "title": "Studentenonderzoek naar lisdoddeteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/studentenonderzoek-naar-lisdoddeteelt.htm" }, "lead": "In waterrijke gebieden kom je ze regelmatig tegen, de lisdodde. Herkenbaar aan zijn karakteristiek bruine “sigaar” en lange grote bladeren. Binnen het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen van de HAS Hogenschool wordt gekeken hoe de lisdodde kan bijdrage aan het klimaatrobuust maken van het landschap. Ook studenten dragen hun steentje bij aan dit onderzoek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/3/8/611865_fullimage_overstroomd%20land.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Overstroomde akker - door Gerd Altmann via Pixabay", "photographer": "Gerd Altmann", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/geralt-9301/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/fields-field-flooding-wetness-406153/", "keywords": [ "overstroomd", "noodweer", "akker", "water" ] }, "publication_date": "2022-09-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-26T11:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_onderwijs", "gkn_terreinbeheer", "gkn_coe_groen" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "lisdoddeteelt", "target_audience_abstract": "terreinbeheer, student", "region_abstract": "Noord-Brabant", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_634768", "title": "Studentenonderzoek naar optimalisatie openbaar groen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/studentenonderzoek-naar-optimalisatie-openbaar-groen.htm" }, "lead": "Openbaar groen is een belangrijk onderdeel in de steden en dorpen. Het succesvol beheren van dit gezamenlijke groen blijkt echter steeds moeilijker te worden. Bestaande, maar ook nieuwe planten en bomen sterven steeds sneller af. Klimaatverandering speelt hier een grote rol in. In zijn scriptie geeft Jeroen Prijs, student van Aeres Hogeschool, aanbevelingen voor het optimaliseren van het openbaar groen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/7/e/634759_fullimage_tree-gd29da6a98_1280.jpg", "width": 1280, "height": 814, "focuspoint-x": 768, "focuspoint-y": 327, "alternative_text": "Boom met bloemetjes - Larisa-K via Pixabay", "photographer": "Larisa-K", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/tree-flowers-meadow-tree-trunk-276014/", "keywords": [ "boomspiegel", "boomstam", "park" ] }, "publication_date": "2022-02-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-07T08:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "gkn_groeneagenda", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_leefomgeving", "gkn_onderwijs", "gkn_terreinbeheer", "gkn_diervizier" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Openbaar groen, boomspiegels", "target_audience_abstract": "Groenbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601256", "title": "Snelle verbetering biodiversiteit bij natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/snelle-verbetering-biodiversiteit-bij-natuurinclusieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "Al na twee jaar zie je een verbetering van de biodiversiteit wanneer je op landbouwpercelen natuurinclusieve beheermaatregelen toepast. Door minder te mesten en een exentensiever gebruik van grond neemt het aantal regenwormen toe. Dat blijkt uit onderzoek van studenten van HAS Hogeschool.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/1/cid601256_O1GIRF_Copyright_Michel_Kleefman.jpg", "width": 862, "height": 646, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19477095", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelement": { "title": "", "gkz_content_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=studentenverslag&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Praktijkgericht Onderzoek HAO&wq_srt_desc=publicatiejaar", "maximum": 3 } } , { "identifier": "element_19477101", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer studentenverslagen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=studentenverslag&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Praktijkgericht Onderzoek HAO" } } ] }, { "area": "video", "title": "Video", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Lectoren vertellen over kennis verspreiding", "elements": [ { "identifier": "element_19143976", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Groen Kennisnet op bezoek bij Astrid Manhoudt - lector weidevogels Van Hall Larenstein", "source": "Groen Kennisnet", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=sMZtAMlpI1o", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19144149", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Verspreiding kennis praktijkgericht onderzoek HAO : Rik Eweg, lector Hogeschool Van Hall Larenstein", "source": "Groen Kennisnet", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=zTPBLR-xfRA", "image": {"error": "no image selected"} } } ] } ] }