{ "type": "page", "identifier": "page_18335662", "title": "Praktijkgericht onderzoek HAO", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/praktijkgericht-onderzoek-hao.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Praktijkgericht onderzoek HAO", "url": "/nl/groenkennisnet/praktijkgericht-onderzoek-hao.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/c/588742_fullimage_student-849821_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1338, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Digitaal leren alt text", "photographer": "StartupStockPhotos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/startupstockphotos-690514/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/student-vrouw-opstarten-business-849821/" }, "startpaginalabel": { "id": "education", "name": "Onderwijs" }, "startpage_title": "Praktijk­gericht onderzoek HAO", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_LECTORAAT", "placeholderzoekbox": "Zoek hier naar lectoratenkennis", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19279491", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Nieuws", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601792", "title": "Databank Natuur- en Milieueducatie online met 600 bronnen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Databank-Natuur-en-Milieueducatie-online-met-600-bronnen-1.htm" }, "lead": "Er is in Nederland veel geschreven over Natuur en Milieueducatie (NME) in de afgelopen decennia. De meest waardevolle publicaties en documenten zijn nu verzameld in een nieuwe online databank.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/1/3/cid601792_Databank%2520Natuur-%2520en%2520Milieueducatie%2520online%2520met%2520600%2520bronnen%25202.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-21T16:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "gkn_practoraat", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Databank Natuur- En Milieueducatie", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19279492", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601750", "title": "Plaagdierdetectie op basis van eDNA", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Plaagdierdetectie-op-basis-van-eDNA-1.htm" }, "lead": "Het op naam brengen van plaagdieren op basis van uiterlijke kenmerken is soms lastig. Uiterlijke verschillen zijn soms moelijk te onderscheiden, zeker als het om larven gaat. Het gebruik environmental DNA (eDNA) biedt perspectief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/a/e/cid601750_dna-5297378_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-23T16:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Gebruik Environmental DNA Voor Plaagdierdetectie", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Glastuinder, Vollegrondstuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601652", "title": "Meerjarige samenwerking tussen onderwijs en kringlooplandbouwbedrijf Ecolana", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meerjarige-samenwerking-tussen-onderwijs-en-kringlooplandbouwbedrijf-Ecolana-1.htm" }, "lead": "Hogeschool van Hall Larenstein en Nordwin College gaan samenwerken met het agrarisch samenwerkingsverband Ecolana, een kringlooplandbouwbedrijf in het noorden van Friesland. Studenten leren zo hoe je de principes van kringlooplandbouw kunt toepassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/4/0/cid601652_fs2DSC_1316.jpg", "width": 1800, "height": 1200, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-19T16:26+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601730", "title": "Onderzoek gestart naar het verwilderen van steden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderzoek-gestart-naar-het-verwilderen-van-steden-1.htm" }, "lead": "Begin februari 2021 is aan Aeres Almere het Rewilding Stepping Stones project van start gegaan. Een √©√©njarig onderzoek waarin wordt onderzocht hoe je met reststromen en inheemse beplanting, tijdelijke interventies kan ontwikkelen om de natuur via stepping stones de stad in te laten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/0/c/cid601730_270.JPG", "width": 950, "height": 633, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-23T14:55+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_lectoraat", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19279533", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelement": { "gkz_content_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_LECTORAAT&wq_srt_desc=publicatiejaar", "maximum": 3 } } , { "identifier": "element_19279534", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_LECTORAAT&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "uitgelicht", "title": "Uitgelicht", "contentarea_template": "contenttemplate_b","background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19098903", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Nieuw lectoraat bij Van Hall", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_603808", "title": "Lectoraat Duurzaam Bodembeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/Lectoraat-Duurzaam-Bodembeheer-3.htm" }, "lead": "Het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein wil een bijdrage leveren aan het anders kijken naar en beheren van de bodem. Versterking van bodemkennis en -kunde is belangrijk. Daarnaast houdt het lectoraat zich bezig met met onderzoeksamen met docenten en studenten enmet onderzoekers en mensen uit de praktijk, zoals de leden van het Kennisconsortium Bodem.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/c/6/cid603808_Duurzaam%20bodembeheer%20hvhl.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T10:18+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-08T10:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Emiel Elferink", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Emiel-Elferink.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein werkt samen met leden van het Kennisconsorium Bodem aan toegepast onderzoek naar de ecosysteemdiensten van een gezonde bodem. Het lectoraat werkt zo aan een toekomstbestendige landbouw. Lector is Emiel Elferink.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19098904", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1015373", "1014837" ]} } , { "identifier": "element_19110881", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen van dit lectoraat", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=edu/lectoraat&wq_val=Duurzaam+Bodembeheer+(VHL)" } } ] }, { "area": "studentenverslagen", "title": "Studentenverslagen", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "Aeres Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein leveren studentenverslagen aan Groen Kennisnet.", "elements": [ { "identifier": "element_19145395", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601256", "title": "Snelle verbetering biodiversiteit bij natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Snelle-verbetering-biodiversiteit-bij-natuurinclusieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "Al na twee jaar zie je een verbetering van de biodiversiteit wanneer je op landbouwpercelen natuurinclusieve beheermaatregelen toepast. Door minder te mesten en een exentensiever gebruik van grond neemt het aantal regenwormen toe. Dat blijkt uit onderzoek van studenten van HAS Hogeschool.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/1/cid601256_O1GIRF_Copyright_Michel_Kleefman.jpg", "width": 862, "height": 646, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19145396", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601249", "title": "Nauwere verbondenheid tussen stad en land belangrijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nauwere-verbondenheid-tussen-stad-en-land-belangrijk-1.htm" }, "lead": "In Flevoland hebben stad en het omliggend platteland zich ontwikkeld tot twee gescheiden werelden. In een essay buigt lector Sigrid Wertheim zich over de vraag hoe de agrarische sector van Flevoland duurzaam van waarde kan blijven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/1/b/cid601249_shutterstock_103441211_NL_akker_ruggen.jpg", "width": 711, "height": 514, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601162", "title": "Hennep en eendenkroos financieel interessante gewassen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hennep-en-eendenkroos-financieel-interessante-gewassen-1.htm" }, "lead": "De teelt van eiwitrijke gewassen is niet alleen beter voor het milieu. Ook voor je portemonnee kan die teelt interessant zijn, stelt Aeres-student Jan Jetze de Vries. Hennep en eendenkroos lijken interessante gewassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/8/2/cid601162_hennep_jn.JPG", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_lectoraat", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600741", "title": "Meer doen met digitale meetsystemen voor weidegang", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-doen-met-digitale-meetsystemen-voor-weidegang-1.htm" }, "lead": "Digitale meetsystemen maken het mogelijk de weidetijd van melkkoeien te registreren. Maar je kunt meer met die systemen, denken melkveehouders. Aeres student Tjakko Knol interviewde melkveehouders en analyseerde data.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/e/f/cid600741_shutterstock_16914616_koeien_grazen.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_hbo", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19279549", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelement": { "gkz_content_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=studentenverslag&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_LECTORAAT&wq_srt_desc=publicatiejaar", "maximum": 3 } } , { "identifier": "element_19146341", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer studentenverslagen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=studentenverslag&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_LECTORAAT" } } ] }, { "area": "video", "title": "Video", "contentarea_template": "contenttemplate_video","background": false,"contentarea_leadtext": "Lectoren vertellen over kennis verspreiding", "elements": [ { "identifier": "element_19143976", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Groen Kennisnet op bezoek bij Astrid Manhoudt - lector weidevogels Van Hall Larenstein", "source": "Groen Kennisnet", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=sMZtAMlpI1o", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19144149", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Verspreiding kennis praktijkgericht onderzoek HAO : Rik Eweg, lector Hogeschool Van Hall Larenstein", "source": "Groen Kennisnet", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=zTPBLR-xfRA", "image": {"error": "no image selected"} } } ] } ] }