{ "type": "page", "identifier": "page_27829383", "title": "Practoraten van het groene onderwijs", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/practoraten.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Practoraten van het groene onderwijs", "url": "/nl/groenkennisnet/practoraten.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "Een practoraat is een kennisplatform en bestaat uit een hoofdonderzoeker (practor) en een kenniskring, waarin studenten, docenten en specialisten uit de praktijk samenwerken om praktijkonderzoek te doen naar innovatie en verbeteringen in het mbo-onderwijs. De kracht van practoraten is het versterken van de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_27829467", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_726754", "title": "Practoraat Agrofood & Biobased", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-agrofood-biobased.htm" }, "lead": "Op dit moment zijn er diverse transities gaande zoals over grondstoffen, eiwitten en energie. Deze spelen tegelijk met andere maatschappelijke ontwikkelingen zoals milieu-, klimaatbewustzijn, lifestyle, toenemende vergrijzing, woningnood, digitalisering en robotisering van de samenleving. Deze transities en ontwikkelingen hangen op de een of andere manier ook weer aan elkaar wat het geheel zo complex maakt en onder meer zorgt voor een enorme impact op het beroepsonderwijs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/e/e/cid726754_1678444042858_teelt%2004.jpg", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-03-10T11:13+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-13T11:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_biobased_economy", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat", "gkn_biobased_economy", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Leon Joore", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/leon-joore.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biobased economy", "target_audience_abstract": "Groen onderwijs", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_686775", "title": "Practoraat Circulaire AgriBusiness", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-circulaire-agribusiness.htm" }, "lead": "Het Practoraat vormt een scharnier tussen onderwijs en de onderwijsbehoeften vanuit de Greenports Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop. De kern van het Practoraat omvat het vertalen van de onderwijsbehoeften zowel intern als extern, gerelateerd aan de tuinbouwsector in de Greenports Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop voor up-to-date, innovatief en aantrekkelijk onderwijs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/5/8/726457_fullimage_vernevelen-kas.jpg", "width": 1254, "height": 706, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "shironosov", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/shironosov?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Irrigatie zaailingen in kas", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/irrigatie-zaailingen-gm853938566-140341383?phrase=water,%20kassen", "keywords": [ "glastuinbouw", "kas", "kassen", "zaailingen", "irrigatie", "water" ] }, "publication_date": "2022-12-08T13:44+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-22T12:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat", "gkn_glastuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Rahmat Peijpers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/rahmat-peijpers.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Glastuinbouw", "target_audience_abstract": "Groen onderwijs", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_731567", "title": "Practoraat Circulaire Kas & Tuinbouw innovatie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-circulaire-kas-tuinbouw-innovatie.htm" }, "lead": "Ted Duijvestijn, practor Circulaire Kas & Tuinbouw Innovatie, is onder nemer pur sang. Voor hem ligt de kracht van zijn practoraat precies in dat ondernemerschap. Partijen bij elkaar brengen, de vraag uit de sector articuleren en een innovatieve mindset van studenten bevorderen: dat zijn de speerpunten van zijn practoraat.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/5/c/731052_fullimage_istock-1307025083.jpg", "width": 1476, "height": 710, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Scharfsinn86", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Scharfsinn86?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "Digitalisering", "Technologie" ] }, "publication_date": "2023-05-12T16:24+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-12T16:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Ted Duijvestijn", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/ted-duijvestijn.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Glastuinbouw", "target_audience_abstract": "Docenten, tuinders", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_715512", "title": "Practoraat Circulaire Maneges & Hippische Innovaties", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-circulaire-maneges-hippische-innovaties.htm" }, "lead": "Het Practoraat Circulaire Maneges & Hippische Innovaties is het Lentiz Practoraat voor de paardensport. Samen met paardensportlegende IJsbrand Chardon is Alain Broft Practor. Chardon is het inspirerende boegbeeld vanuit de sector, Broft geeft invulling aan de onderzoeksopdracht van het Practoraat. Broft is daarnaast manager innovatie bij EquInnoLab. en neemt zijn wetenschappers mee in de ondersteuning in het uitvoeren van het onderzoek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/e/cid715512_1675352124909_practor%20alain.jpg", "width": 4896, "height": 3268, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-02-02T16:14+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-29T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_paardenhouderij", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat", "gkn_paardenhouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Alain Broft", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/alain-broft.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Duurzame Paardenhouderij", "target_audience_abstract": "Hippische sector", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_642754", "title": "Practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-dierenwelzijn-en-gezondheid.htm" }, "lead": "Het practoraat dierenwelzijn en -gezondheid is per 1 september 2021 opgericht en kent als standplaats Aeres mbo Barneveld. Naast de practor bestaat het practoraat uit meerdere docent-onderzoekers vanuit de verschillende ‘dier’ mbo onderwijsteams en locaties.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/b/2/cid642754_1649082502833_practoraat%20sara%20kleiner.jpg", "width": 1930, "height": 1086, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-04-04T16:02+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-06T10:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierverzorging", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_practoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Sara Albone", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/sara-albone.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn", "target_audience_abstract": "Dierverzorgers", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_730857", "title": "Practoraat Eiwittransitie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-eiwittransitie.htm" }, "lead": "Met ingang van 1 mei 2023 is Miriam Quataert, Senior-Onderzoeker en Expertiseleider Product Fysica en Applicatie bij Wageningen Food & Biobased Research (WFBR), benoemd tot practor Eiwittransitie bij SVO vakopleiding food.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/a/9/683948_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_1435186316_plantaardig_proteine.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 595, "focuspoint-y": 384, "alternative_text": "plantaardige proteïne - Tatjana Baibakova via Shutterstock", "photographer": "Tatjana Baibakova", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/bit24", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/food-sources-plant-based-protein-healthy-1435186316", "keywords": [ "avocado", "sojabonene", "erwten", "plantaardig", "pinda", "amandelen", "eiwitten", "tuinbonen", "bimi", "mais", "eiwitbronnen", "plant-based", "champignons" ] }, "publication_date": "2023-04-28T16:11+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-18T12:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_onderwijs", "gkn_practoraat", "gkn_eiwittransitie", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_practoraat", "gkn_voeding", "gkn_eiwittransitie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Miriam Quataert", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/miriam-quataert-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Eiwittransitie", "target_audience_abstract": "Voedingsonderwijs", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_731563", "title": "Practoraat Food, Health & Technology", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-food-health-technology.htm" }, "lead": "Sinds 2020 is Petra Kuiper als practor Food, Health & Technology verbonden \naan de Food Innovation Academy en Lentiz | LIFE College. Daarmee is ze de spil in een netwerk van bedrijven, docent-onderzoekers en mbo-studenten binnen de foodsector, op een plek waar theorie en praktijk samenkomen. Haar grootste uitdagingen: de agenda van de sector scherpstellen en onderzoekend leren \nverankeren in het onderwijs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/c/2/610583_fullimage_food.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": 628, "focuspoint-y": 508, "alternative_text": "Onderzoek voedsel - Nensuria via iStock", "photographer": "nensuria", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/nensuria", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/de-voedingsarts-van-de-vrouw-schrijft-het-medische-voorschrift-voor-een-correct-dieet-gm1231111499-362212774", "keywords": [ "voedsel", "onderzoek", "voedingsmiddelen", "voeding", "dieet" ] }, "publication_date": "2023-05-12T16:09+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-12T16:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Petra Kuiper", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/petra-kuiper.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Voedingsonderzoek", "target_audience_abstract": "Docenten voeding", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_731992", "title": "Practoraat Food, Innovation & Concepts", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-food-innovation-concepts.htm" }, "lead": "In 2015 benaderde het bestuur van Mondriaan Pierre Wind met de vraag hoe hij stond tegenover de mogelijkheid van een Practoraat. Na zich verdiept te hebben in informatie over Practoraten raakte Wind “reuze enthousiast”. Van meet af aan was duidelijk, dat de excellente student centraal zou staan in het Practoraat.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/d/639571_fullimage_shutterstock_1907620084_koken_gezond%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 758, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Gezond koken", "photographer": "RossHelen", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/RossHelen", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/pretty-woman-green-ingredients-spicy-herbs-1907620084", "keywords": [ "gezond", "vegetarisch", "pannen", "voedsel", "keuken", "koken", "eten", "bereiden", "groenten", "voeding", "food" ] }, "publication_date": "2023-05-22T09:49+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-22T11:47+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Pierre Wind", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/pierre-wind.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Voeding en Innovatie", "target_audience_abstract": "Onderwijs en onderzoek", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_677676", "title": "Practoraat Groene leefbare stad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-groene-leefbare-stad.htm" }, "lead": "Klimaatverandering, toenemende verstedelijking en achteruitgang van biodiversiteit vragen om een andere inrichting van het stedelijk gebied. Er komt meer aandacht voor groen, blauw, biodiversiteit en circulariteit. Als gevolg daarvan ontstaat een andere vraag op de groene arbeidsmarkt. Het Practoraat Groene leefbare stad speelt in op die veranderde groene arbeidsmarkt en heeft als doel studenten, docenten en professionals voor te bereiden op deze ontwikkelingen. Het practoraat bestaat uit practor Heidi Kamerling samen met drie docent-onderzoekers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/6/d/cid677676_1666182717686_Heidi%20Kamerling-1200.jpg", "width": 1200, "height": 800, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-10-19T10:59+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-13T09:25+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Heidi Kamerling", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/heidi-kamerling.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Groene in de stad, Biodiversiteit, Ecologie", "target_audience_abstract": "Hoveniers, Ecologen, Beleidsambtenaren gemeenten", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_682546", "title": "Practoraat Innovaties in de duurzame voedselketen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-innovaties-in-de-duurzame-voedselketen.htm" }, "lead": "In het practoraat Innovaties in de duurzame voedselketen onderzoeken docenten, het werkveld en studenten hoe we de voedselketen kunnen verduurzamen. Practor is Lars Vierbergen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/e/5/cid682546_1669193776619_IMG_7220.JPEG", "width": 2048, "height": 1536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-11-15T08:59+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-23T11:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Lars Vierbergen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/lars-vierbergen.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Duurzame voeding", "target_audience_abstract": "Food professional", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_675937", "title": "Practoraat Kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-kringlooplandbouw.htm" }, "lead": "Het practoraat Kringlooplandbouw werkt aan het verhelderen van wat kringlooplandbouw is. Binnen het onderwijs maar ook zeker daarbuiten is dat nog zeer nodig. Kringlooplandbouw wordt sterk ingevuld vanuit het beeld van akkerbouw en veehouderij die met elkaar samenwerken in de vorm van producten uitruil. Dat is slechts een klein stukje van de kringlooplandbouw. In de huidige tijd betekent kringlooplandbouw het inrichten van een circulair voedselsysteem.\nNaast het hoofdthema stoffenkringloop richt het practoraat zich op de invloed van energie en klimaat vanuit de koolstofkringloop. De energiebeschikbaarheid neemt af, fossiele reserves zijn al niet meer inzetbaar omdat daarmee de CO2 doelstellingen, maar vervanging is er nog niet.\nHet practoraat mengt zich stevig in het publieke debat over de toekomst van het voedselsysteem. Practor is Ruud Hendriks.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/b/cid675937_1665465139768_header_practor_Ruud_Hendriks.jpg", "width": 2370, "height": 1247, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-10-10T08:39+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-13T09:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Ruud Hendriks", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/ruud-hendriks.htm" }, "link_extra_image": "Ruud Hendrks", "subject_abstract": "Kringlooplandbouw", "target_audience_abstract": "Telers, veehouders, docenten", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_685467", "title": "Practoraat Natuur­inclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-natuurshyinclusieve-landbouw.htm" }, "lead": "Het practoraat Natuurinclusieve landbouw maakt connectie tussen natuurinclusieve voedselproductie- en landschapsbeheer en een onderwijs daarop toegespitst. Dit onderwijs focust op het zien, creëren en uitvoeren van kansen in voedselproductie en landschapsbeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/1/649632_fullimage_shutterstock_144112861_biodiversiteit_akker_veldbloemen%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 750, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biodiversiteit akker", "photographer": "Marijs", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/jmarijs", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/wild-flowers-field-summer-144112861", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-01T12:28+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-22T10:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Ine Sturkenboom", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/ine-sturkenboom.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "Groen onderwijs", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_733719", "title": "Practoraat Visserij Innovatie en Ondernemerschap", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-visserij-innovatie-en-ondernemerschap.htm" }, "lead": "Nederland kent een rijke maritieme historie waarbij visserij altijd een belangrijk heeft gespeeld tot op de dag van vandaag. Veel Nederlandse spreekwoorden komen voort uit onze rijke maritieme- en visserijcultuur als waterland. De haring die we vandaag als Hollandse Nieuwe kennen werd duur betaald tijdens oorlogen op zee.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/d/cid733719_1692867763433_visserij%20ondernemerschap.JPG", "width": 1318, "height": 814, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-06-23T16:09+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-24T11:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat", "gkn_duurzame_visserij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Geert Hoekstra", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/geert-hoekstra.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "visserij, innovatie, ondernemerschap, aquacultuur", "target_audience_abstract": "Visserijsector", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_742312", "title": "Practoraat Water", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-water.htm" }, "lead": "Door onder andere de klimaatverandering komen er vele uitdagingen op Zeeland af. Scalda speelt graag een rol in het aangaan van deze uitdagingen. Medio 2022 heeft Scalda het practoraat ‘Water’ in het leven geroepen. Practor is Marco Lengton.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/c/f/607965_fullimage_229dike-gc16a1f274_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": 723, "focuspoint-y": 505, "alternative_text": "Dijk in Nederland - Frank Hartel via Pixabay", "photographer": "Frank Hartel", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/3hartel-6574673/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/dike-water-holland-coast-2797167/", "keywords": [ "dijken", "watermanagement", "nederland", "dijk", "water" ] }, "publication_date": "2023-08-24T15:40+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-24T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_practoraat", "Practoraat", "gkn_hydrotheek" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat", "gkn_terreinbeheer", "gkn_hydrotheek" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Marco Lengton", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marco-lengton.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "water, waterbeheer, klimaatadaptatie", "target_audience_abstract": "Waterbeheerders, studenten, aquatisch ecologen", "region_abstract": "Zeeland", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_742294", "title": "Practoraat Water & Bodem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-water-bodem.htm" }, "lead": "Juist bodembeheer kan bijdragen aan watermanagement. De juiste hoeveelheid water van de juiste kwaliteit op het jusite moment. Maar ja, hoe dan precies? Op wetenschappelijk niveau lopen diverse, waardevolle onderzoeken. Tegelijk willen we dat de arbeidsmarkt van de toekomst ook al kennis heeft gemaakt met de nieuwste innovaties. We hebben behoefte aan skills, vaardigheden en praktijkgericht onderzoek. Daar is het Patrick Asmawidjaja's practoraat Water & Bodem voor opgericht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/3/d/742142_fullimage_global-3371528_1280.jpg", "width": 1280, "height": 696, "focuspoint-x": 649, "focuspoint-y": 363, "alternative_text": "Bodem - Tumisu via Pixabay", "photographer": "Tumisu", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/tumisu-148124/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/globaal-opwarming-klimaat-3371528/", "keywords": [ "bodem", "aarde", "grond", "gras", "droog", "droogte", "droge" ] }, "publication_date": "2023-08-24T14:22+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-16T07:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_practoraat", "gkn_groeneagenda", "Practoraat", "gkn_hydrotheek" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "gkn_hydrotheek" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Patrick Asmawidjaja", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/patrick-asmawidjaja.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Waterbeheer, bodem", "target_audience_abstract": "Blauw-groene sector", "region_abstract": "Zuid-Hollandse Delta", "Jumplinktext": "" } } ] } ] } ] }