{ "type": "page", "identifier": "page_27829383", "title": "Practoraten van het groene onderwijs", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/practoraten.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Practoraten van het groene onderwijs", "url": "/nl/groenkennisnet/practoraten.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Een practoraat is een kennisplatform en bestaat uit een hoofdonderzoeker (practor) en een kenniskring, waarin studenten, docenten en specialisten uit de praktijk samenwerken om praktijkonderzoek te doen naar innovatie en verbeteringen in het mbo-onderwijs. De kracht van practoraten is het versterken van de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_27829467", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_715512", "title": "Practoraat Circulaire Maneges & Hippische Innovaties", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-circulaire-maneges-hippische-innovaties.htm" }, "lead": "Het Practoraat Circulaire Maneges & Hippische Innovaties is het Lentiz Practoraat voor de paardensport. Samen met paardensportlegende IJsbrand Chardon is Alain Broft Practor. Chardon is het inspirerende boegbeeld vanuit de sector, Broft geeft invulling aan de onderzoeksopdracht van het Practoraat. Broft is daarnaast manager innovatie bij EquInnoLab. en neemt zijn wetenschappers mee in de ondersteuning in het uitvoeren van het onderzoek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/e/cid715512_1675352124909_practor%20alain.jpg", "width": 4896, "height": 3268, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-02-02T16:14+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-03T08:45+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_paardenhouderij", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat", "gkn_paardenhouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Alain Broft", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/alain-broft.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Duurzame Paardenhouderij", "target_audience_abstract": "Hippische sector", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_642754", "title": "Practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-dierenwelzijn-en-gezondheid.htm" }, "lead": "Het practoraat dierenwelzijn en -gezondheid is per 1 september 2021 opgericht en kent als standplaats Aeres mbo Barneveld. Naast de practor bestaat het practoraat uit meerdere docent-onderzoekers vanuit de verschillende ‘dier’ mbo onderwijsteams en locaties.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/b/2/cid642754_1649082502833_practoraat%20sara%20kleiner.jpg", "width": 1930, "height": 1086, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-04-04T16:02+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-19T21:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierverzorging", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_practoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Sara Albone", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/sara-albone.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn", "target_audience_abstract": "Dierverzorgers", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_677676", "title": "Practoraat Groene leefbare stad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-groene-leefbare-stad.htm" }, "lead": "Klimaatverandering, toenemende verstedelijking en achteruitgang van biodiversiteit vragen om een andere inrichting van het stedelijk gebied. Er komt meer aandacht voor groen, blauw, biodiversiteit en circulariteit. Als gevolg daarvan ontstaat een andere vraag op de groene arbeidsmarkt. Het Practoraat Groene leefbare stad speelt in op die veranderde groene arbeidsmarkt en heeft als doel studenten, docenten en professionals voor te bereiden op deze ontwikkelingen. Het practoraat bestaat uit practor Heidi Kamerling samen met drie docent-onderzoekers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/6/d/cid677676_1666182717686_Heidi%20Kamerling-1200.jpg", "width": 1200, "height": 800, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-10-19T10:59+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-13T09:25+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Heidi Kamerling", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/heidi-kamerling.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Groene in de stad, Biodiversiteit, Ecologie", "target_audience_abstract": "Hoveniers, Ecologen, Beleidsambtenaren gemeenten", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_682546", "title": "Practoraat Innovaties in de duurzame voedselketen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-innovaties-in-de-duurzame-voedselketen.htm" }, "lead": "Het practoraat Innovaties in de duurzame voedselketen is een samenwerking tussen mbo Yuverta en mbo Vonk. In het practoraat onderzoeken docenten, het werkveld en studenten hoe we de voedselketen kunnen verduurzamen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/e/5/cid682546_1669193776619_IMG_7220.JPEG", "width": 2048, "height": 1536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-11-15T08:59+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-13T08:25+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Bertine Philipsen - Geerling", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bertine-philipsen-geerling.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_675937", "title": "Practoraat Kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-kringlooplandbouw.htm" }, "lead": "Het practoraat Kringlooplandbouw werkt aan het verhelderen van wat kringlooplandbouw is. Binnen het onderwijs maar ook zeker daarbuiten is dat nog zeer nodig. Kringlooplandbouw wordt sterk ingevuld vanuit het beeld van akkerbouw en veehouderij die met elkaar samenwerken in de vorm van producten uitruil. Dat is slechts een klein stukje van de kringlooplandbouw. In de huidige tijd betekent kringlooplandbouw het inrichten van een circulair voedselsysteem.\nNaast het hoofdthema stoffenkringloop richt het practoraat zich op de invloed van energie en klimaat vanuit de koolstofkringloop. De energiebeschikbaarheid neemt af, fossiele reserves zijn al niet meer inzetbaar omdat daarmee de CO2 doelstellingen, maar vervanging is er nog niet.\nHet practoraat mengt zich stevig in het publieke debat over de toekomst van het voedselsysteem. Practor is Ruud Hendriks.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/b/cid675937_1665465139768_header_practor_Ruud_Hendriks.jpg", "width": 2370, "height": 1247, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-10-10T08:39+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-13T09:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Ruud Hendriks", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/ruud-hendriks.htm" }, "link_extra_image": "Ruud Hendrks", "subject_abstract": "Kringlooplandbouw", "target_audience_abstract": "Telers, veehouders, docenten", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_685467", "title": "Practoraat Natuur­inclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-natuurshyinclusieve-landbouw.htm" }, "lead": "Het practoraat Natuurinclusieve landbouw maakt connectie tussen natuurinclusieve voedselproductie- en landschapsbeheer en een onderwijs daarop toegespitst. Dit onderwijs focust op het zien, creëren en uitvoeren van kansen in voedselproductie en landschapsbeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/1/649632_fullimage_shutterstock_144112861_biodiversiteit_akker_veldbloemen%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 750, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biodiversiteit akker", "photographer": "Marijs", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/jmarijs", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/wild-flowers-field-summer-144112861", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-01T12:28+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-13T09:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Ine Sturkenboom", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/ine-sturkenboom.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "Groen onderwijs", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } } ] } ] } ] }