{ "type": "page", "identifier": "page_18336435", "title": "Vakinformatie voor de pluimveehouder", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/pluimveehouderij.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Pluimveehouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/pluimveehouderij.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/5/588740_fullimage_kippen.jpg", "width": 1920, "height": 1065, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kippen - Alexas Fotos via Pixabay", "photographer": "Alexas Fotos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/alexas_fotos-686414/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kippen-vergadering-pluimvee-4351587/", "keywords": [] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Pluimvee­houderij", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_PLUIMVEEHOUDERIJ", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueelindepluimveehouderij", "title": "Actueel in de pluimveehouderij", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19692808", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_707641", "title": "Scharrelkippen sluiten lokale kringloop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/scharrelkippen-sluiten-lokale-kringloop.htm" }, "lead": "In Loosdrecht runt Eva Vos een pluimveebedrijf dat in veel opzichten uniek is. Zo’n honderd aandeelhouders financieren het bedrijf en krijgen in ruil daarvoor vlees en eieren uitgekeerd. De kippen scharrelen in een boomgaard hun kostje bij elkaar, dat wordt aangevuld met reststromen uit de voedselproductie van lokale landbouwers. Tussen de leghennen lopen ook haantjes die in dit paradijs 16 weken in vrijheid kunnen leven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/e/b/627605_fullimage_shutterstock_149104007_kippen_maisveld%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 747, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kippen mailsveld", "photographer": "Christin Lola", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Christin+Gasner", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/group-white-chickens-including-hens-roosters-149104007", "keywords": [ "maisveld", "kip", "kippen", "landbouw", "multifunctionele", "akkerbouw", "boerderij", "mais", "kringloop" ] }, "publication_date": "2023-01-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-19T12:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_pluimveehouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Hoe scharrelkippen ingezet worden in de tuinbouw en zo een lokale kringloop sluiten", "target_audience_abstract": "Pluimveehouders, tuinbouwers, akkerbouwers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19534416", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_685643", "title": "Lancering website Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/lancering-website-staat-van-landbouw-natuur-en-voedsel.htm" }, "lead": "Op 30 november 2022 is de website Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel gelanceerd. De site biedt geïnteresseerden een overzicht van beschikbare feiten en cijfers op het gebied van landbouw, natuur en voedsel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/b/f/685644_fullimage_shutterstock_53703829_grafiek_financi%C3%ABn%20crop.jpg", "width": 1276, "height": 728, "focuspoint-x": 638, "focuspoint-y": 364, "alternative_text": "Grafiek - ASDF MEDIA via Shutterstock", "photographer": "ASDF_MEDIA", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/ASDF_MEDIA", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/financial-graph-53703829", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-02T04:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-16T13:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "onderzoekers, beleidsmedewerkers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_678925", "title": "Samenwerking agrariërs: wat mag wel en wat niet?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/samenwerking-agrariers-wat-wel-en-niet.htm" }, "lead": "Samenwerking tussen ondernemers komt in allerlei economische sectoren voor, ook in de landbouw. Maar er gelden wel regels, want wanneer houdt samenwerken op en begint oneerlijke concurrentie? Door al die regels is het soms onduidelijk wat wel en niet mag, zeker in de agrarische sector, die een aantal unieke vormen van samenwerken kent.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/c/7/685022_fullimage_oogsten_kuilvoer.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kuilvoer oogsten", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Shutterstock, vrij gebruik", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-11-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-29T10:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Wettelijk mogelijkheden voor samenwerking in agrarische sector", "target_audience_abstract": "Iedereen in de agrarische sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_678975", "title": "Organiseer een virtueel of hybride topevenement", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/organiseer-een-virtueel-of-hybride-topevenement.htm" }, "lead": "We kennen ze allemaal: demodagen, open velddagen, en bezoekdagen bij proefbedrijven. Tijdens de corona-periode is gebleken dat virtuele demo’s ook een uitstekend middel zijn om landbouwers te bereiken. In de Farm Demo staan handvatten om een succesvolle virtuele of hybride demo te ontwerpen. Ook krijg je antwoord op de vraag \"Wanneer kies je voor welke vorm?\"", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/9/5/630873_fullimage_shutterstock_55253641_plantgezondheid_jong%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 714, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Plantgezondheid akkerland", "photographer": "Pincasso", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/pincasso", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/green-shots-hands-against-field-55253641", "keywords": [ "boer", "akkerbouwer", "plant", "akker", "bodem", "aarde", "akkerbouw", "plantgezondheid", "tuinder" ] }, "publication_date": "2022-11-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-16T13:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_geitenhouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Evenement organiseren", "target_audience_abstract": "Agrariërs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19534422", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Agenda", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_715461", "title": "Juist vaccingebruik en adequate nazorg. Zo doe je dat…", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/juist-vaccingebruik-en-adequate-nazorg.-zo-doe-je-dat....htm" }, "lead": "Hoe voorkom je nadelige effecten van vaccinatie?\nIn deze live uitzending krijg je online antwoord op de vragen: \n- Wat gebeurt er in de kip?\n- Wat is het juiste moment van vaccineren?\n- Wat is de juiste nazorg?\n- Wat kan het je opbrengen/ (kosten) als je het (niet) goed doet?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/3/1/cid715461_1675328637143_Office%20use%20150%20DPI-shutterstock_1857252643_kippen.jpg", "width": 1024, "height": 686, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-02-02T09:20+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-02T10:04+02:00", "expiration_date": "2023-02-08T22:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Webinar", "gkn_pluimveehouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "datetime": [{ "startdate": "08-02-2023", "starttime": "20:00", "startdatetime": "2023-02-08T20:00+01:00", "enddate": "08-02-2023", "endtime": "21:15", "enddatetime": "2023-02-08T21:15+01:00" }], "location": "", "organiser": ["Pluimveeweb"], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "https://www.pluimveeweb.nl/evenement/627477-online-uitzending-vaccinatie-en-nazorg-s-heerenberg/?tid=TIDP3449878X6C0FB5CAAE464DCF9D4AB5778E1DF3DBYI5&utm_campaign=2023_Pluimveeweb_evenementen&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=online%20Vaccinatie", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_689160", "title": "Dutch Poultry Expo", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/dutch-poultry-expo.htm" }, "lead": "Dutch Poultry Expo is het enige nationale vakevent, voor de pluimveehouderij. Je wordt geïnformeerd en geïnspireerd met actuele thema’s en vraagstukken als verduurzaming, high tech en innovatie, risicomanagement en de kansen en uitdagingen van de arbeidsmarkt. Dutch Poultry Expo geeft je essentiële bagage die direct toe te passen is, maar ook nodig is om jouw bedrijf toekomstbestendig te maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/b/610472_fullimage_kippenstal.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kippenstal - twinquinn84 via Pixabay", "photographer": "twinquinn84", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/twinquinn84-2145334/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-boerderij-gevogelte-vee-haan-4689310/", "keywords": [ "veehouderij", "kippen", "vleeskuikens", "stal" ] }, "publication_date": "2022-12-21T15:30+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-21T15:46+02:00", "expiration_date": "2023-02-15T22:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Evenement", "gkn_pluimveehouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Evenement", "theme": [ "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "datetime": [ { "startdate": "14-02-2023", "starttime": "14:00", "startdatetime": "2023-02-14T14:00+01:00", "enddate": "14-02-2023", "endtime": "22:00", "enddatetime": "2023-02-14T22:00+01:00" }, { "startdate": "15-02-2023", "starttime": "14:00", "startdatetime": "2023-02-15T14:00+01:00", "enddate": "15-02-2023", "endtime": "22:00", "enddatetime": "2023-02-15T22:00+01:00" } ], "location": "Brabanthallen Den Bosch", "organiser": [], "price": "", "jumplinktext": "Informatie", "link_url": "https://www.dutchpoultryexpo.nl/", "linktext_externalinfo": "Informatie", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } } ] } , { "identifier": "element_19111174", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen voor de pluimveehouder", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_PLUIMVEEHOUDERIJ&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "uitgelicht:oekraïne", "title": "Uitgelicht: Oekraïne", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De oorlog in Oekraïne heeft gevolgen voor de pluimveehouderij. Volg hier de ontwikkelingen en bekijk achtergrondverhalen.", "elements": [ { "identifier": "element_22374648", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_639565", "title": "Agrarische sector ziet kosten snel stijgen als gevolg van oorlog in Oekraïne", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/agrarische-sector-ziet-kosten-snel-stijgen-als-gevolg-van-oorlog-in-oekraine.htm" }, "lead": "De oorlog in Oekraïne heeft naast de grote humanitaire gevolgen ook een flinke impact op de agrarische sector. Zo stijgen de kosten voor gas, kunstmest en veevoer en staat met name de beschikbaarheid van biologische veevoedergrondstoffen onder druk. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van arbeidskrachten uit Oost-Europa.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/e/639567_fullimage_biologische%20akkerbouw-sectoren.jpg", "width": 960, "height": 643, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "graanteelt,", "photographer": "sh_988", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/sh_988-7663043/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/field-wheat-corn-nature-summer-5075602/", "keywords": [ "graan", "akkerbouw akker land landbouw" ] }, "publication_date": "2022-03-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-17T16:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_voedselzekerheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_duurzame_visserij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Handel met Oekraïne, Belarus & Rusland", "target_audience_abstract": "Agrarische sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_22374811", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1151428", "1153120", "1151630" ] } } , { "identifier": "element_22374650", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over de oorlog in Oekraine", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=oekrai*+OR+rusland&wq_flt=publicatiejaar&wq_val=2022&wq_srt_desc=score&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_PLUIMVEEHOUDERIJ" } } ] }, { "area": "meerwetenoverbelangrijkethema's", "title": "Meer weten over belangrijke thema's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20871224", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_606077", "title": "Vogelgriep", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/vogelgriep-dossier.htm" }, "lead": "Vogelgriep, ook wel vogelpest of aviaire influenza genoemd, wordt veroorzaakt door verschillende griepvirussen die verwant kunnen zijn aan het menselijke griepvirus. Het is vooral voor kippen en kalkoenen een zeer besmettelijke ziekte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/3/617591_fullimage_print%20version%20300%20dpi-wav-dronten_dsc2152_nl_kippen_buiten.jpg", "width": 1626, "height": 1080, "focuspoint-x": 902, "focuspoint-y": 624, "alternative_text": "Pluimee - Wageningen University & Research", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Wageningen University & Research", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "kip", "pluimveehouderij", "kippen", "leghennen", "leghen", "pluimee", "uitloop" ] }, "publication_date": "2021-09-20T13:43+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-23T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_20871228", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_593815", "title": "Gezonde vleeskuikens", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/gezonde-vleeskuikens-dossier.htm" }, "lead": "Het produceren van gezonde dieren met een minimaal gebruik van antibiotica is maatschappelijk gezien zeer belangrijk. Wageningen Livestock Research en het Ontwikkelcentrum hebben vijf kennisclips gemaakt over preventieve diergezondheidszorg in de vleeskuikenhouderij. Door te voorkomen dat dieren ziek worden, kan het gebruik van antibiotica in de vleeskuikenhouderij aanmerkelijk verminderd worden. ‘Good practices’ van diergezondheidsmanagement worden uitgelegd door experts uit de praktijk en onderzoek.\n\nOnder de titel ‘Gezonde vleeskuikens’ kunnen de vijf kennisclips ingezet worden als lesmateriaal binnen het groen onderwijs, maar ook kunnen ze gebruikt worden door vleeskuikenhouders bij het inwerken van nieuw personeel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/b/610472_fullimage_kippenstal.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kippenstal - twinquinn84 via Pixabay", "photographer": "twinquinn84", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/twinquinn84-2145334/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-boerderij-gevogelte-vee-haan-4689310/", "keywords": [ "veehouderij", "kippen", "vleeskuikens", "stal" ] }, "publication_date": "2021-08-23T15:09+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-28T09:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=okWdnYzt_u4", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595440", "title": "Pluimvee­voeding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/pluimveevoeding-dossier.htm" }, "lead": "Voer is een van de primaire levensbehoeften van het dier. Deze pagina gaat over alles wat komt kijken bij zowel de samenstelling va het voer zelf, als het voeren van vleeskuikens en leghennen. Het voer voor de pluimveehouderij wordt aangeleverd door voerleveranciers. Het houderijsysteem is niet grondgebonden, en pluimveehouders verbouwen het voer vaak niet zelf.\nDenk bij kippenvoer bijvoorbeeld aan de samenstelling van het voer, de voerbehoefte van de kip, hoe je een rantsoenberekening maakt. En hoe werkt de spijsvertering? Hoe heeft voeding effect op de gezondheid en het gedrag? De antwoorden vind je in dit dossier.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/b/610472_fullimage_kippenstal.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kippenstal - twinquinn84 via Pixabay", "photographer": "twinquinn84", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/twinquinn84-2145334/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-boerderij-gevogelte-vee-haan-4689310/", "keywords": [ "veehouderij", "kippen", "vleeskuikens", "stal" ] }, "publication_date": "2021-08-24T11:10+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T12:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_udv", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595438", "title": "Vogelmijt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/vogelmijt-dossier.htm" }, "lead": "Vogelmijt (Dermanyssus gallinae), een parasiet die in de volksmond ook wel bloedluis wordt genoemd, is de belangrijkste plaag in de legpluimveesector.\n\nIedere parasiet heeft een gastheer nodig om te leven. De vogelmijt kiest daarvoor de hen en diverse soorten wilde vogels. Zo vind je ze ook regelmatig in vogelnesten. Incidenteel kan de vogelmijt ook zoogdieren en zelfs mensen belagen.\n\nDe vogelmijt bezoekt de hen vooral 's nachts. Vogelmijten komen op alle bedrijfstypen voor, zowel in de biologische houderij als op bedrijven met verrijkte kooien of koloniehuisvesting.\n\nEen vogelmijtenplaag richt aanzienlijke schade aan op bedrijven en tast de gezondheid en het welzijn van mens en dier aan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/b/610472_fullimage_kippenstal.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kippenstal - twinquinn84 via Pixabay", "photographer": "twinquinn84", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/twinquinn84-2145334/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-boerderij-gevogelte-vee-haan-4689310/", "keywords": [ "veehouderij", "kippen", "vleeskuikens", "stal" ] }, "publication_date": "2021-08-24T10:54+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T13:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/iydEgdkvZ80", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Thea van Niekerk", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/thea-van-niekerk-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } } ] } , { "identifier": "element_19505842", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer dossiers", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Dossiers", "url": "/nl/groenkennisnet/dossiers.htm" } } } ] }, { "area": "leermiddelen", "title": "Leermiddelen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19154250", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1000013", "644299", "858689" ] } } , { "identifier": "element_19534439", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601425", "title": "Online cursusmateriaal veehouderij beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/online-cursusmateriaal-veehouderij-beschikbaar-1.htm" }, "lead": "Groen Kennisnet ontsluit in samenwerking met de agrarische onderwijsinstellingen en uitgeverij Roodbont online cursusmateriaal voor de veehouderij. Meer dan honderd e-learning hoofdstukken over de commerciële pluimveehouderij, melkveehouderij en varkenshouderij zijn nu online beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/f/cid601425_shutterstock_553536145_NL_koeien_landschap.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-16T10:46+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_groenpact" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19414964", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermiddelen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_PLUIMVEEHOUDERIJ&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen" } } ] }, { "area": "nieuwsbriefgroenkennisnet", "title": "Nieuwsbrief Groen Kennisnet", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.", "elements": [ { "identifier": "element_27575879", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "11187c24-8b2d-477d-b328-967969f8a94e", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] }, { "area": "video", "title": "Video", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19138391", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Ervaringen van een pluimveehouder met IPM Vogelmijt", "source": "Kennis op Maat project IPM Vogelmijt", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=iydEgdkvZ80", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19138392", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Samen innoveren door actueel pluimveeonderzoek", "source": "Webinar Poultry Expertise Centre", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=Q-vXWian6k4", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19505915", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_GLASTUINBOUW&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] } ] }