{ "type": "page", "identifier": "page_18336435", "title": "Vakinformatie voor de pluimveehouder", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/pluimveehouderij.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Pluimveehouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/pluimveehouderij.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/5/588740_fullimage_kippen.jpg", "width": 1920, "height": 1065, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kippen - Alexas Fotos via Pixabay", "photographer": "Alexas Fotos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/alexas_fotos-686414/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kippen-vergadering-pluimvee-4351587/" }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Pluimvee­houderij", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_PLUIMVEEHOUDERIJ", "placeholderzoekbox": "Waar ben je naar op zoek?" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19154203", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601560", "title": "Goed drinkwater voor pluimvee is essentieel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Goed-drinkwater-voor-pluimvee-is-essentieel-1.htm" }, "lead": "Kippen drinken twee keer zoveel water als dat ze voer eten. De beschikbaarheid van goed drinkwater is heel belangrijk voor het dierenwelzijn. Het is verstandig de kwaliteit van drinkwater vier keer per jaar te laten onderzoeken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/8/f/cid601560_DPI-WUR_5045_NL_kippen_stal.jpg", "width": 897, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-14T14:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "Dierenwelzijn", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Pluimvee, Diergezondheid", "target_audience_abstract": "Pluimveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }] } , { "identifier": "element_19154216", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_592216", "title": "Terugblik op webinar 'Stallen en emissies'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/Terugblik-op-webinar-Stallen-en-emissies-1.htm" }, "lead": "Op dinsdag 11 mei werd vanuit het programma Integraal Aanpakken het webinar ‘Stallen en emissies’ georganiseerd voor de Omgevingsdiensten in Nederland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/c/a/cid592216_terugblik%20op%20webinar%20stallen%20en%20klimaat.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-18T13:42+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-18T13:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_dier", "gkn_geitenhouderij", "gkn_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601650", "title": "Aanpak zoönosen: hele samenleving verantwoordelijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanpak-zoonosen-hele-samenleving-verantwoordelijk-1.htm" }, "lead": "Hoogleraar virologie Wim van der Poel stelt dat mensen een veel grotere rol spelen bij de verspreiding van zoönosen dan we denken. ‘Denk aan veranderingen in dierhouderijen, transport van dieren, ons reisgedrag, klimaatverandering en voedselproductie.' De coronapandemie maakt dat probleem in sneltreinvaart duidelijk. ‘Bestrijding van dierziekten is niet alleen het probleem van de landbouw, maar van de hele maatschappij.’", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/7/4/cid601650_aanpak%2520zoonosen.jpg", "width": 800, "height": 557, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-31T15:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_paardenhouderij", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Zoönosen aanpak", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Varkenshouder, Pluimveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19154228", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelement": { "gkz_content_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?id=1041304 OR 1035183", "maximum": 2 } } , { "identifier": "element_19111174", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen voor de pluimveehouder", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_PLUIMVEEHOUDERIJ&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "lesmateriaal", "title": "Lesmateriaal", "contentarea_template": "contenttemplate_b","background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19154249", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601766", "title": "Nieuw dossier Vogelmijt bij Groen Kennisnet", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-dossier-Vogelmijt-bij-Groen-Kennisnet-1.htm" }, "lead": "In het nieuwe dossier Vogelmijt van Groen Kennisnet lees je over de vogelmijt en de gevolgen die de parasiet heeft op pluimvee en onderneming. Ook biedt het dossier handvatten om vogelmijt te beheersen en te bestrijden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/8/6/cid601766_260.jpg", "width": 571, "height": 799, "focuspoint-x": 447, "focuspoint-y": 599, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-25T11:34+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-15T19:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "Dierenwelzijn", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Vogelmijt, Pluimveehouderij", "target_audience_abstract": "Pluimveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Lees meer over vogelmijt" } }] } , { "identifier": "element_19154250", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1000013", "644299", "858689" ]} } , { "identifier": "element_19137477", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer lesmateriaal pluimveehouderij", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_PLUIMVEEHOUDERIJ&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=LESSEN" } } ] }, { "area": "video", "title": "Video", "contentarea_template": "contenttemplate_video","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19138391", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Ervaringen van een pluimveehouder met IPM Vogelmijt", "source": "Kennis op Maat project IPM Vogelmijt", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=iydEgdkvZ80", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19138392", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Samen innoveren door actueel pluimveeonderzoek", "source": "Webinar Poultry Expertise Centre", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=Q-vXWian6k4", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "kop4", "title": "Kop 4", "background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ ] } ] }