{ "type": "page", "identifier": "page_18500649", "title": "Over ons", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/over-ons.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Over ons", "url": "/nl/groenkennisnet/over-ons.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/4/7/605200_fullimage_hek%20gebied%20weide.jpg", "width": 1920, "height": 1281, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Weidegebied met hek - Mabel Amber via Pixabay", "photographer": "Mabel Amber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/hek-gebied-weide-3454770/", "keywords": [ "weide", "nederland", "agrarisch", "wei", "landschap", "hollands", "hek", "nederlands" ] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Groen Kennisnet is het kennisplatform voor de groene sector. Met een Kennisbank met honderdduizenden digitale vrij toegankelijke kennisbronnen ontsluit Groen Kennisnet de grootste Nederlandstalige verzameling actuele en betrouwbare kennisbronnen voor de domeinen agri, voedsel en groen. Met ons team en partners werken wij dagelijks aan het optimaal ontsluiten van kennis voor de verschillende sectoren. Hieronder lees je meer over wie wij zijn en hoe wij dat doen." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "watwijdoen", "title": "Wat wij doen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wij werken doorlopend samen met diverse uitgevers, kennisinstellingen en andere organisaties om relevante vakbladartikelen, onderzoeksresultaten, leermateriaal, projectresultaten en andere kennisbronnen toe te voegen aan de Groen Kennisnet collectie. Duurzame opslag en beschikbaarheid van actuele kennis wordt zo gerealiseerd. Als gebruiker kun je gericht zoeken naar deze bronnen via onze Kennisbank<\/a>.<\/p>

Door middel van onze nieuwsvoorziening<\/a> houden we je op de hoogte van nieuwe kennisbronnen in de collectie en ontwikkelingen binnen de groene sector. Daarnaast maken we dossiers<\/a> over onderwerpen die meer aandacht behoeven. Hierin bundelen we kennisbronnen, nieuws, video‚Äôs en leermateriaal, zodat jij snel de relevante informatie vindt op actuele thema's. Je kunt ook gebruik maken van onze agenda<\/a>, zodat je op de hoogte bent van geplande webinars, praktijk- en onderwijsdagen of andere bijeenkomsten over kennis in de groene sector. Wil je vooral nieuwe dingen leren voor jouw dagelijkse praktijk? Naast het leermateriaal in de Kennisbank<\/a> vind je in onze Wiki-omgeving<\/a> veel wiki's en andere digitale leermodules over agri, voedsel en groen.<\/p>" } , { "identifier": "element_43469406", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Ga naar", "linktext1": "Kennisbank", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Groen Kennisnet Kennis­platform voor de groene sector", "url": "/nl/groenkennisnet.htm" }, "linktext2": "Nieuws", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Nieuws", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuws.htm" }, "linktext3": "Dossiers", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Dossiers", "url": "/nl/groenkennisnet/dossiers.htm" }, "linktext4": "Agenda", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "Agenda", "url": "/nl/groenkennisnet/agenda.htm" }, "linktext5": "Wiki Groen Kennisnet", "link_url5": "https://wiki.groenkennisnet.nl", "linktext6": "Contact", "link_url6": "", "link_intern6": { "title": "Contact", "url": "/nl/groenkennisnet/contact.htm" }, "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } , { "type": "text", "html": "

Ook bieden wij onze partners de mogelijkheid om middels een stukje maatwerk met ons aan de slag te gaan met kennisdeling. Zodoende kan er op eigen wijze van de faciliteiten van Groen Kennisnet gebruik gemaakt worden. Wil je samenwerken met ons of wil je meer weten over de dienstverlening van Groen Kennisnet? Kijk dan hier<\/a> of neem contact<\/a> met ons op.<\/p>" } ] }, { "area": "onsteam", "title": "Ons team", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_team", "name": "contenttemplate_team"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_43491854", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_749001", "title": "Erik-Jan van Oosten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_person", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_person", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/erik-jan-van-oosten-1.htm" }, "lead": "", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/d/2/cid749001_1705395707922_Erik-Jan.jpg", "width": 200, "height": 200, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-01-15T13:26+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-16T10:25+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "emailaddress": "", "organization": "Groen Kennisnet", "position": "Redacteur Natuur & Leefomgeving" } }, { "identifier": "mediaitem_749002", "title": "Harmke van Engelen-Borkent", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_person", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_person", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/harmke-van-engelen-borkent.htm" }, "lead": "", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/6/d/cid749002_1705396334608_Harmke.jpg", "width": 200, "height": 200, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-01-15T13:27+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-19T12:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "emailaddress": "", "organization": "Groen Kennisnet", "position": "Redacteur Dier & Veehouderij" } }, { "identifier": "mediaitem_759916", "title": "Leon Korteweg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_person", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_person", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/leon-korteweg-1.htm" }, "lead": "", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/7/4/cid759916_1707308395330_Leon.jpg", "width": 200, "height": 200, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-02-07T13:18+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-07T13:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "emailaddress": "", "organization": "Groen Kennisnet", "position": "Collectievorming" } }, { "identifier": "mediaitem_749003", "title": "Linda van Os", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_person", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_person", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/linda-van-os-1.htm" }, "lead": "", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/e/a/cid749003_1705395668153_Linda.jpg", "width": 200, "height": 200, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-01-15T13:43+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-07T09:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "emailaddress": "", "organization": "Groen Kennisnet", "position": "Manager" } }, { "identifier": "mediaitem_749004", "title": "Marion Kemperman", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_person", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_person", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marion-kemperman-1.htm" }, "lead": "", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/6/c/cid749004_1705396369993_Marion.jpg", "width": 200, "height": 200, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-01-15T13:48+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-16T10:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "emailaddress": "", "organization": "Groen Kennisnet", "position": "Communicatie" } }, { "identifier": "mediaitem_749006", "title": "Remko Lette", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_person", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_person", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/remko-lette-1.htm" }, "lead": "", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/d/3/cid749006_1705395317596_Remko.jpg", "width": 200, "height": 200, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-01-15T13:50+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-16T09:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "emailaddress": "", "organization": "Groen Kennisnet", "position": "Kennismakelaar" } }, { "identifier": "mediaitem_749009", "title": "Rob van Genderen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_person", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_person", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/rob-van-genderen.htm" }, "lead": "", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/c/cid749009_1705396506846_Rob.jpg", "width": 200, "height": 200, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-01-15T14:18+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-16T10:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "emailaddress": "", "organization": "Groen Kennisnet", "position": "Project- en Contentmanager" } }, { "identifier": "mediaitem_749011", "title": "Sylvia Gootjes", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_person", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_person", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/sylvia-gootjes.htm" }, "lead": "", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/b/cid749011_1705395607517_Sylvia.jpg", "width": 200, "height": 200, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-01-15T14:22+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-16T10:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "emailaddress": "", "organization": "Groen Kennisnet", "position": "Redacteur Plant / Managementondersteuner" } }, { "identifier": "mediaitem_749012", "title": "Tessa Jacobs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_person", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_person", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/tessa-jacobs-1.htm" }, "lead": "", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/a/2/cid749012_1705396406994_Tessa.jpg", "width": 200, "height": 200, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-01-15T14:24+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-16T10:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "emailaddress": "", "organization": "Groen Kennisnet", "position": "Redacteur Onderwijs, Hippisch, Visserij & Groen-Blauw" } } ] } ] }, { "area": "organisatie", "title": "Organisatie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Groen Kennisnet is een open access platform voor kennisdeling dat gefinancierd wordt vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de groene onderwijskolom en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Wageningen University & Research is uitvoerder van het project. Deze basis stelt ons in staat om voor zowel eindgebruikers als kennisleveranciers veel diensten kostenloos aan te bieden.<\/p>" } , { "type": "image", "identifier": "element_42853563", "id": 42853563, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/49a99310-bdf7-40a9-8def-8924f06e626d_LNV.png", "width": 620, "height": 150, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "type": "image", "identifier": "element_42853565", "id": 42853565, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/bcf7e837-f00c-4386-93c3-3453aaf7fbb2_GLB.png", "width": 620, "height": 150, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "type": "image", "identifier": "element_42853859", "id": 42853859, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/e311aa67-ca37-449f-b24f-16d78a64c839_WUR.png", "width": 620, "height": 150, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } ] } ] }