{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_724074", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Wolvenupdate: de provinciale verkiezingen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/wolvenupdate-de-provinciale-verkiezingen.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 724074, "identifier": "mediaitem_724074", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/wolvenupdate-de-provinciale-verkiezingen.htm", "title": "Wolvenupdate: de provinciale verkiezingen", "lead": "De wolf is dagelijks in het nieuws. Ook bij de provinciale statenverkiezing is de wolf een belangrijk punt van discussie. Hoeveel ruimte willen we maken voor de wolf? Hoe voorkomen en compenseren we faunaschade? Het is de provincie die daar invulling aan geeft. In deze wolvenupdate 3 bruikbare bronnen over de wolf anno 2023.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/9/724082_fullimage_wolf%20stare%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Wolf in bosrand", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/78acb8ed07375bee/", "keywords": [ "wolf", "bos", "terreinbeheer", "wolven", "dier", "wild", "roofdier", "predatie", "wildernis" ] }, "publication_date": "2023-03-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-02T10:51+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_terreinbeheer" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "related_dossier": [{ "title": "De wolf in Nederland", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/de-wolf-in-nederland-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Kennis over de wolf", "target_audience_abstract": "Veehouders, terreinbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

1. Elektrisch afrasteren<\/h2>

Het leefgebied van de wolf wordt geschat op 200 vierkante kilometer. Bij het kiezen van hun habitat trekken wolven zich niets aan van land- en provinciegrenzen. De provincies hebben daarom de handen ineengeslagen en een faunaschade preventiekit<\/a> ontwikkeld. Hierin staan de meest kansrijke maatregelen uitgelegd met duidelijke tekeningen van wolfwerende afrasteringen. Handig!<\/p>

2. Beschermen van kuddes<\/h2>

Niet alle landbouwhuisdieren kunnen op deze manier worden beschermd. Denk bijvoorbeeld aan schaapskuddes. Deze trekken door het landschap en delen hun leefomgeving met de wolf. Op de Strabrechtse Heide en De Meinweg is een pilot met speciaal getrainde honden gaande. Deze zogenoemde ‘kuddelijfwachten’ hebben zich bewezen in Roemenië en houden nu in Nederland de wolf op afstand van de schapen. In een interview met NatureToday vertellen de hondentrainer, een herder en een boswachter over hun ervaringen met deze speciaal getrainde honden. <\/p>" } , { "identifier": "element_33758824", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1176518"] } } , { "type": "text", "html": "

3. Polarisatie<\/h2>

Emoties lopen hoog op in de discussie over de wolf. Hoe hoog? Dat is afgelopen zomer onderzocht in het rapport “Hoe verder met de wolf in Nederland? Een verkenning naar de kansen voor een maatschappelijke dialoog over de toekomst van de wolf in Nederland”. Uit de 35 diepte-interviews met belanghebbende organisaties bleek het wel mee te vallen met de polarisatie. “Geen enkele partij is onvoorwaardelijk tegen de wolf” concluderen de onderzoekers. Ook stelt het rapport dat er “geen onoverkoombare tegenstellingen in belangen” zijn gevonden. Lees in het rapport de aanbevelingen om de maatschappelijke dialoog constructiever en meer oplossingsgericht te maken.<\/a><\/p>" } , { "identifier": "element_33758830", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1167632"] } } , { "type": "text", "html": "

Provinciale verkiezing<\/h2>

De provincies werken op dit moment samen aan een nieuwe versie van het wolvenplan<\/a>, die in 2024 uitkomt. De meeste partijen die deelnemen aan de provinciale verkiezing hebben een standpunt ingenomen over de wolf en weten welk beleid ze willen gaan voeren. Lees de verkiezingsprogramma’s en vul een stemwijzer in – bijvoorbeeld Kieskompas<\/a> – om een weloverwogen keuze te maken. <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_33758817", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Faunaschade Preventiekit - Schade door de wolf voorkomen of beperken (bij12.nl)", "link_url": "https://edepot.wur.nl/588666" } } , { "identifier": "element_33758728", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1176518", "1167632" ] } } , { "identifier": "element_33758729", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over wolf vind je in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=wolf&wq_flt=uitvoercode%2Fid&wq_val=GKN_TERREINBEHEER&wq_srt_desc=score" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_33758727", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "BIJ12, Uitvoeringsorganisatie voor de provincies", "link_url": "https://www.bij12.nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }