{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_730385", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Weide- en akkervogels in het onderwijs: boerenlandvogel posters nu beschikbaar voor het groene onderwijs", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/weide-en-akkervogels-in-het-onderwijs-boerenlandvogel-posters-nu-beschikbaar-voor-het-groene-onderwijs.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 730385, "identifier": "mediaitem_730385", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/weide-en-akkervogels-in-het-onderwijs-boerenlandvogel-posters-nu-beschikbaar-voor-het-groene-onderwijs.htm", "title": "Weide- en akkervogels in het onderwijs: boerenlandvogel posters nu beschikbaar voor het groene onderwijs", "lead": "Afgelopen jaar is een drietal posters ontwikkeld over het bevorderen van de weidevogel- en akkervogelpopulatie in boerenland. Deze posters zijn als download beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/f/d/609758_fullimage_grutto.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/psubraty-4765334/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "weidevogel", "grutto", "vogel" ] }, "publication_date": "2023-04-21T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-04-21T12:33+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_natuurinclusieve_landbouw"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "lesmateriaal natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "docenten", "region_abstract": "Friesland", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In 2018 sloot de provincie Friesland verschillende Landbouwdeals<\/a> af. Het doel van deze deals was het verder bevorderen van verduurzaming van de landbouw. Hogeschool Van Hall Larenstein en Nordwin college (inmiddels Aeres Mbo Leeuwarden) waren betrokken bij de deal ‘natuurinclusieve landbouw in het onderwijs’. Binnen deze deal stelde de provincie Friesland middelen beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van natuurinclusief landbouw onderwijs. Dit bestond uit het realiseren van demobedrijven, het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en uit de bijscholing van docenten. <\/p>

Posters over boerenlandvogels <\/h2>

Zo was er ook aandacht voor de ontwikkeling van onderwijsmateriaal over weide- en akkervogels. Dit lesmateriaal, bestaande uit 3 posters over boerenlandvogels, gaat over maatregelen die bijdragen aan verbeteren van de vogelstand. Een van de posters gaat over weidevogelbeheer<\/a> de andere twee posters besteden aandacht aan akkervogelbeheer in zowel de zomer<\/a>- als winterperiode<\/a>. <\/p>

De posters zijn met inbreng vanuit het groene onderwijs gemaakt door Anoula Voerman van RO-Visuals<\/a>. In opdracht van Living Lab Fryslan had zij al eerder posters ontworpen rondom ecologisch beheer van sloten en biodiversiteit op het boerenerf. De posters over boerenlandvogels zijn in dezelfde stijl gemaakt. <\/p>

Het gebruik van de posters is niet beperkt tot het onderwijs. Living Lab Fryslan<\/a> heeft de posters in aangepaste vorm overgenomen<\/a> voor haar werk in de provincie Friesland. Deze en de voorgaande posters zijn ook bij hen verkrijgbaar.<\/p>

Blik op de toekomst<\/h2>

Nu de Landbouwdeal is afgerond wordt de serie voortgezet vanuit het onderwijsdeel van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord Nederland. In de planning zitten onder meer posters over houtwallen en strokenteelt. Ook zal in de tweede helft van 2023 begonnen worden met de ontwikkeling van een docenten- en studentenhandleiding voor het gebruik van de posters. <\/p>

Onderwijsmateriaal Friese Landbouwdeal<\/h2>

De boerenlandvogel posters zijn niet de enige opbrengst uit de Friese Landbouwdeal Natuurinclusieve Landbouw<\/a> in het Onderwijs. In het bericht 'Meer natuurinclusieve landbouw in het onderwijs: onderwijsproducten uit Landbouwdeal Friesland komen beschikbaar<\/a>' lees je meer over de Landbouwdeal en de opbrengsten van dit project.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_35440257", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1207453", "1207450", "1207448" ] } } , { "identifier": "element_35440219", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer lesmateriaal natuurinclusieve landbouw vind je op het Portaal Natuurinclusieve landbouw", "link_url": "https://natuurinclusievelandbouw.eu/leermateriaal" } } , { "identifier": "element_35440260", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Nieuwe poster Akkervogelrijk boerenland van Living Lab Fryslân", "link_url": "https://natuurinclusievelandbouw.eu/nieuwsitem/nieuwe-poster-akkervogelrijk-boerenland-van-living-lab-fryslan" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_35440221", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Het Portaal Natuurinclusieve landbouw", "link_url": "https://natuurinclusievelandbouw.eu/" } } , { "identifier": "element_35440223", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Leermiddelen op Groen Kennisnet", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/leermiddelen" } } , { "identifier": "element_35440224", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Living Lab natuurinclusieve landbouw Fryslân", "link_url": "https://www.livinglabfryslan.frl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }