{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_655857", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Voorkom valkuilen tijdens de bedrijfsopvolging met de wiki duurzame bedrijfsovername", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/voorkom-valkuilen-tijdens-de-bedrijfsopvolging-met-de-wiki-duurzame-bedrijfsovername.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 655857, "identifier": "mediaitem_655857", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/voorkom-valkuilen-tijdens-de-bedrijfsopvolging-met-de-wiki-duurzame-bedrijfsovername.htm", "title": "Voorkom valkuilen tijdens de bedrijfsopvolging met de wiki duurzame bedrijfsovername", "lead": "Het overdragen van het boerenbedrijf naar de volgende generatie is vaak een gevoelig proces. Zowel voor bedrijfsoverdragers als bedrijfsovernemers komen er vaak veel emoties en onuitgesproken zaken boven tafel. Het maken van een rendabel bedrijfsmodel lukt vaak wel. Veel moeilijker is het sociaal-emotionele deel. De wiki duurzame bedrijfsovername helpt je daarom vooral met de zachte kant.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/5/1/cid655857_1655374517968_cid649465_1652258658850_bedrijfsovername2.jpg", "width": 1119, "height": 673, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-06-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-02T15:09+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_onderwijs" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_geitenhouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "bedrijfsovername", "target_audience_abstract": "bedrijfsoverdragers, bedrijfsovernemers, adviseurs en docenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Waarom een pagina duurzame bedrijfsovername?<\/h2>

De wiki duurzame bedrijfsovername<\/a> draagt bij aan meer geslaagde, succesvolle duurzame bedrijfsovernames in de agrarische sector. Anders gezegd: Deze wiki draagt bij aan minder stroeve, mislukte en lastig lopende bedrijfsovername processen. Dat doet de wiki door middel van praktische voorbeelden en concrete vragen, in een makkelijk te navigeren omgeving. <\/p>

Onderzoek naar bedrijfsopvolging<\/h2>

Door de grote menselijke, sociale factor in het succes of falen is een bedrijfsovername een complex proces dat in iedere situatie anders is. Niet alleen de relatie tussen de bedrijfsoverdrager en bedrijfsovernemer doet er toe, ook die met de (schoon)familie, personeel en andere betrokken. Marjolein van Woerkom heeft als antroproloog voor Hogeschool Inholland onderzoek naar bedrijfsovernames gedaan en presenteert in onderstaand rapport haar bevindingen:<\/p>" } , { "identifier": "element_24981908", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1165027"] } } , { "type": "text", "html": "

Totstandkoming<\/h2>

De wiki duurzame bedrijfsovername is het resultaat van een samenwerking tussen Hogeschool Inholland, Hogeschool Van Hall Larenstein, HAS Hogeschool, Aeres Hogeschool, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Windesheim en NAJK en is tot stand gekomen via de SIA-regeling.<\/a> Afgelopen paar jaar hebben de onderzoekers van deze hogescholen de handen ineengeslagen en gezamelijk presenteerden op 10 juni 2022 de resultaten tijdens de expeditiedag bedrijfsopvolging. <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_25060158", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Wiki Duurzame Bedrijfsovername", "link_url": "https://edepot.wur.nl/571902" } } , { "identifier": "element_25060175", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1165027"] } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }