{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_688044", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Vijf vragen over vijf jaar Marker Wadden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/vijf-vragen-over-vijf-jaar-marker-wadden-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 688044, "identifier": "mediaitem_688044", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/vijf-vragen-over-vijf-jaar-marker-wadden-1.htm", "title": "Vijf vragen over vijf jaar Marker Wadden", "lead": "Een innovatief plan voor het herstel van natuurwaarden, dat zijn de Marker Wadden. De eilanden in het Markermeer liggen er nu ruim 5 jaar, tijd voor de eerste conclusies. De waterkwaliteit in het Markermeer is verbeterd en veel planten- en diersoorten vinden hun weg naar de eilanden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/7/688045_fullimage_50489522472_f549e66140_c.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Pad naar vogelhut op de Marker Wadden", "photographer": "Dirk Wijnen", "photographer_hyperlink": "https://www.flickr.com/photos/108580285@N07/50489522472/in/album-72157667112989078/", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Flickr", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "moerasandijvie", "marker wadden", "duikeend", "vogelhut", "natuur" ] }, "publication_date": "2022-12-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-20T10:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_duurzame_visserij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Marker wadden", "target_audience_abstract": "Duurzame visserij, terreinbeheerders", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "


Hoe zat het ook alweer, de Marker Wadden?<\/h2>

De Marker Wadden zijn 5 eilanden in het Markermeer. Deze eilanden zijn in 2016 opgespoten met zand, klei en slib van de bodem van het Markermeer. De eilanden zijn, samen met het bijbehorende onderwaterlandschap, zo’n 1.000 ha groot. De komende jaren worden er nog 2 eilanden aangelegd. <\/p>

Waarom waren de Marker Wadden nodig?<\/h2>

De aanleiding was de slechte waterkwaliteit van het Markermeer, in combinatie met de sterke vermindering van het aantal dier- en plantensoorten in het gebied. Voornaamste oorzaak van de algehele achteruitgang is de aanleg van de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen in 1975, waardoor de natuurlijke zoet-zoutwaterovergang met de Waddenzee verloren ging. Daarnaast werd de waterstand in het Markermeer sterk gecontroleerd, waardoor het oorspronkelijke ecosysteem het zwaar te verduren kreeg.
In de beleidsevaluatie<\/a> staan 3 doelen die bij de start van de aanleg werden geformuleerd: <\/p>