{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_728276", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Verkennende fase MBO: Keukentafelgesprekken", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/verkennende-fase-mbo-keukentafelgesprekken.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 728276, "identifier": "mediaitem_728276", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/verkennende-fase-mbo-keukentafelgesprekken.htm", "title": "Verkennende fase MBO: Keukentafelgesprekken", "lead": "Het Praktijkcluster T&U/CIV Groen heeft zeven regionale Meetingpoints waar beroepsonderwijs (met name MBO) en bedrijven nauw samenwerken. Naast ruim 200 bedrijven, 5 AOC’s zijn ook meerdere hogescholen en ROC’s aangesloten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/3/0/610556_fullimage_kas.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kas met bloemen - Uwe Driesel via Pixabay", "photographer": "driesel", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/driesel-4260712/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/greenhouse-nursery-flower-bed-4948726/", "keywords": [ "sierteelt", "greenhouse", "kas", "glastuinbouw" ] }, "publication_date": "2023-03-30T15:59+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-30T16:02+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het Nieuwe Telen", "target_audience_abstract": "Glastuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Eén van de kenmerken van deze Meetingpoints is het kleinschalig en fijnmazig netwerk in de regio bij ondernemers (veelal MKB). Er is veel contact met bedrijven in de uitvoering van het onderwijs, waarbij onder meer samen content wordt ontwikkeld. Hierbij worden theorie (school) en praktijk (bedrijven) dichter bij elkaar worden gebracht. Voor het MKB liggen werken, leren en innoveren direct in elkaars verlengde. Leren en innoveren gebeurt met name informeel en minder aan de hand van grote innovatieanalyses en – projecten. <\/p>

De Meetingpoints krijgen steeds vaker praktische innovatievragen toegespeeld die studenten en docenten met de betrokken bedrijven aanpakken. Tijdens dit onderzoek is ook nagedacht over Learning Communities waarin de driehoek werken – leren – innoveren centraal staat. De Learning Community moet in ieder geval dicht bij de ondernemers werkelijkheid van alledag staan, een learning community met de ‘poten in de klei’.<\/p>

Keukentafelgesprekken<\/h2>

In het kader van het project HNT Gas Erop! zijn binnen zes Meetingspoints keukentafelgesprekken gevoerd. Bij de in totaal 30 gesprekken wordt gebruik gemaakt van een semigestructureerde vragenlijst. De interviews worden uitgevoerd door MBO-docenten, waarbij in een aantal gevallen MBO-studenten aanwezig zijn. In het voorjaar van 2022 vindt een tweede ronde keukentafelgesprekken plaats. <\/p>

Het blijkt lastig te zijn om de resultaten goed met elkaar te vergelijken zonder informatie over de bedrijfsgrootte erbij te betrekken. Bij grotere bedrijven (meer dan 10 hectare) bedient de eigenaar vaak niet zelf de klimaatcomputer. Vanwege het karakter keukentafelgesprek zijn ook niet alle vragenlijsten volledig ingevuld. Eerste resultaten laten zien dat slecht 3% HNT volledig toepast op het bedrijf. Iets meer dan de helft geeft aan helemaal niets te doen met HNT. Toch geeft 80% van de ondervraagden aan wel het nut van toepassing van HNT te zien. Hierbij geldt dat meer voor grote (90%) dan voor kleine bedrijven (minder dan 70%). <\/p>

Er zijn een aantal redenen die ondernemers aanvoeren op de vraag waarom ze niet goed in staat zijn om kleine onderdelen toe te passen. Zo wordt genoemd dat nu alles onder controle is omdat de teler weet wat hij doet, HNT wordt gezien als complex en risicovol. Kleine, overzichtelijke stapjes worden eerder omarmt dan teveel aanpassingen en ook tijdgebrek is een factor. Een eenvoudige cursus die laat zien hoe je kleine onderdelen van HNT kunt toepassen en wat daar de resultaten van zijn is een wens. <\/p>

Sensoren<\/h2>

Zowel grote als kleine bedrijven blijken in gelijke mate over sensoren te beschikken. Er worden elf sensoren genoemd, variërend van EC meter en bladtemperatuur sensor tot Pyrgeometer op het meteostation. Van de ondervraagden 75% heeft minstens twee sensoren, 50% heeft drie of meer sensoren en 30% heeft vrijwel alle genoemde sensoren in gebruik. Er is nog veel mogelijk op het gebied van sensoren. Meer sensoren plaatsen en de data goed gebruiken kan nog veel bijdragen aan de implementatie van HNT op bedrijven. Wat betreft innovatie blijkt één derde van de grote bedrijven en bijna 60% van de kleine bedrijven geen planning te hebben. Dit is een belangrijk element om bij het uitrollen van concepten rond HNT rekening mee te houden. Er is wel bereidheid om te investeren in innovaties. <\/p>

De leeftijd van de opstallen wordt in een vervolgonderzoek meegenomen. Oudere bedrijven hebben technisch minder mogelijkheden en dan zijn investeringen minder snel rendabel. Ook bedrijven zonder opvolging implementeren HNT niet.<\/p>

HNT derde ronde, een kort overzicht van mogelijke eerste stappen per teelt <\/h2>

Een tweede ronde keukentafelgesprekken in het voorjaar van 2022 heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd. In een derde ronde blijkt dat, mede door de energiecrisis, de belangstelling voor HNT duidelijk is toegenomen. De focus is in deze ronde komen te liggen op de beginstappen die per teelt kunnen worden gezet. Bezochte bedrijven telen tulp, troschrysant, orchideeën, tomaat en potkruiden. <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_34845423", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle onderzoeksresultaten van HNT vind je in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_SIAHNT&wq_srt_desc=score" } } , { "identifier": "element_34845424", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Blijf op de hoogte van wat er speelt in de sector met de vakinformatiepagina voor de glastuinbouwer", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/glastuinbouw" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }