{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601193", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Vergroenen van woonwijken, bedrijventerreinen en winkelcentra", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/vergroenen-van-woonwijken-bedrijventerreinen-en-winkelcentra-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601193, "identifier": "mediaitem_601193", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/vergroenen-van-woonwijken-bedrijventerreinen-en-winkelcentra-1.htm", "title": "Vergroenen van woonwijken, bedrijventerreinen en winkelcentra", "lead": "De provincie Gelderland heeft drie brochures uitgebracht met maatregelen voor vergroening van woonwijken, bedrijventerreinen en winkelcentra. Een gemeente, inwoner, ondernemer of organisatie kan zo de biodiversiteit in de leefomgeving vergroten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/f/cid601193_Web%252072%2520DPI-shutterstock_105406304_NL_haarlem_groen.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-12T15:02+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groeneagenda", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_groeneagenda", "gkn_biodiversiteit" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Gelderland is de groenste provincie en wil dit blijven. Om te zorgen voor meer biodiversiteit in woonwijken, bedrijventerreinen en winkelcentra heeft de provincie drie brochures uitgebracht. Hierin staan maatregelen genoemd die een gemeente, inwoner, ondernemer of organisatie kan nemen om de biodiversiteit te verhogen. Voor elke maatregel is door middel van tabellen en voorbeelden duidelijk inzichtelijk gemaakt welk effect de genoemde maatregelen hebben. Ook is er achtergrondinformatie gegeven om keuzes te onderbouwen. <\/p>

Groene woonwijken<\/strong><\/h2>

Groene woonwijken bieden voordelen voor zowel de natuur als de mens. Onderzoek toont aan dat mensen zich in een groene woonwijk socialer gedragen en gelukkiger voelen. Daarnaast draagt een groene woonwijk bij aan de uitdagingen van hittestress, droogte of wateroverlast. In de brochure ' Hoe vergroenen we de woonwijken?<\/a>' staan maatregelen genoemd die zorgen voor een duurzame inrichting van woonwijken. <\/p>

Kleine maatregelen, zoals planten in plaats van stenen in de tuin en kruidenrijke graslanden, kunnen al een groot effect hebben. Tuinen en graslanden zorgen bijvoorbeeld voor zowel wateropvang als waterafvoer, zijn goed voor de biodiversiteit, nodigen uit om te bewegen en bieden verkoeling. <\/p>

Ook worden de baten genoemd voor de overheid, burgers en beheerders van vastgoed. Zo is het voordeel van een groene tuin of kruidenrijke graslanden voor de overheid dat het riool minder wordt ontlast en dat het de waterafvoer vertraagt. Het zorgt voor verkoeling en geluidsreductie wat een voordeel is voor bewoners. Voor een vastgoedontwikkelaar geven kruidenrijke graslanden een verhoging van de waarde van onroerend goed. <\/p>" } , { "id": 18910022, "identifier": "element_18910022", "type": "text", "title": "Brochure Hoe vergroenen we de woonwijken?", "url": "https://edepot.wur.nl/518457", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

Groene bedrijventerreinen<\/strong><\/h2>

De provincie Gelderland bevat 8000 hectare aan bedrijventerrein. Deze terreinen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan vergroening. In de brochure 'Hoe vergroenen we bedrijventerreinen<\/a>' staan maatregelen voor een duurzame en toekomstbestedige inrichting en beheer van bedrijventerreinen. <\/p>

In de brochure staan 12 maatregelen genoemd. Je kunt daarbij denken aan groene - blauwe daken of vaste planten rondom parkeerterreinen. Bij deze maatregelen worden ook de baten voor overheden en ondernemers genoemd. Baten voor de overheid zijn bijvoorbeeld een verbeterde bodem-, lucht- en waterkwaliteit. Ondernemers kunnen profiteren van energiebesparing en een toename van de sociale cohesie.  <\/p>" } , { "id": 18910024, "identifier": "element_18910024", "type": "text", "title": "Brochure Hoe vergroenen we bedrijventerreinen?", "url": "https://edepot.wur.nl/518459", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Groene winkelcentra<\/strong> <\/strong><\/h2>

De brochure 'Hoe vergroenen we winkelcentra<\/a>' geeft inzicht in maatregelen voor toekomstbestendige winkelcentra. In deze brochure is te lezen dat in 2014 Arnhem vanwege een hevige regenbui onbereikbaar was en ondernemers waterschade hadden. In 2018 leidde de aanhoudende hitte tot 50% omzetverlies voor de Arnhemse horecaondernemers. <\/p>

Maatregelen die vergroening stimuleren kunnen zorgen voor een verbetering van de wateropvang en meer schaduw. Ook blijkt dat er een vermindering is van de criminaliteit bij de aanleg van waterpleinen of meer vaste planten. Er zijn dus baten voor zowel overheden, publiek als ondernemers. <\/p>" } , { "id": 18910026, "identifier": "element_18910026", "type": "text", "title": "Brochure Hoe vergroenen we winkelcentra?", "url": "https://edepot.wur.nl/518458", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18910030, "identifier": "element_18910030", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Hoe vergroenen we bedrijventerreinen?<\/a> Brochure provincie Gelderland", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe vergroenen we woonwijken?<\/a> Brochure provincie Gelderland", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe vergroenen we winkelcentra? <\/a> Brochure provincie Gelderland", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "id": 18910036, "identifier": "element_18910036", "type": "text", "title": "Portal Groen en welbevinden", "url": "", "html": "" } , { "id": 18910038, "identifier": "element_18910038", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Biodiversiteit: meer groen in Gelderland<\/a> Website provincie Gelderland", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18910041", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600726", "title": "Groene stad Rotterdam", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groene-stad-rotterdam-1.htm" }, "lead": "Het veranderende klimaat brengt uitdagingen met zich mee voor de stadse omgeving. Steden zullen zich moeten aanpassen aan extreme weersomstandigheden en de gevolgen daarvan. Rotterdam heeft een aantal maatregelen getroffen om de stad leefbaar te houden in de toekomst.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/0/a/cid600726_shutterstock_37344229_ecologisch_gebouw%2520%25281%2529.jpg", "width": 4272, "height": 2848, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601007", "title": "Waardevermeerdering met een groen dak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/waardevermeerdering-met-een-groen-dak-1.htm" }, "lead": "Een groen dak heeft niet alleen een toegevoegde waarde voor de stedelijke omgeving door het verkoelend effect of bijdrage aan biodiversiteit. Een groen dak zorgt ook voor financiƫle voordelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/c/cid601007_shutterstock_37344229_ecologisch_gebouw.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600899", "title": "Vergroening van schoolpleinen: investering waard, mits zorgvuldig gepland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/vergroening-van-schoolpleinen-investering-waard-mits-zorgvuldig-gepland-1.htm" }, "lead": "Schoolplein na schoolplein wordt vergroend. Maar wat zijn de effecten van dergelijke projecten op de kinderen, en zijn ze hun investering waard? Charlotte Derriks onderzocht het voor haar afstudeerscriptie bij Aeres Hogeschool Almere.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-05-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601012", "title": "Nieuw dossier: Nature based solutions", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuw-dossier-nature-based-solutions-1.htm" }, "lead": "Klimaatverandering en het leefbaar houden van dorpen en steden zijn belangrijke uitdagingen van deze tijd. Dit dossier gaat dieper in op de rol van vergroening om met deze uitdagingen om te kunnen gaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/f/5/cid601012_shutterstock_302474765_groen_dak_%255Bred%255D.jpg", "width": 5184, "height": 3456, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }