{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_664178", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Vier veelbelovende stalinnovaties voor ammoniakreductie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/veelbelovende-stalinnovaties-voor-ammoniakreductie.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 664178, "identifier": "mediaitem_664178", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/veelbelovende-stalinnovaties-voor-ammoniakreductie.htm", "title": "Vier veelbelovende stalinnovaties voor ammoniakreductie", "lead": "Er zijn al diverse veelbelovende technieken op de markt om de ammoniakemissie in de melkveehouderij terug te dringen. Van koetoilet tot het afzuigen van de lucht in de mestkelder. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) houdt een lijst bij van beproefde technieken die boeren kunnen inzetten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/2/7/620729_fullimage_img_2062%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Koeien op stal - Eddy Teenstra via WUR Brandportal", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Eddy Teenstra", "photo_license_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/media/?mediaId=2F2C4FBA-6D69-4EA3-8C6B308AC72214FB", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/media/?mediaId=2F2C4FBA-6D69-4EA3-8C6B308AC72214FB", "keywords": [ "koe", "koeien", "melk", "methaan", "stalsysteem", "melkvee", "stal", "ammoniak", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2022-08-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-18T10:26+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_mestverwaarding" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_mestverwaarding" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Innovatie, stikstofreductie, melkvee", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Boeren die stikstof willen reduceren via innovatie, hebben de keuze uit verschillende technieken en dan met name emissiearme vloeren. Die staan op de zogeheten RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij) van RVO. Om een innovatie op deze lijst te krijgen moeten ontwikkelaars op minimaal vier locaties metingen verrichten, allemaal volgens een protocol. En van elke locatie moeten ze minimaal een jaar meetgegevens beschikbaar hebben.<\/p>

Emissiereducerende systemen draaien vaak om hetzelfde principe: voorkom dat urine en poep bij elkaar komen. Ammoniak (NH3<\/sub><\/sub><\/sup>) wordt gevormd uit de stof ureum in de urine, onder invloed van het enzym urease in de poep. Deze ammoniak is deels gasvormig, deels opgelost in water als ammonium (NH4<\/sub>+<\/sup>). Ook binnen het project ‘mestscheiding in melkveestallen<\/a>’ is daar uitgebreid onderzoek naar gedaan.<\/p>

Welke technieken werken in de praktijk en wat kost het de melkveehouder? Vakblad Veeteelt heeft een aantal innovaties op een rij gezet, deels erkend door de rijksoverheid en deels nog in afwachting van goedkeuring.<\/p>" } , { "identifier": "element_26715614", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1157971"] } } , { "type": "text", "html": "

1. Toilet voor de koe<\/h2>

Het idee van het koetoilet is in 2015 gepatenteerd. Henk Hanskamp heeft een constructie bedacht die bij de koe een plasreflex opwekt op het moment dat die in de krachtvoerbox staat te eten. Dit zogenaamde CowToilet vangt de urine direct onder de staart op, zodat die niet op de vloer komt. Het toilet vangt zo een derde van alle urine op, die terecht komt in een gesloten zak buiten de stal.<\/p>

Hanskamp hoopt dat urine als snel beschikbare stikstofbron de erkenning krijgt als kunstmestvervanger. De mest in de put blijft volgens hem goed te mixen. ‘Heb je een mestoverschot, dan kun je de urine verkopen en houd je de fosfaat en organische stof op je bedrijf’, redeneert de uitvinder in Veeteelt. Op vijf bedrijven is het koetoilet inmiddels in gebruik.<\/p>