{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_650494", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "To2morrow: SmartAgriHubs", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/to2morrow-smartagrihubs.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 650494, "identifier": "mediaitem_650494", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/to2morrow-smartagrihubs.htm", "title": "To2morrow: SmartAgriHubs", "lead": "Er zit veel innovatiekracht in de groene sector, ook op internationaal en Europees niveau. In deze serie lees je over grensoverstijgende projecten, en wat ze voor jouw praktijk kunnen betekenen. Deze week: SmartAgriHubs", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/3/615078_fullimage_shutterstock_134137523%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 771, "focuspoint-x": 640, "focuspoint-y": 385, "alternative_text": "Flying drone in the field - Robert Mandel via Shutterstock", "photographer": "Robert Mandel", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/robertmandel", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/flying-drone-field-octocopter-video-photo-134137523", "keywords": [ "landbouw", "akker", "remote sensing", "innovatie", "akkerbouw", "precisielandbouw", "camera", "monitoring", "drone", "vliegen" ] }, "publication_date": "2022-05-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-18T17:45+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_schapenhouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_internationalisering", "gkn_digitech" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_internationalisering", "gkn_akkerbouw", "gkn_digitech", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_glastuinbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_schapenhouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Digitalisering Landbouw", "target_audience_abstract": "Groene sector", "region_abstract": "Europa", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Digitale innovatiehubs<\/h2>

Van precisielandbouw tot het beter omgaan met data: er liggen volop kansen voor digitalisering in de landbouw. De Europese Commissie maakte daarom geld vrij in 2017 voor de groene sector om hier stappen in te gaan maken. Dit was het startpunt voor SmartAgriHubs.<\/p>" } , { "identifier": "element_23864572", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Making the agrifood sector more resilient – A SmartAgriHubs story", "source": "SmartAgriHubs", "url": "https://youtu.be/dv7lXL6RPws", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Internet of Things<\/h2>

Inspiratie voor de landbouwhubs kwam van de pilot voor de implementatie van het Internet of Things voor de agrifoodsector, een EU-project dat liep van 2017 tot 2020. In meer dan dertig cases door heel Europa, met stevige projecten uitgevoerd door innovatieve bedrijven, werd gekeken hoe data van bijvoorbeeld landbouwmachines, satellieten en sensoren gebruikt en gecombineerd kon worden voor betere uitvoering van processen en bedrijfsvoering. En omdat al die projecten een hoge Technology Readiness Level <\/em>hadden, zorgde dat ook voor veel concrete implementaties bij bedrijven.<\/p>

“Het was een parel van een project met de beste mensen uit Europa”, vertelt George Beers<\/a>, projectcoördinator bij Wageningen Economic Research en destijds nauw betrokken bij het project. “Toen kwam de vraag: wat doe je met dit team en vooral met al de kennis en ervaringen als over twee jaar dit project afgelopen is? Dondert dan de hele infrastructuur in elkaar?” Gelukkig kwam er de Europese call voor innovatiehubs voor de landbouw, en daarin zag Beers kansen om de opgedane ervaringen en lessons learned <\/em>verder uit te dragen.<\/p>

Lees verder<\/h2>" } , { "identifier": "element_23865847", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1156398", "1156398" ] } } , { "type": "text", "html": "

To2morrow is een online magazine van de TO2-federatie met als doel om internationale en innovatieve onderzoeksprojecten uit te lichten. Bekijk het overzicht met alle artikelen uit dit online magazine<\/a><\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_23865897", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1156398"] } } , { "identifier": "element_23864641", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lees de artikelen uit het To2morrow magazine in de Groen Kennisnet Kennisbank", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/%22europese%2Bsamenwerking%2Bin%2Bonderzoek%22?collectie=Artik%2B" } } , { "identifier": "element_23864704", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "TO2-instellingen lanceren impactrapportage 2021 - Wageningen University & Research", "link_url": "https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/TO2-instellingen-lanceren-impactrapportage-2021.htm" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_23864706", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "TO2-federatie", "link_url": "https://www.wur.nl/nl/artikel/Samenwerking-TO2-federatie.htm" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }