{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_719225", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Themapagina natuurinclusieve landbouw omgezet naar dossier", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/themapagina-natuurinclusieve-landbouw-omgezet-naar-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 719225, "identifier": "mediaitem_719225", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/themapagina-natuurinclusieve-landbouw-omgezet-naar-dossier.htm", "title": "Themapagina natuurinclusieve landbouw omgezet naar dossier", "lead": "Thema pagina's op natuurinclusievelandbouw.eu worden komende maanden in een dossier-format gegoten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/f/5/688701_fullimage_istock-959523202.jpg", "width": 1226, "height": 800, "focuspoint-x": 460, "focuspoint-y": 306, "alternative_text": "", "photographer": "ahavelaar", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/ahavelaar?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "kalf", "zwart-wit", "groep kalfjes", "holstein" ] }, "publication_date": "2023-02-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-14T11:07+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve veehouderij", "target_audience_abstract": "veehouders", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Komende maanden is de redactie van Groen Kennisnet bezig om de themapagina’s op natuurinclusievelandbouw.eu – een partnersite van groenkennisnet – om te zetten naar dossierpagina’s. Dossierpagina’s bieden een duidelijker overzicht van de beschikbare bronnen, video’s en teksten over het onderwerp. <\/p>

Afgelopen week is de eerste themapagina omgezet naar een dossierpagina: Maatregelen natuurinclusieve dier- en veehouderij<\/a>.<\/p>

In dit dossier worden de verschillende maatregelen omtrent natuurinclusieve veehouderij besproken. Wat kan een boer aanpassen in zijn bedrijfsvoering om natuurinclusief te worden? Belangrijke onderwerpen zijn bijv. kruidenrijke graslanden, diergezondheid en beheer van landschap, bodem, sloten en oevers.<\/a><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_33337502", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over Natuurinclusieve Melkveehouderij vind je in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=natuurinclusieve landbouw&wq_flt=uitvoercode%2Fid&wq_val=GKN_MELKVEEHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_33336957", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Portaal Natuurinclusieve landbouw", "link_url": "https://natuurinclusievelandbouw.eu/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }