{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_726940", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Terugkijken: Groen Kennisnet Webinar over het GLB", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/terugkijken-groen-kennisnet-webinar-over-het-glb.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 726940, "identifier": "mediaitem_726940", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/terugkijken-groen-kennisnet-webinar-over-het-glb.htm", "title": "Terugkijken: Groen Kennisnet Webinar over het GLB", "lead": "Waar liggen de kansen voor jouw bedrijf met het nieuwe GLB? Groen Kennisnet ging in gesprek met Remco Schreuder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de ins en outs van dit veelomvattende programma. Ontdek wat de eco-regeling voor jouw onderneming kan betekenen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/6/d/cid726940_1678705214206_webinar%20screenshot.JPG", "width": 1170, "height": 610, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-03-13T11:42+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-22T14:34+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_loonwerk" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_groenteteelt", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_loonwerk" ], "related_dossier": [ { "title": "Kringloop­landbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kringlooplandbouw-dossier.htm" }, { "title": "Boeren met toekomst in de regio", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/boeren-met-toekomst-in-de-regio-dossier.htm" }, { "title": "Stimulerings­regelingen overheid", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/stimuleringsregelingen-overheid-dossier.htm" }, { "title": "Maatregelen voor natuurinclusieve akkerbouw", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/maatregelen-voor-natuurinclusieve-akkerbouw-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Landbouwbeleid", "target_audience_abstract": "Grondgebonden bedrijven", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid <\/h2>

Het zal je niet ontgaan zijn: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is grondig op de schop gegaan. De basisbetaling en vergroening zijn vervangen voor een basispremie en conditionaliteiten. Vanaf 2023 gelden er nieuwe basisvoorwaarden waaraan jouw bedrijf dient te voldoen om aanspraak te maken op de basispremie. Ook de compensatie voor vergroening is vervangen door een eco-regeling<\/a> die meer mogelijkheden en een stappensysteem biedt. Hiermee ontstaat niet alleen meer vrijheid voor de ondernemer, maar ook meer complexiteit. Dit nieuwe systeem zal voor de rest van de GLB-periode van kracht zijn, tot 2027.<\/p>

Eco-Regeling<\/h2>

Gastspreker Remco Schreuder van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland spitste zich in het webinar toe op de Eco-regeling. Deze regeling biedt verschillende mogelijkheden om natuurinclusieve, duurzame en kringloopgerichte activiteiten op het bedrijf te vergoeden. Het is met de eco-regeling mogelijk om brons, zilver of goud te behalen voor je bedrijf, waarbij brons 60 euro per hectare oplevert, zilver 100 euro per hectare en goud 200 euro per hectare. <\/p>

Jaarlijks kan je aanmelden voor welke eco-activiteiten je meedoet. Door middel van een puntensysteem bepaal je als ondernemer tot op welk niveau je je wenst in te zetten. Schreuder: “Kijk waar je precies staat en kijk wat je extra moet doen om de doelen te halen. Je zult zien dat er al veel dingen meetellen die je toch al doet.” <\/p>" } , { "identifier": "element_34232330", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Webinar Groen Kennisnet: het nieuwe GLB en de eco-regeling", "source": "Groen Kennisnet", "url": "https://youtu.be/47TmRn2Nwwo", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Aan de slag met de Simulatietool<\/h2>

Met de Simulatietool<\/a> krijg je een idee van de eco-activiteiten die goed bij je bedrijf passen. Doordat de tool uitgaat van de informatie in Mijn Percelen<\/a> heb je veel van de benodigde informatie al voor handen. Wel dien je nog de landschapselementen toe te voegen in een aparte kaartlaag. Dit kan veel werk zijn, maar is gelukkig een eenmalige klus. Je ziet in de simulatietool welke punten op jouw bedrijf gehaald worden, en wat de geschatte eco-premie is. Het is aan te raden hier snel mee aan de slag te gaan, want de sluitingsdatum voor de eco-regeling 2023 is 15 mei.<\/p>

Boeren met toekomst<\/h2>

Landbouwbeleid kan overweldigend zijn om over op de hoogte te blijven. GLB, NSP, aanpak stikstof, kaderrichtlijn water, natuur en klimaat in het NPLG. Is er nog perspectief voor de Nederlandse boer? Welke mogelijkheden bieden de nieuwe gebiedsgerichte regelingen? In het nieuwe dossier Boeren met toekomst in de regio<\/a> in Groen Kennisnet geven we uitleg over de verschillende Europese, nationale en regionale afspraken en regelingen.<\/p>" } , { "identifier": "element_34225899", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1204434"] } } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_34225898", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1203066", "1189156", "1204434", "1171246", "1165455" ] } } , { "identifier": "element_34233467", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over het GLB vind je in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=GLB+AND+2023" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_34232081", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Rijksdienst voor Ondernemend Nederland", "link_url": "https://www.rvo.nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }