{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601033", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Studenten schrijven 40 essays over een duurzame economie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/studenten-schrijven-40-essays-over-een-duurzame-economie-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601033, "identifier": "mediaitem_601033", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/studenten-schrijven-40-essays-over-een-duurzame-economie-1.htm", "title": "Studenten schrijven 40 essays over een duurzame economie", "lead": "Ruim honderd studenten presenteerden op 17 april hun ambities, visies en ideeën over een duurzame toekomst als afsluiting van een essay challenge die georganiseerd werd door het OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP). De jury werd verrast door de innovatieve, haalbare, realistische en creatieve ideeën.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/0/c/cid601033_essay_challenge_41beb226_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-25T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-12-09T09:25+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groenpact" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenpact", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In 40 essays beschrijven studenten uit groen onderwijs hun ideeën over nieuwe verdienmodellen, nieuwe diensten en producten met een hogere toegevoegde waarde. Op 17 april presenteerden de studententeams hun ambities, visies en ideeën in een vijf-minuten-pitch op het miniserie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV). De essays zijn opgenomen in de essaybundel 'Baanbrekende ideeën voor een duurzaam voedselsysteem. Essaybundel van jonge professionals met visie'. <\/p>

Challenge<\/h2>

De essays zijn het resultaat van een essay challenge die het OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP) organiseerde in samenwerking met het ministerie van LNV. Studenten van alle niveaus uit het groen onderwijs, van vmbo tot wo, werden uitgedaagd een essay te schrijven over duurzame voedselproductie. Ze konden kiezen uit vier thema's: duurzame eiwittransitie, duurzame gewasbescherming, duurzame veehouderij en nieuwe verdienmodellen voor een duurzame landbouw.<\/p>

Duurzame productie<\/h2>

Zo pleiten sommige studenten voor een stevigere positie van de boer in de bestaande voedselketens of ontwerpen ze een nieuwe keten. Andere studenten dragen alternatieven aan voor telers voor het aanpassen van hun teeltstrategie of bespreken mogelijkheden voor duurzame gewasbescherming. Er zijn ook essays over toepasbare oplossingen die bijdragen aan een meer duurzame en gezonde productie en consumptie van eiwit. Daarnaast wordt door sommige studenten een veehouderijsysteem ontworpen dat voldoet aan vergaande eisen voor dierenwelzijn en dat emissiearm is, geen nadelige effecten heeft voor de volksgezondheid en ook nog economisch rendabel is.<\/p>

Inspiratiebron<\/h2>

De jury, bestaande uit beleidsmakers, ondernemers en vertegenwoordigers vanuit het onderwijs en onderzoek, werd verrast door de innovatieve, haalbare, realistische en creatieve ideeën van de ruim honderd studenten. Alle pitches werden vol energie gebracht. De jury kon dan ook vol vertrouwen de geldprijzen uitreiken. De initiatiefnemers hopen dat de essays een inspiratiebron zullen vormen voor ondernemers, docenten, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden die deze bundel lezen.<\/p>

Het OVP is gestopt in de huidige vorm. Het netwerk is gevormd, betrokkenen weten elkaar te vinden. Kennisdoorstroom blijft echter belangrijk om een krachtige rol te blijven spelen in het versterken en verduurzamen van de groene (top)sectoren. <\/p>

(Bron foto: OVP <\/em>)<\/p>" } , { "id": 18904914, "identifier": "element_18904914", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Baanbrekende ideeën voor een duurzaam voedselsysteem. Essaybundel van jonge professionals met visie, Essaybundel", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18904918, "identifier": "element_18904918", "type": "list", "title": "Links", "url": "" } ] } ] }