{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_651682", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Sowing Seeds of Knowledge", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/sowing-seeds-of-knowledge-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 651682, "identifier": "mediaitem_651682", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/sowing-seeds-of-knowledge-dossier.htm", "title": "Sowing Seeds of Knowledge", "lead": "Nederland is een wereldwijde hotspot voor plantenveredeling en plantenwetenschappen. Er vindt veel publiek-privaat veredelingsonderzoek plaats, waarbij met name het grootbedrijf betrokken is. 90% van de veredelingsbedrijven behoort echter tot het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het ‘Sowing seeds of knowledge’ project probeert een brug te slaan tussen veredelingsonderzoek en het MKB, door het organiseren van workshops en bijeenkomsten waarbij onderzoekers en MKB met elkaar in contact komen en waar kennis uit publiek-privaat veredelingsonderzoek gedeeld wordt. Het project wordt betaald vanuit de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en uitgevoerd door Plant Breeding, Wageningen University & Research samen met Plantum.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/7/3/cid651682_1655975004041_20160404-GW011.jpg", "width": 5184, "height": 3456, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-23T17:02+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-14T08:30+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_glastuinbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "dr. MJM (Rene) Smulders", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/-dr.-mjm-rene-smulders-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_30313537", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1183464", "1165811" ] } } ] }, { "area": "introductie", "title": "Introductie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Van de ruim 200 professionele veredelingsbedrijven in Nederland behoort 90% tot het midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze bedrijven participeren vergeleken bij het grootbedrijf veel minder in het publiek-private onderzoek. Het MKB heeft daardoor een achterstand als het gaat om het absorberen van nieuw ontwikkelde kennis.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Resultaten uit het onderzoek worden dan wel gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Ook al zijn deze steeds meer voor iedereen toegankelijk (‘open access’ publicaties), dat is niet meer dan het begin van de kennispyramide. Data krijgen pas betekenis als de context bekend is; pas bij het aan de slag gaan met dergelijke betekenisvolle informatie ontstaat de ervaring die “kennis” genoemd wordt.<\/p>

Het Kennis op Maat programma van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen is bedoeld voor kennisdoorwerking. Daarbinnen legt het project ‘Sowing Seeds of Knowledge’ een brug tussen nieuwe kennis uit het publiek-private plantenveredelings-onderzoek en het MKB. Hierbij richt dit project zich in de eerste plaats op het MKB in de plantenveredeling, maar in de tweede plaats ook op MKB in aanpalende sectoren: weefselkweekbedrijven, opkweekbedrijven, andere toeleveranciers, en primaire producenten in de land- en tuinbouw. Als eerste stap worden resultaten uit recent afgerond of lopend onderzoek geïdentificeerd die belangwekkend zijn voor het MKB. In de tweede plaats worden activiteiten opgezet gericht op het betrekken van het MKB bij de resultaten en inzichten uit het onderzoek. Dit gebeurt voornamelijk in thematisch opgezette bijeenkomsten. In de derde plaats worden rond belangrijke onderzoeksresultaten die zich hiertoe lenen, materialen ontwikkeld die benut kunnen worden voor kennisoverdracht in bijvoorbeeld het groene onderwijs.<\/p>

Het project heeft twee partners: Plantum is de brancheorganisatie van plantenveredelaars. Via gewasgroepen met actieve inbreng van MKB-partners verzamelt het de vragen en problemen in de sector en de onderliggende kennisbehoeftes. Plant Breeding, Wageningen University & Research, is actief in veel publiek-private samenwerkingsprojecten maar ook in onderwijs en kennisoverdracht over plantenveredeling.<\/p>

Dit dossier maakt de materialen beschikbaar die in dit project zijn ontwikkeld.<\/p>" } ] }, { "area": "workshop‘moleculairemerkers:watkanikermee’2021", "title": "Workshop ‘Moleculaire Merkers: wat kan ik ermee’ (2021)", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Er is in 2021 drie keer een workshop gegeven over het gebruik van moleculaire merkers binnen de plantenveredeling: ‘Moleculaire merkers: wat kan ik ermee?’. Het lesmateriaal is hieronder te vinden.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Klik op de links voor meer informatie in de algemene presentatie over moleculaire merkers. Ook is er een glossary van termen die gebruikt zijn in de workshops en casussen en opgaven. De casussen gaan bijvoorbeeld over appelveredeling of het inbouwen van resistentiegenen tegen Phytophthora infestans<\/em> in diploïde aardappelen.<\/p>" } , { "identifier": "element_25187240", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1165808", "1165812", "1165813", "1165032" ] } } ] }, { "area": "webinar‘effectiefliteratuurzoeken’overmoleculairemerkersenplantenveredeling", "title": "Webinar ‘Effectief literatuur zoeken’ over moleculaire merkers en plantenveredeling", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "In 2021 en 2022 is door Ria Derkx van de Library van Wageningen University & Research een webinar gegeven over het zoeken naar wetenschappelijke literatuur op het gebied van de plantenveredeling. In november 2022 wordt hij nog een keer gegeven. Te zijner tijd komt het materiaal ook op deze site ter beschikking.", "elements": [ { "identifier": "element_24236625", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [] } } ] }, { "area": "content2", "title": "content2", "elements": [ ] } ] }