{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_668350", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Samen leren voor meer biodiversiteit Wroetvarken", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/samen-leren-voor-meer-biodiversiteit-wroetvarken.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 668350, "identifier": "mediaitem_668350", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/samen-leren-voor-meer-biodiversiteit-wroetvarken.htm", "title": "Samen leren voor meer biodiversiteit Wroetvarken", "lead": "De afgelopen periode hebben de Wroetvarkenshouders in Overijssel samen met Natuur en Milieu Overijssel basiskennis opgedaan over biodiversiteit op en rond hun bedrijven. Dit heeft voor hen de deur opengezet om hier meer over willen weten. De deelnemers willen graag die kennis verder ontwikkelen/uitbouwen en verspreiden binnen de Wroetvarkenketen, als ook daarbuiten. Ook wordt het gebruikt om hun eerdere inspanningen op biodiversiteit goed te kunnen onderbouwen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/c/668557_fullimage_stichting%20wroetvarken.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biodiversiteit - © Stichting Wroetvarken", "photographer": "© Stichting Wroetvarken", "photographer_hyperlink": "https://www.wroetvarken.nl/", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-29T12:22+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-30T11:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "Project", "gkn_sabe" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Jos Groothedde", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jos-groothedde.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02406829", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Gelderland - Epe", "theme_abstract": "Bodembeheer, biodiversiteit, persoonlijke ontwikkeling, ketensamenwerking, verdienvermogen", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

We zien dat de registratiemethoden voor biodiversiteit veelal gebaseerd zijn op grondgebonden sectoren. Nevendoel in dit project is om gaandeweg ook te komen tot een uniforme structuur om de maatregelen die een varkenshouder kan nemen laagdrempelig voor de varkenshouder vast te leggen. Dat vergemakkelijkt daarna de kennisoverdracht naar de rest van de sector. De middelen om de kennis over te dragen maken geen onderdeel uit van deze projectaanvraag.<\/p>

Alle varkenshouders in de Wroetvarkenketen doen mee aan het project. Omdat 75% van deze deelnemers in Overijssel gevestigd is, hebben we de afspraken gemaakt met Natuur en Milieu Overijssel (NMO). Voor de deelnemers buiten Overijssel worden begeleiders geworven via het netwerk van de federatie (Natuur en Milieu Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland).

Stichting de Wroetstal kent alle schakels in het algemeen en de individuele deelnemers in het bijzonder. De maatregelen die genomen worden kunnen worden geëvalueerd en onderdeel worden van de productiecriteria voor de varkenshouders. Daarmee is continuïteit geborgd van de uit te voeren acties.

De Overijsselse varkenshouders hebben al ervaring met NMO en vice versa. Ze kunnen als het ware een vliegende start maken in het verder begeleiden van de varkenshouders en het aanhaken van nieuwe. Door de samenwerking tussen NMO en De Wroetstal kunnen ook gemakkelijker andere schakels toegevoegd worden aan de kennisverspreiding.

Grossier Nauwxs is partner in de Wroetvarkenketen. Haar betrokkenheid in het project draagt bij aan de vertaling van de activiteiten op het boerenerf naar de vermarkting van het vlees.

Door deze combinatie wordt de balans gezocht tussen:<\/p>