{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_675415", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "RVO biedt overzicht bij integraal duurzaam bouwen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/rvo-biedt-overzicht-bij-integraal-duurzaam-bouwen.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 675415, "identifier": "mediaitem_675415", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/rvo-biedt-overzicht-bij-integraal-duurzaam-bouwen.htm", "title": "RVO biedt overzicht bij integraal duurzaam bouwen", "lead": "Integraal duurzaam bouwen is een uitdaging, stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Want er is veel om rekening mee te houden bij volledig duurzaam bouwen. Daarom heeft RVO een rapport gepubliceerd dat helpt om overzicht te krijgen bij ontwikkelprocessen, actoren en bruikbare instrumenten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/d/1/646079_fullimage_webimage-e4a1f94e-3bf3-42e4-9171544ff785ad90.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Skyline van Rotterdam", "photographer": "Gertjan Hooijer", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/gertjanhooijer", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/skyline-rotterdam-netherlands-804118", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-10-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-17T10:06+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_groenvoorziening", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_biobased_economy", "gkn_biodiversiteit" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "duurzaam bouwen", "target_audience_abstract": "aannemers, projectontwikkelaars", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De wijk EVA Lanxmeer in Culemborg is een schoolvoorbeeld van een integraal duurzaam ontwikkelde wijk. De wijk is CO2-<\/sub>neutraal gebouwd met een duurzaam grondstoffenmanagement. De toekomstige bewoners waren vanaf het begin betrokken bij het ontwerp van deze ecologische woonwijk.  <\/p>

Er zijn nauwelijks wijken in Nederland die dit voorbeeld hebben gevolgd. Er zijn diverse voorbeeldprojecten als het gaat om CO2<\/sub>-neutraal bouwen of het gebruik van biobased bouwmateriaal of wijken met een sociale positieve impact. Maar volledig integraal duurzaam ontwikkelde wijken zijn er nauwelijks. Integraal ontwerpen en bouwen gaat om biobased, circulair, natuurinclusief en energieneutraal bouwen mét betrokkenheid van bewoners. Dat is nog een hele uitdaging voor gemeenten en projectontwikkelaars.  <\/p>

Ondersteuning bij omslag <\/h2>

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft een publicatie<\/a> geschreven die kan ondersteunen bij de omslag naar integraal duurzaam bouwen. De publicatie richt zich zowel op de ontwikkeling van een gebouw als op gebiedsontwikkeling. Het rapport geeft inzicht in de beide ontwikkelprocessen en welke actoren in welk deel van het proces invloed uitoefenen. Daarnaast is er een overzicht van bruikbare instrumenten. Dit is alles is in een overzichtelijke tabel weergegeven. Ook komen ervaringen, leerpunten en voorbeelden naar voren in de publicatie.  <\/p>

Bouw moet schoner <\/h2>

In 2050 moet de CO2<\/sub>-uitstoot klimaatneutraal zijn en onze energievoorziening uit hernieuwbare bronnen plaatsvinden. Op weg naar die klimaatdoelen zal de bouw forse stappen moeten maken om haar milieueffect te verkleinen. Want de bouw gebruikt 50% van de grondstoffen en 40% van alle energie die we jaarlijks nodig hebben om onze economie te laten draaien. Integraal duurzaam ontwikkelen en bouwen draagt bij aan het verminderen van de ecologische footprint van de bouwsector.  <\/p>

Gebouw heeft jarenlange invloed <\/h2>

Er ligt momenteel een enorme druk op de woningbouw, de vraag naar betaalbare woningen is zeer groot. De neiging om snel te bouwen bestaat, maar het is goed als gemeenten en projectontwikkelaars beseffen dat gebouwen jarenlang van invloed zijn op bewoners en omgeving.  <\/p>

Door nu de omslag te maken naar integraal duurzaam bouwen, gaan mensen en omgeving daar lange tijd baat bij hebben. Mensen merken dit in de vorm van gezondere lucht, minder hittestress en een woning die beter bestand is tegen extreem weer. Vaak brengt het gebruik van biobased materialen in een gebouw ook lagere onderhouds- en energiekosten met zich mee. De omgeving verbetert door herstel van de biodiversiteit.   <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_28831047", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bouwen & Wonen", "link_url": "https://www.rvo.nl/bouwen-wonen" } } , { "identifier": "element_28830809", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [] } } , { "identifier": "element_28831048", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Dossier Biobased economy", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Biobased economy", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/biobased-economy-dossier.htm" } } } , { "identifier": "element_28831052", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over duurzaam bouwen vind je in de Kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=Duurzaam Bouwen" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_29058166", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)", "link_url": "https://www.rvo.nl" } } , { "identifier": "element_29058168", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "EVA-Lanxmeer", "link_url": "http://www.eva-lanxmeer.nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }