{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_617746", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "RDA: zes leidende principes dierwaardige veehouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/rda-zes-leidende-principes-dierwaardige-veehouderij-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 617746, "identifier": "mediaitem_617746", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/rda-zes-leidende-principes-dierwaardige-veehouderij-1.htm", "title": "RDA: zes leidende principes dierwaardige veehouderij", "lead": "De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) heeft zes leidende principes geformuleerd voor een dierwaardige veehouderij. Deze zijn beschreven in de zienswijze Dierwaardige Veehouderij, opgesteld op verzoek van demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/e/9/617755_fullimage_kastelein_201712_0040%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 738, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Edsger Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/3f50ef9c8495d59e/", "keywords": [ "holtein", "melken", "melkboer", "melksysteem", "veeteelt", "melkkoe", "koeien koe. melk", "veehouderij", "dierenwelzijn", "campina", "melkvee", "dierlijke productie", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2021-11-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-17T11:34+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_dierverzorging", "dww_carrousel", "dww_diergezondheid", "dww_melkvee" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_carrousel", "dww_diergezondheid", "dww_melkvee", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierwaardige veehouderij", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De RDA pleit in de zienswijze<\/a> ervoor om dierenwelzijn integraal mee te nemen in de transitie van de veehouderij die is gericht op kringlooplandbouw<\/a> en duurzaamheid. Volgens de Raad is de veehouderij alleen toekomstbestendig als deze ook dierwaardig is.<\/p>

Positief welzijn<\/h2>

De zienswijze gaat in op de behoeftes van het dier om een positief welzijn te ervaren in de veehouderij. De centrale vraag daarbij was wat de randvoorwaarden zijn voor de veehouderij van de toekomst, waarin het dier een positieve staat van welzijn ervaart. De RDA geeft invulling aan ‘positief welzijn’ met de zes leidende principes. Deze hebben als doel richting te geven; zowel in ontwerpprocessen als in het gesprek tussen verschillende stakeholders. Ze zijn niet geformuleerd als voorschrift of maatlat:<\/p>