{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_675937", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Practoraat Kringlooplandbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/practoraat-kringlooplandbouw.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 675937, "identifier": "mediaitem_675937", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/practoraat-kringlooplandbouw.htm", "title": "Practoraat Kringlooplandbouw", "lead": "Het practoraat Kringlooplandbouw werkt aan het verhelderen van wat kringlooplandbouw is. Binnen het onderwijs maar ook zeker daarbuiten is dat nog zeer nodig. Kringlooplandbouw wordt sterk ingevuld vanuit het beeld van akkerbouw en veehouderij die met elkaar samenwerken in de vorm van producten uitruil. Dat is slechts een klein stukje van de kringlooplandbouw. In de huidige tijd betekent kringlooplandbouw het inrichten van een circulair voedselsysteem.\nNaast het hoofdthema stoffenkringloop richt het practoraat zich op de invloed van energie en klimaat vanuit de koolstofkringloop. De energiebeschikbaarheid neemt af, fossiele reserves zijn al niet meer inzetbaar omdat daarmee de CO2 doelstellingen, maar vervanging is er nog niet.\nHet practoraat mengt zich stevig in het publieke debat over de toekomst van het voedselsysteem. Practor is Ruud Hendriks.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/b/cid675937_1665465139768_header_practor_Ruud_Hendriks.jpg", "width": 2370, "height": 1247, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-10-10T08:39+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-13T09:22+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Ruud Hendriks", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/ruud-hendriks.htm" }, "link_extra_image": "Ruud Hendrks", "subject_abstract": "Kringlooplandbouw", "target_audience_abstract": "Telers, veehouders, docenten", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Practoraat Kringlooplandbouw<\/strong><\/p>

Kringlooplandbouw zoals de overheid die in 2018 heeft ingezet gaat over hergebruiken van alle organische reststromen uit de maatschappij. Inzet van kunstmest en krachtvoer van overzee zijn eindig en worden afgebouwd. Reststromen uit de verwerkende industrie, maar ook die van eindgebruikers zoals restaurants en consumenten moeten dat zoveel mogelijk vervangen. Een belangrijke reststoom is mensenmest. Voeding is een grote mineralenuitstroom, maar daarvan komt vrijwel niets retour bij de boer. <\/p>

Om de betekenis van kringlooplandbouw voor de landbouw te duiden wordt gewerkt aan het in beeld brengen van de stofstromen van individuele bedrijven, hun efficiëntie en mate van kringloop in de huidige opzet. Mensenmest is (vrijwel) niet toegestaan in Nederland. In modelberekeningen wordt gekeken in welke mate mest uit menselijke reststromen kan komen en in hoeverre die dierlijke mest kan vervangen. Nu de veehouderij krimpt en dierlijke mest schaars wordt is dat een interessante kringloop optie.<\/p>

Energie is geen direct onderzoeksthema, maar wel een aandachtspunt. Bij kringlooplandbouw hoort gebruik van hernieuwbare energie, het voorkomen van een verdere bijdrage aan CO2<\/sub> toename vanuit de landbouw. <\/p>

Het practoraat is vooral gericht op systeemonderzoek, de getalsmatige onderbouwing van kringlopen, en de bewustwording van de transitie die kringlooplandbouw is. <\/p>" } , { "identifier": "element_28917027", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Kringlooplandbouw en maatschappij", "source": "Ruud Hendriks", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=X9GsSIx6CIQ", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Over practor Ruud Hendriks<\/strong><\/p>

Ruud Hendriks studeerde Akkerbouw (HAS Deventer) en Plantenveredeling met vrije oriëntatie, gericht op bio(dynamische) land- en tuinbouw. Gedurende zijn loopbaan bij Aeres Warmonderhof, de biodynamische opleiding van Aeres, was en is bodemvruchtbaarheid de rode draad in het werk. Door de ervaring met en ín de bodem is ervaring opgedaan met het kijken in samenhang, wat uitwerkt in meer denken in systeemsamenhang dan oorzaak/gevolg. De overstap naar het practoraat past helemaal in die lijn.<\/p>

Lees ook het Groenpact artikel<\/a> over het practoraat en dit Groenpact artikel<\/a> over hoe hoge nood kringlooplandbouw stimuleert.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_28917045", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle publicaties van het practoraat Kringlooplandbouw", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/gkn3?q=PRACTOKL" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_28864963", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Practoraat Kringlooplandbouw (practoraten.nl)", "link_url": "https://www.practoraten.nl/practoraten/kringlooplandbouw/" } } , { "identifier": "element_28864785", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Aeres MBO Dronten Warmonderhof", "link_url": "https://www.aeresmbo.nl/dronten-warmonderhof" } } , { "identifier": "element_28864938", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Centrum voor Innovatie Vakmanschap (CIV) Groen", "link_url": "https://civ-groen.nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }