{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_724866", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Politieke besluitvorming in de visserij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/politieke-besluitvorming-in-de-visserij.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 724866, "identifier": "mediaitem_724866", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/politieke-besluitvorming-in-de-visserij.htm", "title": "Politieke besluitvorming in de visserij", "lead": "Raak je ook verstrikt in het net van regels? Politieke besluitvorming heeft een grote impact op het dagelijks werk in de visserij. Maar hoe ziet de besluitvorming in de visserij er precies uit? In het nieuwe dossier Politieke besluitvorming van vistikhetmaar.nl kom je er meer over te weten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/c/c/724865_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_135915173_windmolens_visserij%20%281%29.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 624, "focuspoint-y": 384, "alternative_text": "Windmolen op zee met vissersboot - ShaunWilkinson via Shutterstock", "photographer": "ShaunWilkinson", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/shaunwilkinson", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/off-sure-wind-turbine-fishing-boat-135915173", "keywords": [ "visserij", "duurzaamheid", "energie", "windmolen", "elektriciteit" ] }, "publication_date": "2023-03-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-02T15:26+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "politieke besluitvorming in de visserij", "target_audience_abstract": "vissers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Als visser krijg je te maken met vele ingewikkelde regels, verplichtingen en administratie. Deze zijn het gevolg van politieke besluitvorming. Door de internationale aard van de visserij vind dit besluitvormingsproces op verschillende niveaus plaats. Het kennisdossier op de site vistikhetmaar!<\/a> geeft een globaal overzicht van de besluitvorming op verschillende niveaus. Daarnaast vind je in het dossier enkele praktijkvoorbeelden. <\/p>" } , { "identifier": "element_33829988", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1179680"] } } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_33829990", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1179680"] } } , { "identifier": "element_33837138", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen van vistikhetmaar!", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=vistikhetmaar&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_DUURZAME_VISSERIJ" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }