{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_620125", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Plantenziekten & Biodiversiteit: hoe zit dat?", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/plantenziekten-biodiversiteit-hoe-zit-dat.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 620125, "identifier": "mediaitem_620125", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/plantenziekten-biodiversiteit-hoe-zit-dat.htm", "title": "Plantenziekten & Biodiversiteit: hoe zit dat?", "lead": "Kan de natuur een handje helpen bij de bescherming van je gewassen? Akkerbouwers, vollegrondstuinders en onderzoekers laten zien wat voor rol agrobiodiversiteit en functionele biodiversiteit kunnen spelen bij de bescherming van gewassen in open teelten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/8/f/cid620125_shutterstock_1204853245_NL_biodiversiteit_kringlooplandbouw%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 744, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-12-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-12T14:20+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_biodiversiteit" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers en tuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV) besteedde dit najaar uitgebreid aandacht aan de rol die biodiversiteit speelt bij een effectieve bestrijding van plantenziektes en plagen. Volgens de sprekers op het KNPV najaarscongres is grote biodiversiteit onmisbaar voor het onder controle houden van plaaginsecten en plantenziekten. <\/p>

Presentaties<\/h2>

Hilfred Huiting van Wageningen University & Research onderzoekt agrobiodiversiteit. Hij ziet een veel grotere rol voor biodiversiteit weggelegd bij het bestrijden van plagen. Als voorbeeld neemt Hilfred de luisbestrijding bij aardappels. In de natuur heeft deze luis heeft verschillende natuurlijke vijanden. Door te zorgen dat deze predatoren voorkomen op en nabij het perceel kunnen plagen in de kiem gesmoord worden. <\/p>" } , { "identifier": "element_20288565", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "", "source": "", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=UwIzMX_r1s4", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Jetske de Boer ging in haar presentatie nader in op de verbinding tussen insecten en maatschappij met o.a. aandacht voor de achteruitgang van insecten en de opkomst van plaaginsecten, zoals de eikenprocessierups.<\/p>" } , { "identifier": "element_20288563", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "", "source": "", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=SfDGEiajqMo", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Natuurinclusieve Landbouw<\/h2>

De natuur je een handje laten helpen op je bedrijf is een voorbeeld van natuurinclusieve landbouw. Ontdek in de zojuist verschenen digitale gids natuurinclusieve akkerbouw<\/a> wat jouw bedrijf en de natuur voor elkaar kunnen betekenen.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_20288820", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1054217", "1054207", "1053936", "1053937" ] } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_20288680", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV)", "link_url": "https://knpv.org/nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }