{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_715483", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Parkinson en pesticiden – EU wil onderzoek naar connectie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/parkinson-en-pesticiden-eu-wil-onderzoek-naar-connectie.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 715483, "identifier": "mediaitem_715483", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/parkinson-en-pesticiden-eu-wil-onderzoek-naar-connectie.htm", "title": "Parkinson en pesticiden – EU wil onderzoek naar connectie", "lead": "De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) wil het toelatingsbeleid van pesticiden aanscherpen om beter zicht te krijgen op mogelijke verbanden tussen pesticiden en het ontstaan van de ziekte van Parkinson.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/e/668564_fullimage_istock-1334574170.jpg", "width": 1312, "height": 800, "focuspoint-x": 508, "focuspoint-y": 176, "alternative_text": "", "photographer": "ipopba", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/ipopba?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "laptop", "stethoscoop", "dokter" ] }, "publication_date": "2023-02-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-10T10:08+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Gezondheid, pesticiden, Parkinson, boeren", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. In Nederland hebben een kleine 60.000 mensen Parkinson of parkinsonisme, een sterk daarop lijkende aandoening. Volgens verschillende epidemiologische onderzoeken komt Parkinson vaker voor onder boeren en in gebieden met intensieve teelten. Het verband tussen Parkinson en pesticiden is tot nu toe onvoldoende getest bij toelating van bestrijdingsmiddelen. <\/p>

In opdracht van EFSA wordt dit jaar een methodiek ontwikkeld waarmee de relatie tussen pesticiden en Parkinson kan worden getest. Daarna wordt gekeken of bepaalde middelen, en cocktails van middelen, nog steeds toegelaten kunnen worden.<\/p>

Wil je meer weten? Luister dan naar de podcasts van 'Red de Lente'. Red de Lente onderzoekt de impact van bestrijdingsmiddelen op mens en milieu, 60 jaar na het verschijnen van Silent Spring. Het is een initiatief van CLM Onderzoek en Advies en Handstand Media.<\/p>

Aanvullende informatie:<\/p>" } , { "identifier": "element_33103189", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Waarom krijgt straks iedereen de ziekte van Parkinson?", "source": "YouTube", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=3JKECIJDFXU", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_33199808", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1158747"] } } , { "identifier": "element_33199869", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over pesticiden en Parkinson in de Kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=parkinson AND (gewasbeschermingsmiddel* OR pesticide*)" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_33199815", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Persbericht CLM", "link_url": "https://clm-onderzoek-en-advies.email-provider.eu/web/kiienyakpk/w6bh7vbvos/er3nuohki8/hyl4ga61ka" } } , { "identifier": "element_33200285", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "EFSA - Pesticides", "link_url": "https://www.efsa.europa.eu/nl/topics/topic/pesticides" } } , { "type": "text", "html": "

<\/h2>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }