{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_678975", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Organiseer een virtueel of hybride topevenement", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/organiseer-een-virtueel-of-hybride-topevenement.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 678975, "identifier": "mediaitem_678975", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/organiseer-een-virtueel-of-hybride-topevenement.htm", "title": "Organiseer een virtueel of hybride topevenement", "lead": "We kennen ze allemaal: demodagen, open velddagen, en bezoekdagen bij proefbedrijven. Tijdens de corona-periode is gebleken dat virtuele demo’s ook een uitstekend middel zijn om landbouwers te bereiken. In de Farm Demo staan handvatten om een succesvolle virtuele of hybride demo te ontwerpen. Ook krijg je antwoord op de vraag \"Wanneer kies je voor welke vorm?\"", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/9/5/630873_fullimage_shutterstock_55253641_plantgezondheid_jong%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 714, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Plantgezondheid akkerland", "photographer": "Pincasso", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/pincasso", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/green-shots-hands-against-field-55253641", "keywords": [ "boer", "akkerbouwer", "plant", "akker", "bodem", "aarde", "akkerbouw", "plantgezondheid", "tuinder" ] }, "publication_date": "2022-11-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-16T13:50+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_geitenhouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Evenement organiseren", "target_audience_abstract": "Agrariërs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In een eerder nieuwsbericht<\/a> van Groen Kennisnet stond de Farmdemo Ontwerpgids voor Demonstratie op het Landbouwbedrijf<\/a> centraal. Deze gids geeft handvatten voor het succesvol organiseren van fysieke demo’s op het boerenerf. <\/p>

Tijdens de corona-lockdowns heeft WUR Open Teelten binnen EU-project NEFERTITI veel ervaring opgedaan met het organiseren van online demo’s en hybride demo’s (demo’s met zowel virtuele als live elementen). De uitgebreide expertise die in deze periode met de organisatie van virtuele demo’s is opgedaan, heeft aangetoond dat virtuele demo’s ook in periodes zonder gezondheidsmaatregelen een middel kunnen zijn om landbouwers te bereiken en kennisuitwisseling tussen landbouwers te stimuleren.<\/p>

Virtuele demo, hybride demo of een demo op het erf?<\/strong><\/h2>

Bij het definiëren van de doelstellingen voor een demo-evenement, raadt de FarmDemo Ontwerpgids voor Virtuele en Hybride Demo’s<\/a> aan duidelijke antwoorden te formuleren op de volgende 3 vragen:<\/p>